News: II Mazury Cup rocz.2002 Pisz 21-23.X.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 12:23:35
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Mazury Cup rocz.2002 Pisz 21-23.X.2016
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 21-23 pa¼dziernika 2016 r. w Piszu odby³ siê II MAZURY CUP -  Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców rocznika 2002 o Puchar Burmistrza Pisza. W zmaganiach wziê³o udzia³ osiem zespo³ów podzielonych na dwie grupy: grupa A - PKK "¯ubry" Bia³ystok, Akademia Koszykówki Olsztyn, UKS "Trójka" ¯yrardów, Kadra Warmii i Mazur 2003, grupa B - UKS "Probasket" Miñsk Mazowiecki, Kadra Podlasia 2003, SPK Bia³ystok i TSK "Ro¶" Pisz. 
Rozgrywki  grupowe wy³oni³y pó³finalistów turnieju, a zostali nimi: UKS "Probasket" Miñsk Maz., UKS "Trójka" ¯yrardów, "¯ubry" Bia³ystok i ku uciesze licznie zgromadzonej publiczno¶ci gospodarze - TSK "Ro¶" Pisz. Nasi reprezentanci w grupie pokonali SPK Bia³ystok 102:48, Kadrê Podlasia 2003  64:56 oraz przegrali z Probasketem 50:74. W walce o fina³ piszanie zmierzyli siê z "¯ubrami: Bia³ystok. Po bardzo emocjonuj±cym spotkaniu "jeziorowcy" musieli uznaæ wy¿szo¶æ zespo³u z Podlasia i przegrali 64:75. W drugim pó³finale "Probasket" Miñsk Mazowiecki wysoko wygra³ z ¯yrardowem 73:41. Tak wiêc w rozegranym w niedzielê meczu o trzecie miejsce przeciwnikiem naszych koszykarzy by³a "Trójka" ¯yrardów. Mecz by³ bardzo wyrównany, ale to nasi reprezentanci po koñcowej syrenie cieszyli siê z trzeciego miejsca.
W spotkaniu o "z³oto" stanêli na przeciw siebie "¯ubry" Bia³ystok i "Probasket" Miñsk Mazowiecki. Mecz by³ bardzo zaciêty i wyrównany, a o jego losach przes±dzi³a dogrywka. W regulaminowym czasie by³ remis 60:60. Sêdziowie zarz±dzili 4-minutow± dogrywkê, któr± wygra³a dru¿yna z Miñska Maz. 12:6. Tak wiêc "¯ubry" Bia³ystok, które broni³y tytu³u sprzed roku, musia³y zadowoliæ siê drugim miejscem, a ze z³ota cieszy³ siê zespó³ "Probasketu".

MVP turnieju:
Skup Kacper (Probasket)

Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Szewczuk Jakub (¯ubry)

Najlepszy obroñca turnieju:
K³os Albin (TSK „Ro¶”)

  ALL Stars:
Kadir Ahmed (Probasket)
Zabiega Artur (Probasket)
Jaworowski Hubert (¯ubry)
Walak Adam (TSK „Ro¶”)
¦nieg Krystian (UKS „Trójka”)

 Najlepszy zawodnik w dru¿ynie:
Piêtka Marcel (Probasket)
Suchodolski Hubert (¯ubry)
Zalewski Szymon (TSK „Ro¶”)
Purzycki Olaf (Trójka)
Perzyna Max (Kadra Podlasia)
Andrzejuk Miko³aj (SPK)
Pniewski Filip (Akademia Koszykówki)
Wojciechowski Pawe³ (Kadra Warmii i Mazur)

Król strzelców turnieju: Skup Kacper (Probasket Miñsk Maz.) 95 pkt.

Najm³odszy zawodnik turnieju:
Majchrowicz Kacper (Kadra Warmii i Mazur)

Grupa A
Akademia Koszykówki Olsztyn – PKK „¯ubry” Bia³ystok 34:97 (5:20, 5:24, 16:19, 8:34)
Kadra Warmii i Mazur 2003 – UKS „Trójka” ¯yrardów 35:58 (6:22, 10:17, 9:11, 10:8)
PKK „¯ubry” Bia³ystok – UKS „Trójka” ¯yrardów 75:39 (18:20, 16:11, 19:4, 22:4)
Kadra Warmii i Mazur 2003 – Akademia Koszykówki Olsztyn 41:48 (7:14, 7:12, 9:14, 18:8)
PKK „¯ubry” Bia³ystok – Kadra Warmii i Mazur 2003 94:35 (33:4, 19:15, 22:2, 20:14)
UKS „Trójka” ¯yrardów – Akademia Koszykówki Olsztyn 66:41 (15:9, 17:12, 15:11, 19:9)

1.PKK „¯ubry” Bia³ystok  6 pkt. 266:108
2.UKS „Trójka” ¯yrardów 5 pkt. 163:151

3.Akademia Koszykówki Olsztyn 4 pkt. 123:204
4.Kadra Warmii i Mazur 2003  3 pkt. 111:200

Grupa B
TSK „Ro¶” Pisz – UKS Probasket Miñsk Mazowiecki 50:74 (4:15, 21:17, 11:19, 14:23)
Kadra Podlasia 2003 – SPK Bia³ystok 80:23 (14:10, 18:5, 19:6, 29:2)
TSK „Ro¶” Pisz – SPK Bia³ystok 102:48 (25:8, 29:10, 30:7, 18:23)
TSK „Ro¶” Pisz – Kadra Podlasia 2003  64:56 (20:15, 15:8, 19:17, 10:16)
Kadra Podlasia 2003 – UKS Probasket Miñsk Mazowiecki 37:64 (13:11, 9:19, 6:23, 9:11)
SPK Bia³ystok – UKS Probasket Miñsk Mazowiecki 30:71 (17:12, 9:33, 3:9, 1:17)

1.UKS Probasket Miñsk Maz. 6 pkt. 209:117
2.TSK „Ro¶” Pisz  5 pkt. 216:178

3.Kadra Podlasia 2003 4 pkt. 173:151
4.SPK Bia³ystok  3 pkt. 101:253

PLAY-OFF V-VIII: Kadra Warmii i Mazur – Kadra Podlasia 32:73 (13:15, 8:26, 6:14, 5:18)
PLAY-OFF V-VIII: AK Olsztyn – SPK Bia³ystok 46:50 (15:22, 9:15, 15:9, 7:4)
PÓ£FINA£: „Trójka” ¯yrardów – Probasket Miñsk Maz. 41:73 (14:20, 14:15, 6:18, 7:20)
PÓ£FINA£: TSK „Ro¶” Pisz - „¯ubry” Bia³ystok 64:75 (13:24, 18:17, 13:20, 20:14)

Mecz o VII m. Kadra Warmii i Mazur – AK Olsztyn 62:79 (11:18, 9:23, 16:23, 26:15)
Mecz o V m. SPK Bia³ystok – Kadra Podlasia 32:56 (7:14, 1:14, 8:16, 16:12)
Mecz o III m.  TSK Ro¶ Pisz - Trójka ¯yrardów 68:62 (19:22, 14:11, 13:9, 22:20)
FINA£. ¯ubry Bia³ystok – Probasket Miñsk M. 66:72 (15:15, 9:15, 21:12, 15:18, d.6:12)

Koñcowa klasyfikacja:

  .......................................................................................................
1


UKS Probasket Miñsk Mazowiecki

D¼wiga³a Jakub 3+7+2+9(1x3)+2 = 23 (1x3)
Piêtka Marcel 18+7(1x3)+6+0+2 = 33 (1x3)
Zbiega Artur 12+17+12+2+3 = 46
Popowski Mateusz 3+3+4+13(1x3)+13(3x3) = 36 (4x3)
Berk Balklan 2+2+8+4+0 = 16
Zyba³a Rafa³ 0+0+7(1x3)+0+0 = 7 (1x3)
Skup Kacper 17+9+12+18+39 = 95
Martyniuk Adrian 0+3(1x3)+0+4+0 = 7 (1x3)
Kadir Ahmed 17+14+18(4x3)+23(1x3)+13 = 85 (5x3)
O³odziej Stanis³aw 2+2+0+0+0 = 4

Trener: Sawicki £ukasz
2
 ¯ubry Bia³ystok

Boboryko Szymon 5(1x3)+7(1x3)+0+0+9(2x3) = 21 (4x3)
Hryniewicz Piotr 3(1x3)+6+2+0+0 = 11 (1x3)
Rudzik Pawe³ 8+5+4+10+8 = 35
Gil Maciej 2+0+4+0+0 = 6
¯ukowski Marcin 2+0+2+0+0 = 4
Ro¿kowski Szymon 4+2+4+0+0 = 10
Jaworowski Hubert 21+10(1x3)+10+20+17 = 78 (1x3)
Szewczuk Jakub 15+13(1x3)+32(1x3)+8(1x3)+1 = 69 (3x3)
Suchodolski Hubert 12+19(2x3)+25(1x3)+17(1x3)+21(1x3) = 94 (5x3)
Sitek Bartosz 10+4+0+2+0 = 16
Kosmala Kamil 3(1x3)+0+0+0+0 = 3 (1x3)
Trypus Pawe³ 9+4+9+18(4x3)+10(1x3) = 50 (5x3)
Kotowski £ukasz 3+5+2+0+0 = 10

Trener: Bobka Bogus³aw
3
 TSK RO¦ Pisz
Chojnowski Mateusz 0+-+0+-+- = 0
Kucisz Bart³omiej 0+-+0+0+0 = 0
Mielnicki Damian 0+3+-+0+0 = 3
Mielnicki Konrad 0+-+-+-+- = 0
Uliszewski Jakub 6+7+8+10+11(1x3) = 42 (1x3)
K³os Albin 15(1x3)+10+6+13(1x3)+5(1x3) = 49 (3x3)
Zalewski Szymon 0+4+24(1x3)+9(1x3)+12 = 49 (2x3)
Szablak Micha³ 0+0+-+0+0 = 0
£abêd¼ Jakub 4+4+4+-+- = 12
Kwiatkowski Kacper 0+9+0+-+0 = 9
Kwiatkowski Micha³ 0+-+5(1x3)+2+0 = 7 (1x3)
Lesiñski Mateusz 1+1+-+0+0 = 2
Januszewski Bartosz 14+23(1x3)+-+12+11 = 60 (1x3)
Walak Adam 10+21(3x3)+-+13(2x3)+24 = 68 (5x3)
Wiêcko Jakub -+5+4+0+0 = 9
Ropelewski Filip -+12(2x3)+13(1x3)+5(1x3)+5(1x3) = 35 (5x3)
Bessman £ukasz -+0+0+-+0 = 0
Polak Marcel -+3+0+-+- = 3
Kuzia Mateusz -+-+0+0+- = 0
Raciborski Gabriel -+-+0+0+- = 0
Trenerzy: Szary Pawe³, Wykowski Zbigniew
4
 UKS Trójka ¯yrardów

¦nieg Krystian 15+4+19(1x3)+17(3x3)+27(3x3) = 82 (7x3)
Purzycki Olaf 13(1x3)+16(1x3)+16+2+20 = 67 (2x3)
Chech³acz Jakub 12+8+12+9+6 = 47
Liszewski Jakub 0+5+3+0+4 = 12
Aronowski Grzegorz 3+0+9+2+4 = 18
Wiñkowski Piotr 7+2+1+4+0 = 14
Bobrowski Wiktor 2+0+0+1+0 = 3
Zieliñski Miko³aj 0+0+0+2+0 = 2
Szymañski £ukasz 0+2+2+0+0 = 4
Karda Marcel 0+2+0+0+0 = 2
Grzelecki Maksymilian 6+0+4+4+1 = 15

Trener: Markowski Jakub
4
5

 Kadra Podlasia 2003

Bobka Piotr 22(5x3)+8(1x3)+4+11(1x3)+17(3x3) = 62 (10x3)
Markiewicz Patryk 8+2+0+0+- = 10
Gregorek Jakub 12+7+4+19+11 = 53
Nazarko Dominik 6+6+8+4+0 = 24
Karecki Cyprian 7+4+12+8+6 = 37
Biliñski Pawe³ 11(1x3)+4+1+6+0 = 22 (1x3)
Perzyna Max 10+0+27(1x3)+8+22(1x3) = 67 (2x3)
Gregorczyk £ukasz 4+3+0+2+0 = 9
So³owiej P. -+3+-+-+- = 3
Juchnicki Patryk -+-+-+5+- =5
Zdanowicz Antoni -+-+-+10+- = 10
Cudowski Cezary -+-+-+0+- = 0

Trener: Olszañski Jaros³aw
6
 SPK Bia³ystok

Panglisz D. 4+0+4+4+10 = 22
Juchnicki P. 4+2+0+4(1x3)+2 = 12 (1x3)
Andrzejuk M. 2+15(1x3)+2+11+9(1x3) = 39 (2x3)
So³owiej P. 3+8+4+9+- = 24
Sienkiewicz S. 2+11(1x3)+11+0+0 = 24 (1x3)
Cudowski C. 2+3+2+0+2 = 9
Zdanowicz A. 2+6+5+6+9 = 28
Bielski P. 4(1x3)+3(1x3)+2+16+- = 25 (2x3)

Trener: Sinielnikow Andrzej
7
 Akademia Koszykówki Olsztyn

Dêbski Jan 0+0+0+0+0 = 0
Jamio³kowski Miko³aj 5+3+1+4+18 = 31
¯urawek Jakub 11+9+10+19(1x3)+13 = 62 (1x3)
Karda¶ Dawid 2+12+0+5+9 = 28
Kowalczyk Hubert 0+0+0+0+0 = 0
Buñko Sebastian 2+0+2+0+3 = 7
Cio³kowski Pawe³ 12+2+15(2x3)+8+13 = 50 (2x3)
Galiñski Jakub 0+6+4+2+5 = 17
Tomczuk Kamil 0+0+4+4+0 = 8
Dêbski Dawid 0+0+0+0+0 = 0
Chmielewski Maksymilian 0+0+0+0+2 = 2
Pniewski Filip 2+16+5+4+16 = 43

Trener: Muszyñski £ukasz
8
 Kadra Warmii i Mazur 2003

Mróz Bartosz 0+0+0+-+2 = 2
Mirowski Kacper 0+2+3+0+5 = 10
Majchrowicz Kacper 0+13+0+4+6 = 23
Ogonowski Jaros³aw 5+0+2+8(1x3)+3 = 18 (1x3)
Prokopowicz Szymon 0+-+2+3+7 = 12
Wojciechowski Pawe³ 12+7+9+0+9 = 37
Chrzanowski Oskar 8+2+-+2+18(1x3) = 30 (1x3)
Duchnowski Oliwier 6+0+5+2+- = 13
Tañski Tymoteusz 4+0+7(1x3)+5+4 = 20 (1x3)
Rutkowski Aleksander 0+-+2+2+- = 4
Zapadka Hubert 0+14(1x3)+4+2+2 = 22 (1x3)
Bachmura Adrian 0+2+-+2+3 = 7
Koz³owski Oliwier -+1+0+2+1 = 4
Graczykowski Stanis³aw -+0+1+-+2 =3
Trener: Kacprzak Rafa³

Konkurs rzutów za 3 pkt. (10 rzutów):

1 Bobka Piotr (Kadra Podlasia) – 6
2 Boboryko Szymon (¯ubry), Martyniuk Adrian (Probasket), Ropelewski Filip (TSK „Ro¶) – po 4
5 Prokopowicz Szymon (Kadra WiM), Zdanowicz Antoni (SPK) – po 2
7 Cio³kowski Pawe³ (Akademia Koszykówki) - 1
8 Purzycki Olaf (Trójka) - 0

Konkurs rzutów osobistych (dwóch zawodników z jednej dru¿yny po 5 rzutów):
1.    ¯ubry Bia³ystok (Suchodolski Hubert, Kotowski £ukasz) – 8
2.    UKS „Trójka” ¯y¿ardów – 7
3.    Kadra W i M, TSK „Ro¶” Pisz – po 6
5.   Probasket Miñsk Maz. - 5
6.   Kadra Podlasia - 4
7.   SPK Bia³ystok – 3
8.   Akademia Koszykówki Olsztyn – 2

ORGANIZATOR:
TOWARZYSTWO SPORTOWE KOSZYKÓWKI „RO¦” Pisz

PATRONAT:

Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski
Wicemarsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Wioletta ¦l±ska-Zy¶k

SPONSORZY:
Gimnazjum nr 1 w Piszu -  Pani dyrektor Barbara Milewska
Szko³a Podstawowa nr 1 w Piszu -  Pan dyrektor Szymon Werra
PPHU BUDROL Waldemar Mielnicki
Hurtownia Elektryczna ELEKTROBEST Zbigniew Bessman
Firma MOBILEK Micha³ Mielnicki
Bank BPH oddzia³ Pisz
Galeria Mebli MARKANN
Firma Us³ugowo-Handlowa „EURO-GROSZ” Ryszard Kokoszka
Mazurskie Centrum Obs³ugi Biznesu      Beata Do³êga
PUIDUKODA POLSKA Sp. z o.o.
Firma SKRAWMET Grzegorz Karwowski
Rodzice koszykarzy TSK „RO¦” Pisz

PATRONAT MEDIALNY:

GAZETA PISKA FOTO GALERIA

TYGODNIK PISKI  FOTO GALERIA
 
Portal piszanin.pl

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
5
5
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi