News: MTK rocz.2001 Stalowa Wola 16-18.IX.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 06:00:01
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MTK rocz.2001 Stalowa Wola 16-18.IX.2016
Turnieje Podsumowanie
 W Stalowej Woli zakoñczy³ siê Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Mê¿czyzn U16. Puchar Prezydenta tego miasta wygrali ch³opcy z ¯ar ogrywaj±c wszystkie dru¿yny. UKS Chromik ¯ary na Turnieju reprezentowa³ siê znakomicie graj±c ¶wietnie w obronie. W zwyciêskiej dru¿ynie zosta³o wyró¿nionych dwóch zawodników. Tytu³ MVP powêdrowa³ w rêce pierwszego rozgrywaj±cego Chromika  Adama Forysiuka. W pi±tce All-Star znalaz³ siê center Rafa³ Rutkowski. W zesz³ym tygodniu UKS Chromik ¯ary zaj±³ 3 miejsce na Turnieju w Stargardzie.

W najbli¿szym czasie UKS Chromik ¯ary zagra w Europejskiej Lidze M³odzie¿owej. Najgorzej wypad³a na Turnieju Jagiellonka Warszawa, która zajê³a 5 ostatnie miejsce przegrywaj±c wszystkie mecze. Usprawiedliwieniem br±zowych medalistów U14 jest os³abienie ich sk³adu z którego odeszli  Benek Urbaniak i B³a¿ej Kulikowski (Trefl Sopot) a, Dominik Rutkowski ma kontuzje. W meczu o 2 miejsce gospodarze Turnieju Ku¼nia Stalowa Wola zrewan¿owa³a siê za pora¿kê w Krakowie (Turniej Wawelskich Smoków) i pewnie wygrali z bia³± gwiazd± zajmuj±c 2 miejsce w Turnieju . M³ode Wawelskie Smoki na miejscu trzecim, z kolei na czwartym miejscu uprasowa³ siê zagraniczny zespó³ London United.

Trener mistrzowskiego zespo³u bardzo by³ zadowolony z postawy swoich ch³opaków, w szczególno¶ci z obrony i dyscypliny,  pomimo dobrych wyników czeka ich wiele pracy, by w zbli¿aj±cym siê sezonie móc powalczyæ w strefie i rozgrywkach centralnych w których to za faworytów uwa¿a siê zespo³y: WKK Wroc³aw czy UKS 7 Trefl Sopot

Na zaproszenie dzia³aczy KK Stalowa Wola prowadzeniem Turnieju zaj±³ siê Zbyszek Bytomski. Jak jest Zibi na turnieju to sa konkursy z nagrodami i wyró¿nienia  MVP meczu. Po ka¿dym spotkaniu wyró¿nili najlepszego zawodnika. Zibi ufundowa³ nagrody dla najlepszego strzelca turnieju skarpetki  Jordan. Dla króla strzelców skarpetki Kobe Bryanta wyró¿ni³ tak¿e najlepszego zawodnika rocznika 2002 – Filip Rerak z Wis³y Kraków którego nominowa³ trener kadry Polski Roman Prawica. Dziewczyny z widowni wybra³y najprzystojniejszego ch³opaka   zosta³ nim zawodnik z Jagiellonki Warszawa Jakub Zalewski. Ka¿dy uczestnik  turnieju otrzyma³ pami±tkowe koszulki. Wszyscy byli zakwaterowani w hotelu Galicja w Ulanowie. Redaktor SKM-u ZIBI od  zawsze mia³ ochotê odwiedziæ trenera  Jerzego Szambelana. Podczas Turnieju w Stalowej Woli nadarzy³a siê okazja by odwiedziæ kultowego trenera.

Zibi dziêkuje gospodarzom za pobyt w Stalowej Woli, a trenerom Chromika za transport w obie strony. W drodze powrotnej dru¿yna Chromika ¯ary mia³a okazjê odwiedziæ galeriê koszykarska oraz kolekcjê koszulek Zibiego.

 MVP:
Forysiuk  Adam

Chromik ¯ary

5 ALL-STARS

Rutkowski Rafa³ – Chromik ¯ary
Siembida Szymon – KK Stalowa Wola
Cepuchowicz Jakub – Wis³a Kraków
Kevin Szczawiñski – United London
Matoszko Kacper – Jagiellonka Warszawa
 TOP 10 Najlepsi strzelcy turnieju

1 Iskra Jakub   75 pkt. KK Stalowa Wola  *rekord w 1 meczu 38
2 Forysiuk  Adam 57  Chromik ¯ary
   Szczawiñski Kevin 57  United London
4 Kolesnikovas  Kevinas  49  United London
5 Siembida Szymon 44  KK Stalowa Wola
   Cepuchowicz Jakub  44  Wis³a Kraków
7 Ko³aczewski Micha³  40  Jagiellonka Warszawa
8 £yba Daniel  39 Chromik ¯ary
   Pawlikowski Pawe³  39  Chromik ¯ary
10 Rerak Filip 37  Wis³a Kraków

 TOP 5 Najlepsi za trzy punkty

1 Pawe³ Pawlikowski 10 x3  Chromik ¯ary
2 Szymon Siembida  7x3 (rekord w 1 meczu 5x3) KK Stalowa Wola
3 Jakub Iskra 6x3 Kk Stalowa Wola
4 Adam Forysiuk 5x3 Chromik ¯ary
   Jakub Cepuchowicz 5x3  Wis³a Kraków

KK Stalowa Wola – United London 78 : 47 (13-14,23-10,20-12,22-11) MVP: Jakub Iskra
Wis³a  Kraków – Jagiellonka Warszawa   78 : 52  (17-4, 17-18, 19-13, 25-17) MVP: Bartosz Jasica
KK Stalowa Wola – Chromik  ¯ary 42 :72 (11-10,14-18,11-23, 6-21) MVP: Adam Forysiuk
London Unitet – Wis³a Karków  60 : 72  (15-14, 15-24, 13-21, 17-13) MVP: Jakub Cepuchowicz
Jagiellonka Warszawa  - Chromik ¯ary  37 : 71  (2-22, 9-19, 6-16, 20-14) MVP: Rafa³ Rutkowski
KK Stalowa Wola – Wis³a Kraków  72 : 58  (19-12, 18-7, 17-22, 18-17) MVP: Micha³ Godawski
Chromik ¯ary – London United  70 : 52  (14-15, 16-6, 18-16, 22-14)  MVP: Daniel Ryba
Jagiellonka Warszawa -London United  45 : 61  MVP: Tashan Grey
Wis³a Kraków – Chromik ¯ary  53 : 66  (15-15, 17-12, 22-15, 12-11, ) MVP: Pawe³ek Pawlikowski
KK Stalowa Wola – Jagiellonka Warszawa  62 : 42 (MVP: Szymon Siembida

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Chromik  ¯ary  8 pkt.  279 :  184  (+95)
2 KK Stalowa Wola 7 pkt  254 : 219  (+35)
3 Wis³a Kraków 6 pkt.   261 : 250  (-11)
4 United London  5 pkt.  220 :  265  (-45)
5 Jagiellonka Warszawa  4 pkt.  176 :  272  (-96) 

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

FOTO ALICJAN


  NR...........ZAWODNIK.........PUNKTY..........TRÓJKI
 
1
 CHROMIK ¯ARY

5 Maciejak Norbert  4
6 Forysiuk  Adam   19+12+12+14 = 57  (5x3)
7 Gniazdowski Patryk  9
8 Postro¿ny Patryk  6
9 Rutkowski  Rafa³  5+13+8+7 =33
10 Porada Kacper 5+2+13+11 =  31  (1X3)
11 Ghukasyan Karol  6+10+11+4  = 31
12 £yba Daniel  5+14+13+7 =  39  (1x3)
13 Burnecki Kacper  0+8+5+4  = 17   (2x3)
14 Pawlikowski Pawe³  17+3+4+15 = 39  (10x3)
15 Grochalski Piotr  2
16 Saramaka Piotr  2
17 Jutkiewicz Seweryn  (1x3)
Trenerzy: £ukasza Rubczyñski, Tomasz Sobacz
2
 KU¯NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA
4 Godawski Micha³  6+6+6+5 = 23
5 Ogonowski Filip   2
6 Typiak Dominik  8 (2x3)
7 Iskra Jakub  39+2+28+6 = 75 (6x3)
8 Ha³ka Patryk  7+4+8+7 = 27 ( 3x3)
9 Sudo³ Pawe³  0
10 Kotulski Jan  6
11 Patrzyk Jakub  7+4+0+2 = 13 (1x3)
12 Maciejak Rados³aw  9
13 Grochowina Mateusz  1
14 Bona Oliwier  6+10+10+8 = 43
15 Siembida Szymon 2+9+10+23 = 44  (7x3)
Goñski  Patryk 0
Sobol Micha³  2
Trenerzy: Jerzy Szambelan i Roman Prawica
3
  TS WIS£A KRAKÓW

3 Kozyra Wiktor  13+6+4+7 = 30
8 Jasica Bartosz  13+8+3+0 = 24    (4x3)
10 Przêczek Mateusz  7+5 +5+0 = 17 (3x3)
12 Rerak Filip  14+6+3+14 = 37  (3x3)
13 Jarzêbowicz Kamil  9+14+6+6 = 35
23 Guzik Krzysztof  4+4+0+5 = 13
27 Hamera Wiktor  8+6+4+6 = 24
30 Cepuchowicz Jakub  4+12+19+9 = 44  (5x3)
32 Gross Kamil  6
33 Kubaszewski Mateusz  9    (3x3)
34 Rusin Igor  0+7+9+4 = 20  (4x3)
35 Poni¿y Dawid  2

Trener: Biliñski Przemys³aw
4

UNITED  LONDON

5 Kolesnikovas Dominykas  3
7 Kolesnikovas  Kevinas  8+16+5+20 = 49  (1x3)
8 Szczawiñski Kevin 8+11+19+19 = 57 (4x3)
10 Makwana Zarn  0+4+4+4 = 12
11 Kalazoni Petros  4+2+0+4 = 10
12 Spyrdli Stylianos  5+0+0+6 = 11
13 Wallets Luc  3+7+16+5 = 34  (1x3)
14 Solomon Zaceeses  4+8+5+3 = 20 ( 2x3)
15 Gray Tashan  14+10+3+0 =  27

Trener: Emerson Westerly 
Asystent: Wies³aw Szczawinski

5
 JAGIELLONKA WARSZAWA

3 Kopyszko Piotr  2+3+4+9 = 18  (1X3)
9 Garbacz Aleksander  5
18 Zaramski Marcel  5
21 Szczepanik Jakub  8+5+4+3 = 20
24 Nyckowski Adam  8+4+11+0 = 23
25 Szymañski Piotr  5  (1x3)
31 Ko³aczewski Micha³  17+6+6+11 = 40  (2x3)
45 Manowiecki Miko³aj  2
77 Matoszko Kacper   5+2+14+2 = 23  (1x3)
96 Zalewski Jakub  8+7+7+13 = 35

Trener: Dykola Antonio


Przygotowa³ ZIBI

 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
20
20
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi