News: Kadra Polski U20 przygotowania do ME - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:52:08
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U20 przygotowania do ME
Kadra Polski
 Pozosta³ tydzieñ do wylotu naszej kadry na Mistrzostwa Europy
Ka¿dego roku FIBA rozpoczyna Mistrzostwa Europy od najstarszej kategorii U20.
W Polsce ta kategoria najwcze¶niej koñczy rozgrywki(marzec) dopiero w czerwcu sztab szkoleniowy rozpoczyna przygotowania do Mistrzostw Europy Dywizji B które odbêd± siê w Rumuñski m mie¶cie Oradea, w dniach  12-24 lipiec. Z rocznikiem 1997 dziêki wsparciu  rodziców mia³em okazje byæ na ME U16 w Kijowie (2013) oraz ME U18 w Austrii (2015 kontuzje w zespole Marcela Ponitki i Maæka Bendera os³abi³y si³ê naszej kadry co przyczyni³o siê do spadku do Dywizji B).  Reprezentacje Polski U20 po raz pierwszy Kadre Polski  jako trener g³ówny poprowadzi Tomasz Niedbalski (ostatnio asystent trenera Jerzego Szambelana  przy roczniku 1993 (IV miejsce w ME u16 i wice Mistrzostwo ¦wiata U17)

Tylko Micha³ Kolenda i Mateusz Ponitka grali w Kadrze Polski rocznika 1997 na Mistrzostwach Europy U16 w Kijowie ! .... niesamowite
Sk³ad naszej kadry na ME U20 w  Rumuni w porównaniu z sk³adem w ME  U16 i U18
jest bardzo przebudowany zarówno zawodnicy  jak i trenerzy.W sk£adzie który przygotowywuje siê do ME nie ma a¿ sze¶ciu  zawodników którzy byli obecni na ME U16 i U18: Micha³ Kapa, Maciej Bender, Wiktor Sewio³, Dominik Rutkowski, Piotr ¦cibisz i Jak Mijakowski

Polska - Szwecja  82 ; 66 (22-16, 16-21, 23-11, 21-16)  STATYSTYKI

Punkty: Musia³ 20 (4x3), Ponitka 16 (7as.), Dziewa 13, Kiwilsz 10, Go³êniowski 8, Kobel 4, Kurpisz 4, ¯ele¼niak 3, Kolenda 2, Kolodziej 2, Jêdrzejewski 0, Czyz 0


 Trener g³ówny:
Tomasz Niedbalski    WKK Wroc³aw
Asystent trenera: 
Sebastian Potoczny    WKK Wroc³aw
Bartosz Sikorski   
Biofarm Basket Suchy Las
Trener Motoryki:
Bartosz Pasternak    WKK Wroc³aw
Fizjoterapeuta:
Rafa³ Bia³ek    SMS PZKosz W³adys³awowo

KONSULTACJA SZKOLENIOWA + GRY KONTROLNE  4-13.06.2017 COS OPO ZAKOPANE
Polska - Bia³oru¶ 80 : 65 i 69 : 64  INFO+FOTO
KONSULTACJA SZKOLENIOWA + GRY KONTROLNE  17-22.06.2017, WROC£AW/PREVIDZA
S³owacja - Polska 60 : 80 i 90: 61 INF0+STATYSTYKI
KONSULTACJA SZKOLENIOWA  + GRY KONTROLNE 26.06-2.07.2017, WROC£AW/SKOPJE
Macedonia - Polska  63 : 54  i 55 : 65
KONSULTACJA SZKOLENIOWA  + GRY KONTROLNE 5-9.07.2017, WROC£AW/SKOPJE
7 I 8 godzina.18.00 sparingi z Szwecj±
KONSULTACJA SZKOLENIOWA  PRUSZKÓW 11
Fina³y ME U20M, Dywizja B    12.07.2017    24.07.2017    Oradea/Rumunia

OFICJALNA STRONA ME U18

...............................
............................................................
..................................
..............................
..............................
Czy¿ Miko³aj
GIM 92 Warszawa
wych. MKS Wrze¶nia
1998
Dziewa Aleksander
¦l±sk Wroc³aw
MOS Konin
1997
Go³êbiowski Daniel
Wilki Morskie Szcz.
1998

Jêdrzejewski Micha³
WKK Wroc³aw
1998

Kamiñski Karol
Asseco Gdynia
1997

Kiwilsza Szymon
Jawalex Leszno
wych. ¯AK Koszalin
1997
Zakopane / Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane / Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane / Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/ Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Ko³odziej Micha³
Asseco Gdynia
wych. AS Mr±gowo
1997
Kurpisz Miko³aj
Bifarm BJ Poznañ
wych. BT Opalenica
1998
Musia³ Micha³
¦l±sk Wroc³aw
1998

Ponitka Marcel
Asseco Gdynia
wych Ostrów Wlkp.
1997
Kobel Jakub
WKK Wroc³aw
1997

Kolenda Micha³
Trefl Sopot
wych. E³k
1997
Zakopane/ Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/ Bia³orus
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/ Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/ Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Ry¿ek Szymon
Bifarm BJ Poznañ
Pleszew
1997
Samsonowicz Micha³
Polonia Warszawa
1998

¯ele¼niak Tomasz
¦l±sk Wroc³aw
1998

Mierlewicz Micha³
Znicz Pruszków
wych. Polonia W-wa
1997
  
Zakopane/ Bia³oru¶
Wroc³aw / S³owacja
x
Zakopane/ Bia³oru¶
Wroc³aw /S³owacja
Wroc³aw / Skopie
Zakopane/ Bia³oru¶
Wroc³aw /
Wroc³aw / Skopie
Zakopane / Bia³oru¶
x
x
  


Jak zmienia³ siê sklad kadry Polski od ME U16  do me U20

Uczestnicy ME U16 w Kijowie

Sklad: Bender Maciej, Walczak Szymon, Kapa Micha³, Rutkowski Dominik, ¦cibisz Piotr
Rerak Jan, Gawlina Mateusz, Kolenda Micha³, Majchrzak Karol, Sewio³ Wiktor
Mijakowski Jakub, Ponitka Mateusz
Trenerzy:  Jerzy Szambelan  as. Dawid Mazur i Sebastian Potoczny

Uczestnicy ME U18 w Austria
Sk³ad: Bender Maciej, Kapa Micha³, Rutkowski Dominik, ¦cibisz Piotr, Kolenda Micha³, Sewio³ Wiktor, Mateusz Ponitka, Mijakowski Jakub, Micha³ Kierlewicz, Dawid Gruszczyñski, Szymon Kiwilsza, Aleksander Dziewa
Trenerzy: Andrzej Kierlewicz, Eugieniusz Kijewski i Wojciech Rogowski


Uczestnicy ME U20 w Rumuni
sk³ad: ?
Trenerzy:
Tomasz Niedbalski, Sebastian Potoczny i  Bartosz Sikorski

ME U18 rocz.1996: Maciej Bender, Marcel Ponitka
ME U20 rocz. 1996: Maciej Bender, Marcel Ponitka i Micha³ Kierlewicz
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Trenerka Opoka odbiera nagrodê
Trenerka Opoka odbiera nagrodê
I Gala ¦KM Zabrze - Dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi