News: V £ódeczka Cup Memoria³ Roberta Zaj±ca rocz.2002 £ód¼ 15-17.IX.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 01:33:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V £ódeczka Cup Memoria³ Roberta Zaj±ca rocz.2002 £ód¼ 15-17.IX.2017
Turnieje Podsumowanie
 V £ódeczka Cup Memoria³ Roberta Zaj±ca rocz.2002 £ód¼ 15-17.IX.2017

MVP:  Piotr Lis - UKS 7 Trefl Sopot

 TOP 10 Strzelcy

1 Gordon Kacper 119 Polonia
2 Pustelnik Tomasz  84 MKS D±browa Górnicza
   Szmit Szymon 84 Spójnia Stargard
4 Korolczuk Oliwier  78 Spójnia Stargard
5 Burzyñski Igor 73 Biofarm BJ Poznañ
  Chodukiewicz Bartek 73 M D±browa
  Pachowicz Dawid 73 MKS D±browa Górnicza
8 Deka K.  65 £KS £ód¼
9 Sobiech Szymon 61 Biofarm BJ Poznañ
10 Marciniak Jerzy 59 Biofarm BJ Poznañ


 Najlepszy obroñca Janik Jakub - Polonia Warszawa


TOP 10 Rzuty za trzy punkty
1 Gordon Kacper (14x3) Polonia Warszawa
2 Szmit Szymon  (10x3) Spójnia Stargard
  Korolczuk Oliwier (10x3) Spójnia  Stargard
4 Burzyñski Igor(8x3) Biofarm BJ Poznañ
   Grudziñski Marcel(8x3) Spójnia Stargard
   Deka Krzysztof (8x3) £KS £ód¼
   Lis Micha³ (8x3) UKS 7 Trefl Sopot
8 Lis Piotr (6x3) UKS 7 Trefl Sopot
9 Pustelnik Tomasz (5x3) MKS Dabrowa Górnicza
10 Cebula Filip (5x3) UKS 7 Trefl Sopot
    Maækowiak Iwo (5x3) Biofarm BJ Poznañ
  


  Pierwsza Pi±tka Turnieju :
Daniel Walkowiak (Biofarm BJ Poznañ)
Oliwier Karolczyk (Spójnia Stargard )
Nikodem Czoska (UKS 7 Trefl Sopot)
Chodukiewicz Bartosz (MKS D±browa Górnicza)
Krzysztof Deka (£KS £ód¼)FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

  ...........................................................................
1

 UKS 7 TREFL SPORT (U16)

6 Cebula Filip  13+5+10+2+4 = 34  (5x3)
8 Czoska Nikodem  9+10+15+12+8 = 54  (1x3)
10 Szymañski Albert  4  (1x3)
11 Jurkowski Piotr  16+6+2+8+0 = 32
12 Zió³kowski Daniel  11+14+6+15+12 = 56  (1x3)
13 Lis Piotr  14+12+10+17+0 = 53  (6x3)
20 Lis Micha³  17+14+9+4+14 = 58  (8x3)
21 Ko³odziejczak Karol  5+6+2+13+2 = 28
22 Perzanowski Olaf  10+8+5+2+6 = 31
23 Miliæiæ Igor  13+23+6+5+11 = 58
32 Przyludzki Micha³  2+1+0+4+10 = 17
60 Osowski Kevin  7

Trener: Tomasz Chwia³kowski
2
  MKS POLONIA WARSZAWA

5 Pluciñski Tomasz 2
6 Janik Mateusz 8
7 Gordon Kacper 33+10+27+33+16 =119  (14x3)
8 Janik Kuba  14+13+7+10+11 = 55 (3X3)
9 Cichocki Krzysztof  6+12+X+X+X = 18
10 Tomaszewski  Jan  4
11 Kania Wiktor  5+2+0+8+2 = 17
12 Muse Bartek  0
13 Sk³adanowski Marcin  2+6+3+0+0 = 11
14 Stanis³awski Sebastian  4+6+4+0+10 = 24
15 Pokorski Iwo 8+6+2+4+18 = 38
16 Ambroziak Jakub 8+7+8+7+8 = 38

Trener: Latos Adam
3
  BIOFARM BASKET JUNIOR Poznañ

1 Jaroszewski Krzrysztof 8
0 Grodzki £ukasz 3
3 Szuba Jan 6+5+4+0+8 = 23 (3x3)
4 Noga Maciej 2+3+2+0+3 = 10 (1X3)
7 Kaczmarek Jan 4+4+6+2+14 = 30
8 Burzyñski Igor 18+20+15+14+6 = 73 (8x3)
10 Walkowiak Daniel 0+3+5+7+15 = 30 (1x3)
26 Matysiak Miko³aj 4
24 Sobiech Szymon  23+5+12+12+9 = 61  (3x3)
16 Maækowiak Iwo 5+0+8+11+8 = 32 (5x3)
44 Marciniak Jerzy 16+16+14+4+9 = 59

Trener: Cezary Kurzawski
4
 MKS D¡BROWA GÓRNICZA

3 Zawadzki Krystian  2
5 Czernik Hubert  1+4+5+2+4 = 16  (1x3)
7 Tomczewski Jakub  2+0+0+0+8 = 10
8 Szarzycki Jakub  9 (1x3)
10 Matuszczak Jan 4
30 Pustelnik Tomasz  8+20+19+20+17 = 84  (6x3)
32 Radzicki Pawe³ 5+0+5+0+3 = 13  (2x3)
35 Pachowicz Dawid 14+4+23+11+21 = 73  (3x3)
40 Nanu¶ Dominik  4+2+2+8+11 = 27
47 Dziedzic Kacper   6+2+4+0+0 = 12
63 Paduch Przemys³aw  6+2+7+11  (1x3)
66 Chodukiewicz Bartek  6+7+18+30+10 = 73  (1x3)

Trener
Bartosz Andrzej
5
 SPÓJNIA STARGARD

1 Grudziñski Marcel  0+12+9+0+5 = 26 (8x3)
2 Krakowiak Kamil  0
3 Kulawiak Filip 5
5 Kaniowski Mateusz  2
8 Ró¿ycki Patryk  2
9 S³omiñski Kacper  4+13+6+4+6 = 33 (2x3)
10 Szmit Szymon 15+20+26+23+0 = 84  (10x3)
13 Korolczuk Oliwier  20+6+16+19+17 = 78  (10x3)
24 Chod¼ko Grzegorz  1+2+0+0+8 = 11
30 Dybka Kamil  10+13+3+7+0 = 33 (1x3)
32 Jakie³a Damian 4+2+4+9+0 = 19
35 Rogoñski Denis 9  (2X3)

Trener: Mardosiewicz Przemys³aw
6
  £KS SZKO£A GORTATA £ÓD¬

4 Klesta O. 0
6 Rafa³ek F. 9 +2+18+16+7 = 52 (2x3)
8 Krupski ?   0
9 Stachowski £.  2+0+8+3+0 = 13  (1x3)
10 Maj K. 2+1+4+4+6 = 17
11 HasiakK.  7+5+2+4+7 = 25
12 Chmielewski M. 2+8+5+4+4 = 23
15 Dró¿s¼ B. 8+13+12+4+5 = 42
16 Zakrzewski G. 8
18 Deka K.  10+11+19+10+15 = 65  (8x3)
24 Kwieciñski T. 2+2+2+2+3 = 11 (1X3)
33 Lipiñski £.  9

Trener: Darnikowski Rados³aw

WYNIKI
Polonia Warszawa – £KS £ód¼   84 : 49  (32-13, 19-17, 18-9, 15-10)
MKS D±browa Górnicza – Biofarm BJ Poznañ  56 : 74  (14-17, 14-18, 14-18, 14-21)
Spojnia Stargard – UKS 7 Trefl Sopot  56 : 123  (12-28, 17-27, 24-29, 3-39
MKS D±browa Górnicza - Polonia Warszawa  44 : 66  (11-11, 14-16, 5-18, 14-21)
Biofarm BJ Poznan - UKS 7 Trefl Sopot 60 : 82  (8-23, 14-16, 21-28, 17-15)
£KS £ód¼  - Spójnia Stargard  54 : 66  (15-21, 11-19, 11-9, 15-19)
Biofarm BJ Poznañ - Spójnia Stargard  70 : 64  (18-16, 15-25, 26-13, 9-7)
Polonia Warszawa - UKS 7 Trefl Sopot  61 : 65  (19-24, 17-8, 17-12, 8-21)
£KS £ód¼ - MKS D±browa Górnicza 72 : 85  (16-30, 17-16, 28-11, 11-28)
Polonia Warszawa - Biofarm Poznañ  62 : 49  (12-12, 13-3, 15-17, 22-17)
£KS £ód¼ – UKS  7 Trefl Sopot  47 : 89  (19-15, 12-24, 9-16, 7-34)
Spójnia Stargard  - MKS D±browa Górnicza  64 : 84  (14-19, 17-21, 26-17, 7-27)
Polonia Warszawa - Spójnia Stargard   73 : 50 (25-8, 18-19, 15-7, 15-16)
£KS £ód¼ – Basket Junior Poznañ  47 : 78  (9-12, 13-19, 8-22, 17-25)
UKS 7  Trefl Sopot - MKS  D±browa Górnicza  67 : 87  (25-19, 10-19, 6-29, 26-20)

TABELA:
1 UKS 7 Trefl Sopot  4/1   9 pkt. (+115)
2 Polonia Warszawa  4/1   9 pkt.  (+89)
3 Biofarm BJ Poznañ 3/2   8 pkt. (+21)

4 MKS D±browa Górnicza  3/2 8 pkt. (+13)
5 Spójnia Stargard  1/4  6 pkt.    (-114)
6 £KS £ód¼  0/5  5 pkt. (-133) Specjalne wyró¿nienie za debiut i pierwsze punkty : Miko³aj Matysiak (Biofarm BJ  Poznañ) .

Partnerzy i sponsorzy :

Urz±d Miasta £odzi
Szko³a Gortat £ód¼
Uniwersytet £ódzki
£ódzki Zwi±zek Koszykówki
Fundacja Marcina Gortata
CoolPack
TV TOYA


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi