News: WKK Christmans Cup rocz.2004 Wroc³aw 28-30.XII.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 03:35:13
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

WKK Christmans Cup rocz.2004 Wroc³aw 28-30.XII.2016
Turnieje Podsumowanie
 WKK CHRISTMAS CUP 2016

W dniach 28-30.12.2016r. we Wroc³awiu oby³ siê turniej m³odzika U13 organizowany przez WKK. Do stolicy Dolnego ¦l±ska przyjecha³y zespo³y ze Szczecina, Jeleniej Góry, Miñska Mazowieckiego, Komorowa. W piêkny obiekcie WKK Sport Center prezes klubu WKK Wroc³aw Przemys³aw Koelner wrêczy³ zwyciêski Puchar dru¿ynie  Nobli¶ci Wielichowo.
Koszykarze z wielkopolski rozegrali  piêæ spotkañ i odnie¶li w nich same zwyciêstwa. Mecze by³y zaciête i wyrównane, a ostatnie spotkanie z dru¿yn± gospodarzy okaza³o siê fina³em, który zakoñczy³ siê dla nich szczê¶liwie. Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP zosta³ wybrany Adam Banach. W konkursie rzutów za trzy punkty zwyciêzc± zosta³ Igor Girus.

Uczestnictwo:
Ch³opcy rocznik 2004 i m³odsi
Termin:  28-30.12.2016
Miejsce rozgrywek:  WKK Sport Center ul.Czajcza 19 Wroc³aw

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

 MVP: Banach Adam
Nobli¶ci Wielichowo

 5 ALL STARS:

Mijalski Damian - WKK Wroc³aw
Znamierowski Oliwier - Wilki Morskie Szczecin
Bulcewicz Wojciech - Sudety Jelenia Góa
Szular Franciszek - AK Komorów
Maciej Brewczyñski - Probasket Miñsk Mazowiecki

 TOP 10 Najlepsi Strzelcy Turnieju:

1 Samiec Mateusz 85 pkt. Sudety Jelenia Góra
2 Jada¶ Bartosz 80 WKK Wroc³aw
3 Mijalski Damian 71 WKK Wroc³aw
4 Bereszyñski Jakub 60  Nobli¶ci Wielichowo
5 Zambrowski Oliwier 54 Wilki Morskie Szczecin
6 Szadowski Ignacy 45 Sudety Jelenia Góra
7 Oszako Max 44 Probasket Miñsk Mazowiecki
8 Szturo Filip 42 Sudety Jelenia Góra
9 Kaniecki Nikodem 40 Wilki Morskie Szczecin
10 Szymanuszka Adam39 Nobli¶ci Wielichowo Konkurs ,,za trzy punkty,,

Girus Igor - Nobli¶ci Wielichowo

KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1 Nobli¶ci Wielichowo
2 WKK Wroc³aw
3 Wilki Morskie Szczecin
4 Sudety Jelenia Góra
5 Akademia Koszykówki Komorów
6 Probasket Miñsk Mazowiecki

 WYNIKI
  
WKK Wroc³aw - Wilki Morskie Szczecin 40-41 (13-9, 6-12, 12-8, 9-12)
Nobli¶ci Wielichowo - Sudety Jelenia Góra 51-48 (13-12, 12-12, 14-12, 12-12)
WKK Wroc³aw - Sudety Jelenia Góra 53-46 (12-12, 16-16, 10-11, 15-7)
AK Komorów - Pobasket Miñsk Mazowiecki 37-28 (6-10, 10-9, 10-6, 11-3)
Nobli¶ci Wielichowo - Pobasket Miñsk Mazowiecki 64-40 (16-5, 15-12, 16-10, 17-13)
AK Komorów - Wilki Morskie Szczecin 27-58 (3-18, 6-12, 12-12, 6-16)
Nobli¶ci Wielichowo - Wilki Morski Szczecin 54-37 ( 15-4, 11-13, 10-5, 18-15)
Sudety Jelenia Góra - Probasket Miñsk Mazowiecki 46-30 (12-6, 12-7, 10-7, 12-10)
WKK Wroc³aw - AK Komorów 63-23 (18-10, 11-2, 15-7, 19-4)
Sudety Jelenia Góra - Wilki Morskie Szczecin 65-62 (21-13, 10-13, 5-15, 16-11, dogr. 13-10)
Nobli¶ci Wielichowo - AK Komorów 59-39 (14-8, 13-12, 13-13, 19-6)
WKK Wroc³aw - UKS Probasket Miñsk Mazowiecki 43-33 (4-8, 9-2, 16-7, 14-16)
Probasket Miñsk Mazowiecki - Wilki Morskie Szczecin 36-54 (8-14, 10-16, 5-12, 13-12)
AK Komorów - Sudety Jelenia Góra 24-43 (6-12, 5-11, 7-8, 6-12)
WKK Wroc³aw - Nobli¶ci Wielichowo 37-48 ( 6-18, 16-14, 2-5, 13-11)    

  Numer.......zawodnik..........punkty..................
1

Nobli¶ci Wielichowo

4 Skotnicki Kacper 6+4+2+2+0 = 14

5 Zarabski Kamil 0+4+2+1+6 = 13
7 Girus Igor 0+9+10+2+10 = 31
8 Szymanuszka Adam 2+10+4+6+17 = 39
9 Trawa Tobiasz 8
10 Rosolski Jakub 4+2+9+2+5 = 22
11 Badach Adam 2+10+5+8+0 = 25
12 Szydlik Oskar 0+2+6+0+3 = 11
14 Koterwa Dariusz 2+2+1+8+013
15 Bereszyñski Jakub 13+11+19+13+4 = 60
16 Zarabski Cyprian 5+7+2+0+2 = 16
17 Klecma Oskar 0
20 Glinka Piotr 0+14+1+4+5= 24

Trener: Murcha Maciej

2

WKK Wroc³aw

0 Jada¶ Bartosz 15+10+14+24+17 = 80

3 Januszkiewicz Micha³ 6
7 Zaj±c Krzysztof 9
10 Markowicz Maciej 3+2+13+4+0 = 22
11 Grys Marcel 0
15 Mijalski Damian 8+8+16+26+13 = 71
16 Kaczor Kamil 11
18 Kudzia Mateusz  2
19 Kowalski Filip 4+0+4+0+4 = 12
21 Bieszczad Dominik 6
22 Koczapski Wojciech 7
23 Bieszczad Aleksander 0+7+0+2+3 = 12
33 Domatowicz  Adam 
34 Kubiak Kamil 1+7+4+0+8 = 20
49 Prokop Ignacy 5
52 Nycz Mateusz 0

TRENER: Rutkowski Micha³

3

WILKI MORSKIE SZCZECIN

0 Zambrowski Oliwier 7+30+5+6+6 = 54

4 Dêbicz Aleksander 2+7+10+17+2 = 38
5 Czerniejwski Damian 2
6 Dejer Filip 8+0+0+1+1 = 10
7 Loks Oskar 6+0+6+0+0 = 12
8 Chmurzewski Micha³ 4+5+2+5+4 = 20
9 Kaniecki Nikodem 8+5+12+3+12 = 40
10 Sudoch Kacper 0+3+2+2+9 = 16
11 Kêdzierski Ignacy 14+10+2+0+2 = 28
12 Kawêcki Aleksander 6
13 Nosal Krzysztof 6+2+2+0+12 = 22
15 G³uszko Pawe³4

TRENER: Dzierba Pawe³

4

SUDETY JELENIA GÓRA

4 Ogórek Jakub 6

6 Szadowski Ignacy 10+15+5+5+10 = 45
7 Badach Kacper 7
8 Straszewski Bartosz 4+3+4+2+2 = 15
9 Kogucik Henryk 6
10 Garbaski Dawid 5+8+5+3+x = 21
11 Samiec Mateusz 20+9+38+9+9 = 85
12 Bulcewicz Wojciech 1+6+2+2+4 = 15
14 Kobus Oskar 8
16 Pop³awski Adam 5+0+2+3+4 = 14
17 Kret Olaf 4
18 Oryñski Adrian 2
19 Judka Pawe³ 4
21 Pabian Adam 0
22 Oleksin-Kod¼ Oliwer 0
23 Szturo Filip 21+21+x+x = 42
24 Florczak Kacper  1
5

AKADEMIA KOSZYKÓWKI KOMORÓW

5 Wierzbicki Ignacy 2

8 Niemirowski Maks 3
9 Engel Tadeusz 8+2+4+2+0 = 16
11 Kowalski Jakub 7
13 Szular Franciszek 2+16+5+5 = 28
18 Kurus Adam 8
20 Dobrzyñski Jakub 7+2+0+4+6 = 19
23 Kowalczyk Filip 3+6+7+0+5 = 21
25 Markowicz Ignacy 2
26 Garbacik Franciszek 3+8+0+10+2 = 23
31 Ratowski Janusz 2+13+6+0+0 = 21
33 Upiñski Robert 2
35 Jaworski  Bartek 2

TRENER: Tomaszewski Grzegorz

ASYSTENT TRENERA: Sitek Robert 
6

PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI

1 Dzik Oliwier 0+7+8+11+4 = 30

5 Oszako Max 11+4+7+6+16 = 44
9 Wo¼niak Maciek 3
11 Geris Benio 0
17 Szêszo³ Karol 2+2+3+4+0 = 11
23 Wicik Filip 6+4+7+0+5 = 22
24 Brekiñczyñski Maciek 0+2+4+5+6 = 17
26 Ko¶ciesza Szymon 6
28 Kadliela Ignacy 1
33 Wicik Olek 0
34 Osinski Kuba 7+7+7+8+2 = 31
10 Kaczmarczyk Kuba

Trener: Wo¼niak Arkadiusz

Asystent Trenera: Wicik Tomasz


Przepisy gry:
Mecze bêd± rozgrywane w/g przepisów PZkosz dla w/w grupy wiekowej. Czas gry 4x8min lub 4x10min  czystej gry. Kosze 3.05. Pi³ki  6.
Nagrody: Puchary, medale, pami±tkowe dyplomy, nagrody w miarê pozyskania sponsorów

Organizator :
Micha³ Rutkowski
Tel: 666-863-420
michal.rutkowski@wkk.org.pl


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
pan Radek wszystko notuje
pan Radek wszystko notuje
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi