News: XXI Elbasket ch³. i dz.2005 Elbl±g 31.III-2.IV.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 04:14:03
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXI Elbasket ch³. i dz.2005 Elbl±g 31.III-2.IV.2017
Turnieje Podsumowanie
 ELBASKET W JEDENASTCE

W niedzielê (2 kwietnia) zakoñczy³ siê w Elbl±gu XXI Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcz±t i Ch³opców (rocznik 2005) ELBASKET. W ci±gu trzech dni przez halê w Szkole Podstawowej nr 11 (gospodarz imprezy) przewinê³o siê oko³o 450 ma³ych mi³o¶ników Basketu z 32 zespo³ów z ca³ej Polski .

W sumie rozegrano prawie sto spotkañ. Najpierw uczestnicy rywalizowali w grupach, potem w zale¿no¶ci od zajêtych miejsc w eliminacjach, wystêpowali w poszczególnych strefach (1/4, 5/8, 9/12 itd).

Jak zwykle w takich turniejach du¿o by³o nagród indywidualnych. Nagrody MVP otrzymali liderzy zwyciêskich ekip: Milena Jarkiewicz (UKS Trójka ¯yrardów) i Pawe³ S³owiñski (Twarde Pierniki Toruñ).  Wyró¿niono te¿ najlepszych zawodników w poszczególnych zespo³ach

Przebieg turnieju potwierdzi³, ¿e jest to jedn± z najwiêkszych i najlepiej zorganizowanych imprez w kraju. Zainteresowanie klubów wynika z tradycji Elbasketu, który przetrwa³ ponad 20 lat. Patronem imprezy by³ prezydent Elbl±ga Witold Wróblewski
Wszyscy trenerzy wytypowali 5 najlepszych zawodników oraz 5 najlepszych zawodniczek Turnieju (5 ALL STARS). Otrzymali oni specjalne statuetki i nagrody rzeczowe.

ALL Stars Dziewczêta:
UKS TRÓJKA ¯yrardów – Katarzyna Grzywna, Patrycja Depciuch
UKS Soko³ów Podlaski – Emilia Jurczak
MUKS Poznañ – Maja Sitek
GTS Straszyn – Dominika Ullmann

ALL Stars Ch³opcy:
TWARDE PIERNIKI Toruñ – Mateusz ¯ebrowski, Jakub Dura
KOMORÓW 06 Komorów – Filip Kowalczyk
TMK POMORZE Tczew – Igor Stolarz
UKS JAR Elbl±g – Wojciech Stró¿ewski

Tytu³y MVP „Elbasketu 2017” zdobyli:
Milena Jarkiewicz – UKS TRÓJKA ¯yrardów
Pawe³ Sowiñski – TWARDE PIERNIKI Toruñ

Nagrodzono tak¿e 20 najlepszych zawodniczek i 12 najlepszych zawodników, Ka¿dy trener wytypowa³ po 1 zawodniku ze swojej dru¿yny. Otrzymali oni nagrody rzeczowe.

Wiêcej informacji oraz zdjêæ z Turnieju dostêpnych jest na stronie internetowej szko³y: www.sp.11.elblag.pl

Dziewczêta

o 1 miejsce: UKS Soko³ów Podlaski – UKS Trójka ¯yrardów 24:38
o 3 miejsce: MUKS Poznañ – GTS Straszyn 31:28
o 5 miejsce: UKS Siódemka Sopot – JAS FBG Zag³êbie Sosnowiec 22:37
o 7 miejsce: UKS Trójka E³k – UKS Jar Elbl±g 27:34
o 9 miejsce: UKS Basket Kielno – UKS Sokó³ Dzia³dowo 33:26
o 11 miejsce: UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski – UKS 3 Dzia³dowo 31:13
o 13 miejsce: UKS SP 10 Koszalin – Supravis I Bydgoszcz 29:40
o 15 miejsce: SP 11 Elbl±g – UKS Trójka Nak³o 15:30

Strefa 17/20
UKS Bryza Kolbudy – Supravis II Bydgoszcz 24:5
SP 1 Nidzica – MUKS Kotwica Ko³obrzeg 50:15

 1 UKS Trójka ¯yrardów
2 UKS Soko³ów Podlaski
3 MUKS Poznañ
4 GTS Straszyn
5 JAS FBG Zag³êbie Sosnowiec
6 UKS Siódemka Sopot
7 UKS Jar Elbl±g (Victoria Jab³oñska)
8 UKS Trójka E³k (Gbriela Kowzon)
9 UKS Basket Kielno
10 UKS Sokó³ Dzia³dowo (Milena Panek)
11 UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
12 UKS 3 Dzia³dowo (Joanna Szeklicka)
13 Suipravis I Bydgoszcz
14 UKS SP 10 Koszalin
15 UKS Trójka Nidzica (Michalina Hinz)
16 SP 11 Elbl±g (Katarzyna Mital)
17 SP 1 Nidzica (Zuzanna Kwestarz)
18 UKS Bryza Kolbudy
19 Supravis II Bydgoszcz
20 MUKS Kotwica Ko³obrzeg

Ch³opcy

o 1 miejsce: Komorów 06 Komorów – Twarde Pierniki Toruñ 19:28
o 3 miejsce: TMK Pomorze Tczew – UKS Jar Elbl±g 41:27
o 5 miejsce: SP 3 ¯ak Koszalin – ¯ubry Bia³ystok 27:25
o 7 miejsce: UKS DeLa Salle – UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski 18:45

Strefa 9/12
UKS Trójka ¯yrardów – Novum Enea Astoria Bydgoszcz 37:30
Novum Bydgoszcz – SP 11 Elbl±g 51:20

 1 Twarde Pierniki Toruñ
2 Komorów 06 Komorów
3 TMK Pomorze Tczew
4 UKS Jar Elbl±g (Jakub Zió³kowski)
5 SP 3 ¯ak Koszalin
6 ¯ubry Bia³ystok
7 UKS Olimpijczyk Ostró Wielkopolski
8 UKS De La Salle Gdañsk
9 Novum Bydgoszcz
10 UKS Trójka ¯yrardów
11 Enea Astoria Bydgoszcz
12 SP 11 Elbl±g (Szymon Glaner)
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bujoczek...pi³ka sie przyda na zgrupowaniu
Bujoczek...pi³ka sie przyda na zgrupowaniu
¦KM na meczu Polska - S³owacja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi