News: Puchar Bia³egostoku rocz.2000, 2002 i 2003 Bia³ystok 1-5.V.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 01:23:56
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Bia³egostoku rocz.2000, 2002 i 2003 Bia³ystok 1-5.V.2017
Turnieje Podsumowanie
 Miêdzynarodowym Turnieju Koszykówki Ch³opców
Puchar Bia³egostoku 2017 1-3 Maj 2017.
 
VIDEO ZIBI

FOTO ZIBI kategoria 2000
 

 1  SMOKI MIÑSK - BIA£ORU¦
2  ASKA ¦IAULIAI  - LITWA
3  JONAVA - LITWA 

4  POGOÑ RUDA ¦L¡SKA 
5  SPK BIA£YSTOK -
6  VKM  VILNO  - LITWA 
                                                      
WYNIKI

SPK - JONAVA  63 : 80  STATYSTYKI
ASKA - VKM  84 : 48  STATYSTYKI
POGOÑ - SMOKI  54 : 95  STATYSTYKI
SPK - VKM  78 : 74  STATYSTYKI
JONAVA - SMOKI  57 : 78  STATYSTYKI
ASKA  -POGOÑ  70 : 45  STATYSTYKI
SMOKI - VKM  98 : 50  STATYSTYKI
POGOÑ - JONAVA  74 : 81  STATYSTYKI
SPK - ASKA  58 : 85  STATYSTYKI
VKM - JONAVA  55 : 73  STATYSTYKI
SPK - POGOÑ  61 : 72  STATYSTYKI
SMOKI - ASKA  71 ; 64  STATYSTYKI
ASKA - JONAVA  80 : 75 STATYSTYKI
POGOÑ - VKM  63 : 43  STATYSTYKI
SPK - SMOKI  50 : 87  STATYSTYKI

   
Kategoria 2002 

1  GRODNO BIA£ORU¦   
2 MARIJAMPOLE LITWA
3 ¯UBRY BIA£YSTOK
4 WIS£A KRAKÓW
5 JONAVA LITWA
6 PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI   
7 VALMIERA £OTWA
8 SPK BIA£YSTOK


mecz o VII miejsce; VALMIERA - SPK  55 : 45  STATYSTYKI
mecz o V miejsce: PROBASKET - JONAVA  39 : 69  STATYSTYKI
mecz o III miejsce: WIS£A - ¯UBRY  32 : 59  STATYSTYKI
Fina³: GRODNO - MARIJANPOLE 85 : 46  STATYSTYKI

 MVP: Uladzislau Bantsevich   (GRODNO)
Rozgrywaj±cy: Mantvydas Kalinauskas (MARIJANPOLE)
Obroñca: Hubert Jaworski (¯UBRY)
Strzelec: Uladzislau Bantsevich   (GRODNO)


GRUPA     A    
                                      

SPK - MARIAMPOLE  25 : 71 
STATYSTYKI
SPK - WIS£A  60 : 82  STATYSTYKI
VALMIERA- MARIAMPOL  44 :58  STATYSTYKI
VALMIERA - WIS£A  64 : 77  STATYSTYKI
WIS£A - MARIAMPOL  52 : 72  STATYSTYKI
SPK - VALMIERA  52 : 51  STATYSTYKI

1 MARIAMPOL  LITWA   6 pkt. 
2 WIS£A  KRAKÓW  POLSKA 5 pkt.
3 SPK  BIA£YSTOK POLSKA  4 pkt.          
4 VALMIERA   £OTWA   3 pkt.
            

GRUPA B
¯UBRY - GRODNO  42 : 66  STATYSTYKI
PRO BASKET - JONAVA  52 : 50  STATYSTYKI
PRO BASKET - ¯UBRY  28 : 84  STATYSTYKI
JONAVA - GRODNO 48 : 55 STATYSTYKI
¯UBRY –JONAWA  61 : 57  STATYSTYKI
PRO BASKET - GRODNO  31 : 77  STATYSTYKI

1 GRODNO  BIA£ORU¦  6 pkt
2 ¯UBRY  BIA£YSTOK POLSKA 5 pkt.

3 PRO BASKET MIÑSK MAZOWIECKI POLSKA 4 pkt.
4 JONAVA  LITWA 3 pkt.

Pó³fina³: WIS£A - GRODNO  57 : 86  STATYSTYKI
Pó³fina³: MARIANPOLE - ¯UBRY  62 : 52  STATYSTYKI
Play-Off V-VIII: VALMIERA - PROBASKET  55 : 85  STATYSTYKI
Play-Off V-VIII:
SPK - JONAVA  59 : 71  STATYSTYKI


Kategoria 2003
        

 1 MARIJAMPOLE LITWA
2 SPK BIA£YSTOK
3 GRODNO BIA£ORU¦
4 TORNADO LITWA
5 ¯UBRY BIA£YSTOK
6 JONAVA LITWA
7 ASKA LITWA
8 KLAJPEDA LITWA
                                     

mecz o miejsce  VII: ASKA - KLAJPEDA  48 : 40  STATYSTYKI
mecz o miejsce V: 
¯UBRY - JONAVA 58 : 44  STATYSTYKI
mecz o miejsce  III:
TORNADO - GRODNO 46 : 67  STATYSTYKI
FINA£:
SPK - MARIJANPOLE  39 : 46  STATYSTYKI

GRUPA  A                                                   

SPK - TORNADO  51 : 43  STATYSTYKI
KLAJPEDA - ASKA  42 : 33  STATYSTYKI
SPK - ASKA  55 : 24  STATYSTYKI
KLAJPEDA -TORNADO 37 : 64  STATYSTYKI
SPK - KLAJPEDA  58 : 34  STATYSTYKI
TORNADO - ASKA  56 : 46  STATYSTYKI

1 SPK Bialystok Polska   6 pkt.
2 Tornado Kowno Litwa   5 pkt.

3 Klajpeda - Litwa  4 pkt.              
4 ASKA  - Litwa  3 pkt.   
                 

GRUPA B
¯UBRY - GRODNO  53 : 70  STATYSTYKI
MARIAMPOLE - JONAVA  46 : 42  STATYSTYKI
¯UBRY - JONAVA  55 : 40  STATYSTYKI
MARIAMPOLE - GRODNO  48 :46  STATYSTYKI
¯UBRY - MARIAMPOLE  55 : 58  STATYSTYKI
GRODNO - JONAVA  55 : 34  STATYSTYKI

1 Marianpole - Litwa 6 pkt.
2 Grodno - Bia³oru¶ 5 pkt.

3 ¯ubry Bia³ystok - 4 pkt.
4 Jonava - Litwa  3 pkt.


Play-Off V-VIII: ASKA - ¯UBRY 27 : 57 STATYSTYKI
Play-Off V-VIII:
JONAVA - KLAJPEDA  59 : 35 STATYSTYKI
Pó³fina³: 
TORNADO - MARIJAMPOLE  37 : 63  STATYSTYKI
Pó³fina³:
SPK - GRODNO  20 : 0

KONKURS RZUTÓW ZA 3 PUNKTY
KONKURS UMIEJÊTNO¦CI TECHNICZNYCH

Nagrody:
Puchar ka¿da dru¿yna,
medale1,2,3 dru¿yna,
koszulka turniejowa ka¿dy uczestnik ,
statuetki najlepszy zawodnik dru¿yny,najlepszy zbieraj±cy, rozgrywaj±cy,zdobywca najwiêkszej ilo¶æi punktów , MVP .
Statystyki FIBA , konkursy.

Zakwaterowanie
Hotel Sosnowe Zacisze **
Bursa Zespo³u Szkó³ Rolniczych

Informacja:
Mail: andrzej.sinielnikow@wp.pl  
tel. +48 602 357 410Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
34
34
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi