News: Puchar Niepodleg�o�ci rocz.2004 Biezdrowo 11-13.XI.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 02:37:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Niepodleg�o�ci rocz.2004 Biezdrowo 11-13.XI.2016
Turnieje Podsumowanie
 W Biezdrowie nieopodal Sierakowa odby� si� Og�lnopolski Turniej M�odzika U13 o Puchar Niepodleg�o�ci. W turnieju bra�o udzia� 8 dru�yn z 5 wojew�dztw (wielkopolskie, zachodniopomorskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie i ��dzkie. Rozegrano 20 spotka� po ka�dym z nich wybrano MVP meczu. Wyr�niony zawodnik otrzyma� statuetk� i magazyn MVP. Turniej sta� na bardzo przyzwoitym poziomie. Rozegrano wiele emocjonuj�cych spotka� z ,,dramatycznymi ko�c�wkami,,� (jedna dogrywka, oraz zwyci�ski rzut w ostatniej sekundzie� meczu o pi�te miejsce Kacpra Tarkowskiego z Koszalina)

To by�a trzecia edycja turnieju Niepodleg�o�ciowego Po raz trzeci Puchar pozostaje w Wielkopolsce. W pierwszej edycji Turniej rozgrywany by� w Pniewach wtedy to wygra� zesp� Nobli�ci Wielichowo, kolejne dwa rozegrano w Biezdrowie. Pierwsze miejsce w tych� turniejach wywalczy� zesp� z Sierakowa. Rok temu pod nazwa Kormoran Sierak�w w tym roku Basket Club Sierak�w. Zibi by� na wszystkich trzech turniejach i ma nadzieje �e za rok przyjedzie ju� do Sierakowa do NOWEJ HALI !

 Ch�opcy Jarka Czeka�y nie mieli sobie r�wnych pewnie wygrywaj�c pi�� meczy. Dobrymi meczami pokazali �e potrafi� gra� w Basket a, nieoczekiwane 6 miejsce na turnieju w Wieliczce by�o brakiem pe�nego sk�adu. Ju� za miesi�c ch�opcy z Sierakowa jada na silnie obsadzony turniej do Ostrawy (w kt�rym to zagraj� z Mistrzami Niemiec, Czech, S�owacji i W�gier)

Nie mo�na nie wspomnie� o wypiekach przepysznych ciast. Wszyscy (kibice, zawodnicy trenerzy) mogli naje�� si� ciasta do woli. Nie ma drugiego takiego s�odkiego turnieju w Polsce (25 du�ych blach r�nych ciast !) BRAWO MAMY !

W pierwszy dzie� turnieju wieczorem wszyscy uczestnicy mogli ogl�da� mecz pi�ki no�nej na telebimie Polska – Rumunia. Zibi przeprowadzi� konkurs. Ka�dy zawodnik musia� napisa� wynik meczu i ile bramek strzeli Lewandowski. 5 zawodnik�w wskaza�o wynik 3-0 i dwie bramki ,,LEWEGO,, ka�dy kto zgad� otrzyma� upominek zwi�zany z kadr� Polski
W drugim dniu po zako�czeniu spotka� rozegrano konkursu dla wszystkich ch�tnych. W konkursach: osobiste, tr�jki oraz Big Shoot� bra�o udzia� ponad 50 zawodnik�w, najlepsi otrzymali nagrody !

Zawodnicy nie byli osamotnienie na widowni zasiadli kibice z Koszalina, �yrardowa, Torunia, Szczecina, Skierniewic i z wielkopolskich klub�w dopinguj�c swoje pociechy BRAWO !
Fabian Milde� zawodnik Twardych Piernik�w dozna� powa�nej kontuzji r�ki (z�amanie z przemieszczenie) Pogotowie� zawioz�o Fabiana do Poznania na operacje…. ju� na drugi dzie� z u�miechem na twarzy kibicowa� swoim kolegom z �awki. Od trenera otrzyma� wyr�nienie. Fabianowi�yczymy szybkiego powrotu do zdrowia

W ostatnim dniu turnieju ostanie spotkania u�wietni�y wyst�py zespo�u tanecznego Wisienki z Sierakowa. Puchar, medale statuetki wr�cza� Burmistrz Sierakowa Witold Macio�ek. Ka�dy uczestnik turnieju otrzyma� pami�tkowa koszulk� oraz p�yty Karaoke. Najm�odsi uczestnicy (rocz.2007) z Osiecznej otrzymali pi�ki

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI


SKM serdecznie dzi�kuje organizatorom turnieju za zaproszenie
Do zobaczenia za rok w Sierakowie


 MVP:
Kamil Paluszak

BC Sierak�w

  5 ALL-STARS:

Jan �miglak
BC Sierak�w
Eryk G�si�ski�
UKS 3 �yrard�w
Nikodem Kaniecki
Wilki Morskie Szczecin
Hubert S�kowski�
Twarde Pierniki Toru�
Antoni Siewruk�
MKK Basket Koszalin


mecz o 7 miejsce: BC OBRA UKS Jedynka Ko�cian - UKKS Iskra Osieczna 42 : 21� (14-6, 6-7, 13-4, 9-4) MVP: Stanis�aw Nowak
mecz o 5 miejsce: AZS PWSZ Skierniewice - MKK Basket Koszalin 32 : 34� (8-13, 4-8, 9-2, 11-11)� MVP: Kacper� Tarkowski
mecz o 3 miejsce: Wilki Morskie Szczecin - Twarde Pierniki Toru� 41 : 12 (7-1, 10-4, 12-0, 12-7) MVP: Krzysztof Nosal
FINA�: BC Sierak�w - UKS Tr�jka �yrard�w 29 : 60� (3-16, 8-10, 7-22, 11-12) MVP:� Kamil Paluszak

TOP 10 Najlepsi Strzelcy� Turnieju
1 Eryk G�si�ski 83 Tr�jka �yrard�w
2 Mateusz Zar�ba 78� AZS PWSZ Skierniewice
3 J�drzej Janowicz 71 Iskra Osieczna
4 Antek Siewruk 53 Basket Koszalin
5 Nikodem Kaniecki 55 Wilki Morskie Szczecin
6 Maciej� �lusarczyk 48 Basket Koszalin
7 Jan �miglak 45 Basket Sierak�w
8 Miko�aj Wac�awik 42 Basket Sierak�w
9 Alex Najder 36 Basket Sierak�w
10 Kamil Paluszak 39 Basket Sierak�w

 Konkursy:

Big Shoot (nagroda pi�ka Energa Basket)

1. Fabian Maciejewski - Obra Ko�cian
�
Rzut za 3 punkty pod rz�d� (nagroda koszulka Draft Camp)

1. Kamil Paluszak - Basket Sierak�w: 9 tr�jek pod rz�d !!!
2. Krystian Zi�bi�ski - Tr�jka �yrard�w 3 tr�jki pod rz�d
3 Piotr Samolak - Iskra Osieczna 2 tr�jki z rz�du

Osobiste (Nagroda wyj�tkowy zegarek Basketball)
1 Kr�glewski Bartosz 10/8 Tr�jka �yrard�w
2 Znamierowski Oliwier� 10/7 Wilki Morskie Szczecin
3 Tuszy�ski Micha� 10/6� Pierniki Toru�
�� S�kowski Hubert 10/6� Pierniki Toru�
�� Paluszak Kamil 10/6 Basket Sierak�w
��

PLAY-OFF
MKK Basket Koszalin – BC OBRA UKS Jedynka Ko�cian 57 : 23 (14-8, 10-6, 13-8, 20-1) MVP: Maciej �lusarczyk
Iskra Osieczna – AZS PWSZ Skierniewice 38 : 42 (10-11, 6-12, 6-8, 16- 11) MVP: Mateusz Zar�ba
BC Sierak�w� – Wilki Morskie Szczecin 43 : 23 ( 15-10, 13-8, 8-0, 8-5) MVP: Kamil Paluszak
UKS Tr�jka �yrard�w_ Twarde Pierniki Toru� 37 :� 27 (6-8, 7-12, 8-4, 16-3) MVP: Jakub Marcinowski

GRUPA I

MKK Basket Koszalin – Twarde Pierniki Toru� 39: 35 (4-7, 8-9, 7-10, 14-7, 6-2) MVP: Antek� Siewruk
UKS Iskra Osieczna – Basketball Club Sierak�w� 11 : 72� (0-22, 2-16, 2-22, 7-12) MVP: Miko�aj Wac�awik
MKK Basket Koszalin – UKS Iskra Osieczna 31 : 35 (14-1, 4-8, 7-12, 6-14) MVP:Franciszek Nowacki
Twarde Pierniki Toru� – Basketball Club Sierak�w 18 : 62 ( 2-12, 4-15, 8-13, 4-22) MVP: Mateusz Molik
MKK Basket Koszalin - Basketball Club Sierak�w� 39 : 62 (15-14, 7-12, 3-14, 14-22) MVP: Miko�aj Wac�awik
Twarde Pierniki Toru� – UKS Iskra Osieczna� 29 : 19 (9-2, 12-6,2-6, 6-7)� MVP: Marcel Drozdowski

1 Basketball Club Sierak�w�� 6 pkt. �
2 Twarde Pierniki Toru� 4 pkt. ��
3 MKK Basket Koszalin� 4 pkt. ���
4 UKS Iskra Osieczna�� 4 pkt.
��
GRUPA II
BC Obra UKS Jedynka Ko�cian –� UKS Tr�jka �yrard�w� 31 : 29� (7-6, 13-6, 8-8, 3-9) MVP: Cezary Wojciechowski
Wilki Morskie Szczecin - AZS PWZS Skierniewice� 39 : 30� (17-8, 6-12, 12-2, 4-8)� MVP: Nikodem Kaniecki
BC Obra UKS Jedynka Ko�cian - Wilki Morskie Szczecin 21 : 27 (6-4, 8-3, 4-13,3-7) MVP: Ignacy K�dzierski
UKS Tr�jka �yrard�w – AZS PWZS Skierniewice� 40 : 32 (9-6, 10-7, 9-9, 12-10)� MVP: Eryk G�si�ski
BC Obra UKS Jedynka Ko�cian - AZS PWZS Skierniewice� 15: 18� (4-2, 8-8, 3-2, 0-6) MVP: Jakub W�jt
UKS Tr�jka �yrard�w – Wilki Morskie Szczecin 32 : 26 (3-6, 8-4, 9-7, 12-9)� MVP: Mateusz Towarek

1 UKS Tr�jka �yrard�w� 5 pkt.
2 Wilki Morskie Szczecin� 5 pkt.
3 AZS PWZS Skierniewice� 4� pkt.
4 BC Obra UKS Jedynka Ko�cian�� 4 pkt.

UCZESTNICY

��.................................................................
WYRÓ¯NIENIE TRENERA
1
 BASKETBALL� CLUB� SIERAK�W

4 Kamil Paluszak 6+4+9+8+12=39
5 Alex Najder4+10 +12+6+4=36
6 Mateusz Molik 8
7 Bartosz� Szczechowiak 12+6+4+2+15=39
8 Aleksander Kami�ski 3
9 Marcel Nowak 4
10 Eryk Wylega�a 4+5+6+8+3=26
11 Jan �miglak 8+10+8+10+9=45
12 Tymoteusz Witczak 4+6+2+4+6=22 >>>
13 Daniel Pape 8
15 Miko�aj Wac�awik 16+12+11+1+2=42
16 Oskar Adamczak 6
18 Kacper Doro�a�a 6+2+8+2+6=24
2
 UKS TR�JKA �YRARD�W

5 Jakub Mr�z 2
6 Krystian Zi�bi�ski 2+4+4+0+0=10
10 Mateusz Towarek 2+2+8+7+)=19
12 Piotr Kaczanowski 3+10+0+0+9=22
13 Adrian M�ynarski 0
16 Jakub Marcinowski 8� >>>>>>>>>>>>
18 Kamil Papuga 0
23 Eryk St�pniewski 2+0+3+2+4=11
24 Aleksander� Grzesiak 4
32 Eryk G�si�ski 15+19+15+27+7=83
55 Krzysztof Sa�achewicz 2
82 Piotr Sujka 5
3
 WILKI MORSKIE SZCZECIN

4 Aleksander� D�bicz 4+0+6+4+0=14
5 Damian Czerniejewski 0
6 Filip Dejer 0+0+6+2+2=10
7 Oskar Loks 4
8 Micha� Chmurzewski 2
9 Nikodem Kaniecki 16+12+11+2+14=55
10 Kacper Sudo� 4
11 Ignacy K�dzierski 15+6+4+2+6=33
12 Kacper Dziarmaga 2
13 Krzysztof Nosal 0+2+0+2+6=10
14 Maksym Cie�lewicz 2
15 Mateusz �ukasiewicz 2
18 Oliwier Znamierowski 2+6+5+2+9=24 >>
4

TWARDE PIERNIKI TORU�
4 Micha� Tuszy�ski 1
6� Bart�omiej Lefek 6+0+2+4+1=13
8 Jan Misiaszek 2
9 Marcel Drozdowski 0+0+8+2+2=12
10 Hubert S�kowski 4+4+0+8+7=23
11 Fabian Milde 3� >>>>>>>>>>>>>>>>>
12 �ukasz Jarmoszewicz 2
13 Jan Bosowicz 6
14 Konrad D�browski 4
15 Franciszek Talarek 6+6+2+6+0=20
18 Mateusz Thiede 6+0+4+2+1=13
23 Antoni� Oskroba 0
25 Igor Marcinkowski 3+4+4+0+1=12
26 Pawe� Sowi�ski 5+0+4+1+0=10

5
 MKK BASKET KOSZALIN

4 Nikodem Wojciechowski 0+6+4+2+2=14
5 Dominik Jag�a 7
6 Kacper� Tarkowski 2+4+2+8+6=22
7 Maciej ��lusarczyk 13+2+8+16+9=48 >>>
8 Tristan� Basandowski 0
9 Kuba� GrochulskI 4
10 Dominik Martusewicz 0+2+6+4+0=12
11 Kuba �elazowski 7
12 Bartek Musia� 5+10+1+7+12=35
14 Antek Siewruk 15+2+11+20+5=53
16 Igor O�ga 0

6
 AZS PWSZ SKIERNIEWICE

4 Wiktor H�adu�ski� 2
9 Kamil Bieli�ski 4
21 Micha� Teofilak 9
18 Jakub Marat 9+4+2+7+2=24
14 Filip Kwiatkowski 0
7 Mateusz Zar�ba 15+13+9+20+21=78� >>

8 Bartosz Dziuda 0
12 Bartosz Anoraszewski� 4
11 Jakub Domanowski 0+4+2+5+3=14
19 Eryk Golenia 3
0 Pawe� Guzik 1
17 Jakub W�jt� 0+5+3+0+2=10
10 Miko�aj Salamon 3

7
 BASKET CLUB KO�CIAN

4 Frydrych Kajetan 12+1+5+4+5=27
7 Wojciechowski Cezary 4+1+1+6+6=18
8 Nikodem Klupie� 0
9 Hubert Ka�mierczak 2+8+0+4+0=14 >>>
10 Bartosz Kr�glewski 0+2+6+4+2=14
11 Cezary Dukacki 2
12 Nikodem Wojdowski 1+2+1+0+8+2=14
13 Stanis�aw Nowak 8
15 Nikodem Frydrych 6
16 Mateusz Ciszewski 2+0+2+5+5=14
19 �ukasz Ciorga 4+2+0+0+0+8=14
22 Marek Pluciwski 2+0+0+0+0+8=10
18 Fabian Maciejewski 0
0 Jakub Hertmanowski 0

�
8
 UKKS ISKRA OSIECZNA

4 Simon Kubacki 4
6 Wojciech Samolak 1+2+2+2+3=10
7 Stanis�aw Ma�kowiak 2
8 Dawid Wilk 6
10 J�drzej Janowicz 6+15+11+23+16=71� >>
11 Jan Paradowski 2+8+0+8+0=18
12 Pawe� Nolbrzyk 4
15 Adrian Lis� 0
20 Franek Nowacki 2
25 Zosia Nowacka 0
27 Jakub Janwicz 2
0 Piotr Samolak 0
0 Jan Ma�kowiak 0




Zasady gry
- obowi�zuj� przepisy PZKosz
- czas gry: 4x10 minut „brudnej” gry
- wynik spotkania musi by� rozstrzygni�ty
- czas dogrywki 2 min czasu zatrzymywanego
- czas zatrzymywany w ostatnich 2 minutach meczu oraz na czasy dla trener�w
- w ka�dej kwarcie trener mo�e wzi�� po jednym czasie
- mecze zostan� rozegrane pi�kami nr 5 a wysoko�� koszy 3,05 m system gry „nowa pasarella”
- w przypadku r�wnej ilo�ci punkt�w miedzy zespo�ami decyduje kolejno: wynik bezpo�redniego spotkania, ma�a tabelka pomi�dzy zainteresowanymi zespo�ami ( punkty, r�nica koszy , wi�ksza ilo�� zdobytych koszy) Kwestie nie obj�te regulaminem rozstrzyga organizator zawod�w.

Nagrody

Ka�dy zesp� otrzyma puchar , medale dla trzech pierwszych zespo��w, statuetki dla MVP turnieju, dla najlepszej pi�tki ALL STARS turnieju, nagrody w miar� pozyskania sponsor�w.

Zakwaterowanie, wy�ywienie i miejsce rozgrywania mecz�w
Szko�a Podstawowa w Biezdrowie
Uczestnicy przywo�� ze sob� �piwory. Organizator przygotuje dla ka�dego uczestnika turnieju materac.
Wy�ywienie – od obiadu w pi�tek do obiadu w niedziel�
Op�aty: 160 z� od osoby za wy�ywienie i zakwaterowanie, 300 z� wpisowe od dru�yny.
Opiekunowie przy zakwaterowaniu wp�acaj� zwrotn� kaucj� w wysoko�ci 150.00 z� (na wypadek uszkodze�, zniszcze� itp. Zwrot kaucji po zdaniu pomieszcze� zakwaterowania zespo�u).


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnie



Rejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kossmann Olga MKS Zabrze
Kossmann Olga MKS Zabrze
Kadra ¦laska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi