News: I Dzia³dowo Basket Cup ch³. i dz. rocz.2006 Dzia³dowo 24-26.II.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 12 2020 08:31:25
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Dzia³dowo Basket Cup ch³. i dz. rocz.2006 Dzia³dowo 24-26.II.2017
Turnieje Podsumowanie
 W niedzielê (26 lutego) w Zespole Szkó³ nr 2 w Dzia³dowie zakoñczy³ siê trzydniowy Ogólnopolski Turniej minikoszykówki dziewcz±t i ch³opców rocznika 2006 Dzia³dowo Basket Cup 2017. Zespo³y UKS Sokó³ Dzia³dowo wywalczy³y medale.

FOTO ORGANIZATOR


Klasyfikacja koñcowa turnieju dziewcz±t:

1. MKS Grójec
2. UKS Sokó³ Dzia³dowo
3. MBA Warszawa
4. UKS 4-3 Lublin
5. UKS Jar Elbl±g
6. UKS Trójka ¯yrardów
7. UKS Trójka Nidzica
8. SP Olsztynek


GRUPA A
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - SP OLSZTYNEK 38 : 7                 
UKS 4-3 LUBLIN - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW 22 : 8
UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW - SP OLSZTYNEK 25 : 19
SP OLSZTYNEK - UKS 4-3 LUBLIN 12 : 30     
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - UKS 4-3 LUBLIN 26 : 10
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW 30 : 13

1 Sokó³ Dzia³dowo 6 94:30
2 UKS 4-3 Lublin 5 62:46

3 Trójka ¯yrardów 4 46:71
4 SP Olsztynek 3 38:93

GRUPA B
UKS JAR ELBL¡G - UKS TRÓJKA NIDZICA 39 : 4
MKS GRÓJEC - MBA WARSZAWA 33 : 16         
MBA WARSZAWA - UKS TRÓJKA NIDZICA 52 : 12  
MKS GRÓJEC - UKS JAR ELBL¡G 21 : 14
UKS TRÓJKA NIDZICA- MKS GRÓJEC 2 : 49
UKS JAR ELBL¡G - MBA WARSZAWA 21 : 28

1 MKS Grójec 6 103:32
2 MBA Warszawa 5 96:66

3 Jar Elbl±g 4 74:53
4 Trójka Nidzica 3 18:140

PÓ£FINA£Y
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – MBA WARSZAWA 21:18
UKS 4-3 LUBLIN – MKS GRÓJEC 15:21

STREFA 5/8
UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW – UKS TRÓJKA NIDZICA 27:25
SP OLSZTYNEK – UKS JAR ELBL¡G 6:36             

Mecz o 7-8 m. UKS TRÓJKA NIDZICA – SP OLSZTYNEK 13:12      
Mecz o 5-6 m. UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW – UKS JAR ELBL¡G 13:23
Mecz o 3-4 m. MBA WARSZAWA – UKS 4-3 LUBLIN 39:21
Mecz o 1-2 m. UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – MKS GRÓJEC   10:18


MVP turnieju - PODZENDEK Zuzanna - MKS Grójec
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju - KOZIKOWSKA Lena- UKS TRÓJKA Dzia³dowo
Najlepsza obroñczyni turnieju- ROZBIEWSKA Natalia - MBA Warszawa

ALL STARS – Najlepsza pi±tka
LUTEREK Natalia - MKS Grójec
SOWIÑSKA Sara - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
MALINOWSKA Maja - MBA Warszawa
KOZIO£ Ewa - UKS 4-3 Lublin
ZIÓ£KOWSKA Karolina - UKS JAR Elbl±g

Najlepsze zawodniczki w zespo³ach

RADZIO Jagoda -MKS Grójec
KRÊCISZEWSKA Wanessa - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
MURIÆ Sara - MBA Warszawa
MITURA Zuzanna - UKS 4-3 Lublin
MIECZKOWSKA Amelia - UKS JAR Elbl±g
PIERC Marysia - UKS TRÓJKA ¯yrardów
DZRZ¡DZEWSKA Olga -UKS TRÓJKA Nidzica
WERNER Ola- SP Olsztynek

Wyró¿nienie trenera

WIELAÑCZYK Konstancja - MKS Grójec
WÓ£KIEWICZ Zuzanna - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
JARZ¡B Ola - MBA Warszawa
GAGO¦ Maja - UKS 4-3 Lublin
MITAL Katarzyna - UKS JAR Elbl±g
TKACZ Marta - UKS TRÓJKA ¯yrardów
PYRACKA Maja - UKS TRÓJKA Nidzica
OLCZYK Klaudia - SP Olsztynek

Najm³odsza zawodniczka - WOJAS Joanna - MKS Grójec

 Klasyfikacja koñcowa turnieju ch³opców:

1. UKS 4-3 Lublin

2. UKS Jar Elbl±g
3. UKS Sokó³ Dzia³dowo
4. MOSiR Bielsk Podlaski
5. MBA Warszawa
6. SP Olsztynek
7. UKS Trójka ¯yrardów
8. UKS Trójka Nidzica

GRUPA A

UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - UKS TRÓJKA NIDZICA 38 : 3                     
MOSIR BIELSK PODLASKI - SP OLSZTYNEK 15 : 14
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - MOSIR BIELSK PODLASKI 24 : 10       
MOSIR BIELSK PODLASKI - UKS TRÓJKA NIDZICA 41 :   4           
UKS TRÓJKA NIDZICA - SP OLSZTYNEK 8 : 34 
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO - SP OLSZTYNEK 32 : 24       

1 Sokó³ Dzia³dowo 3 6 94:37
2 Bielsk Podlaski 3 5 66:42

3 SP Olsztynek 3 4 72:55
4 Trójka Nidzica 3 3 15:113

GRUPA B
UKS JAR ELBL¡G - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW 29 : 13           
UKS 4-3 LUBLIN - MBA WARSZAWA 51 : 13             
UKS 4-3 LUBLIN - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW 56 :   1                                   
MBA WARSZAWA - UKS JAR ELBL¡G 15 : 24
MBA WARSZAWA - UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW 25 : 22   
UKS JAR ELBL¡G - UKS 4-3 LUBLIN 6 : 51

1 UKS 4-3 Lublin 3 6 158:20
2 Jar Elbl±g 3 5 59:79

3 MBA Warszawa 3 4 53:97
4 Trójka ¯yrardów 3 3 36:110

PÓ£FINA£Y
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS JAR ELBL¡G 18:27 
MOSIR BIELSK PODLASKI – UKS 4-3 LUBLIN 7:43

STREFA 5/8
SP OLSZTYNEK – TRÓJKA ¯YRARDÓW 24:10
UKS TRÓJKA NIDZICA – MBA WARSZAWA 14:56

Mecz o 7-8 m.  UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW – UKS TRÓJKA NIDZICA   32:8
Mecz o 5-6 m.  SP OLSZTYNEK – MBA WARSZAWA 16:28
Mecz o 3-4 m.  UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – MOSIR BIELSK PODLASKI31:17
Mecz o 1-2 m.  UKS JAR ELBL¡G – UKS 4-3 LUBLIN 12:57


MVP turnieju - nSKIBA Marcel - UKS 4-3 Lublin
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju - GLANER Szymon - UKS JAR Elbl±g
Najlepszy obroñca turnieju - GAWARZYCKI £ukasz - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo

ALL STARS – Najlepsza pi±tka
DY¦ Oskar - UKS 4-3 Lublin
O¦CI£OWSKI Filip -UKS JAR Elbl±g
BANA¦ Krystian - UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO
KRÓL Kacper - MOSIR Bielsk Podlaski
WESO£OWSKI Eryk -MBA Warszawa

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach

HOLCEL Piotr - UKS 4-3 Lublin
JAKIMOWICZ Kajetan- UKS JAR Elbl±g
WÓ£KIEWICZ Jakub -UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO
PAW£OWSKI Filip - MOSIR Bielsk Podlaski
NIEWIADOMSKI Maciej - MBA Warszawa
KUREK Igor- SP Olsztynek
KOMOROWSKI Wiktor - UKS TRÓJKA ¯yrardów
CZARZASTY Kamil - UKS TRÓJKA Nidzica

Wyró¿nienie trenera
¯MUDZKI Mateusz - UKS 4-3 Lublin
CELAK Krzysztof - UKS JAR Elbl±g
TR¡BIÑSKI Bartosz - UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO
¯YRCZUK-¯OR Kornel - MOSIR Bielsk Podlaski
WICHROWSKA Natalia -MBA Warszawa
GANCARZ Kacper - SP Olsztynek
CICHECKI Adrian-UKS TRÓJKA ¯yrardów
POLINKIEWICZ Filip - UKS TRÓJKA Nidzica

Najm³odszy zawodnik - MACHYNIA Micha³ -MBA Warszawa


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
XIX miejsce MOSM Tychy
XIX miejsce MOSM Tychy
Dru¿yny rocznik 91/92 sezon 2006/2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi