News: Sokó³ Cup Rocz.2003 Dzialdowo 27-29.VI.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 14:00:11
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Sokó³ Cup Rocz.2003 Dzialdowo 27-29.VI.2016
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 27-29 maja w Dzia³dowie w sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ Nr 2 przy ul. Polnej odby³ siê kolejny ju¿ VIII Ogólnopolski Turniej w Mini Koszykówce dziewcz±t (rocznik 2003 i 2005) i ch³opców (rocznik 2003) „SOKÓ£ CUP – 2016”. Jest to najwiêkszy turniej basketu w Dzia³dowie. Wyst±pi³y 24 zespo³y dziewcz±t po osiem w roczniku 2003 i 2005 i osiem ch³opców w roczniku 2003.

W turnieju dziewcz±t rocznika 2005 zdecydowane zwyciêstwo odnios³a dru¿yna UKS Sokó³ Dzia³dowo - podopieczne Sylwii Raczy³o, wygrywaj±c wszystkie mecze. Tak¿e w roczniku 2003 wygrywaj±c wszystkie mecze zwyciê¿y³y podopieczne Justyny ¦ladowskiej z KKS Olsztyn. W turnieju ch³opców wygra³ zespó³ z Bielska Podlaskiego z kompletem punktów. Drugie miejsce zaj±³ zespó³ Jakuba Pietrzaka UKS Sokó³ Dzia³dowo.

Wszystkie dru¿yny otrzyma³y puchary, dyplomy, trzy najlepsze medale. Wyró¿nionym zawodniczkom i zawodnikom organizatorzy ufundowali statuetki i gad¿ety, a ka¿dy uczestnik sta³ siê w³a¶cicielem koszulki, kubka, szklaneczki i skarpet z nadrukiem loga turnieju.

Puchary, medale, statuetki i nagrody wrêczali burmistrz Miasta Grzegorz Mrowiñski, starosta Powiatu Marian Janicki, Dyrekcja szko³y oraz go¶æ honorowy koszykarz reprezentacji Polski Damian Kulig.


FOTO GALERIA DZIA£DOWO WM


Ch³opcy (2003)

Grupa A
UKS Sokó³ Dzia³dowo - SP 3 Pas³êk 36:18
UKS Trójka Nidzica II - UKS Jagiellonka Warszawa 26:38
UKS Sokó³ Dzia³dowo - UKS Jagiellonka Warszawa 43:15
UKS Trójka Nidzica II - SP 3 Pas³êk 42:25
UKS Jagiellonka Warszawa - SP 3 Pas³êk 44:26
UKS Sokó³ Dzia³dowo - Trójka Nidzica II 32:21

Tabela

1. UKS Sokó³ Dzia³dowo 3 3 0 6 111:54
2. UKS Jagiellonka Warszawa 3 2 1 5 97:95
3. UKS Trójka Nidzica II 3 1 2 4 89:95
4. Polonia SP 3 Pas³êk 3 0 3 3 69:122

Grupa B

UKS Trójka Nidzica - Junior Basket Club Olsztyn 31:38
KS Legion Legionowo - UKS MOSIR Bielsk Podlaski 11:54
UKS MOSIR Bielsk Podlaski - Junior Basket Club Olsztyn 42:23
KS Legion Legionowo - UKS Trójka Nidzica 44:37
UKS MOSIR Bielsk Podlaski – UKS Trójka Nidzica 55:26
KS Legion Legionowo - Junior Basket Club Olsztyn 27:35

Tabela

1. UKS MOSiR Bielsk Podlaski 3 3 0 6 151:60
2. Junior Basket Club Olsztyn 3 2 1 5 96:100
3. KS Legion Legionowo 3 1 2 4 82:126
4. UKS Trójka Nidzica 3 0 3 3 94:137

Pó³fina³y / Strefa 1/4
UKS Sokó³ Dzia³dowo – Junior Basket Club Olsztyn 33:21
UKS Jagiellonka Warszawa – UKS MOSiR Bielsk Podlaski 16:42

Strefa 5/8
UKS Trójka Nidzica II – UKS Trójka Nidzica 23:37
Polonia SP 3 Pas³êk – KS Legion Legionowo 32:33

Mecz o 7-8 m. UKS Trójka Nidzica II – Polonia SP 3 Pas³êk 43:32
Mecz o 5-6 m. UKS Trójka Nidzica – KS Legion Legionowo 47:29
Mecz o 3-4 m. Junior Basket Club Olsztyn – UKS Jagiellonka Warszawa 29:46
Mecz o 1-2 m. UKS Sokó³ Dzia³dowo – UKS MOSiR Bielsk Podlaski 4:35

Koñcowa klasyfikacja :

1. UKS MOSIR Bielsk Podlaski
2. UKS Sokó³ Dzia³dowo
3. UKS Jagiellonka Warszawa
4. Junior Basket Club Olsztyn
5. UKS Trójka Nidzica
6. KS Legion Legionowo
7. UKS Trójka Nidzica
8. Polonia SP 3 Pas³êk

MVP turnieju
- Perzyna Maks - UKS MOSiR Bielsk Podlaski

Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju
£azowski Kacper - UKS Sokó³ Dzia³dowo
Najlepszy obroñca turnieju
Wilhelm Karol - UKS Jagiellonka Warszawa

All Stars – Najlepsza pi±tka

Grigoruk Jakub - UKS MOSIR Bielsk Podlaski
Cytla³ Artur - UKS Sokó³ Dzia³dowo
Garbacz Aleksander - UKS Jagiellonka Warszawa
Ogonowski Rados³aw - Junior Basket Club Olsztyn
Wojciechowski Pawe³ - UKS Pi±tka Bielsk Podlaski

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach

Walerian Maciej - UKS MOSIR Bielsk Podlaski
Malulu Robert - UKS Sokó³ Dzia³dowo
Aleksandrowicz Patryk - UKS Jagiellonka Warszawa
Zapadka Hubert - Junior Basket Club Olsztyn
Bandurski Jakub - UKS Trójka Nidzica
Senkowski Micha³ - KS Legion Legionowo
Tañski Tymek - UKS Trójka Nidzica II
Liwski Gracjan - Polonia SP 3 Pas³êk

Wyró¿nienie trenera
¦wietliczny Jakub - MOSiR Bielsk Podlaski
Szmidt Dominik - UKS Sokó³ Dzia³dowo
Sarna Jakub - UKS Jagiellonka Warszawa
Okulicz Mi³osz - Junior Basket Club Olsztyn
Malinowski Oliwier - UKS Trójka Nidzica
Matysiak Wojciech - KS Legion Legionowo
Tañski Maks - UKS Trójka Nidzica
Kosowski Jakub - Polonia SP 3 Pas³êk

Najm³odszy zawodnik - Mamiñski Hubert – UKS Trójka Nidzica

Sk³ad UKS „Sokó³” Dzia³dowo: Augustynowicz Mateusz, Bourdon Adam, Brzozowski Antoni, Cytla³ Artur, Gromadkiewicz Bartosz, Klimas Kamil, £azowski Kacper, Malulu Robert, Margalski Krystian, Nadolski Jakub, Rêbowski Rafa³, Rogoziñski Kacper, Szmidt Dominik – Trener: Pietrzak Jakub.

Sk³ad SP Nr 3 Pas³êk:
Adameczek Jakub, Bobrowicz Damian, Futrega Andrzej, Jakubszon Adam, Kosiorek Wiktor, Kosowski Jakub, Liwski Gracjan, Paw³yk Jakub, Pogorzelski Kacper, Rapacki Pawe³, Szymañski Maciej, Wasilewski Hubert, Wolicki Patryk – Trener: Kowal Krzysztof.

Sk³ad UKS „Trójka” Nidzica
: Bandurski Jakub, D³ugiñski Jakub, Malinowski Oliwier, Pa³y¶ Dominik, Piñski Andrzej, Ratañski Adrian, Smoliñski Jakub, Wojciechowski Pawe³ – Trener: Ru¶ Andrzej.

Sk³ad UKS „Trójka” Nidzica II:
Krysiak Denis, Krzymiñski Patryk, Mamiñski Hubert, Matuszczak Filip, Sinkowski Hubert, Strzelecki Dorian, Tañski Maks, Tañski Tymek – Trener: Kosobucki Jaros³aw.

Junior Basket Club Olsztyn:
Ciunel Jakub, Fija³kowski Wojciech, Koz³owski Oliwier, Mirowski Kacper, Mróz Bartosz, Ogonowski Rados³aw, Okulicz Mi³osz, Suchecki Maks, Szczepañski Piotr, Zapadka Hubert – Trener: Kacprzak Rafa³, asystent: Chmielewski Jakub.

WYNIKI DZIEWCZ¡T ORAZ FOTOGALERIA

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pogoñ - GTK Gliwice.
Pogoñ - GTK Gliwice.
¦KM sezon 06/07 U-14 rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi