News: II Kozio³ek Basket Cup rocz.2001 Lublin 24-26.II.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 14:08:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Kozio³ek Basket Cup rocz.2001 Lublin 24-26.II.2017
Turnieje Podsumowanie
 Turniej koszykówki na zakoñczenie ferii zimowych 2017 w Lublinie II Kozio³ek Basket CUP Lublin 2017” (dla rocznika 2001)

Konkurs dla Kibiców KOZIO£KA 2017” (organizowany przez Biuro Podró¿y AVITUR p. Ewy Wlczyñskiej) Nagroda g³ówna – VOUCHER dla 2 osób na wyjazd do Lwowa w dowolnym terminie p. Marcin Ireneusz Cieæko (nauczyciel SP nr 3 w Lublinie, Mistrz Lublina szkó³ podstawowych w Lublinie 2017.
Nagrody pocieszenia dla Kibiców .

Opieka medyczna (optyczno-okulistyczna) od AT-VISION dla zawodników UKS PI¡TKA Lublin -VOUCHERY na konsultacjê i dobór soczewek dla:
Maciej Dobrowolski, Jan Dudek, Micha³ Nem¶ i Trener Rafa³ Ziemol±g

Podczas ka¿dego meczu turniejowego wrêczono wyró¿nienia „GRACZ MECZU”, w sumie 20 statuetek

Upominki firmowe od firmy TOMNAR Tomasz Zieliñski dla trenerów dru¿yn
MISTER TURNIEJU
wybór dziewczyn z WOLONTARIATU -- DIEGO O’HERLIHY (Fr. Mathews CORK)
NAJM£ODSZY ZAWODNIK TURNIEJU rocz.2003 FRANCISZEK JASTRZÊBSKI - Warsaw Basketball

 Serdeczne podziêkowania dla Krzysia Nieradko za pomoc Zibiemu

Zibi sklada serdeczne podziekowania organizatorom za zaproszenie na turniej , a panu Nen¶ za transport do Wieliczki
 MVP TURNIEJU:
DAWID CHOJNOWSKI
(SPK Bia³ystok)

 KRÓL STRZELCÓW
65 punktów
KRYSTIAN GRUCA
UKS Regis Wieliczka

 KRÓL  ,,TRÓJEK,,
9x3

BART£OMIEJ GÓRZYÑSKI
Spójnia Stargard

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

FB LUBLIN 2001
                                                                          PI¡TKA ALL STARS TURNIEJU:

PIOTR TARGOÑSKI
SPK BIA£YSTOK
WOJCIECH KOSIUK
UKS PI¡TKA LUBLIN
K. ZAWISTOWSKI
MUKS PIASECZNO
HUBERT RESIAK
SPÓJNIA STARGARD
KRYSTIAN GRUCA
REGIS WIELICZKA

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  nr..........zawodnik..............punkty............trójki.......
 
1
 SPK Bia³ystok

4 Mateusz Przytulski 15 (1x3)
7 Piotr Targoñski 10+7+8+9+6 = 40
8 Patryk Dzienis  7
9 Adrian Iwaniuk  9  (1x3)
11 Jakub Nie¶ciór 15+0+9+16+10 = 50  (2x3)
12 Krystian Cierech  4 >>>>>>>>
13 Dawid Chojnowski 3+12+7+1+14 = 37  (1x3)
14 Damian ¯ero 8+0+9+0+8 = 25  (7x3)
16 Filip Bieliñski 7+5+8+12+6 = 38  (1x3)
17 Przemys³aw Bielski 7+5+26+11+3 = 52  (6x3)


Trener: Kamil Zakrzewski

2

UKS PI¡TKA LUBLIN

O Jan Dudek      9
5 Micha³ Nem¶     13+13+15+6+13 = 60  (4x3) >>>
6 Maciej Rodak   2
7 Wojciech Kosiuk   10+13+6+22+7 = 58  (1x3)
8 Adam Dudziak   2+6+6+2+0 = 16
9 Marcel Knap   2
15 Jakub Rodak    0
19 Pawe³ Krupski    0
23 Mateusz Zdyb   10+3+8+11+2 = 34
25 Bartosz Stelmasiewicz   3+0+4+11+0 = 18  (3x3)
44 Micha³ Gr±dzki   9+0+11+1+11 = 32  (3x3)
91 Pawe³ Nieradko  15+2+10+13=18 = 58  (5x3
96 Miko³aj Borówka   9  (2x3)

Trener:  Rafa³ Ziemol±g

3
 KS SPÓJNIA PROCAR STARGARD

1 Aleks Pietruski 2+0+8+16+5 = 31
2 Bart³omiej Górzyñski 10+12+5+15+13 = 55  (9x3)
3 Micha³ Huk 11+6+x+5+8 = 30  (1X3)
4 Franciszek Gross 0+6+4+4+11 = 25
13 Micha³ Litwin 4+0+2+0+6 = 12
23 Patryk Zaj±c 12+2+x+7+2 = 23
28 Hubert Resiak 15+9+8+1 = 33 (2x3)
32 Jakub Kiernicki  8
34 Konrad Mucha   8 (1x3)  >>>>>
35 De Verher  8
42 Hubert Dorosz  5  (1X3)
94 Tymon Lewandowicz 0+0+10+0 = 10


Trener: Micha³ Trypuæ
4
 MUKS PIASECZNO

5 Maciej Popowski  1+8+3+1+7 = 20
7 Bartosz Podliñski   2
11 Karol Zawistowski  10+5+2+4+2 = 23
12 Wiktor Kordowicz  0
13 Kacper Szewczyk  9+6+3+1+5 = 24 (1X3) >>>
18 Mateusz Mann  8+10+8+2+0 = 28
22 Maciej Tekliñski   0
23 Igor Karusewicz  13+15+16+11+6 = 61 (2x3)
24 Miko³aj Adamowicz 4+5+11+6+3 = 29 (2x3)
32 Wiktor K³obuchowski   8
33 Jakub Pieka³kiewicz  4+7+3+2+9 = 25 (3x3)
34 Patryk Tomaszuk  4


Trener: Andrzej Janus
5
 REGIS WIELICZKA

4 Rybicki Jakub  0+4+1+13+2 = 20  (1x3)
7 Szostak Gabriel   4
8 Gruca Krystian  10+4+20+22+9 = 65  >>>>>>>
11 Nykaza Tomasz  2+9+8+2+1 = 22
24 Stroñski Mateusz   9
25 Kozio³ Maciej  5+0+2+8+0 = 15
28 Staroñ Miko³aj  2+4+0+6+0 = 12
33 Windak Tomasz  15+5+7+13+7 = 47
41 Spicha Mateusz   8
44 Ko³odziej Jakub  2+0+1+2+22 = 27
45 Jaglarz Bartosz   2
55 Jêdrzejczyk Maciej  6+12+4+8+15 = 45

Trener: Micha³  Sarota
6
 R. MATHEWS CORK

9 Kevin Moran   0
5 Sean Foley   5+0+4+9+3 = 21  3x3)
6 Caomhan Budhlaeir    0
7 Mike O’Mahony   13+0+6+2 = 21  (2x3)
8 Aaron O’Donovan   0+15+5+14+12 = 46  (3x3)
4 Luke Osbourne   3+0+5+5+0 = 13 (2x3)
10 Cathal Molloy   0
11 Deividas Brazas   3+8+11+7+2 = 31
12 David Osbourne   7+5+3+3+8 = 26 (4x3) >>>
13 Adam Connolly    6
14 Cian Pierce    2
15 Diego O’Herlihy   8+9+11+2+1 = 31
20 Jordan O’Callaghan   2+0+0+4+10 = 16


Trener: Connolly Pat
7
 Warsaw Basketball

0 Olo Lisewski  6
4 Franek Jastrzêbski  0
5 Janek Jastrzêbski 6+1+4+10+7 = 28  (1x3) >>>
6 Maciek Janicki  2
7 Jakub Pyszniak 3+0+0+4+5 = 12
8 Patryk Alexandrowicz 2+2+2+1+5 = 12  (1x3)
9 Micha³ Gajcy  2
10 Maciek Gajewicz  2
11 Jakub Zakrzewski 2+4+2+2+8 = 18
12 Jurek Kempa 8+8+3+0+17 = 36  (4x3)
13 Olek Mentrak  5
14 Micha³ Ciecierski 0+3+4+8+4 = 19


Trener: Marcin Wa¶kiewicz
8
 SKK SIEDLCE

21 Jakub Wasilewski 8+19+5+10+17 = 59 (6x3)
24 Patryk Jastrzêbski  2
25 Krystian Babulewicz 0+7+0 +0+3 = 10 (1x3)
26Wojciech Ko³odziejak  8
27 Micha³ Stawicki  9  (2x3)
28 Micha³ Rozbicki 4+5+7+0+0 = 16
29 Bart³omiej O¿arek 9+8+12+0 +0 = 29  (1x3)
30 Krystian Redzik 2+5+0+3+8 = 18  (2x3)
31 Jakub Zawadzki 5+2+7+5+9 = 28  (2x3)
32 Remigiusz Taczalski  6
33 Kacper Wakuliñski 8+3+13+5+2 = 31  (1x3)
34 Rafa³ Chojecki 3+6+0+11+3 = 23  (3x3)


Trener: Dominik Czubek
 

WYNIKI:

mecz o 7 miejsce: SKK Siedlce -
Warsaw Basketball  44 : 48  (14-18, 8-9, 15-10, 11-7) MVP: Jurek Kempa
mecz o 5 miejsce   Regis Wieliczka -
Fr. Mathews Cork  65 : 40  (11-11, 16-7, 15-9, 23-13) MVP: Jakub Ko³odziej
11.30   mecz  o 3 miejsce    MUKS Piaseczno -
Spójnia Stargard  32 : 47  (8-14, 13-12, 2-14, 9-7) MVP: Franciszek Gros
FINA£:  UKS Pi±tka Lublin - SPK Bia³ystok  41:51  (11-12, 6-17, 5-5,  19-17) MVP: Damian ¯ero
   

PLAY-OFF V-VIII:
Warsaw Basketball - Fr. Mathews Cork  25 : 55  (8-12, 3-20, 8-14, 6-9) MVP: Aaron  O'Domovan
PLAY-OFF V-VIII: SKK Siedlce - Regis Wieliczka
  41 : 86  (12-13, 7-29, 9-19, 13-25) MVP: Krystian Gruca
PÓ£FINA£: Spójnia Stargard - UKS Pi±tka Lublin  62 : 67  (29-16, 18-13, 4-20, 11-18) MVP: Pawe³ Nieradko
PÓ£FINA£: SPK Bialystok-  MUKS Piaseczno  51 : 31 (20-8, 9-10, 7-10, 15-3) MVP: Jakub  Nie¶ciór

GRUPA A                          

Spójnia Stargard - SKK Siedlce  62 : 41  (17-11, 21-6, 11-11, 13-12) MVP: Patryk Zaj±c
SPK Bia³ystok -  Warsaw Basketball  77 : 22  (20-5, 19-5, 17-5, 21-7) MVP: Dawid Chojnowski
Spójnia Stargard  -  SPK Bia³ystok  44 : 32  (13-8, 14-12, 12-6, 5-6) MVP: Bartek Górzyñski
SKK Siedlce - Warsaw Basketball   69 : 24  (13-5, 12-6, 25-9, 19-4)
MVP: Wasilewski
Warsaw Basketball - Spójnia Stargard  23 : 54 (4-11, 8-15, 9-16) MVP: Mateusz De Weyher
SKK Siedlce -  SPK Bia³ystok  44 : 69 (20-18, 9-13, 8-17, 7-21) MVP: Przemys³aw Bielski

1 SPÓJNIA STARGARD  6 pkt. 
2 SPK BIA£YSTOK  5 pkt. 

3 SKK SIEDLCE  4 pkt.
4 WARSAW BASKETBALL 1 pkt.   


GRUPA B
PI¡TKA Lublin - Fr. Mathews CORK  75 : 42  (17-13, 24-14, 24-10, 10-5) MVP: Micha³ Nem¶
Regis Wieliczka  -  MUKS Piaseczno   42 : 57  (12-13, 12-8, 7-23, 11-13) MVP: Igor Karusewicz
UKS PI¡TKA Lublin -  MUKS Piaseczno  42 : 58  (9-11, 11-18, 14-15, 8-14) MVP:Mateusz Mann 
Fr. Mathews Cork -  Regis Wieliczka 44 : 39  (22-14, 5-6, 4-13, 13-6) MVP: Diego O'Herlihy
MUKS Piaseczno -  Fr. Mathews Cork  46 : 41 (13-3, 8-17, 12-4, 13-17) MVP: Igor Karusewicz
UKS PI¡TKA Lublin -  Regis Wieliczka  64 : 45  (19-18, 25-9, 13-13, 7-5) MVP: Bartosz Stelmasiewicz

1 MUKS PIASECZNO  6 pkt.
2 UKS PI¡TKA LUBLIN  5 pkt.

3 FR. MATHEWS CORK IRLANDIA 4 pkt. 
4 REGIS WIELICZKA  3 pkt.Patronat Sportowy – Polski Zwi±zek Koszykówki
Partnerzy:
- Urz±d Miasta Lublin
- MOSIR Lublin
- MW Sport Producent odzie¿y sportowej
- SPORTICO Wies³aw Szkutnik
- MKS Start Lublin
- IBIF Lublin

Organizatorzy:
Lubelski Zwi±zek Koszykówki
UKS Pi±tka Lublin
Koordynator turnieju – Dariusz Nieradko tel. 510-872-067 dariusz.nieradko@o2.pl

Marek Lembrych
Prezes LZKosz
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
2. Sukces Lipowa r.95
2. Sukces Lipowa r.95
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi