News: Draft Camp Lato 2017 Brzesko - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Kwiecie 22 2018 22:09:39
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Draft Camp Lato 2017 Brzesko
Campy / Obozy
 Draft Camp  to znana i rozpoznawana marka w¶ród Polskich Obozów Koszykarskich
Zaczê³o siê piêæ lat temu w Kozienicach jedynym letnim turnusem. Z roku na rok Draft Camp zyskiwa³ ogromn± popularno¶æ. Witek Zygierewicz  potrafi³ przez kolejne piêæ lat z grupy 50 uczestników (lato 2013) poszerzyæ Camp do grupy oko³o 500 uczestników ! (lato 2017)

Po Kozienicach Draft Camp przeniós³ siê do Brodnicy, potem by³y ju¿ dwa miasta Brodnica i Ole¶nica. W tym roku Camp pobi³ rekord 6 turnusów w 3 miastach (Brodnica, Warszawa i Brzesko). Kategorie od mini koszykówki do seniora i po raz pierwszy kategoria dziewczyn.  SKM promuje i reklamuje obóz od samego pocz±tku (2013) Zibi przez organizatorów jest zapraszany ka¿dego roku (Kozienice, Brodnica x2 i w tym roku Brzesko)

Nie bêdê siê rozpisywa³ co dzieje siê na Campie wszystkiego dowiecie siê z oficjalnej strony Campowej i z FB.  Ja mogê potwierdziæ ¿e Draft Campy  z roku na rok s± na wy¿szym poziomie organizacyjnym (coraz lepsze zakwaterowanie hale sportowe), sportowym (coraz wiêcej zawodników klubowych)a, co najwa¿niejsze zawsze panuje w¶ród uczestników super atmosfera)  W rankingu popularno¶ci Draft Camp to numer jeden w polsce, bywa tak ¿e ju¿ na trzy miesi±ce przez pierwszym Campem jest komplet miejsc. W tym roku pokaza³y siê nowe Campy ,pomimo zwiêkszaj±cej siê liczbie Campów w Polsce Draft Camp z swoj± letni± Liga NBA jest wci±¿ na Topie

Dzi¶ na zakoñczenie Campu dowiemy siê kto zostanie Mistrzem Letniej Ligi NBA, kto otrzyma tytu³ MVP DC 16, kto otrzyma buty koszykarskie (ka¿dy mecz jest sêdziowany przez sêdziów uprawnionych, ka¿dy mecz nagrywany, z ka¿dego meczu statystyki)

FOTO ZIBI    FILMIKI ZIBI

Ciekawostki z Campu

Odwiedziny Rafa³a Jucia skaut Denver Nuggets oraz Reprezentacji Polski.
Zawody ArcheryTag
Basen
Turniej 3x3
57 punktów w meczu Kamil Krajewskiego (1 pic)
12 trójek Rekord DC Dawid Gryczka
Jakub Jakubowski  sta³ siê autorem dziewi±tego w historii Draft Campów triple-double.

Tabela po zakoñczeniu rozgrywek -  Play-offs DC16!

1. Milwaukee 7-0 - pólfina³
2. Houston 5-2- pó³fina³
3. Los Angeles 4-3 - æwieræfina³
4. Chicago 4-3 æwieræfina³
5. Cleveland 4-3 æwieræfina³
6. Atlanta 2-5 æwieræfina³
7. San Antonio 1-6 mecz o VII miejsce
8. Golden State 1-6 mecz o VII miejsce

http://draftcamp.pl/

https://www.facebook.com/DraftCamp/

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi