News: ME U16 rocz.2000 Radom 12-20.VIII.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 13:53:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U16 rocz.2000 Radom 12-20.VIII.2016
Kadra Polski
 MVP: Usman Garuba (Hiszpania) rocz.2002

Five All Strar:
Eray Akyuz (Turcja)
Dovydas Giedraitis (Litwa)
Luka Samaniæ (Chorwacja)
Usman Garuba (Hiszpania)
Marko Pecarski (Serbia)

Nagroda fair play: Francja


Zapraszam do Galerii
FB Radom Sport
FB Dariusz Janas
FOTO  ZIBI
FOTO FIBA
FB FOTO PZKOSZ


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:
1 Hiszpania
2 Litwa
3 Turcja
4 Chorwacja
5 Finlandia
6 Francja
7 W³ochy
8 Czarnogóra
9  Niemcy
10 Serbia
11 £otwa
12 Szwecja
13 Estonia
14 Bo¶nia i Hercegowina
15 Polska
16 Grecja

Fina³: Hiszpania  - Litwa 74 : 72
mecz o III: miejsce: Turcja - Chorwacja 
77 : 70
mecz o V: inlandia - Francja  79 : 71
mecz o  VII: Czarnogóra - W³ochy   75 : 81
mecz o  IX: Serbia - Niemcy 63 : 65
mecz o  XII:  £otwa - Szwecja 65 : 51

mecz o XIV:  BiH - Estonia  59 : 85

mecz o  XVI:  Polska - Grecja   85 : 74  (17-15, 29-20, 17-21, 22-18)  STATYSTYKI VIDEO
 Walda 23, Go³ek 21, Janczak 13, Pluta 11, Strzêpek 4, Pelczar 4, Kamiñski 4, Drozdowski 3, Rajewicz 2, Groth 0, Walciszewski 0

http://www.fiba.com/europe/u16/2016


Pó³fina³y:
Litwa - Chorwacja  67 : 59
Hiszpania - Turcja
75 : 72

Play-Off V-VIII
W³ochy - Francja  68 : 77
Czarnogóra -Finlandia  73 : 85

Play-Off IX-XII
Niemcy -Szwecja  71 : 64
Serbia - £otwa  82 : 81

Play-Off XIII-XVI o utrzymanie Dywizji A (1 ZOSTANIE)
Estonia - Grecja 
65 : 59
19.08  Polska - BiH 
71 : 75  (22-14, 16-18, 17-24,16-19)  STATYSTYKI VIDEO
Rajewicz 19, Janczak 12, Pluta 11, Kamiñski 9, Strzepek 8Drozdowski 6, Go³ek 6, Walciszewski 0, Walda 0, Groth 0


 PLAY-OFF IX-XVI
18.08: Polska - Serbia   73 : 82 (22-16, 15-15, 15-31, 21-20) 
VIDEO STATYSTYKI
Pluta 19 (2x3), Janczak 16 (2x3), Go³ek 10 (1x3), Rajewicz 9 (3x3), Strzêpek 6, Walda 4 (1x3), Drozdowski 4, Kamiñski 3, Groth 2

relacja trenera koszykówki: Pierwsza kwarta dobra w wykonaniu naszych koszykarzy, ale  z minuty na minutê co raz bardziej rozkrêca³ siê Marko Pecarski. Podwojenia tego gracza na niskim centrze i ca³kowite odciêcie podania do tego gracza w pierwszych minutach przynosi³y pozytywne efekty, jednak z czasem Pecarski wraz z kolegami  znale¼li sposób na ten typ defensywy. Momentami Pecarski radzi³ sobie nawet z trzema naszymi koszykarzami w pomalowanym. Jego gra definitywnie przes±dzi³a o zwyciêstwie Serbów. Poza nim reszta Serbów nie stwarza³a realnego zagro¿enia w ofensywie i gra³a równie nieskutecznie jak nasi koszykarze w ofensywie. W ofensywie polskiego teamu w pierwszej po³owie zaskoczy³ Pluta, który chêtnie szuka³ wolnych kolegów i dzieli³ siê pi³k±. Skutecznie unika³ trapów ze strony Serbów. Poza tym pozostaj± mankamenty z poprzednich meczów m.in. s³aby ruch graczy bez pi³ki, szczególnie po stronie pomocy. Przede wszystkim brak gracza z umiejêtno¶ciami gry na niskim centrze sprawia, ¿e gra nam siê naprawdê ciê¿ko w ataku. Prawie w ogóle nie gramy ty³em do kosza na niskim centrze, staraj±c siê szukaæ ³atwych punktów lub gry inside – outside. Przychylê siê do komentarzy z poprzednich dni, ¿e szukamy zbyt wielu punktów na obwodzie.

Szwecja - Gracja  59 : 57
Niemcy - Estonia  66 : 59
£otwa -BiH  87 : 64

Æwieræfina³y:
Chorwacja -Francja  69 : 52
W³ochy - Litwa  67 : 84
Turcja - Finlandia  80 : 78 po dogrywce
Hiszpania - Czarnogóra  75 : 55 PLAY-OFF IX-XVI
16.08 Hiszpania -Polska 96 : 67  22-19, 27-18, 28-9,19-21  STATYSTYKI VIDEO
Pluta 20, Janczak 10, Rajewicz 8, Kamiñski 8, Pelczar 4, Drozdowski 4, Strzêpek 3, Rojek 2, Walciszewski 2, Walda 2, Go³ek 2 Groth 2

Opis meczu przez PKM nic dodac niæ uj±æ
Po 3 przegranych w Radomiu w ME U16 Polacy mocno mobilizowali siê na mecz z Hiszpani±. Do po³owy drugiej kwarty nasza dru¿yna wygl±da³a ca³kiem nie¼le, walczyli, widaæ by³o zaanga¿owanie i wiarê, ¿e wszystko w ich rêkach i nogach. Gdy w 2 kwarcie doprowadzili do remisu 35:35, na hali kibice uwierzyli, ¿e jednak mo¿na wygraæ. Wystarczy³o jednak tylko kilka minut, gdy Hiszpanie trafiali, w tym piêknie za 3 pkt, kiedy nasza obrona jeszcze siê stara³a, a my nie trafiali¶my prawie wcale. W efekcie w parê minut zrobi³o siê na zakoñczenie 2 kwarty 49:37 ! Trzecia kwarta to masakry czê¶æ dalsza. Hiszpanie punktowali, my starali¶my siê co¶ odmieniæ, bez skutku. Po 3 kwartach 77:46, co pod³ama³o chyba najwiêkszych optymistów. Czwarta kwarta ju¿ na luzie w wykonaniu Hiszpanów i tylko dlatego nie wlali nam wiêcej, nie przekraczaj±c setki zdobytych punktów, bo spokojnie mogli. Prawdziwym egzekutorem by³ m³odszy o 2 lata czarnoskóry Garuba (rocznik 2002, wzrost 201 cm), który w 24 minuty wrzuci³ 27 punktów. W polskim zespole znów najlepiej Pluta 20 pkt, który gra³ ¶mia³o przeciwko dawnym kolegom z hiszpañskich zespo³ów.
Co¶ wiêcej o meczu? Nie mo¿na odmówiæ im walki, gorzej ze skuteczno¶ci±, strategi±, umiejêtno¶ciami i wynikiem koñcowym

Czarnogóra - Serbia 75 : 60
W³ochy -Niemcy 86 : 57
Turcja - £otwa 74 : 66
Litwa - Estonia  94 : 74
Grecja - Francja 43 : 59
Finlandia - BiH  55 : 38
Chorwacja - Szwecja 74 : 67 po 2 dogrywkach


 12.08
Polska - Turcja 49 : 73 (14:14 11:25 6:17 18:17) STATYSTYKI VIDEO
Pluta 10 (2x3), Walda 10, Kamiñski 10, Janczak 5(1x3), Strzêpek 4, Drozdowski 3 (10 zb.), Rajewicz 3 (1x3), Pelczar 3(1x3), Walciszewski 1, Rojek 0, Groth 0, Go³ek 0

Pierwszy mecz naszej kadry spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem kibiców, wprawdzie nie by³o kompletu publiczno¶ci (oko³o 400) to i tak sporo. Wiêkszo¶æ stanowili kibice przyjezdni, na trybunach mo¿na by³ spotkanie rodziny naszych kadrowiczów a tak¿e ich trenerów klubowych z Lublina, Stargardu Gdañskiego, Sopotu, W³oc³awka. Po cichu wszyscy liczyli na wygran± Polski. Wcze¶niejsze mecze kontrolne z Turcja mog³y dawaæ powiew optymizmu. Polacy na parkiet wybiegli nastêpuj±c± pi±tk±: Andrzej Pluta, Przemys³aw Go³ek,  Szymon Janczak, Filip Drozdowski i Sebastian Waldy. Pierwsze historyczne punkty dla Polskiego zespo³u zdoby³ z rzutu wolnego wychowanek TKM W³oc³awek Filip Drozdowski kolejne punkty z gry zdoby³ Andrzej Pluta (na widowni Pluta Senior z ¿ona Jutyna i m³odszym bratem Micha³em oraz z koordynatorem grup m³odzie¿owych w Sewilli. Pierwsza kwarta nie zapowiada³a pora¿ki polski or³ów (14-14) mogli¶my ta kwartê spokojnie wygraæ . Drug± i trzeci± kwartê ³±cznie przegrali¶my -24. W koñcówce meczu zaczê³y wpadaæ trójeczki nasi ch³opcy trochê nadrobili ale z parkietu schodzili z opuszczonymi g³owami


W Internecie o meczu
Aleksander Mrozik….Indywidualnie patrz±c na talent jeste¶my od Turcji lepsi. Dru¿ynowo, by³o widaæ po wyniku. Fakty , statystyki z meczu. Wygrywamy deskê i zbieramy 55 pi³ek z czego 20 w ataku rzucaj±c przy tym 49 punktów w meczu :/ pope³niamy 28 strat. Ale to co najbardziej razi to brak koncepcji w ataku. Stagery które s± chyba g³ówn± zagrywk± Reprezentacji Polski w ogóle nie funkcjonuj±. Pi³ka nie chodzi po obwodzie, w 90% akcji nasi zawodnicy nie wymieniaj± wiêcej ni¿ trzech podañ tylko koz³uj± w miejscu. Turcy nie pokazali nic. Zdobyli ponad po³owê punktów z kontry. Mam nadzieje ¿e jutro bêdzie lepiej bo dzi¶ ciêzko by³o to ogl±daæ. INDYWIDUALNIE MAMY OGROMNY TALENT, TYLKO POKA¯CIE ¯E JESTE¦CIE DRU¯YN¡ CH£OPAKI JUTRO !!!! DO BO BOJU POLSKO!!!

 Cimek Przy takiej ilo¶ci strat ... trudno o obronê, przy braku ruchu pi³ki w ataku ... trudno o pozycjê, przy takiej ilo¶ci zbiórek w ataku i 49 punktach zdobytych ca³kowicie ... proponujê æwiczyæ rzuty spod deski :D PS. Turcy byli lepiej przygotowani

Trefl Sopot..Pocz±tek….. spotkania nie zapowiada³ wysokiej przegranej polskich kadetów. Pierwsza kwarta na remisie – walka na tablicach kosz za kosz. Druga kwarta to odjazd naszych przeciwników na 14 oczek. Wiele nieudanych akcji, proste straty naszych jedynek – podciê³y skrzyd³a bia³o-czerwonym.
III kwarta to dalszy napór naszych rywali. W tym fragmencie gry udaje siê zdobyæ zaledwie 6 oczek – to stanowczo za ma³o, aby nawi±zaæ wyrównan± walkê z mocnymi Turkami.
Pozytywny akcent tej rywalizacji to dobry wystêp Sebastiana Waldy. W ci±gu 23 minut Sebastian zdo³a³ zdobyæ na swoim koncie 10 punktów, 4 zbiórki, 1 przechwyt, 1 blok, 1 stratê i 3 przewinienia. Niestety zawodnik dozna³ gro¼nie wygl±daj±cej kontuzji nogi – podkrêcenie stawu skokowego jak siê pó¼niej okaza³o. Miejmy nadziejê, ¿e Sebastian w jutrzejszym spotkaniu wspomo¿e reprezentacje w walce z Niemcami Nasz drugi wychowanek Dominik Groth otrzyma³ o wiele mniejsz± mo¿liwo¶æ zaprezentowania swoich umiejêtno¶ci na parkiecie w zaledwie piêæ i pó³ minuty zdo³a³ uzbieraæ zaledwie dwie zbiórki i jedn± stratê. Ale jutro jest nowy dzieñ i nowe wyzwanie przed Dominikiem.


 13.08, Polska - Niemcy  58 : 75  (14-23, 22-18,12-16, 10-18) STATYSTYKI VIDEO
Pluta 17 (1x3), Janczak 14 (3x3), Rajewicz 12 (2x3), Walda 7, Go³ek 5(1x3), Strzêpek 2, Kamiñski 1, Rojek 0, Pelczar 0, Drozdowski 0 (10 zb.), Groth 0

W drugim spotkaniu ME wiêkszo¶æ kibiców liczy³a na pierwsze zwyciêstwo naszych or³ów. Trener Daniel Puchalski  zmieni³ pierwsz± pi±tkê w miejsce Sebastiana Waldy wszed³ Wiktor Rajewicz,. Andrzej Pluta który w pierwszym meczu by³ naszym pierwszym rozgrywaj±cym w drugim meczu zmieni³ pozycje na rzucaj±cego obroñcy. W pojedynku z Niemcami wygrali¶my tylko drug± kwartê

Pomeczowa wypowied¼ dla redaktora PZKosz Wiktora Rajewicz
Uwa¿am, ¿e zagrali¶my dobre zawody. Dzielili¶my siê pi³k±, trafiali¶my rzuty, starali¶my siê w obronie. Mo¿e zabrak³o nam trochê si³, bo z kwarty na kwartê sz³o nam gorzej. Dali¶my z siebie wszystko. Teraz czeka nas chwila odpoczynku i zasuwamy dalej - chcemy wygraæ z Chorwacj±

O naszej drugiej pora¿ce zadecydowa³a zbiórka (my  31 Niemcy   52) oraz skuteczno¶æ z gry (my 31 % Niemcy 52 %) Po sobotnim meczu zajmujemy ostanie miejsce w tabeli. Przy za³o¿eniu ¿e Niemczy przegraj± z Turcj± to my musimy wygraæ z Chorwacj±  15 punktami. Je¶li Niemcy wygraj± z Turcj± to nam wystarczy tylko wygraæ z Chorwacj±


 15.08, Polska - Chorwacja 48 : 67  (11-24, 15-19, 9-11, 13-13) VIDEO STATYSTYKI
Janczak 17 (2x3), Strzêpek 6, Kamiñski 5 (1x3), Pluta 5, Groth 3, Walda 3, Rajewicz 2, Pelczar 2, Drozdowski 2, Go³ek 2, Walciszewski 0

Przegrywamy z Chorwacj± zajmujemy ostatnie czwarte miejsce w grupie bez zwyciêstwa. Jutro o 14.00 gramy z Hiszpani± zwyciêstwa daje nam szanse na medal, pora¿ka walka o utrzymanie dywizji A dla rocznika 2001
W spotkaniu z Chorwacj±  grzeszyli¶my skuteczno¶ci± (zaledwie 24 % z gry to stanowczo za ma³o). Przy procencie naszych rywali 41. Czerwono-bia³o ba³kañska ,,szachownica,, a¿ dziesiêciokrotnie zablokowa³a nasze rzuty spod samego kosza…przy dwóch czapach z naszej strony. jedynie wyrównana by³a ostatnia ods³ona meczu, kiedy zespó³ polski stan± stref±. Je¶li nie poprawimy skuteczno¶ci (a mamy strzelców) w tych Mistrzostwach (¶rednia po meczach grupowych 24%)  to czarno to widzêCh³opaki zabraæ siê do roboty bo obserwuj± was  skauci z NBA

Chorwacja -Niemcy 41 : 54
Chorwacja - Turcja  53 : 59
Niemcy - Turcja  71 : 65

TABELA GRUPY ,,B,,
1 Chorwacja 5 pkt.  (+7)
2 Turcja 5 pkt.  (0)
3 Niemcy 5 pkt.  (-7)
4 Polska 3 pkt  ()


SKM w tym artykule cytuje wypowiedzi kierowane z ró¿nych ¼róde³ poni¿ej wypowied¼ obserwatora z widowni obejrza³ wiêkszo¶æ spotkañ
Jest to dobry rocznik ze sporym potencja³em, zgadzam siê ale na Polskie warunki. Jest to równie¿ dobra generacja w Europie. Na warunki tureckie przyznam ¿e ¶rednia ale indywidualnie wci±¿ Akyuz jest lepszy ni¿ Pluta a Konuk od Go³ka. Analogicznie £otysze - Zagars i Kurucs te¿ posiadaj± wiêksze umiejêtno¶ci od naszych wspomnianych graczy. Gdy ogólny poziom wyszkolenia jest wysoki ciê¿ej jest siê komu¶ wyró¿niæ a nam wy³owiæ pere³kê jak ogl±damy ka¿dego z dwunastu przeciwników po raz pierwszy i nie wiemy na kim skupiæ szczegó³ow± uwagê. Gdyby jednak taki zawodnik wzi±³ udzia³ w mistrzostwach Polski sytuacja by³aby oczywista i spodziewaliby¶my siê od niego na tym turnieju jeszcze wiêkszych rzeczy ni¿ od naszych ulubieñców. Gdy zestawimy to z dyscyplin±, zaanga¿owaniem, atmosfer± w dru¿ynie, taktyk±, koszykarskim IQ rodzimym i reszty efekt widaæ po wynikach i stylu gry.

Cztery najbardziej ra¿±ce kwestie to:
Brak ruchu (zarówno gracza jak i pi³ki). W koszykówce chodzi o wykreowanie jak najbardziej dogodnego rzutu. Aby to siê sta³o nale¿y stworzyæ do tego MIEJSCE. Je¶li w ataku nic siê nie dzieje miejsce do rzutu stworzyæ musi jedna osoba a nie piêæ co jest w oko³o piêæ razy trudniejsze i brzmi jak plan tylko na pojedyncz± akcjê. Jednostki nawet wybitne rzadko s± w stanie wygraæ mecze w kategorii do lat 16 Dywizji A. Ma³o kto zbli¿a siê umiejêtno¶ciami do najlepszego w Radomiu - Marko Pecarskiego (mówimy o stanie na dzieñ dzisiejszy, a nie potencjale - d³ugofalowo niewykluczone np. ¿e nasz Olek Balcerowski bêdzie porównywalnym koszykarzem. Nie uchroni³ on jednak Serbii od trzech kolejnych pora¿ek przeciwko: Finlandi, Grecji i Czarnogórze.
Zbyt wolne podejmowanie decyzji - wi±¿e siê z brakiem odpowiednich nawyków. Je¶li robisz co¶ automatycznie prawie zawsze bêdziesz przed graczem który najpierw musi pomy¶leæ czy jest to odpowiednia opcja. Gdy siê zawahasz nawet o nieca³e pó³ sekundy jest bardzo prawdopodobne, ¿e w³a¶nie zniweczy³e¶ czêsto kilkunastosekundowy wysi³ek ca³ego zespo³u
Taktyka - tu pos³u¿ê siê cytatem: Nie mo¿emy myliæ pojêcia zagrywka ze s³owem taktyka. U nas taktyka to kilka lub kilkana¶cie zagrywek, w których zawodnik/cy biegaj± po "liniach" aby oddaæ rzut z ustalonego miejsca na boisku (czyli aby zobrazowaæ ,masz pobiec tu,tu i tu a ty podaæ tam i tam by ten odda³ rzut st±d). A taktyka to sposób poruszania siê w ataku lub obronie, pozwalaj±ca na kreatywno¶æ zawodników i podejmowanie PRZEZ NICH decyzji czy zagraæ 1*1, podaæ czy rzuciæ. Zagrywka w skrócie, sztywny schemat na sytuacje specjalne.
U nas wygl±da to tak przewa¿nie, ¿e trener "wymy¶li³" sobie schemat i zawodnicy maj± to graæ, a tu znów trzeba odwrotnie czyli mam zawodników i muszê dla/do nich opracowaæ/dobraæ koncepcjê gry.
Obrona - bez komentarza...

Skauci
David Kornel - Wêgierski by³y koszykarz NBA. Aktualnie scout Milwaukke Bucks
Marti Artigras - Hiszpan, wspó³za³o¿yciel serwisu Eurohopes, aktualnie scout Orlando Magic
Kevin Wilson - scout New York Knicks
Yarone Arbel - scout New Orleans Hornets
Rigas Dardalis - scout Utah Jazz
Zarko Djurisic - dyrektor scoutingu Minnesotty Timberwolves
Mike Schmitz - z serwisu DraftExpress, przygotowuje analizy video gry graczy maj±cych szanse na wybór w drafcie
Can Pelister - Dyrektor serwisu scoutingowego New Basketball Generation

FOTO GALERIE

 ECHODNIA     COZADZIEÑ     6 7
Pluta Andrzej
ur. 3.06.2000
rozgrywaj±cy  188
Baloncesto Sewilla

wych: TKM W³oc³awek
Rajewicz Wiktor
ur.10.04.2000
rozgrywaj±cy 178 cm
King BC Szczecin
wych. Zastal Zielona G.
Strzêpek Pawe³
ur. 25.03.2000
rozgrywaj±cy 185 cm.
Nied¼wiadki Przemy¶l

Rojek Kacper
ur. 29.04.2000
rzucaj±cy obroñca 192
Rosa Sport Radom
 
Walciszewski Kacper
ur.23.05.2000
rzucaj±cy obroñca
Nied¼wiadki Przemy¶l

188 cm.
Pelczar Bart³omiej
ur. 5.02.2000
rozgrywaj±cy 180 cm.
Start Lublin


Walda Sebastian
ur.28.07.2000
niski skrzyd³owy 192
Trefl Sopot

Janczak Szymon
ur.27.02.2000
silny skrzyd³owy 206
Nied¼wiadki Przemy¶l
wych. MKS Zabrze
Drozdowski Filip
ur.13.04.2000
silny skrzyd³owy  192
TKM W³oc³awek

Kamiñski Grzegorz
ur.14.05.2000
niski skrzyd³owy  194
SKS Starogard G.


Go³ek Przemek
ur.31.01.2000
niski skrzyd³owy  195
MKS Pruszków

wych Pivot Piastów
Groth Dominik
ur.2601.2000
center  19c cm.
Trefl Sopot


KADRA POLSKI foto FIBASZTAB SZKOLENIOWY

 
Puchalski Daniel
ur.
Nied¼wiadki Pzremy¶l
trener glówny
Boblewski Wojciech
ur.
King BC Szczecin
trener asystent
Szel±gowski Maciej
ur.
Asseco Gdynia
trener asystent

Alicja Albecka
Fizjoterapeuta


 

O ME  w internecie

zobacz wszystkie kadry w obiektywie FIBA podczas ceremonii otwarcia

wywiad z Kacprem Rojkiem

przygotowa³ zibi
Komentarze
BRODA67 dnia sierpie 14 2016 10:11:07
13.04. 2016 No i pierwszy mecz za nami troszku siê ch³opaki rozsypali...po nie najgorszej pierwszej kwarcie nastêpne zdominowali Turcy , niestety do¿o strat , s³aba skuteczno¶æ , defensywa jak w meczu polskich pi³karzy rêcznych w meczu z Brazyli± -dziurawa . Czy¿by zjad³a dro¿ynê trema , po ka¿dym z nich mo¿na siê spodziewaæ wiêcej i na to licz± zgromadzeni na trybunach kibice a by³o ich niema³o Dzi¶ mecz z Niemcami wiêc Polska Bia³o Czerwoni!!!

14.04. 2016 W porównaniu z pierwszym meczem by³o lepiej do trzeciej kwarty potem siê znów posypa³o , zapanowa³a niemoc cokolwiek to znaczy ch³opaki a wiêkszo¶æ znam i wiem co potrafi± nie dali z siebie tego co potrafi± i wed³ug wielu to nie to ¿e przeciwnik nie pozwala graæ ale to jest turniej i jeszcze kilka meczy przed nimi wiêc czekamy na dobr± grê
marcin urbaniak dnia sierpie 15 2016 19:31:24
Praca u podstaw absolutnie zawodzi ,elementarne braki w erze dzisiejszego basketu k³ania siê system do prowadzenia m³odzie¿y.....szkoda ch³opaków bo nie ich wina ale jeszcze raz podkre¶lam szkolenia .
Przegrywamy grê jeden na jeden ,k³ania siê krycie stref± która jest "obowi±zkowa "w¶ród trenerów ,,,tylko po to by wygrywaæ mecze na naszym skromnym podwórku .....a pó¼niej zderzenie ze ¶ciana.Trzymam kciuki za ch³opaków

Przestañcie w opiniach na forum siê kryæ za dziwnymi nazwami.Dobra krytyka ,m±dra mo¿e co¶ zmieniæ ,s± osoby które pasjonuj±c sie tym sportem nie chc± wcale z³e .pozdrawiam
BRODA67 dnia sierpie 16 2016 07:45:46
Dzieñ Dobry Tomasz Mochnacz Sopot-by³em na fazie grupowej , có¿ napisaæ na pewno nie wiem lepiej ni¿ bêd±cy przy koszykówce trenerzy , dzia³acze , ludzie którzy uprawiali ów sport przez wiele lat , ale wiem co widzia³em .Trzeci mecz - mimo przegranej -by³ najlepszym w wykonaniu zespo³u -turniej rz±dzi siê swoimi prawami , mecz z Hiszpani± to stopieñ bardzo trudny do przej¶cia , ale nic w sporcie na starcie nie jest przes±dzone - gramy dalej i jeszcze kilka meczy przed Reprezentacj± . Patrz±c z boku na dzi¶ widzê u ch³opaków zagubienie , brak zrozumienia , brak ducha zespo³u na boisku piszê co widzê na boisku .Czy to w okresie przygotowania plaga kontuzji , czy nie trafienie z form± na turniej - ciê¿kie sezony itp.itd. nie wiem ale wiem ¿e ta ekipa ma potencja³ -tylko ¿e za potencja³ nikt nie ocenia a za suche fakty pomeczowe a ze statystyk widaæ co jest nie tak i na nich opiera siê ¶wiat koszykówki-mam nadziejê ¿e ca³y TEAM -zawodnicy i sztab nie powiedzieli ostatniego s³owa a tym ostatnim bêd± dobre mecze z nastêpnymi przeciwnikami
marcin urbaniak dnia sierpie 16 2016 09:21:00
pozwolê sobie napisaæ has³a:
obrona
przekazywanie (Switchowanie )
rzuty z pó³dystansu
rzuty z dystansu
zas³ony ( umiejêtno¶æ ich stawiania)
wychodzenie do pi³ki
ruch, zawodników bez pi³ki.
wymiana podañ ( ilo¶æ)
Przeprowadzenie pi³ki i pierwsze podanie ( max 5,6 sekund)wiemy ile pozostaje na rozegranie akcji
Detale szkoleniowe które wiele znacz± i proszê mi wybaczyæ ale w niewielu klubach jest to wymagane i przestrzegane
Dlatego nie winie naszych ch³opaków ,s± zdolni ale potrzebuj± innego warsztatu pracy
maciek3 dnia sierpie 16 2016 10:55:10
Pozwolê sobie napisaæ smiley My nie gramy do kosza!!!
paolo69 dnia sierpie 16 2016 17:16:36
Tak jak pisa³em wcze¶niej wielkim sukcesem bêdzie utrzymanie,na krytykê przyjdzie jeszcze czas.co do meczu z Hiszpani± ,nie mamy szans,obawiam siê ¿e z Serbi± równie¿ ,.........jak bardzo bym chcia³ siê myliæ.
marcin urbaniak dnia sierpie 16 2016 20:07:59
Brawo ch³opaki za pierwsz± po³owê z Hiszpani±....potencja³ jest bo by³ i to cieszy kto go oszlifuje i to jest pytanie?

Krytyka jest systemu szkolenia to po pierwsze
Nie ma krytyki ani zawodników ani trenerów kadr
Oni dostaj± brzydko mówi±c produkt ...wybieraj± najlepszy na dany moment i maj±c wiedzê .....robi± team narodowy, proste jak 1plus 1 to 2
MacRew dnia sierpie 17 2016 09:41:54
Ch³opaki wygl±daj± na bardzo zmêczonych. To oczywi¶cie moje subiektywne odczucie, bo poziom zmêczenia jest mierzony obiektywnymi metodami i obci±¿enia przed ME by³y prawdopodobnie odpowiednio dobrane. A mo¿e ten d³ugi sezon, w którym 90% meczów nie mia³o znaczenia spowodowa³ ju¿ pewne znu¿enie? ¯yczê ch³opakom utrzymania w Dywizji A, a przede wszystkim tego, aby wszystkie do¶wiadczenia, które zdobywaj± na Mistrzostwach zaprocentowa³y w przysz³o¶ci. Pora¿ki ucz±!
paolo69 dnia sierpie 17 2016 10:46:58
Wygl±daj± na zmêczonych, i wiêkszo¶æ jest bez formy, ale jak siê nie mylê kto¶ ich przygotowywa³ do tej imprezy, która mia³a byæ dla wielu z nich imprez± ¿ycia.
marcin urbaniak dnia sierpie 17 2016 16:12:20
Pora¿ki mo¿e tak ale to jest na razie du¿a pora¿ka.
Przestañcie t³umaczyæ zmêczeniem kontuzjami itd.
Albo chc± uprawiaæ ten sport w przysz³o¶ci profesjonalnie albo amatorsko.
Powiedzenie mojej ¦wiêtej pamiêci ,mamy by³o" jak jeste¶ zmêczony synku ,to id¼ na si³ownie"
To jest kadra Narodowa .....tu dajemy 200 procent.
Robi± co mog± ale zderzaj± siê ze ¶ciana.
Trzymam kciuki w meczu z Serbi± i mo¿e ma³a dygresja do rozgrywaj±cego ,,,,na boisku jest 4 twoich kolegów mo¿e warto zacz±æ ich uruchamiaæ samemu meczu w tej dyscyplinie nie wygra³o
Jaszczurka dnia sierpie 18 2016 12:25:21
A dlaczego nie mo¿na t³umaczyæ zmêczeniem, skoro ju¿ kilka osób to zauwa¿a? Nie twierdzê, ¿e to jest akurat tutaj przyczyna z³ej gry, ale jak siê bardzo postaraæ, to ka¿dego mo¿na zajechaæ. Czy to przypadkiem nie tak wygl±da, jakby ch³opcy do po³owy dawali radê, a potem siadali kondycyjnie? Oczywi¶cie mogê siê myliæ.
Co takiego siê sta³o na przyk³ad z Sebastianem Wald±, ¿e nagle przesta³ umieæ graæ? I niech mi nikt nie mówi o brakach w wyszkoleniu, bo je¶li MVP Mistrzostw Polski, MVP fina³ów EYBL sprzed dwóch lat, jeden z najlepszych zawodników tegorocznego EYBL-a jest ¼le wyszkolony, to ju¿ chyba nikt w Polsce nie jest dobrze. Kto ogl±da³ mecze MP i EYBL-a ten wie, ¿e ch³opak nie tylko punktuje i zbiera, ale i czêsto gêsto asystuje lepiej ni¿ tutaj nasi kadrowi rozgrywaj±cy.
W którym¶ wy¿ej komentarzu jest napisane, ¿e nie ma krytyki trenerów kadry, bo tylko dostaj± produkt. No, lito¶ci... A oni z ksiê¿yca do nas przybyli? Zdaje siê, ¿e tu trener sam sobie wyprodukowa³ 1/4 tego produktu. To chyba te¿ trener uk³ada grê dru¿yny, to trener decyduje, kto i ile czasu jest na boisku i jak± pe³ni na nim rolê. To trener najwiêcej daje graæ zawodnikowi, bez którego w moim odczuciu gra dru¿yny wygl±da du¿o lepiej. I niczego nie zmienia fakt, ¿e w meczu z Hiszpani± mia³ on ca³kiem dobr± skuteczno¶æ, bo to nawet nie o punkty chodzi.
Najwygodniej i najbezpieczniej jest zwaliæ wszystko na system szkolenia, bo on siê nie obrazi. To oczywiste, ¿e w pierwszej po³owie meczu z Hiszpani± ch³opcy dali radê systemowi i wbrew niemu zagrali ca³kiem dobrze, ale ju¿ w drugiej po³owie ten wredny system ich pokona³. Naprawdê uwa¿acie, ¿e tak bardzo widaæ 2 lata spêdzone w innym, ponoæ super systemie? 2 lata w tym wieku to du¿o, wiêc chyba powinno. Ale to tylko moje subiektywne odczucia...
Oczywi¶cie ¿yczê ch³opakom jak najlepiej, ci±gle trzymam kciuki i nadal wierzê, ¿e dadz± radê obroniæ Dywizjê A. Tak, ¿eby¶my za rok mieli w U-16 i dziewczyny i ch³opaków Przy okazji dla dziewcz±t wielkie gratulacje!
marcin urbaniak dnia sierpie 18 2016 15:19:55
Powiem krótko bo nie
Je¶li "jaszczurka " posiada syna lub córkê i obecnie ¶ledzi dziêki temu poziom szkolenia .....po za nielicznymi wyj±tkami to powinien te¿ g³o¶no o tym mówiæ.
Czêsto za trenerkê szczególnie m³odzie¿ow± bior± siê osoby które nie maj± do tego kompletnie ¿adnego przygotowania, trenerzy siê nie szkol± ,nie wychylaj± nosa po za Polskê .
Ka¿dy trener w klubie prowadz±c ...od m³odzika ma swoje w³asne indywidualne pomys³y.......nie ma odgórnego systemu szkolenia
Dlatego na kadrze jak siê spotykaj± ró¿nice pomiêdzy zawodnikami s± bardzo du¿e ...ten umie broniæ ale nie umie rzucaæ albo na odwrót.
Od ilu lat koszykówka w Polsce stoi w miejscu??????
Ka¿da Hiszpanka ,Turczynka ,£otyszka rodzi ju¿ na wstêpie zdolnych koszykarzy......bzdura , w Polsce mamy masê zdolnych ch³opaków ale nie potrafimy ich wy³uskaæ , daæ do klubu gdzie s± mo¿liwo¶ci rozwoju pod ka¿dym wzglêdem itd.
MacRew dnia sierpie 18 2016 15:49:00
Walda jest zmêczony. Po czym to widaæ? Po tym jak siedzi i jak wstaje z ³awki. Po tym jak brak mu entuzjazmu. Walda nakrêcony potrafi wspaniale motywowaæ kolegów z dru¿yny. Tu tego nie ma. Niestety jest zmêczony bo gra³ bardzo, bardzo du¿o - i nie bez powodów Zibi w zapowiedziach zastanawia³ "sk±d Sebastian bierze tyle si³y". S³abo¶æ naszej koszykówki bierze siê z ma³ej popularno¶ci tego sportu, a to wp³ywa na brak klubów/sekcji. Mo¿na mieæ ma³y nabór i ¶wietnych trenerów lub ogromny nabór i przeciêtnych trenerów. Jak chce siê mieæ bardzo dobre rezultaty, to trzeba mieæ wielu kandydatów na zawodników i ¶wietnych trenerów równocze¶nie.
marcin urbaniak dnia sierpie 18 2016 20:21:29
Z mazowieckiego znam jednego od naboru który od lat siê temu po¶wiêca³ trener Latos .....chocia¿ czasem nie po drodze nam by³o ale takich zapaleñców trzeba wiêcej .
Walda sam nic nie zwojuje ani Pluta .....to co zaprezentowa³y 4 i 5 ki s³abo obrona s³aba zastawianie s³abe ,zbiórki s³abe,ch³opaki z potencja³em ale braki .....spore braki i to widaæ na tle innych zespo³ów ...przestañmy siê podniecaæ gr± na naszym podwórku ,bo zderzenie z zespo³ami z zewn±trz pokazuje jak ciê¿ka praca czeka ka¿dego z nich i odpowiednich trenerów, je¶li chc± zaistnieæ w koszykówce europejskiej.
Pozdrawiam
Antoni dnia sierpie 18 2016 23:40:14
Szanowni znawcy koszykówki mimo tylu pora¿ek gratulujê ch³opakom zaanga¿owania w turnieju. Widaæ go³ym okiem jak odstêpujemy Europie .Pad³y s³owa o indywidualno¶ciach po meczu z Turcj± ¿e mamy lepszych zawodników ale na tablicy nie by³o tego widaæ, widzia³em w meczach Waldê , Go³ka z wielkim zafascynowaniem patrzy³em jak w lidze krajowej potrafili rzucaæ w ka¿dym meczu 30-40 punktów dla dru¿yny a dlaczego bo pozostali potrafili wypracowaæ im pozycje, potrafili te¿ indywidualnie wypracowaæ sobie sytuacje pod koszem. Zdaje sobie sprawê ¿e kadra powinna byæ z³o¿ona z najlepszych ale mo¿e czasami tyle gwiazd w jednym skupisku powoduje chaos brak lidera ka¿dy boi siê wzi±æ odpowiedzialno¶æ na siebie .mówimy o zmêczeniu to chyba jest nasza pieta achillesowa w narodzie, ¿e du¿o meczy w lidze turnieje , Panowie a ch³opcy z Europy graj±cy w turnieju w Radomiu le¿± na Hawajach, my¶lê ¿eby mieæ takie wyniki jak pokazuj± mo¿e haruj± wiêcej te¿ maj± ligê turnieje i pewnie na wy¿szym poziomie ni¿ u nas w kraju . My¶lê ¿e przyda³ by siê inny trener obecny który jest nie zrobi³ wiele w lidze krajowej drugie miejsce, gimnazjada szkolna trzecie bior±c pod uwagê ¿e obstawi³ siê w Przemy¶lu samymi kadrowiczami i pewnie na tym nie koniec . Na wstêpie tyle co mia³em do przekazania , M³odzie¿ mamy zdoln± tylko trzeba MO¯E LEPSZEJ KONCEPCJI Brawo rocznik 2000
marcin urbaniak dnia sierpie 19 2016 08:17:42
Du¿o meczy?????? ale z kim ?????je¶li dru¿yna nie wyje¿d¿a ,na rodzimym podwórku nie ma z kim graæ , w roczniku 2001 s± mo¿e cztery dru¿yny w Polsce na podobnym poziomie ,mo¿e odrobinê lepiej to wygl±da w roczniku 2000 ,wystarczy³o popatrzeæ na mistrzostwa Polski u 16 je¶li znawcom koszykówki trenerom poziom siê podoba³ ,to gratuluje ,podkre¶lam nie jest to wina graj±cych, graj± tak jak siê ich szkoli .Koszykówka opieraj±ca siê na szachach z przed 25 lat dalej funkcjonuje w wielu klubach.Popatrzcie jak wygl±da ona dzisiaj, szybka atletyczna i skuteczna (proponuje prze¶ledziæ ka¿dy mecz z udzia³em Hiszpanii)
Dlaczego warto¶ciowi gracze wyje¿d¿aj± trenowaæ po za Polska (m³odzi gracze)
W lidze mo¿na rzuciæ 40 punktów .....a w zderzeniu z zachodem ??? widaæ.Kwestia mentalno¶ci, i jak mantrê bêdê powtarza³ szkolenia .
Rozumiem ¿e Antoni jest znawc± koszykówki mo¿e jest trenerem ?
Je¶li tak to powinien wiedzieæ ¿e bez jednolitego systemu szkolenia i absolutnej dyscypliny w szkoleniu szczególnie m³odzie¿y ,bêdzie tak jak jest .
Nie wymy¶lajmy ko³a bo jest wymy¶lone i siê sprawdza wystarczy zaaplikowaæ to u Nas.
paolo69 dnia sierpie 19 2016 08:50:01
Panie Marcinie ,proponuje kubek zimnej wody , na pewno ma Pan wiele racji ,ale nie jest Pan nieomylny a kreuje siê Pan na wielkiego znawcê koszykówki i chodz±cego omnibusa.
marcin urbaniak dnia sierpie 19 2016 08:51:41
Po za ty mamy jako rodzice aktywnie graj±cych obecnie naszych dzieci
sympatycy tej dyscypliny ,wypowiadaæ siê ,czêsto krytycznie to fakt mamy prawo i obowi±zek "Polsko nic siê nie sta³o"????? setki wyt³umaczeñ bo nie chcê siê nie którym przyznaæ ¿e nie potrefi± i koniec
Koszykówka w Polsce jest blisko dna i nas to boli , gdyby nie nasze zaanga¿owanie to który klub (oprócz ekstra-klasowych) by siê utrzyma³ bez finansowej naszej du¿ej partycypacji?
sk³adki
obozy
sprzêt( od 400 do 600 ) dwa razy do roku
turnieje op³acane z naszej kieszeni.
Ok godzimy siê na to ale LICZYMY NA WYNIKI I NIE MECZOWE ALE SZKOLENIOWE!!!!!!!
W ka¿dej firmie,je¶li nie osi±gasz celów to wypadasz
BRODA67 dnia sierpie 19 2016 10:52:30
Forum dyskusyjne jest po to by wymieniaæ pogl±dy , a czy bêdzie ono konstruktywne to siê oka¿e -podsumowanie turnieju w trakcie jest nie na miejscu , kadra U-16 wesz³a do g³êbokiej wody mecze , które siê odby³y -zespo³y -by³y nie ma co ukrywaæ na dzi¶ poza naszym zasiêgiem zw³aszcza ¿e zespó³ jest os³abiony brakiem kilku graczy-kontuzje a ch³opcy , którzy graj± jestem pewny daja z siebie ile mog± a ile mog± widaæ na parkiecie , je¿eli siê na nim
pojawiaj± , mo¿na dywagowaæ ile czasu spêdzaj± , jak± maj± skuteczno¶æ , jak graj± w defensywie , jak szukaj± pozycji -my¶lê ¿e ju¿ za dwa dni mo¿na to wszystko podsumowaæ -DLA NAS TURNIEJ ZACZYNA SIÊ DZISIAJ DWA MECZE BARDZO ISTOTNE O UTRZYMANIE W DYWIZJI A -na Olimpidzie Rêczni zostali podsumowani po fazie grupowej A PO JEDNYM MECZU Z CHORWACJ¡ SA JU¯ BOHATERAMI i zapominamy o tym co by³o wiêc poczekajmy te dwa dni i wtedy podsumujmy kadrê , sztab . Ch³opaki potrzebuj± naszego wsparcia dzi¶ i jutro wiêc b±d¼my z nimi POLSKA BIA£O/CZERWONI

Boli pisaæ ale wymiana pogl±dów nie naje¿d¿ania musi co¶ zmieniæ w Baskecie w Polsce-szukamy rozwi±zañ nie maj±c zaplecza finansowego i masowego uprawiania koszykówki , masowo¶æ dopiero ma nadej¶æ mo¿e i za tym przyjd± finanse .W klubach trenerzy pracuj± na bazie wspomo¿enia Rodziców zaanga¿owanych w dyscyplinê ulubion± przez ich pociechy , k³opoty organizacyjne , halowe , rozgrywkowe nie sprzyjaj± na dzi¶ na pewno jest ¶wiate³ko w tunelu -ilo¶æ o¶rodków w Polsce dla ch³opców po gimnazjach , powstaj±ce SMOKI , ilo¶æ dru¿yn bior±cych udzia³ w EYBL-u ale to dopiero nadejdzie a dzi¶ mamy to co mamy -efekty s± widoczne jeste¶my w m³odzie¿ówce zapleczem ekstraklasy .Mieli¶my wiêksze apetyty przed rozgrywkami U-20 U-18 U-16 a jeste¶my rozczarowani ale czym -zaanga¿owaniem ch³opaków i sztabu trenerskiego raczej nie ale efektami tej pracy na pewno tak .Uczyæ siê trzeba od sprawdzonych wzorców , wysy³aæ trenerów na szkolenia CYKLICZNE do najlepszych federacji , wspó³pracowaæ z do¶wiadczonymi trenerami w kraju i za granic± -ALE NIE ¦CI¡GAÆ WZORCE TYLKO WYPRACOWAÆ W£ASNE-patrz Finlandia , byæ mo¿e w klubach w wieku rozwojowym wiêksz± uwagê stawiaæ na motorykê a nie tylko na tylko na specjalistyczne szkolenie - pamiêtam sam jak trenerzy mówili i nie uczono i¿ na wytrzyma³o¶ci budujesz resztê cech motorycznych , nie baæ siê wyj¶æ z m³odymi poza halê itp.itd. Na dzi¶ mamy 3 dywizje B wiêc pomy¶lmy i zróbmy tak by z pora¿ek wyci±gn±æ wnioski i z tej gliny któr± mamy ulepiæ teamy na DYWIZJE A a wierze ¿e przy wspó³pracy mo¿emy to osi±gn±æ-krytyka potrzebna ale z kierunkami naprawy nie tylko wskazujmy b³êdy ale podpowiedzmy jak je rozwi±zaæ a my¶lê ¿e w³adni w baskecie wyci±gn± z tego wnioski -pozdrawiam z Sopotu
ps dnia sierpie 19 2016 22:06:12
W temacie ME u-16 zabiera³em g³os wcze¶niej i nie bêdê ponownie tu powiela³ swoich my¶li (powy¿ej nawet jestem zacytowany wiêc mam potwierdzenie, ¿e mój g³os w tej dyskusji jest zauwa¿ony).

Natomiast jako rodzic,dzia³acz i osoba aspiruj±ca do tego aby tytu³owaæ siê trenerem koszykówki mam apel. Obecnie niezwykle wa¿ne jest aby dyrektorem sportowym by³ jak najd³u¿ej Kazimierz Miko³ajec (to nie jest mój kolega). To jest osoba doskonale zdaj±ca sobie sprawê z bol±czek i tego co jest z³e. Jest te¿ osob± bardzo kompetentn± i charakteriologicznie na bardzo wysokim poziomie.

Bêdzie lepiej tylko trzeba niestety czasu. Jest coraz wiêcej m³odych trenerów pozbawionych takich wad jak megalomania i otwartych. Jestem przekonany, ¿e za kilka lat bêdzie ju¿ now± jako¶æ widaæ. Oczywi¶cie my (trenerzy,dzia³acze,rodzice) musimy zacz±æ zmieniaæ koszykówkê od do³u w ramach dzia³añ w ka¿dym, nawet najmniejszym klubiku. Poprzez podnoszenie jako¶ci pracy i organizacji. PZKOSZ MUSI jako zwi±zek robiæ to samo na szczeblach wy¿szych. Nie mo¿na traciæ takiej okazji jak np. obecne IO w Rio. Koszykówka na najwy¿szym poziomie jest do ogl±dania w internecie i na TVP Sport, ok!!! Powinna jednak byæ dostêpna tak¿e na otwartych kana³ach telewizyjnych.

Tak jak napisa³ Broda - musimy w oparciu o dobre wzorce, które nie s± wiedz± tajemn±, wypracowywaæ swój w³asny, przystosowany do naszych realiów. Pamiêtajmy, ¿e np. brak rywalizacji na wysokim poziomie to nie przyczyna, to skutek.

Aby¶my odbili siê od dna - musimy chcieæ i mieæ wolê i marzenia aby budowaæ i rozwijaæ, a nie trwaæ.

Na koniec ¿yczê sobie i wszystkim jak najmniej nieetycznych zachowañ w ¶rodowisku koszykarskim.
Pawcio dnia sierpie 21 2016 14:43:26
Je¶li chcemy wróciæ do elity Div A to musimy pracowaæ na zbli¿onym poziomie organizacyjnym i finansowym jak reszta graj±cych tam teamów. Organizacyjnie europa odjecha³a nam b.daleko, selekcja i praca z kadrowiczami u nas nie zmienia siê od lat. Wci±z za normalne uwa¿a siê ¿e po ME mozna zapomnieæ o ch³opakach na 22 miesi±ce.
Przecie¿ to absurd. Miêdzy imprezami nale¿y prowadziæ ci±g³a kontrole postepów, ogrywaæ siê na turniejach miêdzynarodowych ja wiem ¿e to kosztuje, ale czasy ZROBIMY TO ZA GROSZE prowadza do miejsca gdzie jeste¶my.
Kolejna sprawa to kadra trenerska , kadry prowadz± u nas "obiecuj±cy" trenerzy max 2 ligowi.. tr U16 nie mia³ nawet tego do¶wiadczenia , przecie¿ to kolejna droga do nikad. Nie mam nic przeciwko Panom Mi³oszewskim , Kierlewiczom czy Puchalskim , ale to musz± byæ ludzie o lvlu ekstraklasowym , z warsztatem, z charyzm±, z wiedz± juz zdobyta, a nie w trakcie nauki. Tak± reprê u18 litwy prowadzi³ Dainius Adomaitis trener który za chwile obj±³ LetuvosRytas jako 1 ko³cz.. To tak jakby u nas Saso Filipovski prowadzi³ ekipe u18 tr Kierlewicza mo¿na ? mozna. Oczywi¶ci tym ludziom trzeba zap³aciæ stosownie do ich poziomu i to kolejny kamyk do ogródka "zrobimy to za grosik".
marcin urbaniak dnia sierpie 21 2016 18:21:30
Panie Paolo 69 ,ja wystêpuje pod imieniem i nazwiskiem po to aby to co piszê ,zachêci³o osoby które pasjonuj± siê t± dyscyplin± do dyskusji ...mo¿e to wywo³a refleksje u osób które zarz±dzaj± lub maj± realny wp³yw.
Za kubek dziêkuje omnibusem nie jestem ,bardziej realist± którego pewne rzeczy bol± ...
Pewnie kolega jest jednym z tych którym nadepn±³em w tym ¶rodowisku na odcisk......szczerze Paolo 69 staæ mnie na to ,,,, a ty chowasz siê za pseudonimem...chowaj siê dalej ,pozdrawiam.

Ch³opaki z rocznika 2000 g³owa do góry ,macie talent ale 20% to talent a 80 % to ciê¿ka praca ....Wasza przygoda z koszykówk± dalej trwa od was zale¿y na jakim bêdzie poziomie.
MacRew dnia sierpie 22 2016 10:35:34
Ciê¿ka praca nie zast±pi talentu. Nic nie zast±pi talentu. Ciê¿ka praca jest po to, aby talent móg³ siê rozwin±æ w odpowiednim kierunku. Ciê¿ka praca to warunek konieczny, ale nie wystarczaj±cy.
Mamy za ma³o talentów w koszykówce. Za ma³o talentów zarówno w¶ród zawodników, jak i trenerów.

Swoj± drog± jak to wyt³umaczyæ, ¿e Bo¶nia w jednym roku zdobywa tytu³ Mistrza Europy, a w drugim spada do Dywizji B?
Jaszczurka dnia sierpie 22 2016 13:01:38
A jak wyt³umaczyæ to, ¿e Polska w 2010 roku zdobywa wicemistrzostwo ¶wiata U-17, a 6 lat pó¼niej wszystkie roczniki ma w Europie w dywizji B ? Kto¶ nagle zabra³ nam tamten stary dobry system i podrzuci³ ten okropny, który mamy teraz? Czy mo¿e jednak "jak±¶" odpowiedzialno¶æ za to ponosz± TRENERZY KADRY? Kto¶ ich oczywi¶cie na tych trenerów powo³uje.

Emocje nieco opad³y, wiêc pozwolê sobie jako laik-amator patrz±cy z boku, przedstawiæ kilka moich spostrze¿eñ i pytañ. Pytania w zasadzie s± retoryczne, bo niby kto by mia³ na nie odpowiedzieæ.

1. Czy aby na pewno dobrym rozwi±zaniem jest to, ¿e trener kadry prowadzi jednocze¶nie dru¿ynê, zw³aszcza w tym samym roczniku? Czy nie patrzy na zawodników przez pryzmat "swoich"? Czy ma czas i mo¿liwo¶æ obserwowaæ inne dru¿yny poza meczami/turniejami, w których sam bierze udzia³? Czy ma czas sam siê szkoliæ?
2. Czy kto¶ zmusza³ trenera Puchalskiego, ¿eby trzymaæ na boisku Andrzeja Plutê w ka¿dym meczu ponad 30 minut (najd³u¿ej ze wszystkich), czy to by³a jego suwerenna decyzja? I nie potrafiê siê zdecydowaæ, który wariant odpowiedzi gorzej ¶wiadczy.
3. Zachcia³o mi siê trochê bli¿ej przyjrzeæ ostatniemu meczowi - mo¿e dlatego, ¿e by³ jedynym wygranym, a takie siê zawsze milej ogl±da. Przeciwnik s³aby, ale materia³ do obserwacji dobry.
Najwy¿ej wygrana 2 kwarta, a dok³adniej drugie 5 minut tej kwarty - polecam popatrzeæ sobie, kto BY£ wtedy na boisku, a kogo NIE BY£O. Jedyna przegrana to 3 kwarta, a dok³adniej jej drugie 5 minut. I tu równie¿ polecam wynotowaæ OBECNYCH i NIEOBECNYCH na boisku. Momentami mam wra¿enie, ¿e ch³opcy wygrali ten mecz niejako na przekór trenerowi.
4. Sugerowano tu wcze¶niej zmêczenie Sebastiana Waldy. Po ostatnim meczu ¶miem w to w±tpiæ. Kto siê nie przygl±da³ a jest ciekaw, niech jeszcze raz obejrzy mecz i oceni, czy tak wygl±da zmêczony zawodnik. Jak na moje oko, to energia z niego strzela³a. Widaæ jak siê rusza³ zarówno w ataku, jak i w obronie. A mo¿e wcale nie by³ zmêczony, tylko raczej "st³amszony"? Jak ma siê rozkrêciæ ch³opak, kiedy dostaje np. w meczu z Bo¶ni± 4 minuty, czy z Serbi± 7 minut? Nie mogê oczywi¶cie wiedzieæ, czy te mecze by³yby wygrane, gdyby Walda gra³ d³u¿ej, ale wiem, ¿e zosta³y przegrane, kiedy gra³ tak ma³o. Oczywi¶cie sam i tak nic nie zrobi, musi byæ wsparcie ca³ej dru¿yny. Ale na tym polega rola trenera, ¿eby ustawiæ dru¿ynê tak, ¿eby gra³a na liderów. Jeszcze tylko tych liderów trzeba dobrze wytypowaæ...
5. Mo¿na by niby pisaæ o wszystkich zawodnikach, ale wspomnê jeszcze tylko o dwóch, którzy pozytywnie zapadli mi w pamiêæ. Nie bêdzie zaskoczeniem, ¿e pierwszy to Szymon Janczak, drugi za¶ to (dziwiê siê trochê, ¿e tak s³abo wykorzystany) Pawe³ Strzêpek.

To chyba tyle subiektywnym okiem laika-kibica-amatora.
Antoni dnia sierpie 22 2016 13:45:22
Brawo Jaszczurka za pierwszy i drugi punkt zgadzam siê w 100% Pan Puchalski nie kwapi siê przygl±daæ innym zawodnikom na turniejach obserwowa³em to w Radomiu na mistrzostwach U-16.Jak napisa³e¶ ma swoich i to wystarczy.A co do Pluty do zawodnika nic nie mam aczkolwiek s³ysza³em o nim sporo a kiedy zobaczy³em na ¿ywo rozczarowa³em siê za bardzo indywidualnie gra, a czas który przebywa³ na boisku mo¿e by³ potraktowany tym ¿e ojciec z rodzin± byli na turnieju, i pewnie do czego¶ to zobowi±zywa³o nie bêdê wymienia³ nazwisk ale móg³by jego miejsce zaj±æ na próbê inny zawodnik i s±dzê ¿e da³by sobie z tym rade pozdrawiam
MacRew dnia sierpie 22 2016 14:48:34
M¦ 2010: Prawdopodobieñstwo znalezienia X talentów w grupie sk³adaj±cej siê z Y osobników jest mniejsze ni¿ znalezienie X talentów w grupie 10*Y - co nie znaczy, ¿e nie jest to mo¿liwe. Dlatego co jaki¶ czas "trafia siê ¶lepej kurze ziarno".
Tylko powtarzalno¶æ wyników ¶wiadczy o dobrym systemie.
Pisa³em o objawach zmêczenia Waldy, ale po wpisie Jaszczurki my¶lê, ¿e mo¿e rzeczywi¶cie ta energia by³a st³amszona czym¶ innym. Mo¿e to by³o jakie¶ zniechêcenie.
Mo¿na te¿ zadaæ pytanie, czy aby Walda potrafi b³yszczeæ tylko na tle s³abych przeciwników? Chyba jednak nie w tym rzecz - w meczach EYBL-a pokaza³ przecie¿ klasê.
Mo¿na wtedy zadaæ pytanie, czy rozgrywki EYBL stoj± rzeczywi¶cie na wysokim poziomie, ¿eby siê do nich odnosiæ? Je¶li jednak rozgrywki EYBL nie stoj± na wysokim poziomie, to w takim razie oceniæ fataln± w tych rozgrywkach postawê Nied¼wiadków?
Co do Andrzeja Pluty. Te¿ nie mam nic do tego zawodnika i sympatycznego ch³opaka, ale czy kto¶ mu nie robi krzywdy nachaln± promocj±?
ps dnia sierpie 22 2016 16:21:59
W ostatnich postach na czele temat m³odego Pluty. Andrzej Pluta senior to znana postaæ wszystkim i osobi¶cie nie zak³adam aby to on cokolwiek wymusza³ w kwestiach swego syna. Uwa¿am,¿e zawodnik tej klasy nie zrobi³by nic podobnego. Natomiast to,¿e junior nie powinien teraz graæ na pozycji 1 jest opini± zgodn± tych osób, z którymi wymienia³em spostrze¿enia. To jednak decyzja trenera i jego koncepcja.
marcin urbaniak dnia sierpie 23 2016 09:29:59
Panie Antoni mam pro¶bê ....nie wolno wypowiadaæ siê na temat zawodników kiedy nie s± seniorami oni dalej siê ucz± ......m³ody Pluta gra³ tak jak mu na to trener pozwoli³ i to wszystko , ka¿dy z nich robi³ co móg³ i na ile pozwala³a dyspozycja oraz wyszkolenie .
Np Go³ek i wiem to na pewno ,cztery dni przed turniejem mia³ kontuzjê ,Rojek niedysponowany zdrowotnie dwa dni przed turniejem ......tak czasem bywa.
je¶li nie daj bo¿e jest Pan trenerem to nie ten zawód pan wybra³( bo widzê ze chowanie siê za pseudonimami to takie Polskie) ....wiêkszo¶æ z was to faceci pisz±cy tutaj ,przepraszam jaja wam urwa³o ...trochê odwagi.
Ocena zawodnika w tym wieku nie powinna siê odbywaæ na forach .
My¶licie ¿e oni tego nie przezywali????
paolo69 dnia sierpie 23 2016 10:30:35
Pan Panie Marcinie dalej wszystkich poucza, ale widocznie tak ju¿ Pan ma, co do Go³ka je¿eli mia³ kontuzje , no to powinien graæ kto¶ inny , chyba to oczywiste, wiêc przyjmuje ¿e by³ sprawny w 100 procentach, je¿eli nie to......pozostawiam to bez komentarza.Ale dalej bêdê siê upiera³ ¿e ta dru¿yna
mia³a potencja³ na to ¿eby osi±gn±æ wynik du¿o lepszy, jednak raczej z innym trenerem.
MacRew dnia sierpie 23 2016 10:37:42
Nie jestem trenerem. Nie krytykowa³em zawodnika - wrêcz odwrotnie - wyrazi³em siê z trosk± o sposobie prowadzenia zawodnika w kadrze.
Nie wiem jaki jest system zg³aszania zawodników do takiego turnieju jak ME, ale je¿eli zawodnik ma kontuzjê bezpo¶rednio przed turniejem, to powinien byæ zast±piony przez zawodnika, który jest zdrowy. Po jak± cholerê tylu zawodników bra³o udzia³ w ró¿nych zgrupowaniach?
Chyba, ¿e w Polsce jest tak ma³o zawodników, którzy siê na ten poziom nadaj±, ¿e siê nie da.
Oczywi¶cie ma Pan du¿o racji, ¿e forumowicze powinni przedstawiaæ siê z imienia i nazwiska - ale jest te¿ druga strona medalu. Trenerzy te¿ czytaj± to forum i nie zawsze potrafi± zdystansowaæ siê do wypowiedzi ojca i przez pryzmat wypowiedzi ojca patrz± na syna.
Ale generalnie racja - trzeba mieæ cywiln± odwagê, aby nie wstydziæ siê swoich wypowiedzi. Dlatego to mój ostatni wpis.
I jeszcze jedno - jak kto¶ z ch³opaków chce byæ sportowcem to musi oswajaæ siê zarówno z krytyk± jak i presj± wyniku. Inaczej pod kloszem bêdziemy chowaæ kolejnych Fajdków.
Jaszczurka dnia sierpie 23 2016 11:06:41
To i ja jeszcze do pana Marcina (biedny pan Marcin...) Chyba jak±¶ niekonsekwencjê u Pana widzê. Ile¶ tam postów wy¿ej pisze Pan, ¿eby przestaæ siê t³umaczyæ kontuzjami, a teraz sam Pan to robi.
Gdzie indziej pisze Pan, ¿e nie ma krytyki trenerów kadry, a teraz ¿e kto¶ zagra³, jak mu trener kaza³, czyli jednak krytyka trenera.

Nikt by siê nie czepia³ m³odego Pluty, gdyby by³ traktowany tak, jak siê to dzieje "normalnie". Zepsujesz parê akcji - siadasz na ³awê, walisz pi³k± po ¶cianach - dostajesz zakaz rzutów z dystansu, itp. itd. To nie my robimy mu krzywdê oceniaj±c go na forum, tylko ci wszyscy doro¶li z jego otoczenia, którzy kreuj± go na geniusza. Dlaczego nie mamy oceniæ, ¿e na rozgrywaj±cego siê nadaje mniej wiêcej jak jego ojciec? Ojca te¿ próbowano wciskaæ w te buty, ale zdaje siê, ¿e z marnym rezultatem. Jego si³a tkwi³a w czym innym.

I ¿eby by³a jasno¶æ. Bardzo ceniê dokonania Andrzeja Pluty seniora jako zawodnika. Jego synowi ¿yczê jak najlepiej. Ale nó¿ mi siê w kieszeni otwiera, je¶li przez takie, a nie inne jego traktowanie cierpi dru¿yna, wynik i w konsekwencji, kto wie, w jakim¶ tam stopniu byæ mo¿e ca³a nasza koszykówka.
I tu znów dochodzimy do sedna. Ca³± odpowiedzialno¶æ ponosi trener. Je¶li to jego koncepcja, to leg³a w gruzach, decyzje oceniam jako b³êdne. O¶mielê siê zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e ci ch³opcy (ze swoimi aktualnymi umiejêtno¶ciami i dyspozycj±) byli w stanie zaj±æ przyzwoite miejsce, gdyby mieli trenera, który by nimi dobrze pokierowa³.

P.S. Nie przedstawiê siê imieniem i nazwiskiem, bo z natury nie mam jaj. Ale pisania siê nie wyrzekam.
paolo69 dnia sierpie 23 2016 11:12:54
Jaszczurka -podpisujê siê w 100 procentach.
Antoni dnia sierpie 23 2016 17:15:14
Panie Urbaniak jaj nikomu nie urwa³o i nie zaliczam siê do ludzi boja¼liwych a m³odzi skoro wybrali tak± drogê niech na krytykê bêd± nastawieni swojego syna te¿ krytykuje jak ¼le zagra mecz i siê mocno nie obra¿a tylko wnioski wyci±ga. Je¶li chodzi o dane personalne raczej do niczego one panu nie s± potrzebne na kawê i tak nie pójdziemy a z wpisów które siê ukazuj± nikt tu nikogo nie obra¿a wyzywa jest krytyka a to normalne w wolnym kraju, wa¿ne ¿eby zachowaæ szacunek do pisz±cych . Spraw± jasn± jest ¿e naj³atwiej jest krytykowaæ po pora¿kach chwaliæ po wygranych ale tak ten system dzia³a. Robimy to po to by poprawiæ szkolenie m³odych ludzi chc±cych trenowaæ jak±kolwiek dyscyplinê sportow± , a w tym jeste¶my daleko w tyle
marcin urbaniak dnia sierpie 23 2016 20:48:57
Nie wiem czy który¶ z was para³ siê sportem zawodowym ....w±tpiê ( jaszczurka i Antoni ...ten drugi wiem kim jest tak na marginesie)
Krytyka po pierwsze to nie krytyka tylko stwierdzenie faktu ¿e zawodnik gra tak jak go pokieruje trener szczególnie w tym wieku ,dodatkowo ch³opak na co dzieñ ma do czynienia z innym systemem szkolenia ( pewnie tym gorszym ))))
O kontuzji dowiedzia³em w trakcie zawodów i akurat co do tego zawodnika ,problem le¿y gdzie indziej ,ale nie wolno na forum wypowiadaæ mi siê na ten temat
Je¶li ma pan syna Panie Antoni to jak by Pan siê czu³ jak jaki¶ szczurek 54, gruszka 69 itd wypowiadali by siê na temat jego i w taki sposób kryj±c siê jak tchórze za nickami.
Kawa ze mn± mog³aby siê okazaæ zbyt mocna .
Szanuje osoby które wypowiadaj± siê w sposób konstruktywny , uwa¿aj±c aby nie zrobiæ krzywdy de facto jeszcze dzieciakom , nie wiadomo czy ich droga sportowa bêdzie drog± profesjonaln± , dzisiaj nale¿y ich wspieraæ i proszê nie pie.......o demokracji
Szanujê decyzjê Pana Mac rew ....jak wiêkszo¶æ wie ,mam syna który gra w koszykówkê niektórzy wiedza ¿e pochodzê z rodziny koszykarskiej tym samym ta dyscyplina jest ze mn± od dziecka .
Je¶li mam co¶ do trenera ( a paru ju¿ siê o tym przekona³o) to mówiê to im w twarz a nie kryj±c siê za nickami)
Mój syn widzi co pisze bo i on i wielu innych m³odych koszykarzy ¶ledzi ten portal.
Panie Antoni chyba Pan uczy w ten sposób syna ¿e odwaga cywilna to s³aby numer.

Dodam ¿e wielu z was nie pow±cha³o czym jest ciê¿ki trening oraz wyrzeczenia dnia codziennego ,jakie maj± ci ch³opcy w porównaniu z ich rówie¶nikami siedz±cymi przed komputerami albo chodz±cymi na imprezki , wakacje czêsto te¿ s± po¶wiêcone tym co robi± ,ja ich podziwiam i powiem ¿e maj± jaja , maj± wsparcie trenerów i rodziców dlatego jeszcze raz proszê ( chocia¿ krew mnie zalewa ) przestañcie krytykowaæ ich grê na forach bo oni to ¶ledz± . Nie wiem jak siê czuje ociec m³odego Pluty nie daj bo¿e czytaj±c to co piszecie.
Rozmawiam z wieloma klasowymi trenerami ( i tu tez nie mogê operowaæ nazwiskami) i twierdza jedno marne szkolenie ,system tego szkolenia oraz niestety wiêkszo¶æ trenerów z przypadku , nieudani gracze z lig akademickich amatorskich z przerostem ambicji bo naogl±dali siê NBA ,wiêkszo¶æ trenerów 2 klasy jak to mój brat mówi Panowie od ogólnorozwojówki
Byæ trenerem m³odzie¿y to jest przeogromne wyzwanie , po¶wiecenie , o wiele ³atwiej prowadziæ ukszta³towanego gracza (seniora) ani¿eli ch³opaka z burz± hormonów .
Szanujmy to ¿e uprawiaj± sport ¿e ciê¿ko pracuj± i do momentu a¿ nie bêd± w wieku seniora nie oceniajmy ich.
Z mojego syna te¿ siê wielu ¶mia³o te¿ by³em krytykowany ¿e robiê z niego gwiazdê ale tylko on wie i ja ¿e tu gdzie jest zawdziêcza ciê¿kiej swojej pracy i wielu chwil za³amania , wielu trenerów których mia³ do tej pory bêdzie niebawem g³o¶no mówi³o ¿e to ich sukces , jeden trener ma do tego prawo ,który po¶wieci³ swój prywatny czas na treningi i rozmowy , trener z powo³aniem .
Dla takich trenerów warto wyrywaæ klepki z parkietu.
Pozdrawiam wszystkich i kube³ wody na ³eb Panowie lub mo¿e Panie .......UWA¯AJCIE CO PISZECIE O M£ODYCH GRACZACH
boiskodokosza dnia sierpie 23 2016 22:22:48
Witam
Czy aby dyskusja zmierza w kierunku poprawny, czy mo¿e w kierunku wzajemnego obra¿ania siê. Pad³o te¿ moje nazwisko, wiêc lekko zwracam uwagê, ¿e nie têdy droga. Mój syn by³ na tych mistrzostwach, wiêc mam relacjê z pierwszej rêki, podobnie jak rodzice 12-tu pozosta³ych zawodników. Moje uwagi na razie trzyma dla siebie, ale je¶li siê pojawi± to bêd± raczej ma³o obiektywne, z racji tego, ¿e jestem rodzicem uczestnika i prze¿ywa³em to emocjonalnie jako taki. A nie by³o to ani ³atwe ani mi³e.
Powinni¶my zaproponowaæ mo¿e co¶ konkretnego, mo¿e wykazaæ b³êdy, bo byæ mo¿e sztab ich nie widzia³ (z zewn±trz zawsze wszystko wygl±da inaczej ni¿ od wewn±trz) i po prostu nie problemy nie wydawa³y siê takie jak by³y w rzeczywisto¶ci.
Panie Marcinie z ca³ym szacunkiem dla Pana, ciekawi mnie co Pan "wie" o kontuzji Przemka i sk±d, bo mam wra¿enie, ¿e jednak Pan nie wie wszystkiego lub wie Pan co¶ co jest przeinaczone.

Raz jeszcze - zgadzam siê z opini± o ciê¿kim ¿yciu takiego m³odego sportowca. Nie s± to same zabierajace czas treningi, mecze, turnieje. Ale jeszcze ca³a tmosfera, psychologia, pedagogika i ca³a masa innych zupe³nie przyziemnych rzeczy jak choæby logistyka tego wszystkiego. To jest ciê¿ki kawa³ek chleba, nie tylko dla m³odego sportowca.
Pozdrawiam
Dariusz Go³ek
paolo69 dnia sierpie 23 2016 23:16:22
Panie Darku gratulacje za syna i powodzenia dla Przemka w Kanadzie, a tak a pro po powinien Pan wiedzieæ ¿e Pan Urbaniak wie wszystko.......
marcin urbaniak dnia sierpie 24 2016 09:27:37
Panie Dariuszu proszê wybaczyæ je¶li urazi³em w jaki¶ sposób Pana lub Przemka , dla mnie jest to wyj±tkowy gracz i co najwa¿niejsze o nieprzeciêtnej inteligencji boiskowej , talent wierzê ¿e rozwinie w Kanadzie .....
Trochê wsadzam kij w mrowisko w tych dyskusjach ,tylko po to ¿eby nie opisywaæ gry zawodników na tym poziomie , ani nie powinni robiæ tego rodzice zawodników obecnie uprawiaj±cych t± dyscyplinê a tym bardziej trenerzy .
Dyskusja powinna moim zdaniem ( co ju¿ wcze¶niej wyrazi³em) zmierzaæ w kierunku ,co siê dzieje z mêska koszykówk±?.
Pora¿ka na tych zawodach ,pora¿ki w wy¿szej kategoriach wiekowych daj± do my¶lenia i powinny daæ impuls do zmian .
My rodzice zawodników chcemy jak najlepiej dla nich ale zderzenie siê z systemem nas os³abia .
M³odzie¿ mamy tak sama zdolna jak w innych krajach ......czy przypadkiem nie jest to wina w systemie szkolenia .....ilu zdolnych zawodników przepada , nie wiadomo gdzie .
Je¶li mamy "pere³ki które nagle pojawiaj± siê w klubach wiêkszo¶ci szkolnych , dlaczego nie ma systemu który wy³apuje takiego zawodnika i kieruje do takiego klubu gdzie mo¿e siê rozwijaæ lepiej i szybciej ,mówiê tu o klubach ekstra klasowych , wiemy ¿e na pewnym poziomie rozwoju musi byæ to oparte o podstawê finansow± ,gdzie taki zawodnik powinien mieæ i fizjo i motorykê itd.
W klubach szkolnych wiedzê absolutn± maj± trenerzy .....tak im siê wydaje .
Przekazanie zawodnika ,bo chce siê rozwijaæ to niejednokrotnie wydatek którego rodzice nie s± w stanie ud¼wign±æ a trudno aby klub p³aci³ za zawodnika w tym wieku .
.Co do mojej wiedzy ......ca³y czas siê uczê ale jak widaæ w dobrym kierunku
boiskodokosza dnia sierpie 24 2016 14:22:59
Witam
Panie i Panowie, nie powinno nam chodziæ o to czy kto¶ siê obrazi, czy kto¶ kogo¶ urazi³. Nie têdy droga. Teraz z tej krytyki, powinno siê wyci±gn±æ dobre wnioski. W ka¿dej wypowiedzi zapewne mo¿na znale¼æ co¶ konstruktywnego. Moje zdania/ocena poni¿ej - i nie znaczy to, ¿e mam racjê albo jej nie mam, takie jest moje odczucie, wynikaj±ce z rozmów z Przemkiem i z innymi osobami zwi±zanymi z kadr± U16. Takie punkt widzenia, tak¿e powinien rzeczowo byæ przeanalizowany i wziêty pod uwagê. Nie jestem specjalist± od koszykówki, sposobu treningów, psychologii i innych czynników zwi±zanych z uprawianiem "profesjonalnie" sportu - jestem po prostu rodzicem znaj±cym swoje dziecko od urodzenia, znaj±cym jego psychikê, zachowania itp.. Ale wiem, wierzê w to, ¿e s± w naszym prawie 40 milionowym kraju osoby, które potrafi± dobrze przeanalizowaæ to co by³o w celu aby to siê nie powtórzy³o, wyci±gn±æ te dobre rzeczy, a odrzuciæ te z³e. I nie ma co tu siê obra¿aæ, krytykowaæ, wyci±gaæ konsekwencje i karaæ (co takie "modne" jest w Polsce). Jest problem i trzeba go najpierw rozwi±zaæ! Moje zdanie - ca³kowicie subiektywne - jest takie, ¿e w kadrze siad³a kompletnie atmosfera, ¿e by³y u¿ywane s³owa, które nigdy nie powinny pa¶æ, wypowiadane w sposób, który nie powinien mieæ miejsca, ¿e by³y zachowania ca³kowicie nieodpowiednie w zaistnia³ych sytuacjach, ¿e by³y osoby faworyzowane i osoby t³amszone. Z jakich powodów wed³ug mnie - to ju¿ zostawiê dla siebie, a nie na forum, udostêpniê specjalistom, którzy problemem zechc± siê profesjonalnie zaj±æ, je¶li tacy bêd±. Nie by³o autorytetu w¶ród uczestników ME U16 w reprezentacji Polski zarówno po stronie zawodników jak i sztabu. Reszta moim zdaniem jest wynikiem tej atmosfery. Robi³em zdjêcia mojemu synowi w czasie jednego meczu - tak przera¿onego wzroku jeszcze nigdy u niego nie widzia³em. Nie piszê o innych ch³opcach - nie bêdê ocenia³, bo nie jest to nikomu potrzebne. Pytanie retoryczne, je¶li kto¶ obserwowa³ mojego syna w innych meczach to wie jak siê zachowywa³ na boisku i co potrafi. Ka¿dy widzia³, ¿e bywa³y mecze które mniej wiêcej wygl±da³y tak: nasza dru¿yna kontra Przemek (ma³o to skromne, ale to nie tylko moje zdanie, wiêc mogê tak mówiæ, tym bardziej, ¿e jego ojciec jestem smiley i co mam siê nie pochwalaæ smiley - zaraz pojawi± siê zdania, ¿e przechwa³ki, ¿e klasa zespo³ów itp, itd. - co akurat nie ma kompletnie znaczenia, bo zadzior powinien byæ ten sam, tym bardziej, ¿e meczy miêdzynarodowych trochê ma na swoim koncie ch³opak, w tym te¿ zesz³oroczne ME i trema go nie zjad³a - a na turnieju ME niczego takiego nie by³o ). Zadam tu pytanie, czy kto¶ widzia³ Przemka na boisku w trakcie turnieju? Ja nie - to by³ kto¶ inny i nie by³a to ¿adna kontuzja czy brak przygotowania fizycznego. Sk±d ta blokada, nag³e u¶wiadomienie sobie, ¿e jednak nie umiem graæ w koszykówkê, ¿e moje umiejêtno¶ci w porównaniu z innymi s± nik³e? Zobaczy³em dopiero jego cieñ w ostatnim meczu. (Wiêc chyba jednak umie graæ). Dlatego uwa¿am, ¿e atmosfera zrujnowa³a wszystko i to na d³ugo przed turniejem. I ¶miem twierdziæ, ¿e nie tylko ja tak uwa¿am. Ale jak powiedzia³em nie szukajmy teraz winnych tylko znajd¼my sposób na to by problem rozwi±zaæ. Ka¿dy bior±cy udzia³ w tym wydarzeniu powinien sobie zadaæ pytanie co zrobi³em dobrego a co z³ego - taki rachunek sumienia. Zrobi³em dobrze to, a ¼le tamto. Nie baæ siê o ocenê siebie i konsekwencje. Wcale to nie oznacz, ¿e to co dobre by³o dobre, a z³e - z³e. Potem powinno siê to skonfrontowaæ z innymi, ze ¶rodowiskiem zewnêtrznym te¿. Czêsto jest tak, ¿e z zewn±trz co¶ widzi siê zupe³nie inaczej ni¿ z wewn±trz. Nie mówiê, ¿e lepiej czy gorzej - to nale¿y spokojnie oceniæ.Nie piszê o innych sprawach, kto co i w jakim klubie i dlaczego. Bo to jest inny temat i to bardzo szeroki, a ja chcia³em tylko o ME. Jak ¿adnych dzia³añ nie bêdzie to dalej bêdziemy p³akaæ nad rozlanym mlekiem. Chcemy tego? Mo¿e jest nam dobrze tak jak jest, no bo jak tak to dobrze i koniec tematu.
Pozdrawiam
Dariusz Go³ek
marcin urbaniak dnia sierpie 24 2016 15:49:03
By³ Pan najbli¿ej zespo³u tytu³em Przemka je¶li to co Pan opisuje a ¶miem twierdziæ ¿e tak mog³o byæ , to za wynik odpowiedzialny jest sztab trenerów je¶li nie potrafi³ stworzyæ atmosfery ,je¶li kto¶ by³ faworyzowany to jest karygodne.Pana syn jest jednym z najlepszych zawodników w roczniku 2000 i ca³y ¶wiat koszykarski w Polsce to wie ( czêsto bêd±c z moim synem na meczach t³umaczy³em w³a¶nie pokazuj±c Przemka jak mo¿na byæ najlepszym i nie byæ ani gwiazd± ba uruchamiaæ swoich kolegów po " zrobionej swojej robocie"smiley
To przykre ¿e tak siê dzieje , dlatego powtarzam ¿e b³±d nie jest w zawodnikach ale w systemie .

Dobieranie odpowiedniej kadry
Selekcja zawodników na d³ugo przed najwa¿niejszymi turniejami.

Dlatego wa¿ne jest ¿eby¶my pisali nie pod pseudonimami je¶li chcemy ¿eby nasz g³os by³ s³yszany ,czytany.
Co do oceny jest prosta , tak jak napisa³em , w ka¿dej firmie odpowiedzialny za cel ,nie osi±ga go to niestety.....
Jaki by³ Nasz cel nie wiem ale spadek z dywizji A na pewno nie .
A obarczanie win± zawodników jest pod³e ,to nie tenis a gra zespo³owa , zespó³ siê buduje ,szkoli , prowadzi .
Co do zachowañ trenerów , niestety mamy z tym problem ,u¿ywanie wulgaryzmów to standard a nie tak siê buduje szacunek u zawodnika ale kompetencjami ( niestety co¶ o tym wiem)
Jaszczurka dnia sierpie 24 2016 20:41:18
A kto tu obarcza win± zawodników? Przecie¿ wiele osób wyrazi³o ju¿ opiniê, ¿e w ich odczuciu ci sami zawodnicy, prezentuj±cy swój aktualny poziom, mogli zdzia³aæ du¿o wiêcej, gdyby tylko im to umo¿liwiono.

Kiedy pan Dariusz napisa³ o atmosferze w dru¿ynie, wszystko zaczê³o mi siê uk³adaæ w logiczn± ca³o¶æ. To by³o widaæ i jestem w stanie zrozumieæ, ¿e w takiej sytuacji mog³o nic nie i¶æ.
arokis7 dnia sierpie 24 2016 22:11:15
Nie ¶ledzi³em na bie¿±co ME ale po przeczytaniu powy¿szych wypowiedzi muszê "stan±æ w obronie" trenera Puchalskiego i m³odego Pluty (pomijaj±c sprawê atmosfery w dru¿ynie). Co do trenera gdy obejmowa³ funkcjê selekcjonera Nied¼wiadki by³y najlepsze w tym roczniku ale trener zosta³ pozbawiony podstawowej i pierwszej drogi selekcji czyli kadr wojewódzkich. Nie znam trenera osobi¶cie ale z tego co s³ysza³em o dobrych koszykarzy pyta³ znajomych (dziwna selekcja). Co do Pluty znam ch³opaka od mini koszykówki i ju¿ wtedy jego gra wygl±da³a dok³adnie tak samo, wiêc nie krytykujcie zawodnika tylko trenerów którzy Go tego uczyli lub Mu na to pozwalali wtedy.
Jaszczurka dnia sierpie 24 2016 22:38:23
Przepraszam bardzo, a po czym to poznaæ, ¿e Nied¼wiadki by³y wtedy najlepsze w tym roczniku? W MP U-14 mistrzem by³ W³oc³awek, wicemistrzem Sopot, III miejsce mia³ Poznañ, a IV Stalowa Wola. Przemy¶l mecz o V miejsce przegra³ z Bia³ymstokiem.
W nastêpnym roku w tym roczniku nie by³o rozgrywek centralnych, wiêc nie mo¿na wyci±gaæ ¿adnych wniosków.
Wiem, ¿e to szczegó³, ale trzymajmy siê faktów.
BRODA67 dnia sierpie 25 2016 15:59:26
Czym Ja¶ Za M³odu Tr±ci Tym na Staro¶æ Tr±ci - w tym chyba ca³a kwintesencja wszystkich wypowiedzi ... Radom miast "koszykówki" szacun za podjecie organizacji i rozwój koszykówki i plany ale Radomiu gdzie Twoi kibice koszykówki byli na ME U-16 gdzie te nastêpne pokolenia , podobno jest tam tylu m³odych trenuj±cych m³odych roczników to gdzie oni maja podpatrywaæ naj naj - OK nie byli na naszych meczach -B£¡D- ale te¿ nie byli na innych a przecie¿ to przysz³a czo³ówka ¶wiatowych potêg , to sk±d -owi m³odzi - i ich trenerzy maja braæ wzorce ... Bêd±c na ME w Radomiu oprócz Hali i okolic to cisza o ME U-16 w Radomiu -przepraszam to nawet cyrk z przyciópa³ki je¼dzi po mie¶cie z megafonem nie mówi±c o plakatach na ka¿dym s³upie - no tak ale w cyrku s± ma³py a tu na co Rodzinê Radomsk± skusiæ -na nastêpne ME Juniorów na TBL -widaæ brak pomys³u OK ale s± m³odzi HALA po¶rodku i p³aciæ nie trzeba -n i e r o z u m i e m- i wcze¶niej
widzia³em tylko MP w ró¿nych rocznikach i tam ju¿ na pewno podczas 1/2 i fina³ów bywa³o SUUUUPER wiêc dlaczego ME nie supeeer nie rozumiem i do genezy czasami w szko³ach -choæ te¿ nie najlepiej -bywa³o wiêcej kibiców ni¿ na ME w Radomiu- a piszemy o popularyzacji-choæ s± wyj±tki p.Wierzbicki Pomorze tzw.powrót koszykówki do szkó³ - a potem o trenerach i wyborze -na bezludnej wyspie i rak ryba A MY POLSKA W KOSZYKÓWCE JESTE¦MY BEZLUDNA WYSP¡ na dzi¶ i zróbmy by jutro ryba by³a ryb± -apel do Rodziców . Klubów , Trenerów i Zwi±zków bo inaczej siê NI DA
Aleksander Mrozik dnia sierpie 26 2016 00:57:07
ja od siebie tylko dodam parê rzeczy i specjalnie nie bêdê anonimowy.
Najpierw o szkoleniu m³odzie¿y w naszym piêknym kraju 37 milionowym. Litwa ma 3,5 mil, Chorwacja 4,7 mil, S³owenia 2 mil o ile siê lekko nie pomyli³em. Chodzi o to ¿e tam trenerami nie zostajê siê z przypadku. U nas znam tak wiele historii kiedy trenerzy to ludzie, którzy naprawdê nie mieli siê od kogo nauczyæ koszykówki z prawdziwego zdarzenia bo koszykówka 2 ligowa a nawet teraz ju¿ 1 ligowa to naprawdê nie jest wysoki poziom. Potrzebni s± trenerzy z pasj±, którzy maj± i wiedzê (od kogo¶ siê tego nauczyli, poznali wachlarz æwiczeñ ró¿nych aspektów druzynowych i indywidualnych), znaj± koszykówkê z boiska i czuj± grê bo grali, oraz s± autorytetem dla zawodników i maj± z nimi wiê¼. Na tym polega trenowanie i wychowywanie zawodników na dobrych graczy. Ale trzeba robiæ to z g³ow± by nie daæ zawodnikom nabieraæ z³ych nawyków i zachowañ na boisku, bo pó¼niej jest ciê¿ko. NIECO WIÊCEJ BÊDÊ MÓG£ POWIEDZIEÆ O TYM NA SZKOLENIACH DLA TRENERÓW W WARSZAWIE 3.09 WIÊC ZAPRASZAM. NIE JESTEM WSZECHWIÊDZ¡CY ALE PRZEKA¯E PODSTAWY JAKIE S¡ NA MOIM ZDANIEM NAJWA¯NIEJSZE, BY ZAWODNICY NIE NABIERALI Z£YCH NAWYKÓW.

Odno¶nie ME w Radomiu. Je¿eli Trener Puchalski jest z³ym trenerem chcia³bym us³yszeæ propozycjê kto móg³by go zast±piæ. Moim zdaniem sztab szkoleniowy siê nie spisa³ na tych Mistrzostwach.
1) Dru¿yna za pó¼no zacze³a przygotowywaæ warianty taktyczne i budowaæ swoje DNA. Podobno zagrywki zaczeli wprowadzaæ na tydzieñ przed Mistrzostwami. Jezeli to prawda to jest to zdecydowanie za pó¼no.
2) Atmosfera skopana. Je¿eli trener wyzywa zawodników, krzyczy na nich i siê frustruje, nie umiej±c wyt³umaczyæ co druzyna albo dany zawodnik robi ¼le, to nic z tego nie bêdzie. Nigdy
3) Zagrywki te co by³y to nie by³y zagrywki tylko tak zwane "szybkie rozwi±zania". Dwa czy 3 ruchy. Przecie¿ te Stagery które grali¶my zawsze koñczy³y siê dok³adnie tak samo. By³y przewidywalne. To samo z rozwi±zaniem ¶cianki. Po 5 razach wszyscy wiedz± co nast±pi.
4) Tragiczna gra bez pi³ki. Zero zas³on. Stanie w miejscu. Ale to nie wina zawodników. Oni s± m³odzi. Nie za bardzo wiedz± jak maj± siê zachowaæ jak po stronie mocnej grany jest pick and roll.
5) Nie umieli¶my rozbijaæ strefy w meczu z Serbi±, strefy 1-3-1. 20 minut drugiej po³owy Serbowie stali stref± do koñca meczu. Dogonili nas, przegonili i wygrali mecz. ROZBIJAJ¡C T¡ STREFÊ I UTRZYMUJ¡C PRZEWAGÊ UTRZYMALIBY¦MY SIÊ W DYWIZJI A, NAWET GRAJAC W TAKIM STYLU. WYSTARCZY£O ROZBIÆ STREFÊ (a nie oddawaæ 37 rzutów za 3pkt a za dwa 38 rzutów)

Mo¿na du¿o mówiæ na ten temat ale co by³o minê³o. Jak mo¿emy to zmieniæ wszystko na lepsze w 37 milionowym kraju?

1) potrzebujemy jeszcze z 10 klubów m³odzie¿owych pokroju WKK, TREFL, ASSECO, BIOFARM. Klubów stabilnych z wy¿ej wymienion± charakterystyk± trenerów. Nasi zawodnicy musz± graæ, graæ i graæ. ZAWODNICY W STANACH GRAJ¡ 30-50 MECZÓW W SEZONIE KOSZYKÓWKI od listopada do marca, i 30 DO 50 MECZÓW W LIGACH LETNICH od maja do lipca (w lidze letniej tylko siê gra, mecze w dwa razy na tygodniu w wiekszych miastach jak ATLANTA, NOWY YORK, LOS ANGELES, w ma³ych miastach je¼dzi siê tylko na weekendy graæ po parê meczów dziennie do wiêkszych miast.
2) Czy wiecie ile godzin dziennie trenuje siê na zachodzie albo w stanach ? oko³o od 4 do 6 godzin dziennie ka¿dego dnia tygodnia. Nie ¿artuje. jeden d³ugi trening 2,5 godzinny (nie 1,5h bo to za ma³o, sama rozgrzewka trwa po³ godziny) trening indywidualny 1,5h, i sprawno¶ciowy 1h. BRAKUJE HAL, KOMERCYJNIE WYNAJÊCIE HALI ZJADA MA£E I WIÊKSZE KLUBY TE¯.
3) Ka¿dy klub musi mieæ trenera który umie nauczaæ m³odzie¿ techniki, je¿eli trener ma 60 lat i dalej potrafi i ma zapa³ ¿eby uczyæ techniki indywidualnej zawodnika 10 lub 12 latka to naprawdê CZAPKI Z G£ÓW BO MUSI TO KOCHAÆ. Bez nauki poprawnej techniki obrony, rzutu, koz³a, pracy nóg przy zwodach, nauki poprawnej gry ty³em do kosza, nauki zastawienia siê , nauki ustawienia siê w odpowiednim miejscu, nauki zachowañ na boisku co gdzie kiedy i jak, bez tego nigdzie nie zabrniemy albo zabrniemy ale nie tam gdzie USA HISZPANIA LITWA
4) POTRZEBUJEMY SZKOLEÑ TRENERSKICH!!!! SZKOLENIA RAZ NA 2 MIESI¡CE ZJAZDY W GDAÑSKU, WROC£AWIU, WARSZAWIE I KRAKOWIE.

Rozpisa³em siê mogê tak d³ugo. Jest wiele wiele rzeczy które nie zosta³y tu powiedziane.

Na koniec dodam jeszcze jedno. Jestem z Lublina. Trener asystent kadry Polski u16 nie zdradze który ale jest ich 2, podszed³ do mnie w Radomiu i mia³ pretensje ¿e analizuje mecze i b³edy naszej dru¿yny na facebooku. TE¯ MI CO¦, robi³em to by ci co maj± dostêp do mnie, s³uchaæ mogli wyci±gn±æ wnioski. ROBIE TO DLA KOSZYKARZY M£ODYCH i nie obchodzi mnie czy komu¶ sie to podoba czy nie, dopóki zawodnicy mog± siê rozwijaæ i wyci±gaæ wnioski, czy graj± w tym momencie w tym turnieju czy nie. B£ÊDY UCZ¡ I TRZEBA JE WSKAZYWAÆ. Od Zibiego na koniec turnieju us³ysza³em ¿e za du¿o mówie i za ostro o niektórych sprawach. Zibi mówi, "Ale wiesz co oni mówi±, ¿e ty gówno osi±gn±³e¶ w jakim¶ PROBASKECIE LUBLIN". Ju¿ tam nie pracujê. Wiecie dlaczego? Bo Liga Kadetów liczy 3 dru¿yny w woj. Lubelskim. W rok pracy z danymi dzieciakami osi±gneli¶my bardzo wiele. Z nie najbardziej utalentowanych zawodników stara³em siê wydobyæ to co najlepsze, nauczyli siê szanowaæ innych, dowiedzieli siê jak ciê¿ko trzeba pracowaæ by osiagn±æ sukces, nauczyli siê podstaw koszykówki i poprawili rozumienie gry, poprawili technikê a my ka¿dego dnia wk³±dali¶my serce w poprawê ich umiejêtno¶ci.

Ka¿dy g³upi potrafi "prowadziæ" utalentowanych graczy. nauczyæ koszykówki zawodników którzy przez ca³± swoj± krótk± kariere nabierali z³e nawyki jest nieco trudniej.

TAK WIÊC POWIEM JEDNO. NAZYWAM SIÊ ALEKSANDER MROZIK, JESTEM POLAKIEM, I JESTEM TU ABY ZMIENIÆ POLSK¡ KOSZYKÓWKÊ NA DOBRE.

ZAPRASZAM NA PROWADZONE PRZEZEMNIE I PRZEZ KACPE SZKOLENIA TRENERSKIE 3.09.2016 W WARSZAWIE.

NIECH BÓG WAS B£OGOS£AWI
www.hooplifecamps.com
Hunter23 dnia sierpie 26 2016 08:38:03
Szacun dla Aleksa Mrozika za to , ze nie chowa siê za pseudonimem i otwarcie siê wypowiada. Krytyka je¶li jest konstruktywna tylko pomaga.Uwa¿am,¿e im wiêcej takich pasjonatów jak On i np.Wojtek Zeidller tym lepiej...dla polskiej koszykówki ...a nie dla uk³adów i uk³adzików..to co siê dzieje z t± dyscyplin± w PL to katastrofa...utalentowani ch³opcy aby sie rozijaæ musz± wyje¿dzaæ z kraju w wieku 13-15 lat..i jest to inwestycja rodziców..najgorsze jest to , ¿e nie widaæ aby by³o lepiej..¿adnych reform...obowi±zkowych szkoleñ ...drogi ku lepszemu..stajemy sie koszykarskim ciemnogrodem.Prawie 40 mln kraj ...Serce boli , jestem rodzicem bardzo utalentowanego dziecka i niestety zastanawiam siê czy pasja ktora zarazi³em swojego syna to by³ b³±d.. Mamy wiele talentów, niestety u nas nie ma rywalizacji a tylko kilka dru¿yn , meczów na styku to zdecydowanie za ma³o.Bo dopiero wtedy wychodzi z zawodników koszykarskie DNA , jak s± sytuacje w których trzeba wzi±æ odpowiedzialno¶æ za wynik , oddaæ decyduj±cy rzut , wypracowaæ pozycjê dla kolegi...Kilka meczów w sezonie to NIC...bez rywalizacji nie ma rozwoju..wtedy talent staje siê zawodnikem z krwi i ko¶ci...takie mecze na styku to do¶wiadczenie , ktorego nie nabêdzie sie na trenigach..a niestety obecna sytuacja jest jaka jest...mamy kilka fajnych o¶rodków z tego jeden na miarê poziomu europejskiego (WKK za pieni±dze prywatnego Inwestora Pasjonaty....) ale to za ma³o aby rozwin±æ tê dyscyplinê , aby dogoniæ ¶wiat.Tu trzeba zmieniæ system , od podstaw , doinwestowaæ , szkoliæ trenerów , zmieniæ przepisy , podpatrywaæ najlepszych..ilu trenerów z PL pojecha³o na fina³y do Radomia podpatrywaæ????Koszykówka to wielu krajach zachodu czesto dyscyplina nr 2 po footballu...a u nas ...Bez radykalnych zmian bêdzie jeszcze gorzej...Nie rozumiem jak mo¿na siê obra¿aæ na krytykê..to takie p³ytkie...Mam tylko nadziejê, ¿e nied³ugo nadejdzie czas zmian na lepsze bo na to zas³uguje ta dyscyplina , nasi zawodnicy , pasjonaci i kibice!!!!
marcin urbaniak dnia sierpie 27 2016 09:59:12
Rodzice mam dla was info ......
Nowe rozporz±dzenie :
trzech zawodników mo¿e zasiliæ jeden klub x z województwa y .
To oznacza ¿e ja który zje¼dzi³em z synem wiêkszo¶æ klubów po¶wiecili¶my czas ,analizowali¶my wspólnie gdzie bêdzie jego najlepszy rozwój, warunki bytowe ,oraz oczywi¶cie , poziom szko³y.
ZA MOJE PIENI¡DZE KTO¦ PODEJMUJE DECYZJE .......fajnie
Wrócili¶my do rêcznego sterowania .
Czasy siê zmieni³y pobudka!!!!!!!!!
My rodzice obecnie finansuj±cy grê w klubach do cholery mamy chyba co¶ do powiedzenia.
Dziwicie siê ¿e wielu utalentowanych zawodników wyje¿d¿a z Polski?
Celem jest zrównowa¿enie zawodników na terenie Polski ale chyba to jest najgorszy sposób .
Je¶li chcê i¶æ do danego klubu ....nie mogê .
Ile jest w Polsce klubów które szkol± m³odzie¿ na odpowiednim poziomie ??????????? WKK, TREFL, ASSECO.
To mo¿e pojadê do warmiñsko mazurskiego ????!!!!
I to jest pocz±tek i koniec.........
Je¶li rodziæ spotyka siê z taki murem to co mówi dzieciakowi ....zostañ lekarzem ,prawnikiem i olej ten sport a ch³opak mo¿e byæ idealny do tej dyscypliny
Gratuluje pomys³u czekam na nowe
madej1972 dnia sierpie 27 2016 11:29:59
Wiadomo co decyduje ??? Ostatnie zg³oszenie w danym regionie - w którym klubie ma statut wychowanka - czy mo¿e potem siê dopasuje smiley to dzia³a wstecznie ???
miswid dnia sierpie 27 2016 14:02:30
Ale to nie jest nowe rozporz±dzenie - by³o ju¿ w RWS w zesz³ym roku (i poprzednich te¿, choæ nie jestem pewien, czy we wszystkich).

Co ciekawe, dotyczy rozgrywek U18 i U16, a U20 ju¿ nie. Co oznacza, ¿e klub mo¿e ¶ci±gn±æ dowoln± liczbê zawodników z innego województwa, tylko ZG£OSIÆ max trzech do U18 i U16.

I nie jestem pewien, czy przepis ten dotyczy rozgrywek strefowych - to ju¿ pewnie trzeba dopytaæ siê w danym okrêgu.
marcin urbaniak dnia sierpie 27 2016 14:15:01
Raczej rozporz±dzenie obecne , takie mam info z klubu .....tak czy owak jest to chore , je¶li znajdzie siê zawodnik zdolny to ma siedzieæ w klubiku szkolnym lub takim który nie ma mo¿liwo¶ci finansowych a tym samym dobrego ogólnego szkolenia .
Jaszczurka dnia sierpie 27 2016 16:00:56
Jedyny przepis na ten temat, jaki uda³o mi siê znale¼æ, to § 77 Regulaminu Wspó³zawodnictwa Sportowego na rok 2016/2017:

§ 77.
1. Zespó³ zg³oszony do rozgrywek wymienionych w §4 ust. 1, pkt 3 (podpunkty od c do f) mo¿e zg³osiæ do rozgrywek nie wiêcej ni¿ trzech zawodników, którzy w bie¿±cym sezonie dokonali zmiany barw klubowych lub te¿ zostali wypo¿yczeni pomiêdzy klubami
maj±cymi siedzibê w dwóch ró¿nych województwach.
2. Zapis ustêpu 1 nie dotyczy zawodnika, który w poprzednim sezonie reprezentowa³ barwy tego samego klubu, oraz zawodnika objêtego umow± szkoleniow±.

Dokument ten nie wyja¶nia wprawdzie w postanowieniach ogólnych, co to jest "zespó³", ale wedle mojego pojêcia zespó³ to z pewno¶ci± nie to samo, co klub.
boiskodokosza dnia sierpie 27 2016 21:55:40
Witam, to jak tak dla podtrzymania tematu. Pozdrowienia z Kanady. smiley
Dariusz Go³ek
KillBill dnia sierpie 28 2016 21:55:07
Brawo Panie Mrozik!
marcin urbaniak dnia sierpie 29 2016 07:39:15
Trzymam kciuki za Przemka w Kanadzie Panie Darku
Co do przepisów tak jak napisa³em wcze¶niej .
Nie przypominam sobie ¿eby kto¶ finansowa³ mnie przez te lata jak Benek gra ¿eby kto¶ pomóg³ ukierunkowaæ m³odego zawodnika gdzie bêdzie jego najlepszy ,najw³a¶ciwszy rozwój w tym fachu( oczywi¶cie wy³±czaj±c zaprzyja¼nionego trenera )
Tym samym tego typu przepisy zachêcaj± do tego aby wywoziæ zdolniejszych zawodników daleko od tego typu systemy.
Mam wra¿enie ¿e koszykówka m³odzie¿owa jest bezludn± wysp± , kompletnie bez opieki i POMYS£U.!!!!!!
Zachêcam do odwiedzenia Francji Hiszpanii Niemiec ,bilet nie kosztuje fortunê (250 z³) zapoznaæ siê z systemem jaki potrafi sprawiæ ¿e jest wylêgarnia bardzo dobrych zawodników ., przestaæ wymy¶laæ "tak po Polsku ,pod pr±d " bo my s± takie mundre))))
ps dnia sierpie 31 2016 03:04:05
Do Pana Marcina - moim zdaniem widzi Pan problem nie tam gdzie on jest. Tak aby nie rozwlekaæ, jest sobie klub X i szuka dzieci do koszykówki,nastêpnie z tymi dzieæmi pracuje i dziêki temu ma w szeregach nazwijmy to ciekawego zawodnika i jest klub Y, który np.jako bardziej medialny szepce "dajcie go do nas bo siê zmarnuje". To oczywi¶cie najpro¶ciej przedstawiona sytuacja i celowo pomin±³em te bardziej z³o¿one ze wzglêdów czasowych. Przepis ma zatem w jaki¶ sposób ograniczaæ gospodarkê " rabunkow±".
marcin urbaniak dnia wrzesie 01 2016 09:35:07
Panie Ps ( czy wy nie macie imion i nazwisk) POWIEDZIA£EM :ILE ZAINWESTOWA£EM W SYNA ,Rehabilitacje po kontuzjach po parê set z³otych , kontrolowanie fizjoterapeutyczne , odpowiedni sprzêt do æwiczeñ samodzielnych , co to mo¿e klub mu da³!!!!!!! sale obozy,przywo¿enie na treningi ,na mecze,itd za któr± równie¿ p³aci³em.......treningi indywidualne proponowane przez trenerów?????!!!!!! .....nie pamiêtam.
Panie PS , syn jest wolnym zawodnikiem bo na ca³e szczê¶cie go wykupi³em , idzie do klubu który ma mu daæ dobry warsztat on w zamian dobr± grê i zaanga¿owanie ,czysty uczciwy uk³ad z którego obie strony MUSZ¡ SIÊ WYWI¡ZAÆ
Dzieci to nie "rzeczy "Panie PS ,jaka gospodarka ???? handluj sobie Pan swoim synem
JESZCZE RAZ NAPISZE : MAMY SZKOLIÆ W NAJLEPSZY SPOSÓB PRZYSZ£YCH ZAWODNIKÓW , NA SZKOLENIE TRZEBA MIEÆ:
POMYS£
KASÊ
TYM SAMY ,KADRÊ
I LUDZI ZAANGA¯OWANYCH.
Rabunkiem s± ekwiwalenty za dzieciaki .........obecnie jeden z klubów Warszawskich przytuli parê dobrych z³otych i co ? pójd± te pieni±dze na m³odzie¿ ?????czy na zespól drugiej ligi.
Kluby które nazywam szkolnymi oczywi¶cie ¿e s± absolutnie potrzebne ,ale jest moment w którym z wymienionych powodów wy¿ej ,nie podo³a dalszemu dobremu wyszkoleniu zawodnika ,który od klasy juniora potrzebuje co raz bardziej profesjonalnego zaplecza , dodatkowo ,je¶li widaæ ¿e mo¿e byæ to zawodnik obiecuj±cy.
Pisze o tak oczywistych rzeczach, ¿e boli ,to co nie którzy kompletnie nie rozumiej±.
Egoistyczne podej¶cie klubów które nie maj± krótko mówi±c zaplecza ,chc±c POSIADAÆ zawodnika g³ownie dla w³asnych ambicji
nie patrz±c na dobro tego zawodnika ,niszczy w zal±¿ku i tego zawodnika i ten sport .
Wielu zawodników obiecuj±cych ,Panie Ps przestaje uprawiaæ ten sport.
Proszê ,czytaj±cych, wybaczyæ moje oburzenie ale na takie teksty jakie napisa³ Pan Ps ,krew cz³owieka zalewa.
marcin urbaniak dnia wrzesie 01 2016 10:09:17
Dodatkowo Panie Ps nikt mi "nie szepta³ nic na ucho ".
Pokona³em w te wakacje z synem parê tysiêcy kilometrów , analizowali¶my wspólnie ka¿d± propozycjê ka¿dego klubu zainteresowanego ( jeszcze raz chcia³em podziêkowaæ klubom w których byli¶my i osobom z którymi rozmawiali¶my )
Klub medialny?????
Trefl Sopot ,to chyba klub z tradycjami w tej dyscyplinie .
Klub który opu¶cili¶my jak± ma ofertê????
Nie ma ani jednego zawodnika z rocznika 2000 .
Pozostali zawodnicy z rocznika 2001'
Nie ma naboru z rocznika 2002
To co Benek ma równaæ do góry czy do do³u w swoim rozwoju.
Mo¿e ma graæ w drugiej lidze ?????? z Panami po 30 parê lat
Fakty i argumenty ,Panie Ps.
Czuje ¿e Pan Ps to jeden z trenerów "posiadaczy"
ps dnia wrzesie 02 2016 04:57:21
"Handluj sobie Pan swoim synem " - w³a¶ciwie to przez ton Pana wypowiedzi nie powinienem odpowiadaæ ale skoñczê w±tek.
Wyda³em na rehabilitacjê,operacjê i pochodne swoich dzieci "lekk±" rêk± z 20000pln (to tak w temacie pañskiej licytacji). Za syna list czysto¶ci zap³aci³em (to w nawi±zaniu do handlu moim synem).
Widzi i patrzy Pan w bardzo w±skim zakresie i tylko z jednej strony,a tak siê nie da. Aby rozwi±zywaæ problemy naszej dyscypliny trzeba zrozumienia szerszego spectrum.
P.S. Powodzenia dla syna.
EOT
marcin urbaniak dnia wrzesie 02 2016 12:25:41
Mo¿e inaczej , szanuje tych trenerów i taki zarz±d klubu ,który pracuje na dobro zawodnika .
Je¶li stwierdza klub ( nie rodzic ) ze dalsze szkolenie zawodnika na lepszym poziomie w tym w³a¶nie klubie jest niemo¿liwe to pomaga zawodnikowi ,powtarzam ,pomaga zawodnikowi aby poszed³ do lepiej "sytuowanego klubu" znam takich trenerów i znam takie kluby ,ale s± to wyj±tki.
Szersze Spectrum??????
Dlaczego kluby szkolne nie maj± podpisanych umów z klubami z ekstraklasy???? klubami z prawdziwym zapleczem.
Nie codziennie jest zdolny z potencja³em przysz³y koszykarz, ale je¶li siê zdarzy,
w ten czas nie ma problemu z ekwiwalentami ,problemami z tym zwi±zanymi, niesnaskami ,kluby za³atwiaj± to miêdzy sob± ....technika jest te¿ do dogrania w tym przypadku i mo¿e byæ przejrzysta i wiadoma z góry dla wszystkich.
Proszê mi powiedzieæ ,co da trzymanie zawodnika w klubie ,który obiektywnie nie da mo¿liwo¶ci rozwoju .
Nie wiem czy Pan wie, co to jest piramida rozwoju, w ka¿dym klubie ???
Przyk³ad :Jestem bardzo dobrym wyró¿niaj±cym siê kadetem , trenuje , gram z juniorami itd. Standard od dziesi±tek lat ( ja to te¿ przechodzi³em) W Przypadku mojego syna dwa razy piramida siê za³ama³a , z mojej winy??? jego winy???
To co dla chwa³y o glorii tego klubu ,mam zostaæ w tym klubie ????
a gdzie proces szkolenia ?????
Nie wymy¶lajmy ko³a bo jest ono wynalezione,
Popatrzmy na Hiszpaniê, je¶li jest wyró¿niaj±cy siê zawodnik i klasowy klub ,zg³asza akces do tego zawodnika (taka Barcelona) znajduj±cego siê w klubiku szkolnym ,ten drugi ma obowi±zek przekazaæ tego zawodnika(oczywi¶cie kluby siê dogaduj± ) ale ma obowi±zek i dla takiego klubu szkolnego jest to presti¿ ze Barcelona zechcia³a wzi±æ od nich zawodnika , wszyscy pracuj± aby wyszkoliæ jak najlepiej i najwiêcej zawodników ,z tego kraju ,bo jest to presti¿ dla ca³ego kraju i dyscypliny w tym kraju.
Patrzenie wielkoformatowe a nie podwórkowe.
Wspania³e w swojej prostocie ...prawda???
U nas : puszenie siê , obra¿anie , robienie wszystkiego aby skrzywdziæ zawodnika i znamy takie przypadki.
Nie wiem kim Pan jest ,ale je¶li rodzicem wspieraj±cym swojego syna równie¿ i panu i synowi ¿yczê powodzenia.
ps dnia wrzesie 02 2016 17:03:12
BRAWO - jak zapanowa³ Pan nad emocjami to i post bardzo rzeczowy smileyTym razem w pe³ni siê z wszystkim zgadzam. Natomiast niestety zdecydowana wiêkszo¶æ zarz±dzaj±cych klubami nazwijmy je seniorskimi, ma w nosie m³odzie¿ i dlatego nie mog³em siê pogodziæ, ¿e obarcza³ Pan za wszystko uks-y.
¦wietne zdanie,¿e kluby powinny siê dogadywaæ i tu wychodzi,¿e ekwiwalent sam w sobie nie jest problemem.
dygresja dnia wrzesie 02 2016 17:59:02
->Marcin Urbaniak
Czyni Pan wiele ha³asu o nic.
Podpisuj±c pierwsze zg³oszenie w imieniu swojego syna do rozgrywek organizowanych przez PZKosz zobowi±za³ siê Pan do respektowania wszystkich przepisów i regulaminów ustanowionych przez Polski Zwi±zek Koszykówki. To, ¿e nie zapozna³ siê Pan z tymi regulacjami w ¶wietle prawa obci±¿a Pana konsekwencjami z tej niewiedzy wynikaj±cymi.
Nieprawd± jest, ¿e kluby w Polsce maj± jak±kolwiek si³ow± mo¿liwo¶æ zatrzymania zawodnika (o ile nie ma podpisanego kontraktu). Je¶li znajdzie siê chêtny klub do "przejêcia" prospekta ten mo¿e odej¶æ po zap³aceniu kwoty ekwiwalentu za wyszkolenie. Chêtnych klubów do "przechwycenia" zawodnika bywa zazwyczaj wiêcej ni¿ tych, które chc± zap³aciæ za to jakiekolwiek pieni±dze. St±d ostatnio zapanowa³a moda na wykup karty zawodniczej przez rodziców. Dobr± stron± takiej decyzji jest to, ¿e zazwyczaj nie trzeba podpisywaæ wtedy wieloletnich kontraktów, co przy niestabilno¶ci klubów jest wielk± zalet±. Niestety,nie ka¿dego na to staæ.
Zak³adam, ¿e w Pana przypadku trudno¶ci, które napotka³ Pana w zwi±zku z przej¶ciem dziecka do innego klubu, wi±za³y siê z kwot±, jakiej za¿±da³ macierzysty klub. Zgodnie z regulaminami, które powinien Pan znaæ, ustalona jest kwota maksymalna, któr± nale¿y zap³aciæ za zawodnika w okre¶lonym wieku i z okre¶lonym dorobkiem. Zale¿y ona równie¿, wg obowi±zuj±cych przepisów, od tego, do jakiej dru¿yny (na jakim szczeblu rozgrywkowym) gracz przechodzi. Klub proponuje zazwyczaj najwy¿sz± mo¿liw± stawkê. W przypadku braku porozumienia co do kwoty ekwiwalentu decyzjê podejmuje komisja powo³ana do tego celu przy w³a¶ciwym okrêgowym zwi±zku koszykówki. Od zesz³ego sezonu mo¿na od tej decyzji odwo³aæ siê do organu powo³anego przy PZKosz. To luksusowa sytuacja - dwa sezony temu zap³acili¶my z mê¿em za kartê naszego syna maksymaln± stawkê za wychowanka (12 500 z³) po decyzji komisji okrêgowej i takiej mo¿liwo¶ci nie mieli¶my.

Zadaje Pan pytanie, dlaczego kluby szkolne nie maj± podpisanych umów szkoleniowych z klubami ekstraklasy. Kto mia³by na nie odpowiedzieæ? Bonus do tego pytania w postaci dopisku "klubami z prawdziwym zapleczem" ¶wiadczy o Pañskim braku znajomo¶ci realiów polskiej koszykówki, bo klubów ekstraligowych, do których mo¿e Pan oddaæ rokuj±ce dziecko jest tak niewiele, ¿e palce jednej rêki to by³oby za du¿o do tej wyliczanki.

Popatrzeæ na Hiszpaniê jest bardzo mi³o.
Proszê wzi±æ jednak pod uwagê nasze realia: bazê treningow±, ilo¶æ dzieci w szkoleniu, jako¶æ wyszkolenia trenerów i ich zarobki (czy zna Pan jakiegokolwiek trenera m³odzie¿owej koszykówki, który jest w stanie siê utrzymaæ ze zleceñ za prowadzenie dru¿yny?). Je¶li porówna Pan te potencja³y bêdzie Pan wiedzia³, dlaczego znajdujemy siê w takim, a nie innym, miejscu,

Na koniec drobna dygresja. Wkroczy³ Pan na skm z prawdziwym przytupem, podpisuj±c siê imieniem i nazwiskiem i obra¿aj±c (zarzucaj±c brak odwagi) innych u¿ytkowników, którzy na potrzeby udzia³u w dyskusjach u Zibiego przybrali pseudonimy.
Ja lubiê swój nick i nie s±dzê, by taki podpis odbiera³ cokolwiek warto¶ci moich wpisów. My¶lê, ¿e inni u¿ytkownicy mog± mieæ podobne zdanie.
Jednocze¶nie ¿yczê Pañskiemu synowi, by pozna³ Pan granice bezpiecznej dyskusji o karierze sportowej swojego dziecka i aby nigdy nie sta³ siê on "ofiar±" Pana rozemocjonowanego pióra.
Oczywi¶cie nie wykluczam, ¿e mo¿e Pan mieæ inne ¿yczenia w tej kwestii.


Pozdrawiam,
dygresjasmiley
(Aneta Kostecka - Nizio³)
boiskodokosza dnia wrzesie 02 2016 18:25:53
Witam
Wtr±cê siê lekko do dyskusji, dobrze, ¿e nie dosz³o do rêkoczynów smiley. Wa¿ne jest jedno zdanie Pana Marcina: wszyscy pracuj± aby wyszkoliæ jak najlepiej i najwiêcej zawodników ,z tego kraju ,bo jest to presti¿ dla ca³ego kraju i dyscypliny w tym kraju. U nas mam wra¿enie, ¿e te¿ tak jest ale s³owa ca³ego kraju nale¿y zast±piæ s³owem mi/mnie ewentulanie klubowi. Niestety jeste¶my egoistami zadufanymi w sobie. Pokazujemy zawodnikowi perspektywê gry w 1 lidze, a mo¿e kiedy¶ w TBL, a tak jak moje dziecko ma marzenie graæ w NBA - to dla niektórych trenerów jest kolcem w oku, ¿eby nie powiedzieæ w .... . Jak taki zawodnik mo¿e w ogóle mieæ takie marzenia, jak mo¿e chcieæ byæ coraz lepszy. BEZE MNIE???? Nie da rady. To jest tragedia, ¿e dobrych zawodników promuje garstka ludzi, rodzice, moze jeden czy dwóch trenerów klubowych, jakis agent, a reszta zazdro¶ci i nie ma co ukrywaæ do³uje i niszczy. Wywiezienie dziecka z kraju nie jest ³atwe, to jest ocean (Spokojny smiley ) ³ez, kot³owanie sie my¶li w g³owie czy ja dobrze robiê itp! Jest to cholernie trudne dal ch³opaka jak i dla rodziców, matki szczególnie to prze¿ywaj± - ojcowie te¿ (wiem to ju¿ na w³asnym przyk³adzie). Ch³opcy traktuj± to te¿ bardzo uczuciowo, ale na szczê¶cie marzeñ Przemka nie uda³o siê "dzia³aczom" zabiæ, s± i powiem, ¿e wczoraj siê odrodzi³y i to bardzo, wysz³y z tego przyt³oczenia, które dosta³ w prezencie - gratis od "dzia³aczy"! Podziwiam go za odwagê i wytrwa³o¶æ. Brawo mój Przemku. I tu siê powinni PZKOSZOWCY zastanowiæ co dalej. Gdzie ta promocja kraju o której mówi Pan Marcin w przypadku Hiszpanii. O finansach nie bêde ju¿ mówi³, bo to jest tragedia. W skrócie masz biednych rodziców, ale jeste¶ super talentem w koszykówkê - to id¼ do pracy wtedy zarobisz trochê pieniêdzy, bo w kosza rozwijaæ siê nie bêdziesz móg³ smiley. My te¿ przeszli¶my przez lekarzy i rehabilitacje i nie powiem, raz nam klub pomóg³ - nie piszê, który bo reklamy narobiê i bêd± pretensje. A tak to wszystko sami, a niestety milionerami nie jeste¶my.
Tak wiec, nale¿y najpierw zmieniæ swoj±.nasz± mentalno¶æ, sposób my¶lenia. Je¶li chcemy kasy - to ona przyjdzie, ale nie teraz, nie ju¿ - bêd± sukcesy to i bêdzie zainteresowanie, bêd± kibice, bêd± bilety, gad¿ety itp. Ale na razie nie ma, bo wszystko czo przychodzi to natychmiast znika nie wiadomo gdzie! Jeszcze raz powtórzê - mentalno¶æ i sposób my¶lenia!

PS. Pozdrowienia z Vancouver - piêkne miasto.

Dariusz Go³ek
boiskodokosza dnia wrzesie 02 2016 18:40:11
Witam raz jeszcze,
zapomnia³em napisaæ, ze gdybym widzia³ choæ cieñ szansy na to, ¿e ponoæ wielki talent mojego syna, siê rozwinie w Polsce, to nigdzie bym go nie wysy³a³.
marcin urbaniak dnia wrzesie 03 2016 09:22:39
Moi drodzy Pañstwo
Dlaczego wystêpuje ,nie pod pseudonimem ?

Janina Ch³odziñska-Urbaniak (ur. 18 czerwca 1936 r. w £odzi, zm. 19 wrze¶nia 2012 r.[1] w Warszawie) r11; polska koszykarka, jedna z czo³owych zawodniczek w Polsce i Europie. reprezentantka kraju.

Gra³a na pozycji ¶rodkowej. Dziesiêciokrotnie z rzêdu zdoby³a tytu³ mistrza Polski (1955-1964)[2]. Wspó³za³o¿ycielka Polskiego Towarzystwa Koszykówki[3]. W 1965 roku zakoñczy³a karierê sportow±, ale w 1968 powróci³a do gry w drugoligowym Zniczu Pruszków.
W 1963 roku najskuteczniejsza zawodniczka ligi.
Klubowe wicemistrzostwo Europy z AZS AWF Warszawa (1963). Sto³eczna dru¿yna przegra³a wówczas dwumecz fina³owy z Dynamem Moskwa jednym punktem[5].
W latach 1961r11;1963 uznawano j± za najlepsz± ¶rodkow± w Europie.
Z dru¿yn± AZS AWF Warszawa zdoby³a dziesiêæ tytu³ów mistrzyñ Polski z rzêdu (1955-1964), z Poloni± Warszawa br±zowy medal mistrzostw Polski w 1965.
W reprezentacji Polski debiutowa³a w 1955 roku i rozegra³a 121 spotkañ. Piêciokrotnie wyst±pi³a na mistrzostwach Europy (1956 - 5 m., 1958 - 5 m., 1960 - 4 m., 1962 - 6 m., 1964 - 5 m.[6]

To jest odpowiedz
Los zrz±dzi³ ¿e drugie pokolenie ma szanse kontynuowaæ piêkn± sportow± przygodê w tej dyscyplinie , to w³a¶nie babcia Benka zaprowadzi³a go na pierwszy trening do Polonii Wawa naszego macierzystego klubu (mojego brata i mnie )
Kocha³a ten sport ,wiele setek godzin spêdzali¶my w domu na rozmowach o tej dyscyplinie , organizowa³a turnieje ,zaprasza³a dzieci z domów dziecka do poznawania tej dyscypliny.
Zajmowa³a siê m³odzie¿±, po skoñczonej karierze ,jako trener i jako wychowawca w szkole.
To tyle w kwestii wyja¶nienia.
O ile rozumiem rodziców którzy nie chc± wyjawiaæ swoich nazwisk , i pytanie dlaczego????
Odpowiedz jest prosta .....TRENERZY TE¯ TU ZAGL¡DAJ¡ I TO CZYTAJ¡ .
Mój apel o ujawnianie siê jest skierowany do trenerów którzy te¿ czêsto siê tutaj wypowiadaj± ( miejcie panowie odwagê).
Pisze Pani ¿e wszed³em tu z przytupem , uzna³em ¿e my rodzice powinni¶my g³o¶no mówiæ co nam siê podoba a co nie , nasze dzieciaki przecie¿ tego nie zrobi± i nawet nie powinny .
Je¶li chcemy co¶ napisaæ ,to starajmy siê szerzej opisaæ sytuacjê wtedy nie bêdzie nie porozumieñ( do Pana Ps).
Kluby nie interesuj± siê m³odzie¿± ...... to prawda ,w wiêkszo¶ci tak jest .....a co ja pisa³em wcze¶niej , ¿e nie ma systemu szkolenia m³odzie¿y , a kto ?powinien zadbaæ o to aby kluby mia³y obowi±zek interesowania siê m³odzie¿± , kto ? powinien zadbaæ o wspó³pracê pomiêdzy uks ami a klubami .
Podpowiem jak jest w pewnym zachodnim kraju .
Jest trzech g³ównych trenerów ,opracowuj± plan treningowy dla m³odzie¿y , jest on przekazywany do o¶rodków regionalnych o¶rodki regionalne do trenerów uks itd , co to powoduje ¿e taki Benek jad±c z wawa do Sopotu wchodzi na trening który w globalnie nie ro¿ni siê od treningu który mia³ w wawa ( ca³y czas mówimy o m³odzie¿y : mini-koszykówka ,kadeci itd .
Co spotykamy u nas ?????? wyszkolenie m³odych zawodników od lasa do sasa , Trenerzy ( bardzo czêsto nauczyciele wf lub trenerzy z ma³ym do¶wiadczeniem) wymy¶laj± albo cuda ,albo opieraj± siê o ksi±¿ki z przed trzydziestu lat , lub Jeszce gorzej wprowadzaj± zagrywki zespo³ów z NBA ( mówiê tu o wiêkszo¶ci).
Poziom kultury na tych treningach to odrêbna sprawa.
Co do ekwiwalentów ...tak podpisa³em droga Pani ale to co by³o najwa¿niejsze by³o napisane ma³ym druczkiem , regulaminu nie parafowa³em ( ka¿dy s±d to podwa¿y) nie mia³em pojêcia ¿e mój syn zaczynaj±c w wieku 9 lat maj±c jedena¶cie jest wart 4000 z³!!!!. Usmia³em siê .....a co jesli dziecko bêdzie za rok po zmianie klubu ,chcia³o graæ na skrzypcach bo mu sie odwidzia³o ( i tak by³o z Benkiem ,zacz±³ graæ w pi³kê no¿n±) ,przecie¿ ch³opak mia³ wtedy 11 lat
Za co te pieni±dze ?????? za szkolenie ????? a ja g³upi my¶la³em ¿e klub ( dostaj±c pieni±dze z miasta( nasze podatki) od rodziców czasem od sponsorów , robi to z przekonania i powo³ania)
Wyceni³em ekwiwalent na 1000 z³ rozumiej±c ¿e pieni±dze nale¿ siê , jak najbardziej i pos³u¿± na rozwój w tym klubie koszykówki.
Nic bardziej mylnego!!!!! stare pi³ki ,,brak narzêdzi ,typu smileyacho³ki pi³ki lekarskie ....klub o wielkich kiedy¶ tradycjach !!!!!!
Dzisiaj w sprawach spornych decyduje okrêgowy zwi±zek ,je¶li jest to w obrêbie województwa ,je¶li nie to Pzkosz .
Cudownie !!! ekwiwalent zawsze jest to maksymalna kwota ( przypadek).
A gdyby ,jeszcze raz powiem,kluby i uks podpisa³y umowy o wspó³pracy , problem znika definitywnie . Rokuj±cych zawodników jest zaledwie parê % , rodziców rozumiej±cych przepisy oraz to ¿e ich dziecko jest rokuj±ce mo¿e 1%
Pisze Pani ¿e nie mam wiedzy .....byæ mo¿e ale to co widzê to odgórny brak zainteresowania m³odzie¿± .....w tym roku mieli¶my okazjê zwiedziæ parê klubów i wszystkie postanawiaj± ,stawiaæ na m³odzie¿ ale impuls do tego powinien i¶æ ze zwi±zku , je¶li potrafi ustalaæ przepisy,to mo¿e ustali system . dlaczego trener np ma nie dostaæ nagrody finansowej za znalezienie prowadzenie i doprowadzenie dzieciaka do bycia zawodnikiem w wieku seniorskim.
Pomys³ów jest du¿o ( ko³o zosta³o wynalezione podkre¶lam)
Nikogo nie mam zamiaru obra¿aæ ale tak jak napisa³em o ile rozumiem rodziców , to trenerów chowaj±cych siê z pseudonimami ju¿ nie , chcia³bym zobaczyæ opinie trenerów na tematy które my rodzice tutaj poruszamy , ma to na celu poprawiæ to co jest na dzieñ dzisiejszy MARNE.

Co do kariery mojego syna oprócz mnie jest parê osób które mu w tym pomaga ( trenerzy z powo³aniem). Tu w Polsce i nie tylko .
To co napisa³ Pan Dariusz jest absolutna prawd± i wiem ¿e napisa³ Pan to teraz bo Przemek jest bezpieczny ( nikt go nie usadzi na ³awie ) a wiem co to jest !!!!! .
Dlaczego synowie Pana Wójcika wyjechali ,Pana Pluty , i wyjad± nastêpni ....co to oznacza ,¿e ch³opcy na których mo¿na siê wzorowaæ tu na miejscu bêd± wspomagaæ zespo³y zagraniczne i rozwijaæ koszykówkê tam gdzie s± a nie tu ..
Jeszcze raz Panie Dariuszu trzymam kciuki za Przemka ( s±dzê ¿e wiem który trener mu pomóg³ ,chyba ten sam który nam pomaga)

Na nagrobku mojej mamy jest napis

Dziêki koszykówce spe³ni³am swoje marzenia , je¶li je masz to je nazwij
.
Pozdrawiam i wybaczcie za czasem mocne s³owa .....ale charakter do walki odziedziczy³em po Mamie
marcin urbaniak dnia wrzesie 03 2016 09:39:08
I dodam do tego co Pan Dariusz napisa³ .
Jak ch³opak mo¿e mieæ marzenia gry w Eurolidze w Nba ....no jak ?????
Przecie¿ on ma graæ u mnie w klubiku zdobywaæ trofea dla mnie .
Niejednokrotnie taki zawodnik jest eksploatowany do granic mo¿liwo¶ci i wiem co¶ o tym ,przyk³ad Przemka ...ile kontuzji ten ch³opak przeszed³ dlaczego?.
Jeden z trenerów w WKK Powiedzia³ : u mnie zawodnik w tym wieku nie gra wiêcej ni¿ 16 mo¿e 18 min ,,,jak to us³ysza³em to jak miód na moje serce ....ilu jest takich trenerów szanuj±cych , zawodników którzy siê dopiero fizycznie rozwijaj± i niejednokrotnie s± to "pó¼no rozwojowi"
Jest wiele rzeczy drodzy rodzice ,które nale¿y poruszyæ i daæ do my¶lenia nie którym trenerom
marcin urbaniak dnia wrzesie 03 2016 12:43:18
Dodatkowo
zarobki trenera w Hiszpanii
Trenerem w koszykówce m³odzie¿owej( mini kosz i kadet) s± przewa¿nie nauczyciele ,ich ga¿a ,za prowadzenie zespo³u to miesiêcznie 150 euro , pytanie dlaczego to robi± ???? za tak marne pieni±dze.
Mo¿e jest inny cel ? a mo¿e to ¿e im wiêcej taki trener wy³owi talentów ,wprowadzi do koszykówki to bêdzie zauwa¿ony przez zwi±zek ......doceniony.
Pani Aneto koszykówka w waszej rodzinie jest te¿ elementem wa¿nym ,nie podwa¿am Pani wiedzy na jej temat jak równie¿ nie obra¿ê siê za dygresjê co do mojej wiedzy ,staram siê opisywaæ fakty i sytuacje które spotykam jako rodzic ,adepta do bycia koszykarzem.
dygresja dnia wrzesie 04 2016 13:41:44
Panie Marcinie - gratulujê wspania³ej Mamy.
Moja uwaga odno¶nie przytupu nie by³a ukierunkowana na fakt u¿ywania przez Pana w³asnego nazwiska, a raczej na niezbyt grzeczne traktowanie u¿ytkowników podpisuj±cych siê nickami.
Cieszê siê, ¿e mogli¶my to sobie wyja¶niæ.

Nie bardzo wiem, sk±d czerpie Pan wiedzê, ¿e wielu trenerów korzysta czynnie z mo¿liwo¶ci dyskusji u Zibiego. Wg mojej wiedzy wszyscy czytaj± i, czasami, w prywatnych rozmowach komentuj±, nie bardzo jednak kwapi± siê do netowych konwersacji na skm - ie.
Z ró¿nych powodów.
Skm to jest raczej portal informacyjny, a nie miejsce przeznaczone do merytorycznych dyskusji o stanie basketu. Wiêkszo¶æ trenerów wie, sk±d bierze siê s³abo¶æ dyscypliny. Wiedz± równie¿ o tym, ¿e od opisywania i roztrz±sania od lat tych samych problemów, które z roku na rok staj± siê coraz wiêksze (coraz mniej pieniêdzy na sport) nie zmieni siê nic.
Wiêkszo¶æ z nich marzy o sytuacji, by móc s³owo trener wpisywaæ w rubryce zawód wykonywany i by móc ¿yæ godziwie z wykonywanej rzetelnie pracy. Aby rzetelnie wykonywaæ tak± pracê trzeba siê rozwijaæ, byæ na bie¿±co, mieæ mo¿liwo¶æ uczestnictwa w szkoleniach, sta¿ach, konferencjach, mieæ mo¿liwo¶æ konfrontacji prowadzonej przez siebie dru¿yny z silniejszymi przeciwnikami.
Nie da siê tego zrobiæ pó³¶rodkami, na drugim etacie.

Za co te pieni±dze ?????? za szkolenie ????? a ja g³upi my¶la³em ¿e klub ( dostaj±c pieni±dze z miasta( nasze podatki) od rodziców czasem od sponsorów , robi to z przekonania i powo³ania)
Wyceni³em ekwiwalent na 1000 z³ rozumiej±c ¿e pieni±dze nale¿ siê , jak najbardziej i pos³u¿± na rozwój w tym klubie koszykówki.
Nic bardziej mylnego!!!!! stare pi³ki ,,brak narzêdzi ,typu pacho³ki pi³ki lekarskie ....klub o wielkich kiedy¶ tradycjach !!!!!!

Proszê odpowiedzieæ sobie, ilu prospektów "sprzeda³" klub macierzysty Pana syna w ostatnim czasie i ile zarobi³ na ekwiwalentach, nastêpnie proszê przeliczyæ, na ile pacho³ków i pi³ek te kwoty starcz±. Nie wiem równie¿, jakiego rzêdu kwoty klub dostaje od miasta Warszawa, ale z dostêpnych publikacji wynika, ¿e stolica nie ho³ubi zbytnio koszykówki. Czy w tej sytuacji dziwi Pana fakt, ¿e klub wycenia zawodnika wg maksymalnych stawek?
Mnie zawsze dziwi fakt, ¿e kiedy my¶limy o sobie, to chcemy zarobiæ jak najwiêcej, a kiedy chodzi o innych, to powinni to robiæ z pasji...
Pisze Pan o systemie szkolenia jednego z zachodnich krajów. Pisze Pan o tym, ¿e na czele stoi trzech trenerów, którzy opracowuj± ogóln± strategiê rozwoju dla ca³ej federacji. Czy ci trenerzy te¿ robi± to za 150 euro po godzinach normalnej pracy?

Dalej nie wiem, jak mia³aby wygl±daæ wymuszona, odgórnie narzucona wspó³praca klubów szkol±cych z klubami ligowymi i jak dziêki temu mia³by znikn±æ problem ekwiwalentów. W takim uk³adzie zawodnik nie mia³by ¿adnego manewru, bo przez fakt umowy by³by przypisany do klubu, który by³by stron± takiego porozumienia. Chyba nie o tak± sytuacjê Panu chodzi.

W Polsce sytuacja jest nienormalna o tyle, ¿e w szkoleniu nie ma rozdzia³u na rekreacjê i wyczyn.
W pierwszym przypadku klientami s± rodzice, w drugim kluby seniorskie, którym powinno zale¿eæ na jak najlepszym szkoleniu najbardziej predestynowanych do wyczynu. W przypadku braku takiego rozdzia³u trenerzy maj± bardzo ograniczone mo¿liwo¶ci i ¶rodki (brak wsparcia finansowego), by robiæ z tymi rokuj±cymi co¶ wiêcej ni¿ z pozosta³ymi. Po pierwsze r11; przy pozaetatowym zajmowaniu siê koszykówk± brakuje czasu, po drugie zawsze nara¿eni s± na atak innych rodziców, dlaczego z tymi wybranymi pracuj± wiêcej ni¿ z ca³± grup±, a przecie¿ sk³adki wszyscy p³ac± jednakowe.
Wiem, ¿e wiele mo¿na zdzia³aæ pasj±, ale pewne sprawy bez dodatkowych pieniêdzy s± jednak nie do przeskoczeniar30;
Proszê równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e moja uwaga o braku wiedzy dotyczy³a nie koszykówki, a realiów polskiego basketu. Nie ¶mia³abym zarzuciæ Panu ignorancji w kwestiach merytorycznych (szkolenie, technika). Od ponad trzydziestu lat mam okazjê przygl±daæ siê temu, co dzieje siê na ró¿nych szczeblach organizacji polskiego basketu, w ostatnich latach w tej roli, w której Pan wystêpuje obecnie i po w³asnych obserwacjach i zebraniu wiedzy ¶miem twierdziæ, ¿e przypisywanie klubom ekstraligowym zaplecza do rozwoju jest nadu¿yciem i wypaczeniem prawdziwego obrazu.

¯yczê Pana synowi dobrego rozwoju i siêgniêcia po niemo¿liwe.
Pozdrawiam
dygresja
marcin urbaniak dnia wrzesie 04 2016 18:58:32
Odpowiem w ten sposób Pani Aneto
W Hiszpanii a obecnie w Niemczech wprowadzono podobne systemy ,has³em jest :m³odzie¿ ,Pzkosz skupia siê na ekstraklasie , wiêkszo¶æ trenerów z którymi rozmawiam widzi od lat ten sam problem . To jest absurd ¿e w tak du¿ym kraju nie ma ch³opców predysponowanych do tej dyscypliny , ewidentnie jest jaki¶ b³±d w sztuce .
Koszty przelotu do w/w krajów nie s± astronomiczne mo¿e warto pojechaæ podpatrzyæ , bo jednak ca³y czas te kraje odnosz± sukcesy ,nie mo¿na wszystkiego sprowadzaæ do pieniêdzy.
Proszê spojrzeæ na system w rodzimej siatkówce .
Co do pomys³ów to s± has³a, nale¿y dopracowaæ technikê
Np Klub szkolny mo¿e dostawaæ ¶rodki z klubem z którym podpisa³ umowê ale w ci±gu x okresu musi ten pierwszy znale¼æ dwóch trzech itd prospektów z predyspozycjami nie wywi±zanie siê koñczy wspó³prace ,mobilizuje to trenerów do szukania i wstêpnego szkolenia

Czy na takiej £otwie Chorwacji , Litwy, jest wiêkszy kapita³ ( wiem ¿e jest to dyscyplina wiod±ca w niektórych wymienionych krajach)
Wracaj±c do ekwiwalentu , je¶li mam poczucie ¿e te pieni±dze pozwol± wyszkoliæ ,pozyskaæ nastêpnych zawodników polepszyæ sytuacjê w koszykówce to tak !!! ale pieni±dze id± na ,np pi³karzy ....
Co do przyk³adu trio z Hiszpanii , dlaczego nie wprowadziæ takiego pomys³u (oczywi¶cie odp³atnie) , mamy trenerów z ogromnym do¶wiadczeniem takich jak np Pan Szambelan itd .
Wiemy ¿e jest ¼le ,wypowiedzi ,zatroskanie rodziców i tych którzy maja wiedze i tych którzy jej nie maj± ,widz± ¿e po prostu jest ¼le .
Na mistrzostwach w Radomiu wszystkie podkre¶lam wszystkie dru¿yny mia³y w sk³adach rocznik 2001 ...po co ? aby ogrywaæ przygotowywaæ mentalnie ...wiadomo , my nie mieli¶my nikogo !!!! ( i proszê nie my¶leæ ¿e pisze to pod kontem mojego syna ) Oczywi¶cie selekcjoner podejmuje decyzje ale na boga gdyby by³ system "piramidy " który od dziesi±tek lat istnieje to dlaczego my go nie stosujemy ....odpowiedz jest prosta : nie ma pomys³u lub nie chce siê go mieæ.
Pisze Pani o trenerach , przez te lata obserwuj±c trenerów nie tych prowadz±cych Benka ale podczas rozgrywek ro¿nego rodzaju mogê na palcach jednej rêki pogratulowaæ wyboru przecie¿ tak trudnego i odpowiedzialnego zawodu ( praca z m³odzie¿ od 8,9 roku ) reszta to ludzie z przypadku , bardziej zniechêcaj±cych do tej dyscypliny .
Ma pani Racje ¿e ten portal jest informacyjny ale czy nie warto g³o¶no mówiæ wszêdzie ¿e jest ¼le i czas to zmieniæ , ile lat bêdziemy t³umaczyæ niepowodzenia kontuzjami ,pieniêdzmi i tysi±cem problemów .
Czy w Hiszpanii ka¿da Hiszpanka rodzi utalentowanego koszykarza ????.
Nie ma rzeczy niemo¿liwych tym bardziej jak jest zespó³ ....a koszykówka to absolutnie gra zespo³owa
Ja równie¿ ¿yczê Pani synowi rozwoju tym bardziej ¿e jest tam gdzie chcia³ byæ .......marzenia siê jednak spe³niaj± ( ale szczê¶ciu czasem trzeba pomóc )
Pozdrawiam i mam nadziejê do zobaczenia na jakim¶ z meczy
Antoni dnia wrzesie 04 2016 22:14:10
Panie Urbaniak widzê ¿e jest Pan nie tylko zorientowany mocno co do zarobków trenerów w Polsce ale równie¿ i zagranic± ubolewam nad tym ¿e nie daje Pan spokoju ¦P wielkiej gwia¼dzie Polskiej kobiecej koszykówki spokojnie spoczywaæ ale to ju¿ pañska osobista sprawa nie mnie to oceniaæ widzê pañskie mocne rozgoryczenie pewnie nie spe³nione marzenia.Daj Pan synowi spokojnie trenowaæ mo¿e pañska presja go deprymuje widzê ¿e potrzebne Panu akwarium z rybkami one wszystkich wys³uchaj±, szacunek dla Pani Dygresji za m±dre podsumowanie pañskiego rozgoryczenia my¶la³em ¿e FACET w tym wieku posiada wiêcej powagi a nie p³acze jak m³odociany ch³opiec a je¶li chce pan powstrzymaæ emigracje POLSKICH TALENTÓW po za granice naszego pañstwa to zacznijmy od tego aby nasi rodzimi skauci nie zabierali ich za granice tylko niech stworz± w Polsce szkó³ki z prawdziwego zdarzenia na polskiej ziemi skoro uwa¿aj± siê za takich fachowców tylko po co tam za werbunek maj± po parê tysiêcy euro o u nas nic i jak nie wiemy o co chodzi to chodzi o pieni±dze dobranocsmiley
marcin urbaniak dnia wrzesie 05 2016 10:21:01
Moi drodzy Pañstwo...... widzimy w³a¶nie wpis jednej z osób gdzie niew±tpliwie mocno nacisn±³em na odcisk ,jest to albo trener( bo zosta³ pozbawiony jednej z lokomotyw do realizowania jego ego, w pierwszej kolejno¶ci albo rodziæ z dru¿yn w której gra³ Benek ,bo jego w³asne dziecko nie zdobêdzie medaliku).
Takie w³a¶nie s³owa s³ysza³em niejednokrotnie od w/w, typu cytuje: frustrat ,despota ,koszykarz z niespe³nionymi swoimi marzeniami ,daj spokój swojemu synowi nie wtr±caj siê w jego treningi w jego rozwój itd . Moje hobby ,dla twojej wiadomo¶ci, to stare samochody ( i nie w skali 1/24) w okresie prosperity, mia³em ich cztery ,ostatni mia³ dostaæ Benek na 18 urodziny ale jego hobby to koszykówka i podjêli¶my decyzje o sprzeda¿y przeznaczaj±c te pieni±dze na jego hobby.
Tak ¿e ja swoje marzenia zrealizowa³em z nawi±zka a teraz wspomagam syna w realizowaniu jego ( i mamy pomoc od osób 100 razy lepiej znaj±cych siê na realiach dzisiejszej koszykówki ni¿ ja)

Co do mojej Mamy i jej ¶wiêtego spokoju ,powiem Panu....... ( chocia¿ chêtnie u¿y³ bym niepartykularnego zwrotu) to wiele razy chodzimy w³a¶nie z Benkiem na jej grób bo sam tego chce i chce byæ taki jak jego Babcia ,by³a dla niego nie tylko wzorem ale i mentorem ¿yciowym, to w³a¶nie Nina ( tak kaza³a siê zwracaæ Benkowi do siebie ,bo nie czu³a siê wiecznie m³oda) opowiada³a ma³emu ch³opcu jak piêkna przygodê sportow± prze¿y³a uprawiaj±c koszykówkê ,jeszcze jako ma³y dzieciak pomaga³ w organizowaniu np spotkañ koszykarskich z dzieciakami z domu dziecka.
Chamski wpis w stosunku do mojej rodziny i do mnie nie rusza mnie , mam i wrogów ale mam i przyjació³ .
Dzisiaj Benek zaczyna w nowym klubie , oczywi¶cie ¿e nie jest ³atwo, daleko od domu ,ale s³yszê i czuje ¿e jest zadowolony , sam szuka³ miejsca do lepszego rozwoju .
Co do '' m³odociany ch³opiec " to fakt ¿e mimo mojego wieku czuje siê rewelacyjnie , co do rybek, to mam psa( bultrerkê) i uwielbia mnie s³uchaæ, co do skautów ,to robi± swoja robotê o której kolego nie masz zielonego pojêcia ( tak dostaj± parê tysiêcy euro jak za konia ..... ,wpis Pana Dariusza Go³ka jest chyba wystarczaj±cy ,dlaczego...... co do emigracji jego syna i to naprawdê daleko!!!!
To skauci maja tworzyæ szkó³ki ???????
Ch³opie kim ty jeste¶? z sk±d ty siê urwa³e¶ ? czy remis Naszej reprezentacji tak ciê zdeprymowa³
Ju¿ raz ci napisa³em je¶li masz odwagê bezpardonowo ,chamsko wypowiadaæ siê tutaj na forum ,to miej odwagê napisaæ kim jeste¶ !!!!
Dla mnie i nie tylko ( mia³em parê telefonów ) jeste¶ kolego zwyk³ym HEJTEREM .
Dalsze wpisy tego typu co do mojej osoby i rodziny mog± siê skoñczyæ w niemi³y sposób dla ciebie !

Wczorajszy wyrok Naczelnego S±du Administracyjnego daje nadzieje na to, ¿e autorzy obra¼liwych wpisów na forach internetowych nie bêd± ju¿ d³u¿ej bezkarni. Od teraz ka¿da osoba fizyczna bêdzie mog³a uzyskaæ dane "hejtera" z sieci. To rewolucja w podej¶ciu do anonimowo¶ci w internecie.
Prowadz±c Firmê mam dobra kancelarie prawn± .
Przepraszam wszystkich za moja mo¿e agresywn± wypowiedz w stosunku do jakiego¶ Antoniego ,ale nie pozwolê szkalowac ani mnie a tym bardziej mojej rodziny.
marcin urbaniak dnia wrzesie 05 2016 10:40:37
Ten portal tak jak Pan Aneta stwierdzi³a jest wymiana ,spostrze¿enie , opinii konstruktywnej ,a nie osobistych "wycieczek ".
Ma zwróciæ uwagê na niedoskona³o¶ci i ich poprawê, w tej dyscyplinie.
Nic nie robienie chyba jest najgorszym rozwi±zaniem.
Pozdrawiam ( wy³±czaj±c typowych hejterów)
boiskodokosza dnia wrzesie 05 2016 19:07:55
Witam
Wow 70 komentarzy!!! Zibi to chyba rekord, ale znaczy, ¿e temat jest wa¿ny.
Pozdrawiam
D.Go³ek
marcin urbaniak dnia wrzesie 05 2016 20:58:14
Pierwszy trening i od razu technika u¿ytkowa ( relacje syna )
Zadowolenie i entuzjazm , bardzo dobra atmosfera w bursie i przyjacielskie przyjêcie przez starszych kolegów .
Mi³o by³o pos³uchaæ w rozmowie telefonicznej i s³yszeæ zadowolenie .
paolo69 dnia wrzesie 06 2016 09:46:22
DAJ Pan ju¿ spokój z tym Benkiem , po to siê ju¿ ¿a³osne robi.
BRODA67 dnia wrzesie 08 2016 18:40:23
Dziñ Dybry ALBO DOBRY WIECIER jak kto woli duuu¿¿¿o si e popisa³o a co siê porobi ...
-ME Radom super miejsce na rozgrywki , dobra atmosfera , zaanga¿owanie , a na Trybunach prócz Rodziców i dzia³aczy - i to nie tylko na meczach Polski - to ze ¶wiec± kibiców szukaæ -a by³y faajne ch³opaki
-na rozgrywkach- zw³aszcza regionalnych , troszku lepiej Centralnych (zale¿y gdzie) -¶wieci pustkami , nawet w naszym Sopocie , hala przy szkole ale ¿eby m³odzi na Starszych w weekend to NIE no OK w ramach lekcji bo Pani kaza³±
A My piszemy o Doros³ych Decydentach , zacznijmy od podstaw -patrz K.Wierzbicki -Trefl Sopot-to trwa , ale je¿eli chcemy WYNIKU to trwa , trwa kilka , kilkana¶cie lat , a zaczyna siê od aktywno¶ci dzieciaków , potem m³odzie¿y ALE POPARTEJ AKCEPTACJ¡ ¦RODOWISKA bo nawet naj naj NAJLEPSZY SZTAB TRENERSKI wobec braku akceptacji-zw³aszcza w¶ród m³odzie¿y-nie osi±gnie i nie wydobêdzie nic oprócz kilku sporadycznych laurów - rozpowszechniajmy BASKET w¶ród M³odych zaanga¿owanych i niezaanga¿owanych w sport -muzyków , plastyków , hip-hopowców i odwrotnie bo ka¿de obustronne zainteresowanie przyniesie wiele pozytywów a jego brak PUSTE HALE DZI¦ I JUTRO - no i do dzie³a anga¿ujmy si³y dla przysz³o¶ci BASKETU wPOLSCE
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Filipowi Zemrzyckiemu trudno odebraæ pi³kê
Filipowi Zemrzyckiemu trudno odebraæ pi³kê
Turniej Juniorów r.90/91 Katowice 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi