News: ME U18 rocz.1998/99 Skopje Macedonia 29.VII - 7.VIII.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:37:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U18 rocz.1998/99 Skopje Macedonia 29.VII - 7.VIII.2016
Kadra Polski
 1 Czarnogóra
2 Ukraina
3 Slowacja

4 Wêgry
5 Belgium
6 Polska
7 Estonia
8 Czechy
9 Anglia
10 Gruzja
11 Bialoru¶
12 Bu³garia
13 Islandia
14 Portugalia
15 Dania
16 Macedonia
17 Holandia
18 Austria
19 Luxembourg
20 Rumauia
21 Albania
22 Szkocja
23 Irlandia
24 Cypr

Historia zatoczy³a ko³o. Ma³e pañstewko na Ba³kanach  gdzie liczba ludno¶ci nie przekracza miliona (mniej ni¿ Warszawa) po raz drugi (U20) eliminuje Reprezentacje Polski pañstwa z liczb± mieszkañców 36 miljonów ! Mowa tu o Czarnogórze
Rocznik 1999 nie zagra za rok w Dywizji A

W ostatnim meczu Mistrzostw Europy U18 przegrywamy z Belgi± i zajmujemy identyczne miejsce co Kadra U20 czyli VI
dodaj±c 16 dru¿yn z dywizji B zajmujemy w Europie 22 miejsce

Z dodatnim bilansem spotkañ  naszej kadry  5 zw. 3 por. nie awansujemy do dywizji A


 Mecze grupowe

29.VII Polska - Wêgry 72 : 76  (19-18, 24-14, 17-20, 12-24)  STATYSTYKI
Wilczek 18 (5x3), Bogucki 12, Kobel 9, Musia³ 9, Szczypiñski 12, Go³êbiowski 3, Kurpisz 3, Rutkowski 2, Pietras 2

30.VII Bu³garia - Polska  69 : 74  (18-13, 22-21, 18-18, 11-22)
  STATYSTYKI
Go³êbiowski 13, Wilczek 12 (2x3), Szczypiñski 11, Rutkowski 10, Wysocki 8, Bogucki 6, Musia³ 6, Kurpisz 5, Kobel 3

31.VII Cypr - Polska  42 : 70  (12-13, 8-18, 5-16, 17-23)  STATYSTYKI

Kurpisz 16, Szczypiñski 11, Go³êbiowski 9, Musia³ 8, Wilczek 7, Jod³owski 6, Bogucki 4, Kolenda 3, Rutkowski 2, Wysocki 2,

2.VIII Polska - Macedonia 104 : 66  (21-10, 25-20, 31-24, 27-12)  STATYSTYKI
Szczypiñski 16, Wilczek 14, Pietras 12, Kurpisz 11, Go³êbiowski 10, Rutkowski 8, Kolenda 7, Kobel 6, Bogucki 6, Jod³owski 6, Wysocki 5, Musia³ 3

3.VIII Irlandia  - Polska 79 : 88  (21-23, 21-19, 16-17, 21-29)  STATYSTYKI
Wilczek 20, Kurpisz 17, Rutkowski 12, Go³êbiowski 11, Jod³owski 10, Pietras 7, Kolenda 5, Musia³ 2, Szczypiñski 2, Bogucki 2

1 Wêgry        10 pkt.  (+113)
2 Polska          9 pkt.  (+76)
3 Bu³garia      8 pkt.  (+74)
4 Macedonia   7 pkt. (-37)
5 Cypr            6 pkt.  (-112)
6 Irlandia       5 pkt.  (-114) 

5.VIII Æwieræfina³ :  Czarnogóra - Polska 75 : 53  (27-16, 21-18, 8-3, 19-16)
  STATYSTYKI
Szczypiñski 13, Kurpisz 11, Boguski 10. Rutkowski 8, Go³êbiowski 5, Kobel 2, Wysocki 2, Wilczek 1, Kolenda 1,
 
6.VIII PLAY-OFF V -VIII  Polska - Estonia 86 : 60  (14-14, 21-14, 21-22, 30-10)  STATYSTYKI
Kurpisz 15, Szczypiñski 11, Wilczek 10, Go³êbiowski 9, Pietras 9, Jod³owski 7, Rutkowski 6, Kobel 5, Kolenda 3, Bogucki 7,

7.VIII mecz o V miejsce: Belgia - Polska 71 : 51  (20-10, 12-15, 16-16, 23-10)  STATYSTYKI
Szczypiñski 11, Rutkowski 10, Jod³owski 10, Kurpisz 6, Kolenda 5, Wilczek 4, Bogucki 2, Go³êbiowski 2, Kobel 1

OFICJALNA STRONA MISTRZOSTW EUROPY£ukasz Kolenda
28.VII.1999
rzucaj±cy obroñca 190
Trefl Sopot
wych. Nenufar E³k
ME U16
Jakub Kobel
25.XI.1998
rozgrywaj±cy 184 cm
WKK Wroc³aw
ME U16

Miko³aj Kurpisz
3.V.1998
silny skrzyd³owy  202
Biofarm BJ Poznañ
wych. BT Opalenica
ME U16
Jakub Musia³ 
22.VIII.1998
rozgrywaj±cy 182 cm.
WKS ¦l±sk Wroc³aw

Debiut ME
Dominik Rutkowski
25.I.1998
niski skrzyd³owy 194
WKK Wroc³aw
ME U16, U16, U18

Daniel Go³êbiowski 
6.II.1998
rzucaj±cy obroñca 196
.
SMS PZKosz
ME U16

Mateusz Szczypiñski
8.V.1998
rozgrywaj±cy 192 cm.
MKS Dabrowa Górnicza
wych. WKK Wroc³aw
ME U16
Bartek Pietras
28.II.1998
silny skrzyd³owy 207
Estudiantes Madryt
wych. TKM W³oclawek
ME U16
Micha³ Jod³owski
4.XII.1998
¶rodkowy 206 cm.
WKK Wroc³aw
wych. ¦l±sk Wroc³aw
ME U16
Olaf Wysocki
16.I.1998
silny skrzyd³owy 202
WKS ¦l±sk Wroc³aw
wych. Gim 92 Ursynów
Debiut w ME
Adrian Bogucki
18.XI.1999
¶rodkowy 212 cm
Polonia Leszno
SMS PZKosz
ME U16
Dominik Wilczek
16.VII.1999
rzucaj±cy obroñca 192
WKS ¦l±sk Wroc³aw
ME U16


Kadra Polski zawodnicy foto FIBA
przygotowa³ zibi
Komentarze
Dragon dnia lipiec 28 2016 21:54:26
Powodzenia ch³opaki.
Czy jest gdzie¶ transmisja video?
Pawcio dnia lipiec 29 2016 15:41:38
3 lata temu Make by³a na etapie póznego gierka obawiam siê ze nie bêdzie ¿adnych przekazów video..
Jaszczurka dnia lipiec 29 2016 19:46:47
Wynik meczu Polska - Wêgry 56 : 65 (19-18, 8-3, 17-20, 12-24), pocz±tkowo podany na oficjalnej stronie mistrzostw, by³ b³êdny. Ju¿ poprawili, ale niestety nie zmienia to faktu, ¿e mecz zosta³ przegrany. Chocia¿ mia³ inny przebieg ni¿ na statystykach z oficjalnej strony.. "Na ¿ywo" zgubiona by³a wiêksza czê¶æ 2. kwarty, a mecz mia³ dramatyczn± koñcówkê - 18 sekund przed koñcem by³ remis.
Po raz kolejny prawid³owe statystyki by³y na stronie http://live.fibaeurope.com/www/Default.aspx
MacRew dnia sierpie 02 2016 11:25:51
z innej beczki: Dlaczego pod artyku³em dotycz±cym Kadry 2000 (U16) brak jest mo¿liwo¶ci komentowania?
paolo69 dnia sierpie 02 2016 13:51:44
no w³a¶nie
Jaszczurka dnia sierpie 02 2016 23:22:40
Czy tutaj przy równej ilo¶ci punktów trzech pierwszych dru¿yn w grupie jest tworzona ma³a tabelka?
Je¶li tak, to wed³ug mnie awans mamy niezale¿nie od wyniku meczu Bu³garia - Wêgry. Kwesti± pozostaje tylko to, czy z pierwszego, czy drugiego miejsca. Najlepiej by by³o, gdyby Bu³garia wygra³a 4, 5 albo 6-cioma punktami - wtedy awansujemy z pierwszego. Je¶li siê mylê, to niech mnie kto¶ poprawi.
KillBill dnia sierpie 03 2016 10:12:28
Gratulacje dla chlopaków!!! Super wystêp z Macedonia. Trochê siê obawia³em tego meczu a tu bardzo pewna wygrana.
@ Jaszczurka, Musimy wygrac z Irlandi± inaczej w przypadku wygranej Bu³garów z Wêgrami zabrak³oby nam punktu do wyj¶cia z grupy. To niby formalno¶æ ale w koszykówce m³odzie¿owej wszystko jest mo¿liwesmiley i tak bêdzie ma³a tabelka jesli Bu³garzy wygraj±.
@MacRew i Paolo - albo problem techniczny albo cenzura. Czesc komentarzy dotyczacych rocznika 2000 by³o nawet usunietych.
Jaszczurka dnia sierpie 03 2016 12:06:08
Nawet nie przelecia³a mi przez g³owê my¶l, ¿e mo¿emy przegraæ z Irlandi± smiley
Tak po prawdzie, to przy zwyciêstwie Wêgrów nad Bu³garami, wcale nie musieli¶my z t± Irlandi± wygrywaæ. Widaæ, ¿e trener da³ trochê odpocz±æ ch³opakom. Teraz Czarnogóra? Oby drugie podej¶cie by³o lepsze...
paolo69 dnia sierpie 06 2016 07:29:21
W zasadzie pora¿ka z Czarnogór± nie by³a to trudna do przewidzenia. taki jest stan koszykówki w Polsce miejsca 20-30 w EU. raz na jaki¶ czas wygrana z wy¿ej notowanym przeciwnikiem tylko zaciemnia obraz ale to wszyscy wiemy i co ni nic , ci co zarz±dzaj± polska koszykówk± albo siê nie znaj±, nie maj± pomys³u, albo maj± to wszystko w ......... i nie ³ódzmy sie ¿e w u16 bêdzie inaczej, bo nie bêdzie.
ps dnia sierpie 06 2016 10:03:47
Mia³em co¶ szerzej napisaæ ale po zastanowieniu ile to ju¿ razy pisali¶my na tym portalu i kiedy¶ na portalu Micha³a ¦widerskiego stwierdzi³em, ¿e spo¿ytkujê energiê w inny sposób.....poczekam z ciekawo¶ci jedynie na podsumowanie wystêpów przez sztaby szkoleniowe.......
paolo69 dnia sierpie 06 2016 10:25:35
DO ps. ¶wiête s³owa, a sztaby bêd± zadowolone, towarzystwo wzajemnej adoracji.
KillBill dnia sierpie 06 2016 12:22:33
Wegrzy, Slowacy w polfinale a to nie sa koszykarskie kraje.. i znacznie mniejszy potencjal ni¿ u nas.. co¶ jest nie tak. Pozytyw taki, ze z dobrej strony pokaza³ siê m³odszy rocznik ktory wróci nam dywizjê A w U-18 w przyszlym roku. nie widze inaczej. Trzymajmy kciuki za U-16 zeby siê utrzymali. Sa 2 indywidualnosci i kilku walczakow.
Jaszczurka dnia sierpie 06 2016 18:13:43
Kibicujê gor±co ch³opakom z U-16 i mocno trzymam kciuki, ale martwi mnie plaga kontuzji. Dru¿yna bêdzie gra³a w sporym os³abieniu. Czy takie rzeczy na pewno dziej± siê bez przyczyny?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
14
14
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi