News: Puchar Prezesa UKS” Olimpijczyk ‘’ rocz.2005 Ostrów Wielkopolski 6-8.X.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Kwiecie 22 2018 21:59:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Puchar Prezesa UKS” Olimpijczyk ‘’ rocz.2005 Ostrów Wielkopolski 6-8.X.2017
Turnieje Podsumowanie
 Od pi±tku do niedzieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim odbywa³ siê Miêdzynarodowy  Turniej Koszykówki Ch³opców rocznika 2005 i m³odsi. Do Ostrowa zawita³y takie zespo³y jak: UKS Lider Swarzêdz, UKS Trójka ¯yrardów, Twarde Pierniki Toruñ, Sporta Scola Sigulda       ( £otwa ), Basket Klub Krnov ( Czechy ) oraz gospodarz turnieju UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski. Przez trzy dni rozegrano 15 spotkañ  systemem „ ka¿dy z ka¿dym „. Rywalizacja ta

„ Wspania³y turniej z wieloma meczami stoj±cymi na wysokim poziomie , wysokie umiejêtno¶ci zawodników w tak m³odym wieku tylko napawaj± dum± i zadowoleniem – powiedzia³ po turnieju trener zespo³u Olimpijczyka Piotr Twardowski – mogli¶my poznaæ siê z ³otewsk± i czesk± my¶l trenersk± i s±dzê , ¿e nie mamy siê czego wstydziæ. Jestem zadowolony z moich podopiecznych. Gramy zespo³owo i to siê liczy. Przed nami jednak sporo pracy , aby graæ jeszcze lepiej. Wielkie s³owa  uznania  kierujê pod adresem rodziców moich zawodników . Bez ich pomocy ta impreza nie mia³aby tak godnej oprawy.”wy³oni³a nastêpuj±cy koñcowy wynik .

1.    Twarde Pierniki Toruñ

2.    UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
3.    Sporta Scola Sigulda ( £otwa )
4.    Basket Klub Krnov ( Czechy )
5.    UKS Trójka ¯yrardów
6.    UKS Lider Swarzêdz
MVP:  Sowiñski Pawe³ z Torunia
Król Strzelców -  Rozpêdowski Krzysztof z UKS Olimpijczyk Ostrów

Wyró¿nienie trenera:

BK Krnov ( Czechy ) -  Peter Lukas
Sigulda Sporta Scola ( £otwa )- Avis Kritmanils
UKS „Lider”  Swarzêdz – Gomólak Tymon
UKS „ Trójka „ ¯yrardów - Sierakowski Oliwier
Twarde Pierniki Toruñ   - Dura Jakub
UKS „ Olimpijczyk „ SP1 Ostrów Wlkp. – Grobelny Grzegorz

ZWYCIÊZCA KONKURSU RZUTÓW WOLNYCH

Reinus Ai¿upietis ( £otwa )

Krnov Czechy - Toruñ  28 : 88
Sigulda £otwa - UKS Trójka ¯yrardów 62 : 32
UKS Olimpijczyk     - Toruñ  43 : 58
Krnov Czechy - Swarzêdz  61 : 47
Toruñ - Sigulda £otwa  61 : 50
UKS Olimpijczyk    - Krnov Czechy  84 : 45
Swarzêdz - UKS Trójka ¯yrardów  21 : 54
Toruñ -    UKS Trójka ¯yrardów  81 : 29
UKS Olimpijczyk - Swarzêdz  85 : 30
Sigulda £otwa - Krnov Czechy 52 : 25
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi