News: XXXIX Dzieñ Dziecka ch³. i dz. rocz.2006 Poznañ 2-4.VI.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 11:05:37
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXXIX Dzieñ Dziecka ch³. i dz. rocz.2006 Poznañ 2-4.VI.2017
Turnieje Podsumowanie
 XXXIX TURNIEJ MINI-KOSZA im. Tadeusza Dudziñskiego  „DZIEÑ DZIECKA 2017”
w kategorii dziewcz±t i ch³opców, dla zawodniczek i zawodników urodzonych w roku 2006 i m³odszych.

Turniej rozegrany zosta³ w dniach 02-04.06.2016 r. w hali POSiR B przy ul. Chwia³kowskiego 38.
W turnieju wystartowa³o 16 zespo³ów ch³opców (rocznik 2006 i m³odsi).

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1  AKADEMIA KOSZYKÓWKI Komorów  Trener:  Grzegorz Tomaszewski
2  SKM ZASTAL FATTO DEWELOPER  Zielona G.    Marek Hossa
3  NICKEL BASKET AKADEMIA Poznañ    Tomasz Koszyca, Aleksander Szóstka
4  SP3 ¯AK-SMOK Koszalin    Dariusz Krajewski
5  MKK PYRA SP7 Poznañ    Alicja Dubel
6  SP 2 MKK Gniezno    Piotr Golasiñski
7  BC OBRA Ko¶cian    Maciej Murcha
8  KANGOO BASKET Gorzów Wlkp.    Wojciech Wierzbicki, Marek Mañkowski
9  UKS MIKST Miêdzychód    Sebastian Cejba
10  MKK PYRA SP11 Poznañ    Monika Sibora
11  UKS BASKET Szczecinek    Szymon Kiedel, Piotr Wujtiuk
12  MKK PYRA SP65/SP35 Poznañ    Anna Waligórska, Paulina Robak
13  KING BC Szczecin    Wojciech Boblewski
14  MKK PYRA SP79 Poznañ    Beata Jagsch-Kitowska
15  G.EN. TARNOVIA BASKET Tarnowo Podgórne    Mateusz Kurach, Pawe³ Marchelek
16  MKS Wrze¶nia    Zbigniew Rakowski
 W Pi±tce All Stars znale¼li siê nastêpuj±cy zawodnicy:

Filip KOWALCZYK  (AKADEMIA KOSZYKÓWKI Komorów)
Igor KRAJEWSKI  (SP3 ¯AK- SMOK Koszalin)
Tomasz URBANIAK  (SP2 MKK Gniezno)
Nikodem DALECKI  (SKM ZASTAL FATTO DEWELOPER  Zielona Góra)
Szymon KOSZYCA  (NICKEL BASKET AKADEMIA Poznañ)

Trenerzy wyró¿nili nastêpuj±cych zawodników w swoich zespo³ach:
Piotr JAREMCZUK  (AKADEMIA KOSZYKÓWKI Komorów)
Jakub BAZYLEWICZ  (SKM ZASTAL FATTO DEWELOPER  Zielona Góra)
Iwo BAGANC  (NICKEL BASKET AKADEMIA Poznañ)
Kamil PE£KOWSKI  (SP3 ¯AK- SMOK Koszalin)
Miko³aj KWIATKOWSKI  (MKK PYRA SP7 Poznañ)
Miko³aj PAWLAK  (SP2 MKK Gniezno)
Antoni MAJEWSKI  (BC OBRA Ko¶cian)
Szymon TARAZEWICZ  (KANGOO BASKET Gorzów Wlkp.)
Alan CESSA  (UKS MIKST Miêdzychód)
Borys ¦WITAJ  (MKK PYRA SP11 Poznañ)
Tymon RODZIEWICZ  (UKS BASKET Szczecinek)
Kacper KU¦NIEREK  (MKK PYRA SP65/SP35 Poznañ)
Jan SZCZYGIE£  (KING BC Szczecin)
Bartosz BEREDA  (MKK PYRA SP79 Poznañ)
Jakub JÊDRZEJEWSKI  (G.EN. TARNOVIA BASKET Tarnowo Podgórne)
£ukasz GÓRSKI  (MKS Wrze¶nia)
 
Nagrodê dla najm³odszego zawodnika turnieju otrzyma³
Sasza Motylski (BC OBRA Ko¶cian)  rocznik 2010
 
MECZE FINA£OWE:
o miejsce 1-2  AKADEMIA KOSZYKÓWKI Komorów  - ZASTAL Zielona Góra  52 : 18
o miejsce 3-4  SP3 ¯AK- SMOK Koszalin - NICKEL BASKET AKADEMIA Poznañ    22 : 43
o miejsce 5-6  SP2 MKK Gniezno   - MKK PYRA SP7 Poznañ    21 : 36
o miejsce 7-8 
KANGOO BASKET Gorzów Wlkp.  - BC OBRA Ko¶cian  20 : 24
o miejsce 9-10  UKS MIKST Miêdzychód  - MKK PYRA SP11 Poznañ    40 : 14
o miejsce 11-12 
UKS BASKET Szczecinek  - MKK PYRA SP65/SP35 Poznañ  30 : 15
o miejsce 13-14   MKK PYRA SP79 Poznañ - KING BC Szczecin 10 : 26
o miejsce 15-16
   MKS Wrze¶nia - TARNOVIA BASKET Tarnowo Podgórne  15 : 17

Miejsca 1-4 
AKADEMIA KOSZYKÓWKI Komorów  - SP3 ¯AK- SMOK Koszalin 39 : 14
ZASTAL  Zielona Góra  - NICKEL BASKET AKADEMIA Poznañ               42 : 41
 
Miejsca 5-8

SP2 MKK Gniezno - KANGOO BASKET Gorzów Wlkp.  32 : 12
MKK PYRA SP7 Poznañ - BC OBRA Ko¶cian     32 : 24

Miejsca 9-12
UKS MIKST Miêdzychód  - UKS BASKET Szczecinek    42 : 8
MKK PYRA SP11 Poznañ - MKK PYRA SP65/SP35 Poznañ  36 : 21
 
Miejsca 13-16

MKK PYRA SP79 Poznañ - MKS Wrze¶nia  17 : 16
KING BC Szczecin - TARNOVIA BASKET Tarnowo Podgórne 38 : 10
 
 WYNIKI MKK PYRA POZNAÑ FB

Kategoria dziewcz±t


1  UKS LIDER Swarzêdz  Trener:  Magdalena Dedio, Anna Talarczyk
2  UKS DWÓJKA Rogo¼no    Stanis³aw Koz³owski
3  ENEA AZS I Poznañ    Marcin Jopek
4  ENEA AZS II Poznañ    Daria Gozimirska-Taciak
5  NICKEL BASKET AKADEMIA Suchy Las    Ilona M±dra
6  KK RYCERZE Rydzyna    Eliza S³omczewska
7  UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp.    Iwona Walas
8  ENEA AZS III Poznañ    Monika Sibora, Daria Gozimirska-Taciak
 
 
W Pi±tce All Stars znalaz³y siê nastêpuj±ce zawodniczki:

Julia ZAWIEJA  (UKS LIDER Swarzêdz)
Alicja HENCEL  (UKS DWÓJKA Rogo¼no)
Oliwia SENENKO  (ENEA AZS III Poznañ )
Zuzanna OSICKA  (ENEA AZS II Poznañ)
Oliwia LISEK  (NICKEL BASKET AKADEMIA Suchy Las)
 
 
Trenerzy wyró¿nili nastêpuj±ce zawodniczki w swoich zespo³ach:
Marta WALASZEK  (UKS LIDER Swarzêdz)
Sonia B£A¯EJEWSKA  (UKS DWÓJKA Rogo¼no)
Natasza KONARCZYK  (ENEA AZS I Poznañ)
Maja MOLEWSKA  (ENEA AZS II Poznañ)
Martyna PAWLAK  (NICKEL BASKET AKADEMIA Suchy Las)
Milena KU¬NIAK  (KK RYCERZE Rydzyna)
Alicja SZYPERSKA  (UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp.)
Ingrid OLEJNICZAK  (ENEA AZS III Poznañ)
 
 
MECZE FINA£OWE:

o miejsce 1-2  UKS LIDER Swarzêdz - UKS DWÓJKA Rogo¼no  24 : 9
o miejsce 3-4  ENEA AZS II Poznañ  - ENEA AZS I Poznañ  23:24
o miejsce 5-6  KK RYCERZE Rydzyna - NICKEL BASKET AK. Suchy Las      9 : 10
o miejsce 7-8  ENEA AZS III Poznañ - UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp.  20 : 35

Miejsca 1-4
UKS LIDER Swarzêdz - ENEA AZS II Poznañ  21 : 14
UKS DWÓJKA Rogo¼no  - ENEA AZS I Poznañ    16 : 7

Miejsca 5-8
KK RYCERZE Rydzyna - ENEA AZS III Poznañ    35 : 10
NICKEL BASKET AK. Suchy Las  - UKS OLIMPIJCZYK Ostrów Wlkp.  20 : 10
 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Æwieræfina³y PZKosz Katowice 5-6 Maj
Æwieræfina³y PZKosz Katowice 5-6 Maj
1/4 MP U-14 rocz.93 G-ce,K-ce 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi