News: Sokó³ Cup ch³. rocz.2006 dz. rocz.2005 i 2006 Dzia³dowo 2-4.VI.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 11:22:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Sokó³ Cup ch³. rocz.2006 dz. rocz.2005 i 2006 Dzia³dowo 2-4.VI.2017
Turnieje Podsumowanie
 IX MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW- „SOKÓ£ CUP 2017”, DZIA£DOWO, 02-04 CZERWCA 2017 r.

FOTO GALERIA

Klasyfikacja koñcowa dziewczêta rocznik 2005:
1. UKS 4 £om¿a
2. UKS Basket 47 Bia³ystok
3. UKS Trójka E³k
4. UKS Sokó³ Dzia³dowo
5. UKS Nenufar 5 E³k
6. UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz
7. UKS Jar Elbl±g
8. UKS Kasprowicz Inowroc³aw

MVP : PAC Natalia   -   UKS 4 £om¿a
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: BARAN Oliwia -  UKS Basket 47 Bia³ystok
Najlepsza obroñczyni turnieju  MATYS Oliwia  -  UKS Trójka E³k

ALL STARS – Pierwsza pi±tka
SZY£AK Zuzanna               -     UKS 4 £om¿a 
ADAMCZUK Justyna           -     UKS Basket 47 Bia³ystok
WNOROWSKA Julia            -     UKS Trójka E³k
MROCZKOWSKA Paulina     -     UKS Sokó³ Dzia³dowo
OLEKSIÑSKA Martyna        -     UKS Nenufar 5 E³k

ALL STARS – Druga pi±tka
TOMASZEWSKA Wiktoria    -     UKS 4 £om¿a 
GRABOWIECKA Kinga        -     UKS Basket 47 Bia³ystok
KACA Natalia                     -     UKS Trójka E³k
PANEK Milena                    -     UKS Sokó³ Dzia³dowo
RADEL Martyna                  -     UKS Nenufar 5 E³k

Najlepsze zawodniczki w zespo³ach
RAMATOWSKA Gabriela      -     UKS 4 £om¿a 
ZDANOWICZ Maria             -     UKS Basket 47 Bia³ystok
KLIMOWICZ Michalina         -     UKS Trójka E³k
£AZOWSKA Katarzyna         -     UKS Sokó³ Dzia³dowo
MAJEWSKA Patrycja            -     UKS Nenufar 5 E³k
SOSIÑSKA Oliwia                 -    UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz
MISIEWICZ Izabela              -    UKS Jar Elbl±g
KALINOWSKA Marta             -    SKS Kasprowicz Inowroc³aw

Wyró¿nienie trenera
ZALEWSKA Julia   -     UKS 4 £om¿a 
POP£AWSKA Barbara  -     UKS Basket 47 Bia³ystok
RYTELEWSKA Alicja  -     UKS Trójka E³k
PAW£OWSKA Michalina -     UKS Sokó³ Dzia³dowo
BRACZKO Gabriela  -     UKS Nenufar 5 E³k
POSTA£ Krystyna  -     UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz
SZYMAÑSKA Wiktoria -     UKS Jar Elbl±g
DRO¯D¯YÑSKA Olga -     SKS Kasprowicz Inowroc³aw

Klasyfikacja koñcowa dziewczêta rocznik 2006:
1. Sdyshor no.7 Grodno (Bia³oru¶)
2. UKS Sokó³ Dzia³dowo
3. UKS Siódemka Sopot
4. UKS Basket 47 Bia³ystok
5. UKS Jar Elbl±g
6. KKS Olsztyn
7. B³êkitny Delfin Bydgoszcz
8. SKS 12 Warszawa

MVP BORTNIK Dziyana  -   SDYSHOR no.7 Grodno
Najlepsza rozgrywaj±ca: KOZIKOWSKA Lena  -  UKS Sokó³ Dzia³dowo
Najlepsza obroñczyni: MEIER Natalia  -   UKS Siódemka Sopot 
 
ALL STARS – Pierwsza pi±tka
KALESNIK Kseniya - SDYSHOR no.7 Grodno
CHYCZEWSKA Julia  - UKS Sokó³ Dzia³dowo
GROTH Marta  -      UKS Siódemka Sopot
DUDZIÑSKA Klaudia  -  UKS Basket 47 Bia³ystok
MITAL Katarzyna  - UKS Jar Elbl±g

ALL STARS – Druga pi±tka
PALUBOK Aliakksandra -  SDYSHOR no.7 Grodno
WÓ£KIEWICZ Zuzanna - UKS Sokó³ Dzia³dowo
KUJAWCZYK Klara  -  UKS Siódemka Sopot
ALEKSIUN Klara  - UKS Basket 47 Bia³ystok
ZALEWSKA Julia  -  UKS Jar Elbl±g

Najlepsze zawodniczki w zespo³ach
TAZIATDINAVA Kseniya - SDYSHOR no.7 Grodno
SOWIÑSKA Sara - UKS Sokó³ Dzia³dowo
KULIK Kaja  - UKS Siódemka Sopot
BURACZUK Katarzyna  -  UKS Basket 47 Bia³ystok
MAJ King -   UKS Jar Elbl±g
SUKNIEWICZ Gabriela -  KKS Olsztyn
SKRZYNECKA Malwina  -  UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz
KOTOWSKA Natalia - SKS 12 Warszawa

Wyró¿nienie trenera
LIPETS Viktoryia  - SDYSHOR no.7 Grodno
KUC King -  UKS Sokó³ Dzia³dowo
GRZELAK Martyna - UKS Siódemka Sopot
ROSZKOWSKA Gabriela - UKS Basket 47 Bia³ystok
CZURAK Karina -  UKS Jar Elbl±g
MALINOWSKA Inga - KKS Olsztyn
LEWANDOWSKA Zuzanna  - UKS B³êkitny Delfin Bydgoszcz
LEWANDOWSKA Anna - SKS 12 Warszawa

Najm³odsza zawodniczka
: DANIELEWICZ Helena - UKS Siódemka Sopot

Klasyfikacja koñcowa ch³opcy rocznik 2006:
1. Sdyshor no.7 Grodno
2. SKS Kasprowicz Inowroc³aw
3. UKS Sokó³ Dzia³dowo
4. MTS Basket Kwidzyn
5. MKS Novum Bydgoszcz
6. SP Olsztynek
7. UKS Pi±tka Ostrów Wlkp.
8. KS Jedynka Pelplin

MVP: BONDAR Kiry³  -  SDYSHOR no.7 Grodno

Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju:  GAWARECKI Antoni -   SKS Kasprowicz Inowroc³aw
Najlepszy obroñca turniej:  GAWARZYCKI £ukasz        -     UKS Sokó³ Dzia³dowo

ALL STARS – Pierwsza pi±tka
ADZINETS Adam  - SDYSHOR no.7 Grodno
POCHOCKI Piotr  -  SKS Kasprowicz Inowroc³aw
BANA¦ Krystian   -   UKS Sokó³ Dzia³dowo
BÊKARCIAK Bartosz  -  MTS Basket Kwidzyn
KA¬MIERCZAK Wojciech  -  MKS Novum Bydgoszcz

ALL STARS – Druga pi±tka
CZESNOU Yahor                -      SDYSHOR no.7 Grodno
LUBOCH Tomasz               -      SKS Kasprowicz Inowroc³aw
WÓ£KIEWICZ Jakub          -      UKS Sokó³ Dzia³dowo
CYZMAN Tymoteusz          -      MTS Basket Kwidzyn
KUTKA Arkadiusz              -      MKS Novum Bydgoszcz

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach

SMOCHEK Arsenyj            -      SDYSHOR no.7 Grodno
MIERZWICKI Wiktor         -      SKS Kasprowicz Inowroc³aw
OLAJ Oliwier                  -      UKS Sokó³ Dzia³dowo
LEWICKI Marcel               -      MTS Basket Kwidzyn
VANGUYEN Karol              -      MKS Novum Bydgoszcz
POKRZYWNICKI Bartosz    -      UKS TOP SPIN Olsztynek
SYMEKTA£A Aleksander    -      UKS Pi±tka Ostrów Wlkp.
JASIÑSKI Nataniel            -      KS Jedynka Pelplin

Wyró¿nienie trenera
DYRLITSA Kiryl                -      SDYSHOR no.7 Grodno
RZADKOWALSKI Pawe³     -      SKS Kasprowicz Inowroc³aw
RACZY£O Sebastian          -      UKS Sokó³ Dzia³dowo
KMITO Dawid                   -      MTS Basket Kwidzyn
SIWIAK Oliwier                -      MKS Novum Bydgoszcz
¯WIRBLIS Szymon           -      UKS TOP SPIN Olsztynek
MATYSZCZYK Maksymilian-      UKS Pi±tka Ostrów Wlkp.
PLATH Marcel                   -      KS Jedynka Pelplin

Najm³odszy zawodnik: ZIMNICKI Maciej -  MTS Basket Kwidzyn


Wyniki turnieju dziewcz±t – rocznik 2006 


GRUPA A

MTS BASKET KWIDZYN   -   SP OLSZTYNEK                                      32:25
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO   -   MKS NOVUM BYDGOSZCZ                    32:21                     UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO   -   SP OLSZTYNEK                                    41:29  
MKS NOVUM BYDGOSZCZ   -   MTS BASKET KWIDZYN                       33:39
SP OLSZTYNEK   -   MKS NOVUM BYDGOSZCZ                                   25:15
MTS BASKET KWIDZYN   -   UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO                        19:34

TABELA
1.    UKS Sokó³ Dzia³dowo    3    3    0    6        107:69
2.    MTS Basket Kwidzyn    3    2    1    5          90:92
3.    UKS Top Spin Olsztynek    3    1    2    4          79:88
4.    MKS Novum Bydgoszcz    3    0    3    3      69:96

GRUPA B
UKS PI¡TKA OSTRÓW WLKP.   -   KS JEDYNKA PELPLIN                      42:11
SDYSHOR no.7 GRODNO   -   KS JEDYNKA PELPLIN                          106:6
KASPROWICZ INOWROC£AW   -   UKS PI¡TKA OSTRÓW WLKP.           39:16     
KASPROWICZ INOWROC£AW   -   SDYSHOR no.7 GRODNO                 14:53
UKS PI¡TKA OSTRÓW WLKP.   –   SDYSHOR no.7 GRODNO                  7:65                
KS JEDYNKA PELPLIN   -   KASPROWICZ INOWROC£AW                     14:88

TABELA
1.    Sdyshor no.7 Grodno    3    3    0    6       224:27
2.    SKS Kasprowicz Inowroc³aw    3    2    1    5       141:83
3.    UKS Pi±tka Ostrów Wlkp.    3    1    2    4      65:115
4.    KS Jedynka Pelplin    3    0    3    3      31:236


Pó³fina³  A1 – B2   UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – SKS KASPROWICZ INOWROC£AW 28:48
Pó³fina³  A2 – B1   MTS BASKET KWIDZYN – SDYSHOR no.7 GRODNO 10:75
A3 – B4              UKS TOP SPIN OLSZTYNEK – KS JEDYNKA PELPLIN 69:11
A4 – B3              MKS NOVUM BYDGOSZCZ – UKS PI¡TKA OSTRÓW WLKP. 36:26
Mecz o 7-8 m.     KS JEDYNKA PELPLIN – UKS PIATKA OSTRÓW WLKP. 12:44
Mecz o 5-6 m.     UKS TOP SPIN OLSZTYNEK – MKS NOVUM BYDGOSZCZ 19:33
Mecz o 3-4 m.     UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – MTS BASKET KWIDZYN 29:18
Mecz o 1-2 m.     SKS KASPROWICZ INOWROC£AW – SDYSHOR no.7 GRODNO 16:50
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi