News: VII Bydgoszcz Cup rocz.2005 Bydgoszcz 13-15.X.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Stycze 19 2018 04:20:42
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U11 Rocznik 2007
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Najnowsze Filmik
Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Uytkownikw Online
Goci Online: 3
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanych: 1,879
Nieaktywowany Uytkownik: 1
Najnowszy Uytkownik: ~Barkowski Henryk
Ostatnie Artykuy
Kadra Polski 2003
2007
Medali¶ci MP U14
Medali¶ci MP U16
Medali¶ci MP U20
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
Komorów 2009
Komorów 2009
Kolekcja koszulek rózne
Kolekcja Koszulek 654


VII Bydgoszcz Cup rocz.2005 Bydgoszcz 13-15.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 Zakoñczy³ siê VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki - Basket Cup Bydgoszcz dla ch³opców z rocznika 2005 i m³odszych.

Turniej w liczbach: Przez 3 dni, 8 dru¿yn rozegra³o 20 meczy, w których to w sumie 109 zawodników zdoby³o 1877 punktów!

UKS Basket Regnum Bydgoszcz Po 3,5 roku organizowania  turniejów doczeka³ siê podium

Fundatorem nagród byli Kujawsko-Pomorski Zwi±zek Koszykówki i Kolejowe Zak³ady £±czno¶ci.
Dziêkujemy za przybycie przedstawicieli wymienionych Patronów, którzy zaszczycili zawodników wrêczaniem medali, pucharów oraz nagród sk³adaj±c szczere gratulacje.
Z ramienia KPZKosz: Vice Prezes Dariusz Konecki
Z ramienia KZ£: Dyrektor ds. Marketingu Krzysztof Wysocki

 Ju¿ od samego pocz±tku turnieju dwie dru¿yny Hutnik Warszawa i Chromik ¯ary dawa³y sygna³ grania w Finale. Wydawa³o siê ¿e faworytem jest Hutnik Warszawa (wygrali Chromikami na turnieju w Wieliczce) Atutem  trenera Rados³awa Barcza s± bli¼niacy Kacper i Jakub Mysiorkowie (w fina³owym meczu nie zawiedli  zdobywaj±c ³±cznie 29 punktów), ma³o tego wyeliminowali z gry najlepszego strzelca Hutnika Maksa Oszako który w meczu o najwy¿sz± stawkê nie zdoby³ punktu ( chyba to by³a recepta na z³oto) W koñcówce meczu kiedy to Hutnicy dogonili Chromik ( na jeden punkt) mieli¶my dreszczyk emocji. Ostatni punkt mecz zdoby³ £ukasz Kowalczyk. Napiêty terminarz turnieju nie pozwoli³ na przeprowadzenie konkursów przez zibiego. Zawodnik Chromika  £ukasz Kowalczyk powiedzia³ zibi nie wa¿ne nagrody konkursy wa¿ne ¿e przyjecha³e¶ do Bydgoszcz za mi³e s³owa £ukasz otrzyma³ od SKM koszulkê. W sobotê by³o chwilê czasu by zwiedziæ stolice województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dziêkujemy równie¿ wszystkim kibicom za doping, osobom, które pracowa³y na to, by organizacyjnje stworzyæ super koszykarsk± imprezê w naszym mie¶cie, wszystkim dru¿ynom i ich trenerom za wspólne emocje sportowe i stworzenie niepowtarzalnego klimatu.

SKM dziêkuje  za zaproszenie na turniej i pokrycie kosztów transportu Ruda ¦l±ska- Bydgoszcz Ruda ¦l±ska. By³ to pierwszy turniej rocznika 2005 w tym sezonie z obecno¶ci± SKM i pierwszy organizowany przez Regnum


 MVP:
Kacper Mysiorek 
Chromik ¯ary

 Najlepszy rozgrywaj±cy
Maks Oszako
MUKS Hutnik Warszawa

 Najlepszy obroñca:
Mateusz Pawlak
Regnum Basket Bydgoszcz

 Najm³odszy zawodnik:
Rafa³ Budysz
Basket Regnum Bydgoszcz

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI
 
 5 ALL-STARS:

* Kacper Reczyñski - Chromik ¯ary
* Szymon Soszyñski - MUKS Hutnik Warszawa
* Ivo Roth - Regnum Basket Bydgoszcz
* Filip Kucharski - ¦l±sk Wroc³aw
* Dawid Ciesielski - M³ode Lwy Gdañsk


 Najlepsi strzelcy turnieju:
1 Mysiorek  Jakub 89 pkt. Chromik
2 Mysiorek  Kacper 85
3 Myd³owski Benedykt  75 Hutnik
4 Oszako Maks 70 Hutnik
5 Borowski Ernest 64 Koszalin
6 Ciesielski Dawid 62 Gdañsk
7 W³oszczyk Filip  60 Stores
8 Kucharski  Filip 59 ¦l±sk
9 Schleifer Antoni  48 Gdañsk
10 Szweda  Patryk 49 Bydgoszcz


MECZ O 7 MIEJSCE: ¯ak Koszalin - Stores Wroc³aw   62 :35
O 5 MIEJSCE: Novum Bydgoszcz - M³odeLwy Gdañsk 49 : 56
MECZ O 3 MIEJSCE: Regnum Basket Bydgoszcz - ¦l±sk Wroc³aw  35 : 30
FINA£: MUKS Hutnik Warszawa - Chromik ¯ary  45 : 47

KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

Miejsce -
trener

 Numer.......zawodnik.....punkty.......................

1
Trener:
Rados³aw Barcz

 UKS Chromik  ¯ary
4 G³adysz Miko³aj  0
5 Jankowski  Sebastian  4+0+4+0+2 = 10
6 Górski  Patryk  7
7 Adamczewski  Maciej  1
8 Kowalczyk  £ukasz  6+5+10+4+0 = 25
9 Boczarski  Kacper  8
10 Burcon  Alan 3+2+5+0+0 = 10
11 Ho¶ci³owicz Marcel  0+2+0+10+6 = 18
12 Hejmanowski  Aleks 6
13 Kêpiñski Szymon 6+0+7+0+4 = 15
14 Mysiorek  Jakub 16+14+23+18+18 = 89
15 Reczyñski  Kacper 4+4+4+2+4 = 18
16 Korzeniowski  Kacper  2
17 Mysiorek  Kacper 16+14+16+28+11 = 85
2

Trenerka:
Iwona Olesiewicz


MUKS HUTNIK WARSZAWA
4 Wojciechowski Antek  2
5 Oszako Maks  21+19+17+13+0 = 70
6 Rogowski Kacper  8
7 Pieñkowski  Stasiek  2
8 Skwarek  Alek 0+2+4+2+2 = 10
10 Jurkiewicz Józek  8
11 Dowiatt Micha³  3+11+0+4+0 = 18
12 Szumert Jakub 15+5+4+9+13 = 46
13 Jagie³³o Olek 6+6+12+2+2 = 28
14 Soszyñski  Szymon 8
15 Koselski Antoni 2
16 Myd³owski Benedykt  18+8+22+10+17 = 75
17 Manowski Bruno 12+10+8+13+0 = 43
3

Trener:
Mateusz Skrzela
  REGNUM BASKET  BYDGOSZCZ
1 Klabacha Damian 0
3 Pawlak Mateusz 9+3+4+10+5 = 31
6 £aski Sylwester  6
7 Roth Ivo 6+10+19+0+6 = 41
8 Barwiñski Jan 3
9 Dybek Jakub 0
11 Budziak Tymoteusz 5+3+7+4+11 = 30
12 Budysz Rafa³ 2
14 Koñczal Mateusz  0+6+5+4+4 = 19
15 Szaflik Filip 2
24 Kos Aleksander 7
30 Urbañski Tomasz 4+3+3+5+5 = 20

4

Trener :
Kolis Jacek
 WKS ¦L¡SK WROC£AW
1 Kucharski  Filip  8+17+12+12+10 = 59
2 Dobrzyñski Bartosz  0+0+12+8+2  = 22   
8 Czerwiñski  Micha³ 5+0+4+2+3 =14
9 Nêcki  Jêdrzej  2
12 Sasiak Bartosz  0+4+0+5+6 = 15
15 Tomczyk Bartosz  3
17 Stañs³awski Damian 7
23 Ferens Filip  5+11+14+2+3 = 35
25 Rychlik Konrad 9
30 Surmiak Cezary  0
45 Ilincki Aleksander 6+8+5+2+2 = 23
99 Szostak Maciej 4

5
 M£ODE LWY GDAÑSKIE

6 Skowroñski Dawid 0+2+0+8+0 = 10
8 Dawid Pup³awski 3+4+8+7+8 = 30
10 Pietrzak Mateusz 4
14 Pietryñski Piotr 4+1+2+3+1 = 11
16 Ciesielski Dawid  4+9+19+11+19 = 62
18 Schleifer Antoni 4+10+7+10+17 = 48
19 ¦liwa Jan 2
22 Chmurak Pawe³  0+6+4+7+2 = 19
23 Sierota W³adys³aw 8
24 Ksi±¿ek Dawid  0+12+2+6+7 = 27
28 Ku¼nia Mateusz  4
6

Trener :
Kulczyk Maciej
 NOVUM  BYDGOSZCZ
4 Kachelski  Miko³aj  12+4+0+0+6 = 22
6 Polacki Wojciech 2
7 Barañczuk  Piotr  0+0+0+6+6 = 12
8 Koz³owski  Adam 6+5+0+8+1 = 20
9 Mo¿yñski  Pawe³  7
11 Lichowski Oliwier 11+1+5+11+12 = 40
13 Kry¶ Marcin  14+1+10+6+7 = 38
14 Batkowski  Oliwier  0
15 Komorwski  Milan 0
17 Szweda  Patryk 6+14+16+13 = 49
0 S³aboszewski  Krystian  2+10+6+0+2 = 20

7

Trener:
Czarnota Jacek
 MKKS ¯AK KOSZALIN
4 Zelig Damian  4
5 Magdziñski Gracjan 5+6+2+14+14 = 41
6 G³odek Piotr  6+2+2+6+0 = 16
7 Sikora Mateusz  1+1+10+11+4 = 27
8 Lary¶ Filip  4
9 Jastrzêbski Natan  0
10 Mataczyñski Wiktor   2+2+4+8+4 = 20
11 Lewandowski Kacper  5+7+7+22 = 41
12 Gwó¼d¿  Jêdrzej  2+2+2+2+3 =11
13 Krupa Micha³  7+0+2+0+9 = 18
14 Borowski Ernest  2+17+10+17+18 = 64
15 S³owiñski Szymon  9
00 Dro¼dziel Kacper 0+6+2+1+4 = 13
8

Trener :
Grabowski Mi³osz
  STORES SP78 Wroc³aw
4 Dukat Micha³  0
5 P³usa Jakub 5
6 Kondracki Alan  9+5+7+9+6 = 36
7 Bukwald Jakub  0
8 W³oszczyk Filip  13+3+17+17+10 = 60
9 Szponder Olivier  5
10 Kondracki Dawid  9+10+9+7+6 = 41
11 Groblicki  Igor 0+1+5+9+4 = 19
12 Majdowski  Mi³osz  2
13 Kachel Jêdrzej 0
14 Murawski  Jakub 0
17 Stahl Maksymilian  0
18 Szymañski  Piotr  2


mecz o V-VIII: Stores Wroc³aw -  M³ode Lwy Gdañsk  41 : 61
mecz 0 V-VIII: ¯ak Koszalin  -  Noum Bydgoszcz 51 : 55
PÓ£FINA£: Regnum Bydgoszcz  -  MUKS Warszawa  23 : 63
PÓ£FINA£: Chromik ¯ary  -  ¦l±sk Wroc³aw  62 : 37

GRUPA A
STORES 78 WROC£AW vs UKS CHROMIK ¯ARY  23 : 71
UKS BASKET REGNUM  vs MKKS ¯AK KOSZALIN  37 : 34 p.d
UKS BASKET REGNUM  vs UKS CHROMIK ¯ARY  52 : 27
MKKS ¯AK KOSZALIN vs STORES 78 WROC£AW  47 : 36
MKKS ¯AK KOSZALIN vs UKS CHROMIK ¯ARY  65 : 71
UKS BASKET REGNUM  vs STORES 78 WROC£AW  40 : 31

1 UKS CHROMIK ¯ARY  3/0  6 pkt.
2 UKS BASKET REGNUM  2/1  5 pkt.

3 MKKS ¯AK KOSZALIN  1/2  4 pkt.
4 STORES 78 WROC£AW 0/3  3 pkt.


GRUPA B

NOVUM BYDGOSZCZ vs MLODE LWY GDAÑSKIE  39 : 46  (10-3, 2-10, 13-10, 14-23)
MUKS BASKET WARSZAWA vs ¦L¡SK WROC£AW  84 : 30  (24-11, 6-14, 32-2, 22-3)
MKS NOVUM BYDGOSZCZ vs ¦L¡SK WROC£AW  53 : 52
MUKS BASKET WARSZAWA vs MLODE LWY GDAÑSKIE  67 : 19
MKS NOVUM BYDGOSZCZ vs MUKS BASKET WARSZAWA  29 : 70
¦L¡SK WROC£AW vs MLODE LWY GDAÑSKIE  54 : 44

1 MUKS BASKET WARSZAWA  3/0   6 pkt.
2 ¦L¡SK WROC£AW  1/2 2pkt.  (+9)

3 M£ODE LWY GDAÑSKIE  1/2  3 pkt. (-3)
4 MKS NOVUM BYDGOSZCZ  1/2 3 pkt. (-6)

 Przygotowa³  Zibi..do zobaczenia na kolejnych turniejach w BydgoszczyKomentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.


Puchar U15 rocz.2003 Final 20-22.IV Bytom
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Copyright © 2007 by Zibi