News: VI MTB rocz. 06, 05, 04 Katowice 2-4.XII.2016 rocz. 2002 i 2001 Katowice 9-13.XII.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Marzec 31 2020 22:23:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VI MTB rocz. 06, 05, 04 Katowice 2-4.XII.2016 rocz. 2002 i 2001 Katowice 9-13.XII.2016
Turnieje Podsumowanie
 VI Miêdzynarodowy  Turniej Barbórkowy
Im. Jana Wartaka


Turniej wspó³finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urz±d Miasta Katowice

FOTO ZIBI U16 i U15

FILMIKI by ZIBI

FOTO NIERADKO LUBLIN 2001


 U-15 Kadet m³odszy - rocznik 2002  i m³odsi

1 Probasket Miñsk Mazowiecki -
Ahmet Kadir
2 KS Cieszyn  - Maciej S³u¿ycki
3 GTK Gliwice - Micha³ Podulka
4 UKS Pi±tka Lublin - Bartosz Szypu³a
5 UKS SP 27 Katowice - Dawid Godula
6 Akademia HoopLife Lublin - Przemys³aw Ha³as
7 UKS Trójeczka Olsztyn
8 Legion Legionowo MVP:
Mateusz Popowski
- UKS Probasket Miñsk

 5 ALL-STARS:
Kacper Skup - Probasket Miñsk Mazowiecki
Mateusz ¯ebrok - KS Cieszyn
Damian Godula - GTK Gliwice
Miko³aj Borówka - UKS Pi±tka Lublin
£ukasz Fr±c - UKS SP 27 Katowice


mecz o VII miejsce:
Trójeczka Olsztyn / Legion Legionowo  39 : 44
mecz o V miejsce: Akademia Lublin / UKS SP 27 Katowice  29 : 47
mecz o III miejsce: GTK Gliwice / UKS 5 Lublin  57 : 42
FINA£: KS Cieszyn / Probasket Miñsk Mazowiecki  45 : 62GRUPA A

Legion Legionowo - GTK Gliwice  44 : 64  MVP: Maciej Staniczek
UKS Pi±tka Lublin - GTK Gliwice 54 : 64 MVP: Damian Godula
UKS Trójeczka Olsztyn - Legion Legionowo  34 : 66 MVP: Tomasz Matysiak
UKS Trójeczka Olsztyn - UKS Pi±tka Lublin  31 : 64 MVP:
Legion Legionowo - UKS Pi±tka Lublin  51 : 67  MVP: Gontarz
GTK Gliwice - UKS Trójeczka Olsztyn 59 : 25 MVP:

1 GTK Gliwice  6 pkt.
2 UKS Pi±tka Lublin 5 pkt.

3 Legion Legionowo 4 pkt.
4 UKS Trójeczka Olsztyn  3 pkt.

GRUPA B
UKS SP27 Katowice - Akademia hooplife Lublin  64 : 34  MVP: Robert Matuszczyk
UKS SP27 Katowice - KS Cieszyn  53 : 59 MVP: Micha³ ¯ebrok
Akademia hooplife Lublin - Probasket Miñsk Mazowiecki  32 : 60  MVP: Jakub ¦l±zek
KS Cieszyn - Probasket Miñsk Mazowiecki  49 : 61  MVP: Mateusz Popowski
UKS SP27 Katowice - Probasket Miñsk Mazowiecki  26 : 37  MVP:
KS Cieszyn - Akademia hooplife Lublin  57 : 27 MVP:

1 UKS Probasket Miñsk 6 pkt.
2 KS Cieszyn  5 pkt.
3 UKS SP27 Katowice  4 pkt.
4 Akademia hooplife Lublin  3 pkt.


 Play-Off V-VIII:  Trójka Olsztyn – UKS SP 27 Katowice  27 : 74
Play-Off V-VIII:  Legion Legionowo –
Akademia hooplife Lublin 44 : 52
Pó³fina³: GTK Gliwice – KS Cieszyn  51 : 67
Pó³fina³: UKS Pi±tka Lublin – Probasket Miñsk Mazowiecki 44 : 70
 U-16 Kadet - rocznik 2001 i m³odsi 


1 UKS Regis Wieliczka - Krystian Gruca
2 UKS Pi±tka Lublin - Jan Dudek
3 UKS 27 Mickiewicz Katowice - Micha³ Paluch
4 MIKST Miêdzychód - Bart³omiej Wojciechowski
5 Warsaw Basketball - Olgierd Lisewski
6 Wis³a Kraków - Maciej Kubaszewski
7 Herkules Bia³ogard - Kacper Skrzycki
8 PKK 99 Pabianice - Jan Duda


 MVP:
Tomasz Windak
- Regis Wieliczka

  5 ALL-STARS
Maciej Jêdrzejczyk - Regis Wieliczka
Jakub ¦migielski - UKS Pi±tka Lublin
Filip Ka³u¿a - UKS 27 Mickiewicz Katowice
Krzysztof Nowak - MIKST Miêdzychód
Jan Wieczorek - Warsaw Basketball

mecz o VII miejsce: Herkules Bia³ogard - PKK 99 Pabianice  57 : 44 MVP: Krzysztof Mysek
mecz o V miejsce:  Wis³a Kraków - Warsaw Basketball  39 : 44 MVP: Olgierd Lisewski
mecz o III miejsce: MIKST Miêdzychód - UKS SP 27 Katowice  34 : 58 MVP: Klaudiusz Borowski
FINA£: UKS 5 Lublin - Regis Wieliczka  58 : 62 MVP: Maciej Jêdrzejczyk

GRUPA A

UKS SP27 Katowice - Herkules Bia³ogard 56 : 43 MVP: Micha³ Paluch
Wis³a Kraków - UKS SP27 Katowice 43 : 67  MVP: Filip Ka³u¿a
UKS Pi±tka Lublin - Herkules Bia³ogard 76 : 33 MVP: Wojciech Kosiuk
UKS Pi±tka Lublin - Wis³a Kraków  81 : 39  MVP:  Pawe³ Krupski
UKS Pi±tka Lublin - UKS SP27 Katowice  62 : 51 MVP: Marcel Knap
Herkules Bia³ogard - Wis³a Kraków  53 : 55 MVP: Filip Rerak

1 UKS Pi±tka Lublin 6 pkt.
2 UKS SP27 Katowice  5 pkt.
3 Wis³a Kraków 4 pkt.
4 Herkules Bia³ogard 3 pkt.

GRUPA  B

PKK 99 Jantoñ Pabianice -  MIKST Miêdzychód  37 : 60 MVP: Nikodem Talarek
Regis Wieliczka - PKK 99 Jantoñ Pabianice  86 : 43 MVP: Wojciech Kmiecik
Warsaw Basketball - MIKST Miêdzychód  35 : 39 MVP: Patryk Kuca
Regis Wieliczka -  Warsaw Basketball  67 : 25  MVP:  Maciej Kozio³
Warsaw Basketball - PKK 99 Jantoñ Pabianice  53 : 27 MVP: Benjamin Gabrovic
MIKST Miêdzychód -  Regis Wieliczka  26 : 62  MVP: Krystian Gruca

1 Regis Wieliczka 6 pkt.

2 MIKST Miêdzychód  5 pkt.
3 Warsaw Basketball 4 pkt.
4 PKK 99 Jantoñ Pabianice 3 pkt.


 Play-Off V-VIII: Herkules Bia³ogard – Warsaw Basketball  51 : 65  MVP: Jan Wieczorek
Play-Off V-VIII: Wis³a Kraków – PKK 99 Pabianice  55 : 44  MVP: Maciej Latos
Pó³fina³:  Pi±tka Lublin – MIKS Miêdzychód  68 : 63 po dogr. MVP: Mateusz Dobrowolski
Pó³fina³: UKS Mickiewicz Katowice – Regis Wieliczka  44 : 49  MVP: Tomasz Windak


FILMIKI by ZIBI KLASYFIKACJA KOÑCOWA  U11 rocznik 2006 i m³odsi

1 MKS Grójec I
2 BK Snakes Ostrawa
3 Radwan Sport Kraków
4 Ósemka Skierniewice
5 UKS SP 27 Katowice I
6 MOSiR Cieszyn
7 MKS Grójec II
8 UKS Trójka Sieradz
9 UKS SP 27 Katowice II
10 Iskra Osieczna

 

 MVP: Antoni Juraszewski 
MKS Grójec


 5 ALL-STARS:

Filip Poradzki -
MKS Grojec
Lukas Sma¿ak -
Snakes Ostrawa
Bartosz Le¶niak -
Radwan Sport Kraków
Dorian El-Ward -
Ósemka Skierniewice
Maciej Chadalski -
SP 27 Katowice


FOTO ZIBI

FILMIKI by ZIBI

  Wyró¿nienia oo trener:

MKS Grójec I: Hubert Gaik  /  Antoni Marciñski
BK Snakes Ostrawa: Lukas Sma¿ak  /  Jakub Tcha
Radwan Sport Kraków: Rados³aw M±czeñski   /   Damian Dziedzic
Ósemka Skierniewice: Jan £uczak   /   Maciej Aleksandrowicz
UKS SP 27 Katowice I: Kornel Tatar   /   Maks  Bauer
MOSiR Cieszyn: Igor Drajerczak   /   Jeremiarz Santarius
MKS Grójec II: Jan Lenarcik   /   B³a¿ej Tul
UKS Trójka Sieradz: Oskar Le¶nik   /   Nikodem Zarêbski
UKS SP 27 Katowice II: Oskar Westfal   / 
Iskra Osieczna: Piotr Samolak   / 


Najm³odszy zawodnik Turnieju: Filip Ryl rocznik 2009 - Trójka Sieradz

Konkursy by Zibi
Zwyciêzca konkursu sprawno¶ciowego: Jeremiarz Santarius (MOSiR Cieszyn) 24,45 sekund
Zwyciêzca konkursu rzutowego ,, osobiste,, Maciej Chadalski (UKS SP 27 Katowice) 12 osobistych pod rz±d !
Zwyciêzca konkursu rzutowego dla trenerów ,,3,, Jacek Bortliczek -  (MOSiR Cieszyn)

GRUPA I

UKS SP27 Katowice - Snakes  Ostrawa Czechy  30 : 69
MKS Grójec II - Iskra Osieczna  26 : 11
UKS SP27 Katowice - Ósemka Skierniewice  36 : 41
Snakes  Ostrawa Czechy - MKS Grójec II  75 : 23
Ósemka Skierniewice - Iskra Osieczna  26 : 14
UKS SP27 Katowice - MKS Grójec II 58 : 20
Iskra Osieczna  - Snakes  Ostrawa Czechy  14 : 60
UKS SP27 Katowice - Iskra Osieczna  44 : 22
Ósemka Skierniewice - Snakes  Ostrawa Czechy  35 : 59
Ósemka Skierniewice - MKS Grójec II 42 : 26

1 Snakes  Ostrawa Czechy 2+2+2+ 2  = 8 pkt.
2 MKS Ósemka Skierniewice  2+1+2+2 = 7 pkt.
3 UKS SP27 Katowice I 2+2+1+1  = 6 pkt.
4 MKS Grójec II 1+1+1+2  = 5 pkt.
5 Iskra Osieczna  1+1+1+1  =
4 pkt.

GRUPA II
Trójka Sieradz  - Radwan Sport Kraków  12 : 56
MKS Grójec I - MOSiR Cieszyn  84 : 19
UKS SP 27 Katowice II - Radwan Sport Kraków  11 : 63
MKS Grójec I - Trójka Sieradz  100 : 5
MOSiR Cieszyn  - UKS SP 27 Katowice II 56 : 8
Trójka Sieradz  - UKS SP 27 Katowice II  31 : 20
MKS Grójec I - Radwan Sport Kraków  55 : 30
MOSiR Cieszyn  - Trójka Sieradz  69 : 17
UKS SP 27 Katowice II - MKS Grójec I  7 : 101
Radwan Sport Kraków - MOSiR Cieszyn  37 : 27

1 MKS Grójec I 2+2+2+2  = 8 pkt.
2 Radwan Sport Kraków  1+2+2+2  = 7 pkt.
3 MOSiR Cieszyn 2+1+1+ 2  = 6 pkt.
4 Trójka Sieradz  1+2+1+1  = 5 pkt.
5 UKS SP 27 Katowice II 2+1+1+1  = 5 pkt.


 mecz o IX miejsce: SP 27 Katowice II - Iskra Osieczna 36 : 15
mecz o VII miejsce: MKS Grójec II - Trójka Sieradz 40 : 30
mecz o V miejsce: SP 27 Katowice I - MOSiR Cieszyn 45 : 41
mecz o III miejsce: Radwan Sport Kraków - Ósemka Skierniewice 48 : 35
FINA£:  MKS Grójec I - Snakes Ostrawa 120 : 45    

      


KLASYFIKACJA KOÑCOWA  U12 rocz.2005 i m³.WYRÓ¯NIENIE OD TRENERA:

1 UKS SP 27 Katowice
- Marcin Mastalerz
2 MUKS Basket Warszawa - Aleksander Skwarek
3 MOSiR Cieszyn - Oliwier Rak
4 Warsaw Basketball  - Filip Rutkowski
5 KKS Tarnowskie Góry - Dawid Ka³wak
6 UKS SP27 Katowice I - Mateusz Fr±c
7 MKS Ósemka Skierniewice - Denis El-Ward
8 Snakes Ostrawa Czechy - Antonin Sfascais
9 Gimbaskets 2 Przemy¶l II - Jakub Domka
10 Gimbaskets 2 Przemy¶l I - Tymoteusz Scafiriak

MVP: Maksymilian Siwik -
UKS SP 27 Katowice

5 ALL-STARS
Kacper Cichy - KKS Tarnowskie Góry
Szymon Sz³apa
- Warsaw Basketball
Miko³aj Szojda - MOSIR Cieszyn
Jakub Szumert - MUKS Warszawa
£ukasz Silgh - UKS SP 27 Katowice II


GRUPA I

Gimbaskets 2 Przemy¶l II - Ósemka Skierniewice 10 : 37
SP 27 Katowice II - KKS Tarnowskie Góry  57 : 19
Warsaw Basketball - KKS Tarnowskie Góry 40 : 30
SP 27 Katowice II - Gimbaskets 2 Przemy¶l II
51 : 5
Warsaw Basketball - Ósemka Skierniewice   56 : 9
SP27 Katowice II - Ósemka Skierniewice  60 : 13
Warsaw Basketball - Gimbaskets 2 Przemy¶l II  51 : 7
Ósemka Skierniewice - KKS Tarnowskie Góry  19 : 39
Gimbaskets 2 Przemy¶l II - KKS Tarnowskie Góry  4 : 37
SP 27 Katowice II - Warsaw Basketball  65 : 31

1 UKS SP27 Katowice II 2+2+2+2  = 8 pkt.
2 Warsaw Basketball 2+2+2+1  = 7 pkt.
3 KKS Tarnowskie Góry 1+1+2+2  = 6 pkt.
4 MKS Ósemka Skierniewice  2+1+1+1 = 5 pkt.
5 UKS Gimbaskets 2 Przemy¶l II 1+1+1+1  = 4 pkt.

GRUPA II
SP 27 Katowice I - MOSiR Cieszyn  28 : 56
Snakes Ostrawa Czechy – Basket Warszawa 11 : 67
SP 27 Katowice I Gimbaskets 2 Przemy¶l I  64 : 11
Basket Warszawa - MOSiR Cieszyn  58 : 27
Gimbaskets 2 Przemy¶l I- Basket Warszawa  0 : 46
SP 27 Katowice I - Basket Warszawa 18 : 50
Snakes Ostrawa  – SP 27 Katowice I  21 : 55
MOSiR Cieszyn- Snakes Ostrawa  40 : 8
Gimbaskets 2 Przemy¶l I - Snakes Ostrawa 15 : 44
Gimbaskets 2 Przemy¶l I - MOSiR Cieszyn  7 : 63

1 MUKS Basket Warszawa  2+2+2+2  = 8 pkt.
2 MOSiR Cieszyn  2+1+2+2  = 7 pkt.
3 UKS SP27 Katowice I  1+2+2+1 6 pkt.
4 Snakes Ostrawa Czechy 1+1+1+ 2  = 5 pkt.
5 UKS Gimbaskets 2 Przemy¶l I 1+1+1  = 4 pkt.

mecz o IX miejsce:
Gimbaskets 2 Przemy¶l I - Gimbaskets 2 Przemy¶l II  16 : 28
mecz o VII miejsce:
Snakes Ostrawa  - Ósemka Skierniewice 22 : 25
mecz o V miejsce:
SP27 Katowice I - KKS Tarnowskie Góry  22 : 37
mecz o III miejsce: 
MOSiR Cieszyn - Warsaw Basketball  36 : 31
FINA£: 
Basket Warszawa - SP27 Katowice II  36 : 56
 KLASYFIKACJA KOÑCOWA U-13  rocz. 2004 i m³.


1 BK Snakes Ostrawa Czechy
2 UKS SP 27 Katowice
3 PKK 99 Pabianice
4 Nied¼wiadki Przemy¶l
5 MOSM Tychy
6 UKS Nenufar 5 E³k
7 WKK Wroc³aw
8 Iskra Osieczna
9
10
11
12
13


MVP:

5 ALL-STARS:

Wyró¿nienie od trenera:


GRUPA I
Nenufar 5 E³k – Ostrów Wielkopolskie  72 : 17
Nied¼wiadki Przemy¶l – Ostrów Wielkopolski  68 : 11
Nied¼wiadki Przemy¶l - Nenufar 5 E³k 43 : 31

1 Nied¼wiadki Przemy¶l  4 pkt.
2 Nenufar 5 E³k 3 pkt.

3 Ostrów Wielkopolski  2 pkt


GRUPA II (B)
WKK Wroc³aw - UKS SP27 Katowice  31 : 47
WKK Wroc³aw - Ke¿marok S³owacja
  64 : 12
Ke¿marok S³owacja - UKS SP27 Katowice  5 : 79


1 UKS SP27 Katowice  4 pkt.
2 WKK Wroc³aw   3 pkt.
3 Ke¿marok S³owacja
   2 pkt

GRUPA III
Iskra Osieczna - Radwan Sport Kraków
Snakes  Ostrawa Czechy¬ - Radwan Sport Kraków  81 : 34
Snakes  Ostrawa Czechy - Iskra Osieczna  86 : 26

1 Snakes  Ostrawa Czechy 4 pkt.
2 Iskra Osieczna 3 pkt.

3 Radwan Sport Kraków 2
Komentarze
tatijo dnia grudzie 01 2016 17:45:50
Nic siê nie zmieni³o na lepsze. Jak co roku przymusowe zwiedzanie Katowic.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bia³ystok 2009
Bia³ystok 2009
Kolekcja Koszulek Streetball ¦LLK
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi