News: XVI Katarzynka Cup dz. i chl rocz.2005 Dzia³dowo 2-4.XII.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 10:28:35
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XVI Katarzynka Cup dz. i chl rocz.2005 Dzia³dowo 2-4.XII.2016
Turnieje Podsumowanie
 XVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINI KOSZYKÓWKI
DZIEWCZ¡T i CH£OPCÓW
rocznik 2005 KATARZYNKA CUP 2016
DZIA£DOWO          
02-04.12.2016

Foto MVP TURNIEJU                                                                                                                                                                    Wyniki turnieju dziewcz±t – rocznik 2005  
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO   -   UKS TRÓJKA DZIA£DOWO  15 : 12
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK   -   UKS JEDYNKA £APY  34 : 17
UKS BASKET OLSZTYNEK   -   UKS JEDYNKA NIDZICA  21 : 30
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO   -   UKS JEDYNKA NIDZICA   37 : 11
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK   -   UKS BASKET OLSZTYNEK   35 : 10
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO   -   UKS JEDYNKA NIDZICA   25 : 18
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK   -   UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO  24 : 22   (OT)
UKS JEDYNKA NIDZICA   -   UKS TRÓJKA DZIA£DOWO   16 : 26
UKS JEDYNKA £APY   -   UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO  14 : 35
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO   -   UKS BASKET OLSZTYNEK  35 :   8
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK   -   UKS JEDYNKA NIDZICA  25 : 23
UKS BASKET OLSZTYNEK   -   UKS JEDYNKA £APY  21 : 28
UKS BASKET OLSZTYNEK   -   UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO 13 : 36
UKS JEDYNKA NIDZICA   -   UKS JEDYNKA £APY  20 :   8
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK   -   UKS TRÓJKA DZIA£DOWO 25 : 23

 1.    UKS BASKET 47 BIA£YSTOK    10     143 :  95
2.    UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO    9      133 :   81
3.    UKS TRÓJKA DZIA£DOWO  8         133 :  75
4.    UKS JEDYNKA NIDZICA    7      107 : 105
5.    UKS JEDYNKA £APY    6       78 : 147
6.    UKS BASKET OLSZTYNEK    5       73 : 164

MVP: PASIUK Magdalena  -  UKS Basket 47 Bia³ystok
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: PANEK Milena  - UKS Sokó³ Dzia³dowo
Najlepsza obroñczyni turnieju:  SZCZEPAÑSKA Julia -  UKS Trójka Dzia³dowo

ALL STARS I – Najlepsza pi±tka
PORZEZIÑSKA Julia  - UKS Basket 47 Bia³ystok
£AZOWSKA Katarzyna - UKS Sokó³ Dzia³dowo
HASPEL Louise -  UKS Trójka Dzia³dowo
KWESTARZ Zuzanna -  UKS Jedynka Nidzica
£APIÑSKA Magdalena  -  UKS Jedynka £apy

ALL STARS II – Druga pi±tka
POP£AWSKA Barbara            -      UKS Basket 47 Bia³ystok
SIATKOWSKA Karolina         -      UKS Sokó³ Dzia³dowo
KWASIBORSKA Oliwia         -      UKS Trójka Dzia³dowo
SZCZEPKOWSKA Aleksandra   -      UKS Jedynka Nidzica
AUGUSTYNIAK Kinga          -      UKS Jedynka £apy

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach

LEWOÑCZUK Izabela            -      UKS Basket 47 Bia³ystok
MROCZKOWSKA Paulina        -      UKS Sokó³ Dzia³dowo
DEMBSKA Alicja               -      UKS Trójka Dzia³dowo
PILARCZYK Kinga             -      UKS Jedynka Nidzica
CHRABOL Gabriela            -      UKS Jedynka £apy
SZAB£OWSKA Coletta          -      UKS Basket Olsztynek

Najaktywniejsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach

OSTASZEWSKA Julia            -      UKS Basket 47 Bia³ystok
PYDYNKOWSKA Larysa           -      UKS Sokó³ Dzia³dowo
SZYMAÑSKA Aleksandra          -      UKS Trójka Dzia³dowo
WROÑSKA Zuzanna            -      UKS Jedynka Nidzica
ROSZKOWSKA Aleksandra       -      UKS Jedynka £apy
CZEKA£A Ewa                   -      UKS Basket Olsztynek

Najm³odsza zawodniczka turnieju:
NIEDZIELSKA Aleksandra        -      UKS Trójka Dzia³dowo

Wyniki turnieju ch³opców – rocznik 2005 

UKS TRÓJKA DZIA£DOWO  -   UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO   43 :   6
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK  -   UKS TRÓJKA DZIA£DOWO II r.2004  25 : 54
UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW   -   UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A  18 : 56
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO II r.2004   -   UKS TRÓJKA DZIA£DOWO 44 : 20
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO   -   UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A  6 : 34
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK   -   UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW  42 : 34
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK   -   UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO   41 : 15
UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A   -   UKS TRÓJKA DZIA£DOWO   12 : 30
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO II r.2004   -   UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO 81 :   1
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO   -   UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW   41 : 25
UKS BASKET 47 BIA£YSTOK   -   UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A   36 : 24
UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW   -   UKS TRÓJKA DZIA£DOWO II r.2004  19 : 61
UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A   -  UKS TRÓJKA DZIA£DOWO II r.2004 19 : 43
UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW   -   UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO  28 :   6
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO   -   UKS BASKET 47 BIA£YSTOK   30 : 34

 1.    UKS BASKET 47 BIA£YSTOK    8      153 : 103

2.    UKS TRÓJKA DZIA£DOWO  7         144 :  77
3.    UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A    6         126 :  90
4.    UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW    5         105 : 145
5.    UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO    4           33 : 146
6.    UKS TRÓJKA DZIA£DOWO II r.2004    Poza kon    kursem                   

MVP POLUBICKI Kamil  - UKS Basket 47 Bia³ystok

Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: PROKOPOWICZ Hubert - UKS Trójka Dzia³dowo
Najlepszy obroñca turnieju: ANUSEWICZ £ukasz  - UKS Dziewi±tka £om¿a

ALL STARS I – Najlepsza pi±tka
KOROLCZUK Piotr       -      UKS Basket 47 Bia³ystok
BRZEZIÑSKI Franciszek    -      UKS Trójka Dzia³dowo
GÓRSKI Jakub             -      UKS Dziewi±tka £om¿a
KLIMIUK Igor              -      UKS Trójka ¯yrardów
DOMBROWSKI £ukasz       -      UKS Sokó³ Dzia³dowo

ALL STARS II – Druga pi±tka
P£OSZCZYCA Jakub       -      UKS Basket 47 Bia³ystok
KRUPIÑSKI Konrad         -      UKS Trójka Dzia³dowo
KOZ£OWSKI Jan           -      UKS Dziewi±tka £om¿a
DAJEK Nikodem           -      UKS Trójka ¯yrardów
DOMBROWSKI £ukasz       -      UKS Sokó³ Dzia³dowo

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach
KAMIÑSKI Karol           -      UKS Basket 47 Bia³ystok
KO¯ANOWSKI Dawid      -      UKS Trójka Dzia³dowo
KOWALEWSKI Karol       -      UKS Dziewi±tka £om¿a
NOWAKOWSKI Piotr      -      UKS Trójka ¯yrardów
RACZY£O Sebastian     -      UKS Sokó³ Dzia³dowo
¦LIWIÑSKI Emil           -      UKS Trójka Dzia³dowo II r.2004

Najaktywniejsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach

BUÆKO Patryk           -      UKS Basket 47 Bia³ystok
GROCKI Micha³          -      UKS Trójka Dzia³dowo
PRZYBYLSKI Tomasz      -      UKS Dziewi±tka £om¿a
KRYK Mateusz       -      UKS Trójka ¯yrardów
BANA¦ Krystian       -      UKS Sokó³ Dzia³dowo
POPOWICZ Dominik     -      UKS Trójka Dzia³dowo II r.2004

Najm³odszy zawodnik turnieju: WÓ£KIEWICZ Jakub    -      UKS Sokó³ Dzia³dowo

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
20
20
I Gala ¦KM Zabrze rocz.90/87
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi