News: I Warmia Cup rocz.2002 Olsztyn 23-25.IX.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 13:52:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Warmia Cup rocz.2002 Olsztyn 23-25.IX.2016
Turnieje Podsumowanie
 I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów (rocznik 2002)
Warmia Cup Olsztyn 2016

1 Probasket Miñsk Mazowiecki    £ukasz Sawicki

2 Novum Bydgoszcz    Maciej Kulczyk
3 SMS Gim nr 4 Stargard    Przemys³aw Mardosiewicz
4 LA BASKET Warszawa    Marcin Bielak
5 Trójka ¯yrardów    Jakub Markowski
6 Kadra Pomorza 2003    Bogdan Zamo¶ny
7 Akademia Koszykówki Olsztyn    £ukasz Muszyñski
8 Trójeczka Olsztyn     Piotr Wirchanowicz
       
Najlepszy zawodnik dru¿yny
UKS Probasket Miñsk Mazowiecki    Ahmed Kadir
SMS Gimnazjum nr 4 Stargard    Patryk Zaj±c
UKS LA BASKET Warszawa    Aleksy Bia³ow±s
UKS Trójka ¯yrardów    Krystian ¦nieg
UKS Trójeczka Olsztyn     Maciej Wirchanowicz
Kadra Pomorza 2003    Bartosz Olechnowicz
MKS Novum Bydgoszcz    Rados³aw Weselski
Akademia Koszykówki Olsztyn    Miko³aj Jamio³kowski

Najlepszy obroñca dru¿yny
UKS Probasket Miñsk Mazowiecki    Artur Zabiega
SMS Gimnazjum nr 4 Stargard    Szymon Szmit
UKS LA BASKET Warszawa    Jakub Siedlikowski
UKS Trójka ¯yrardów    Jakub Chech³acz
UKS Trójeczka Olsztyn     Bartek Soból
Kadra Pomorza 2003    Wiktor Jaszczerski
MKS Novum Bydgoszcz    Adam Fr±ckiewicz
Akademia Koszykówki Olsztyn    Pawe³ Cio³kowski

Najlepiej rzucaj±cy za 3 punkty w turnieju: Ahmed Kadir UKS Probasket Miñsk Mazowiecki
MVP: Kacper Skup UKS Probasket Miñsk Mazowiecki

 GRUPA I
Probasket Miñsk Mazowiecki
Kadra Pomorza 2003
MKS Novum Bydgoszcz
Trójka ¯yradów
 
GRUPA II
Akademia Koszykówki
SMS Gimnazjum nr 4 Starogard
Korsarz Gdañsk
La Basket Warszawa

Pi±tek 23.09.2016
10:00 SMS Gimnazjum nr 4 Stargard – La Basket Warszawa
11:30 MKS Novum Bydgoszcz – Trójka ¯yrardów
13:00 - oficjalne otwarcie turnieju
13:30 Akademia Koszykówki – Korsarz Gdañsk)
15:00 Probasket Miñsk Mazowiecki – Kadra Pomorza 2003
16:30 SMS Gimnazjum nr 4 Stargard – Korsarz Gdañsk
18:00 Kadra Pomorza 2003 – Trójka ¯yrardów)
19:30 Akademia Koszykówki- La Basket Warszawa
21:00 Probasket Miñsk Mazowiecki – MKS Novum Bydgoszcz
 
Sobota 24.09.2016
08:00 Korsarz Gdañsk – La Basket Warszawa
09:30 Kadra Pomorza 2003 – MKS Novum Bydgoszcz
11:00 Probasket Miñsk Mazowiecki – Trójka ¯yrardów
12:30 Akademia Koszykówki – SMS Gimnazjum nr 4 Stargard

zakoñczenie meczów grupowych ustawienie tabeli wg kolejno¶ci zajêtych miejsc

14:30 MECZ nr13     (Pierwsze miejsce w grupie I – Drugie miejsce w grupie II, mecz o wej¶cie do fina³u)
16:00 MECZ nr14     (Drugie miejsce w grupie I – Pierwsze miejsce w grupie II, mecz o wej¶cie do fina³u)
17:30 MECZ nr15     (Trzecie miejsce w grupie I – Czwarte miejsce w grupie II, pó³fina³ pocieszenia miejsca 5-8)
19:00 MECZ nr16     (Czwarte miejsce w grupie I – Trzecie miejsce w grupie II, pó³fina³ pocieszenia miejsca 5-8 )
 
Niedziela 25.09.2016
08:00 MECZ nr17     (Przegrany meczu 15 – Przegrany meczu 16 mecz o 7 miejsce)
09:30 MECZ nr18     (Wygrany meczu 15 – Wygrany meczu 16 mecz o 5 miejsce)
11:00 MECZ nr19     (Przegrany meczu 13 – Przegrany meczu 14 mecz o 3 miejsce)
12:30 MECZ nr20     (Wygrany meczu 13 – Wygrany meczu 14 mecz o 1 miejsce)
14:30 Wrêczenie nagród i oficjalne zamkniêcie turnieju


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
SP 2 Wieliczka
SP 2 Wieliczka
Fina³ MP SP rocz.94 G³ucho³azy 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi