News: II Parkietowo Cup rocz.2006 Grójec 5-7.V.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 04:57:13
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Parkietowo Cup rocz.2006 Grójec 5-7.V.2017
Turnieje Podsumowanie
 II Parkietowo Royal Apple Cup.

,,Dominatorzy,, z Grójca nie mieli sobie równych, wygrali wszystkie spotkania w silnie obsadzonym turnieju Mini Koszykówki Parkietowo Rayal Apple. Na drugim miejscu uplasowa³ siê zespól z województwa Pomorskiego UKS 7 Trefl Sopot, Trzecie miejsce dla drugiej dru¿yny z województwa mazowieckiego UKS Akademia Koszykówki Komorów. Czwarte miejsce dla walczaków z Bialej Podlaskiej dopiero w samej koñcówce przegrali br±zowe medale... pola³y siê ³zy
SKM  serdecznie dziêkuje organizatorom za zaproszenie na turniej Kieruje tak¿e podziêkowania za transport dla £ukasza Grygiela i Mateusza Pêkali

Ch³opcy MKS Grójec uhonorowali swoich trenerów Ireneusza Juraszewskiego i Jacka Siedlickiego Pucharami za za wspania³± prace i cierpliwo¶æ trenersk± oraz za organizacja najlepszego  Ogólnopolskiego turnieju mini koszykówki w Polsce

Rutkowski Wiktor, Witkowski Cezary, Wi¶niewski Mi³osz, Juraszewski Antoni, Luterek Kewin, Obel Aleksander, Honory Antoni, £±cki Marcel, D±browski Jan, Pêkacki Maciej, Janus Marcin, Marciñski Antoni, Hubert Gaik, £ukasz Michalski, Filip Poradzki


VIDEO ZIBI

FOTO ZIBI
 

STATYSTYKI KILKA MINUT PO MECZU TUTAJWYRÓ¯NIENIA WED£UG STATYSTYKI

 MVP Turnieju: Antoni Juraszewski - MKS Grójec  (Eval 98)
Najlepszy Strzelec Turnieju: Antoni Juraszewski  - MKS Grójec  (89 pkt.)
Najlepszy rozgrywaj±cy Turnieju: Antoni Juraszewski - MKS Grójec  (23 asysty)

 Mi³y gest Antka Juraszewskiego dwie pi³ki przekaza³ dla :

Teo Miliciæ - UKS 7 trefl Sopot
(Najwiêcej punktów w meczu Fina³owym...Teo to ROCZNIK 2008 !!!)

Maciej Pekacki
- MKS Grójec
(Kolega klubowy  drugi asystuj±cy w dru¿ynie)
 Najlepszy Zbieraj±cy Turnieju:

Hubert Gaik
- MKS Grójec 
(49 zbiórek w obronie i ataku)

 Najlepszy Obroñca Turnieju:
Le¶niak Bartosz -
Radwan Sport Kraków 
(20 przechwytów, 5 bloków, 13 zbiórek w obronie)
5 ALL-STARS
(Pierwsza Pi±tka Turnieju - wybierali trenerzy)

Filip Poradzki - MKS Grójec
Szymon Kejzik - UKS 7 trefl Sopot
Filip Kowalczyk - MKS Grójec
Kacper Popielowiicz - Kadet Biala Podlaska
Rados³aw M±czeñski - Radwan Sport Kraków
Wyró¿nienie Trenera:
Aleksander Obel - MKS Grójec
Max ¯ylicz - UKS 7 Trefl Sopot
Piotr Jaremczuk  - UKS AK Komorów
Adrian Wnuk - Kadet Bia³a Podlaska
Dawid Michalski -TKM W³oc³awek
Mateusz Pêkala - Radwan Sport Kraków
Nikodem Kumosiñski - AZS PWSZ Skierniewice
Dawid Latkowski - Green Star Zielona Góra


MECZ 0 7 MIEJSCE:
GREEN STAR ZIELONA GÓRA - AZS PWSZ SKIERNIEWICE  27 : 38  STATYSTYKI   MVP: Maciej Rutkowski
MECZ 0 5 MIEJSCE:
RADWAN SPORT KRAKÓW - TKM W£OC£AWEK  55 : 36  STATYSTYKI   MVP: Krzysztof Korczyñski
MECZ O 3 MIEJSCE
: KADET BIA£A PODLASKA - UKS KOMORÓW  39 : 42  STATYSTYKI   MVP: Jan Czeladko
FINA£: UKS 7 TREFL SOPOT - MKS GRÓJEC  44 : 54  STATYSTYKI   MVP: Marcel £±cki

MISTRZ -MKS Grójec
Ireneusz Juraszewski
II miejsce: UKS 7 Trefl Sopot
Tomasz Chwia³kowski
III miejsce UKS  Komorów
Grzegorz Tomaszewski
IV miejsce: Kadet Bia³a Podlaska
Marcin £awnik
V : RADWAN SPORT Kraków
Tomasz Orlicki
VI miejsce: TKM W³oc³awek
Krystian Kurlapski
VII  AZS PWSZ Skierniewice
Wiercioch
VIII miejsce GREN STAR ZIELONA G
£ukasz £ukaszewski


GRUPA ,,A,,
MKS GRÓJEC - RADWAN SPORT KRAKÓW  89 : 33  STATYSTYKI   MVP: Marciñski Antoni
GREEN STAR ZIELONA GÓRA - KADET BIA£A PODLASKA  20 :47  STATYSTYKI   MVP: Adrian Wnuk
RADWAN SPORT KRAKÓW - KADET BIA£A PODLASKA  45 : 50  STATYSTYKI  MVP: Jakub Wróbel
MKS GRÓJEC-GREEN STAR ZIELONA GÓRA  92 : 17  STATYSTYKI  MVP: Filip Poradzki
GREEN STAR ZIELONA GÓRA - RADWAN SPORT KRAKÓW  28 : 55  STATYSTYKI  MVP: Bartosz Le¶niak
MKS GRÓJEC - KADET BIA£A PODLASKA  72 : 27  STATYSTYKI   MVP: Antoni Juraszewski

1 MKS GRÓJEC 6 pkt.
2 KADET BIA£A PODLASKA 5 pkt.

3 RADWAN SPORT KRAKÓW 4 pkt
4 GREEN STAR ZIELONA GÓRA  3 pkt.


GRUPA ,,B,,
AK KOMORÓW - AZS PWSZ SKIERNIEWICE  49 : 38  STATYSTYKI   MVP: Filp Kowalczyk
UKS 7-TREFL SOPOT - TKM W£OC£AWEK  77 : 41  STATYSTYKI MVP: Szymon Kejzik
AZS  PWSZ SKIERNIEWICE-UKS 7 - TREFL SOPOT  35 : 66  STATYSTYKI  MVP: Teo Miliæiæ
UKS KOMORÓW - TKM WLOC£AWEK  72 : 34  STATYSTYKI   MVP: Maks Niemirowicz Szczytt
TKM W£OC£AWEK - AZS PWSZ SKIERNIEWICE  48 : 40  STATYSTYKI MVP: Bartosz £azarski
UKS KOMORÓW - UKS 7-TREFL SOPOT  42 : 45  STATYSTYKI   MVP: Max ¯ylicz

1 UKS 7 SOPOT  6 pkt.
2 UKS KOMORÓW  5 pkt.
3 TKM W£OC£AWEK  4 pkt.
4 AZS PWSZ SKIERNIEWICE  3 pkt

Play-Off V-VIII:
AZS PWSZ SKIERNIEWICE - RADWAN SPORT KRAKÓW 42 : 49  STATYSTYKI  MVP: Rados³aw M±czeñski
Play-Off V-VIII: TKM W£OC£AWEK - GREEN STAR ZIELONA G. 43 : 37 STATYSTYKI   MVP: Antoni ¦lufiñski
Pó³fina³: UKS 7 TREFL SOPOT -
KADET BIA£A PODLASKA   48 : 22  STATYSTYKI MVP: Kacper Zió³kowski 
Pó³fina³: MKS GRÓJEC - UKS KOMORÓW  57 : 39  STATYSTYKI   MVP: Hubert Gaik


MECZ ,,GWIAZDECZEK,,
    Grupa ,,A,,  vs  Grupa ,,B,,GRUPA ,,A,,
Skierniewice: J. Sadowniczyk, M. Rusin, M. Rutkowski
Sopot: Szymon Kie³zik, Max ¯ylicz, Zoran Milicic
Antoni Sufliñski, Szymon Majewski, Micha³ Rakowski
Komorów: F. Kowalczyk, P. Jaremczuk, K. Skrêtowski
8 lat: Teo Milicic 8 lat  Trener: Tomasz Chwia³kowski
 MVP Meczu Gwiazd
Nagroda Zibiego
Kalendarz NBA
oraz spodenki
Max ¯ylicz
UKS 7 Trefl Sopot

GRUPA B:
Kraków: K.Korczyñski, K.Faryj, M.Golañski
Grójec: H.Gaik, F.Pordzki, A. Juraszewski
Biala Podlaska: E.Piszka, M.Dziêcio³, E.Kucharuk
Zielona Góra: U.Nemanja, M.Gudzowski, D.Latkowski
8 lat: Oskar Poradzki      Trener: Irek Juraszewski
KONKURSY

 Rzuty za trzy punkty
Filip Kowalczyk 
UKS Komorów

 Rzuty osobiste
Maks Niemirowicz Szczytt  
UKS Komorów


 Skiils Challenge
Maciej Pêkacki 
MKS Grójec

 Skiils Challenge  (Najlepszy czas)
Rados³aw M±czeñski
Radwan Sport Kraków

 Konkurs ,,Zibiego,, Big Shot
Kacper Zió³kowski
UKS 7N Trefl Sopot

 

 STATYSTYKI LUKASOFT
£ukasz Grygiel
Kamil Timosczuk
Natalia Orlowska

Sêdziowie:
Bart³omiej Kucharski
Marek Ulewiñski
Sylwester Adamski
Sebastian Kotowski
Robert Walewski

Ratowmik Medyczny:
Wies³aw Kabecki

Rodzice
Ch³opcy MKS Grójec rocz.2003


OBECNO¦Æ ZIBIEGO I JEGO SKM


Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Paranowska Beata MOSM Bytom
Paranowska Beata MOSM Bytom
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi