News: MP U14 M£ODZICY rocz.2003/04 Polfina³y: S³upsk, Warszawa, Bytom, Ostrów Wlkp. 2-4.VI.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Kwiecie 21 2018 07:50:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
MP U14 M£ODZICY rocz.2003/04 Polfina³y: S³upsk, Warszawa, Bytom, Ostrów Wlkp. 2-4.VI.2017
U-14 M³odzicy St.

U14 mê¿czyzn: Organizatorzy turniejów pó³fina³owych

Sk³ady dru¿yn - zawodnicy którzy grali w æwieræfina³ach

Turniej fina³owy    14-18.06.2017

GRUPA
¦l±sk Wroc³aw
TKM W³oc³awek
Basket Team Opalenica
MKKS Rybnik

GRUPA B

MOSM Bytom
Ochota Warszawa
Wilki Morskie Szczecin
WKK Wroc³aw

Grupa I
Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw - MKS Piotrówka Radom  84 : 66 STATYSTYKI
KK Wilki Morskie Szczecin - STK Czarni Yankees S³upsk  57 : 64  STATYSTYKI  
Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw - KK Wilki Morskie Szczecin  72 : 67  STATYSTYKI
MKS Piotrówka Radom - STK Czarni Yankees S³upsk  62 : 56  STATYSTYKI
KK Wilki Morskie Szczecin - MKS Piotrówka Radom  75 : 47  STATYSTYKI
STK Czarni Yankees S³upsk - Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw  62 : 63  STATYSTYKI

    
 
1

  III miejsce

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
2003: Wojciech Siembiga, Jakub Strysz, Mateusz Buras
Juliusz Pawe³ka, Mateusz Go³êbiowski, Micha³ Mikulski
Kajetan Krzak, Oskar Kowalski, Witold Ostrowski
Jêdrzej Kociêcki, Miko³aj Olesiñski
2004: Maksymilian Wilczek, Piotr Górecki

Trener: Tomasz Wilczek

2
  MISTRZ

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom.
4
2003: Wiktor Paczkowski, Aleksander Wi¶niewski,
Kacper Ka¼mierski, Aleksander Stacherzak, Jakub Koralewski
Dawid Adamski, Maksym Gerszkow, Ireneusz Wietecha
Piotr Stanecki, Maksym Ko³odziej
2004: Jakub Stupnicki, Jakub Sucharski

Trener: Adam Sell

XXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
   II miejsce

Strefy

Pomorskie
Wa-ma
4
2003: Cezary Jankowski, Bartosz Olechnowicz, Igor Adamski
Mateusz Zach, Patryk Wasiura, Eryk ¦witalski
Leon £ochowski
2004: Alan Duda, Eryk Adamiec, Adam Kalinowski
Wiktor Malek, Micha³ Oleksy

Trener: Robert Kozlowicz


4
  III miejsce

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
4
2003:Jakub Trze¶niewski, Wiktor Górzyñski, B³a¿ej Lisek
Mi³osz Michalczewski, Dominik Krakowiak, Piotr Maci±g
Jan Fabisiak, Igor Strza³kowski, Filip Karczemny
Kajetan Wójcik, Jakub Gniadek, Erwin Urbañski
2004: Patryk Roso³owski

Trener: Piotr Bielak


 Grupa II
UKS Siódemka Trefl Sopot - TKM W³oc³awek   60 : 58  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa  65 : 36  STATYSTYKI  
UKS Siódemka Trefl Sopot - WKK Wroc³aw    
TKM W³oc³awek - UKS GIM 92 Ursynów Warszawa 65 : 51  STATYSTYKI   
WKK Wroc³aw - TKM W³oc³awek  56 : 59  STATYSTYKI  
UKS GIM 92 Ursynów Warszawa - UKS Siódemka Trefl Sopot 73 : 57  STATYSTYKI

  
 
 
1
   MISTRZ

STREFY

Kuj-Pom
£ódzkie
52003: Dawid Bykowski, Oliwier Bednarek, Micha³ Szabelski
Wiktor £ukasik, Igor Bladoszewski, Krystian Szortyka
Maciej Wojciechowski, Damian B³êdowski, Maciej W³udarski
Marcel Parowiñski, Adam Janowski
2004: Jakub Andrzejewski 

Trener: Krystian Kurlapski
2
   MISTRZ

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
5
2003: Mateusz G³odek, Filip Wójcik, Micha³ Nowak
Mateusz Nizio³ek, Jakub Wójcicki, Szymon Kilian
Tomasz Piwoda, Dariusz Jaworski, Daniel Soroka
Rados³aw Jaworski
2004: Kamil Kubiak, Bartosz Jada¶, Szymon Paluch

Trener: Mariusz Mazur


XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3  II miejsce

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
42003: Antoni Michalski, Bartosz Wysmoliñski, Kacper Nowociñski
Jan Dziadowicz, Aleksy Chwedczuk, Adam Lisewski
Stefan Twarowski, Jan Laskowski, Tadeusz Jankowiak
Maciej Kolibowski, Igor Rudnik, Maciej Koczorowski
Jakub Kuwa³ek

Trener: Jaros³aw £ukasiewicz
4   MISTRZ

Strefy

Pomorskie
Wa-ma
42003: Szymon Kar³owicz, Wiktor Jaszczerski, Micha³ Przyludzki
Micha³ Szczepkowski, Hubert £a³ak
Jakub Czworowski, Kamil Kulik, Alexandre Petit
Wiktor Jakowski, Mateusz Mackiewicz
2004: Wiktor Siemianiuk, Oskar Borkowski

Trener: Marta Cie¶licka

Grupa III
UKS MOSM Bytom - £KS Szko³a Gortata £ód¼ 61 : 53  STATYSTYKI   
Basket Team Opalenica - MKK Basket Gorzów Wielkopolski   55 : 52  STATYSTYKI  
£KS Szko³a Gortata £ód¼ - MKK Basket Gorzów Wielkopolski  45 : 51  STATYSTYKI 
UKS MOSM Bytom - Basket Team Opalenica  61 : 53  STATYSTYKI  
Basket Team Opalenica - £KS Szko³a Gortata £ód¼  84 : 54  STATYSTYKI  
MKK Basket Gorzów Wielkopolski - UKS MOSM Bytom 44 : 61  STATYSTYKI

  
 
 
1

 MISTRZ

STREFY

¦l±skie
Opolskie
6
2003: Maciej Michalski, Oskar Suwa³a, Igor Krzych
Aleksander Dziekañski, Dominik Gania, Pawe³ Wiesio³ek
Marek Dragon, Andrzej Mo³dawa, Mateusz Zawada
2004: Pawe³ Brandysiok, Jakub Greñ, Kacper Nowakowski

Trener: Aleksander Sêdzik

2
  III miejsce

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom.
5
2003: Adrian Szajek, Jan Jakubiak, Miko³aj Rutkowski
Jêdrzej B³aszak, Wiktor Kozal, Kacper Dudziñski
Jakub Gruszczyñski, Kacper Kozal, Mateusz Jakubiak
Olivier Czeka³a, Jan Nowak
2004: Hubert Zimny, Aleksander Kamiñski, Jêdrzej Kubiak

Trener: Aleksander Ziobro


XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
   II miejsce

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
2003: Micha³ Grzeszak, Jakub Kêsik, Dawid Bury
Pawe³ Wróbel, Grzegorz Kaczmarek, Patryk £azarczyk
Sebastian Kolañski, Oskar Brodziuk, Arkadiusz Rosa
Igor Gralak
2004: Dawid Kowacki, Amadeusz £upiñski

Trener: Andrzej Stanek

4
  II miejsce

STREFY

Kuj-Pom
£ódzkie
3
2003: Konstanty Hasiak, Kacper Maækowiak, Tomasz Kwieciñski
Aleksander Lisowski, Marek Kozyra, Damian Gabara
Bartosz Stêpieñ, Krystian £uczak
Dominik Wróblewski, Patryk Kwiatkowski, Szymon Skulimowski
2004: Maksymilian Gajek, Dawid Orzechowski 

Trener: Rafa³ Antoszewski


Grupa IV
MKS Ochota Warszawa - Zastal Zielona Góra   68 : 55  STATYSTYKI
MKKS Rybnik - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  55 : 49  STATYSTYKI
MKS Ochota Warszawa - MKKS Rybnik   67 : 65  STATYSTYKI
Zastal Zielona Góra - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  68 : 60  STATYSTYKI 
MKKS Rybnik - Zastal Zielona Góra  58 : 57  STATYSTYKI
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - MKS Ochota Warszawa   53 : 67  STATYSTYKI 

    
 
1  MISTRZ

STREFY

Mazowieckie
Podlaski
62003: Bartosz Sitek, Wojciech Nojszewski, Alan Wilkowski
Jan Kry¶ko, Jakub Wojciechowski, £ukasz Hendrych
Stanis³aw Kosterski, Aleksander Micha³ Raplewski
Jakub Lendzioszek, Jakub Trybek, Bernard Lewandowski
Mateusz Czechowski-D±browski
2004: Patryk Czy¿ewski

Trener: Tomasz Foder
2

 II miejsce

STREFY

¦l±skie
Opolskie
5
2003: Kacper Kowalczyk-Kudziarz, Igor Lewandowski
Igor Legierski, Franciszek O¶li¼lok, Maciej Golda
Patryk Legierski, Adrian Fojcik, Adrian ¦cieszka
Kacper Margiciok, Kamil Królikowski, Karol Piotrowski
Pawe³ Rzeszut
2004: Jan Czorny, Sebastian Ko³owrot  

Trener: Stanis³aw Grabiec

XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3
  
IV miejsce

STREFY

Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
2003: Jakub Kunc, Jakub Wiêckowski, Dawid Wiktorski
Maksym Wieczorek, Tomasz Cie¶lak, Rafa³ Kopaczewski
Szymon Jutrzenka, Jakub Zdaniewicz, Micha³ Wawrzkiewicz
Mi³osz Rataj, Pawe³ Osiñski, Maciej Rudkiewicz

Trener: Kamil Czapla


4
 II miejsce

STREFY

Wielkopolskie
Zachodniopom.
3
2003: Nikodem Suski, Tomasz Marek, Stanis³aw Stawiñski
Mateusz Kuncewicz, Kacper Pietrasik, Miko³aj Zaremba
Oskar Smardz, Bruno Kromolicki, Kacper Stawicki
Wojciech Krzy¿anowski, Bartosz Piotrowski, Filip Ko¼ma


Trener: Pawe³ Drzewiecki

Do turnieju fina³owego awansuj± po dwie najlepsze dru¿yny z grup pó³fina³owych.
przygotowa³ zibi

Kto awansuje do Fina³u U14 zaznacz po 2 dru¿yny z ka¿dej grupy

1 ¦l±sk Wroc³aw (77)9%9%
1 Wilki Szczecin (62)8%8%
1 Czarni S³upsk (29)4%4%
1 Piotrówka Radom (25)3%3%
2 UKS 7 Sopot (82)10%10%
2 WKK Wroc³aw (61)7%7%
2 Gim 92 W-wa (19)2%2%
2 TKM W³oclawek (46)6%6%
3 MOSM Bytom (84)10%10%
3 BT Opalenica (77)9%9%
3 Gorzów Wlkp (28)3%3%
3 £KS £ód¼ (30)4%4%
4 MKKS Rybnik (71)9%9%
4 Ochota W-wa (60)7%7%
4 Ostrów Wlkp (36)4%4%
4 Zastal Zielona G (36)4%4%

£±cznie oddano 823 g³osyKomentarze
BEBNIARZ dnia maj 17 2017 08:49:10
Jakby nie patrzeæ na te dru¿yny i jakby nie kombinowaæ kto z kim - BÊDZIE OGIEÑ smiley
silesia_fan dnia maj 17 2017 09:10:28
Dok³adnie bêdzie ogieñ. Jedyna wiadoma, to to, ¿e w ka¿dej grupie bêdzie kto¶ ze strefy dolno¶l±skie/lubuskie smiley
Jaszczurka dnia maj 17 2017 14:47:22
Do pó³fina³ów awansowa³y wszystkie dru¿yny graj±ce na turnieju w Ostrowie. Teraz trzy z nich spotkaj± siê w grupie II z Ursynowem. Kto lepiej odrobi lekcje?
silesia_fan dnia maj 17 2017 15:21:54
mo¿na rzec - Grupa II i grupa IV - grupami ¶mierci
Grupa I - najs³absza obsada
Grupa III - dwóch faworytów do fina³u.
BEBNIARZ dnia maj 24 2017 08:47:33
Taki dialog us³ysza³em w poci±gu:
- Zbiniu ty s³ysza³e¶,¿e w Bytomiu jest jakie¶ z³oto ?
- A tak s³ysza³em , z pocz±tkiem czerwca Opalenica jedzie je zdobyæ.
smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley
Tak ¿e tego
BEBNIARZ dnia czerwiec 07 2017 13:56:49
No i Mamy TO
Fina³y w Opalenicysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi