News: III Puchar Rektora AGH rocz. 99, 03, 04, 05 Kraków 9-11.IX.2016 r. - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 01:45:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Puchar Rektora AGH rocz. 99, 03, 04, 05 Kraków 9-11.IX.2016 r.
Turnieje Podsumowanie
III Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Rektora AGH
Kraków  9 - 11 Wrze¶nia 2016 r.

FILMIKI WGRYWAJ¡ SIE NA SERWER - do ¶rody bêd± wszystkie

FOTO  ZIBI

 U18 rocznik 1999/00  (8 dru¿yn)


1 Rosa Radom

2 MKS D±browa Górnicza
3 Cracovia Kraków SMS MG
4 BC Prieviedza
5 Korona Kraków
6 Biofarm BJ Poznañ
7 £KS £ód¼ SMS MG
8 SMS Katowice


 MVP:
Konrad Nowik 
Rosa Radom

ALL STARS : 
£ukasz Lewiñski – MKS D±browa Górnicza 
Karol Nowakowski – KS Rosa Sport Ataf Radom 
Karol Sasnal – KS Cracovia 1906 
Jakub Kadasi – MBA Prievidza 
Koperski Maciej – AZS PK Korona Kraków Grupa A

KS Cracovia 1906 – MKS D±browa Górnicza 60-48 (17-15; 10-7; 17-17; 16-9)
MKS: Lewiñski 23, Skiba 6, Tomczyk 5, Niespor 5, Jakleka 4,Sala 3,Bielecki 2
CRACOVIA: Nowak 16, Nowacki 14, Skubiñski 12, Pacho³ek 7, Sasnal 6, Sakowski 2, Puchalski 2,   Bogus³awski
Biofarm Poznañ – £KS £ód¼ Szko³a Gortata  64-40 (13-11; 20-11; 13-7; 18-11)
BIOFARM: Leszczyñski 11, Gi¿yñski 10, Krajewski 10, Tomarowski 7, Santer 7, Lewandowski 6, Kricki 6 , Drozdowski 4, Krajewski A. 3
£KS: Karpak 12, Brandys 6, Brzy³ka 5, W³odarczyk 4, Rajch 4, Lipiñski 2,Sadowski 2, Kujawa 2, Stadnicki 2, Bechciñski 1
KS Cracovia 1906 – Biofarm Poznañ 49-54 (7-11; 15-12; 14-19; 13-12)
CRACOVIA: Sasnal 16, Nowak 10, Nowacki 8, Pacho³ek 8, Sakowski 5, Skubiñski 2
BIOFARM: Gi¿yñski 10, Leszczyñski 9, Krajewski 7, Lewandowski 6, Knicki 6,Tomaszewski 5, Drozdowski 5, Krajewski 4, Sauter 2

MKS D±browa Górnicza – £KS Szko³a Gortata 73-55 (12-14; 13-22; 15-20; 15-17)
MKS:
Niespor 13, Skiba 13, Lewiñski 13, B³ezecki 8, Sala 6, Tomczyk 6, Gordon 5,  Chorab 4, Stêpiero 3, Pos³uszny 2
£KS: Kaprak 12, Zakarzewski 11, Studnicki 10, Kujawa 8,  Bechoiñcrki 5,  Lipiñski 3
KS Cracovia 1906 – £KS Szko³a Gortata 69-46 (22-11; 9-3; 17-22; 21-10)
CRACOVIA:
Nowak 13, Skubiñski 12, Bogus³awski 10, Sasnal 9, Nowacki 8, Sakowski 5, Pacholek 5, D±browski 2 ,Puchalski 2, Jankowski 2, Karpik 1
£KS :
Karpiak 12, Kujawa 6, Rajch 5, Stadnicki 5, Bechciñski 5, Zakrzewki 4, Jakubowski 4, Brandys 3, Bry³ka 2
MKS D±browa Górnicza-Biofarm Basket Poznañ 64-28 (13-7; 24-8; 15-5; 12-8)
MKS:
Jakie³a 19, Lewiñski 17, Chorab 8, Tomczyk 5, Skiba 5, Saua 4, Bielecki 4, Stêpieñ 2
BIOFARM: Gi¿yñski 6, Lewandowski 4, Krajewski 3, Sobiech 3, Krajewski 3, Leszczyñski 2, Junicki 2, Sanier 1

1 MKS D±browa Górnicza  5  pkt.  (+24)
2 KS Cracovia 1906   5 pkt.  (+7)
3 Biofarm Poznañ  5 pkt.  (-29)
4 £KS £ód¼ Szko³a Gortata   3 pkt

Grupa B
KS Korona Kraków – SMS Katowice 72-38 (25-2; 20-14; 7-15; 20-7 )
KORONA:  Graniczka 26, Kopeæ 23, Betley 8, Chmiel 6, Pieni±¿ek 5, Zawada 2,  Wolnicki 2
SMS: Koch 9, Nowak 7, Heliñski 6, Stró¿czyk 5, Adamczyk 3,Kud³acik 2,  Rozynek 2, Bielecki 2,  Kukuczka 2
MBA Privedza – KS Rosa Sport Radom 50-62 (20-20; 8-11; 9-17; 13-14)
PRIEVIEDZA: Kadasi 23, Hucjak 8, Mokran 8, Hromada 7, Horvath 4
ROSA: Nowik 17, Zió³ko 10, Nowakowski 8, Krakowiak 6, Lis 5, Wo¼niak 4, Waniewski 4, Bernasiak 3, Golus 2, Walski 2

KS Korona Kraków – MBA Privedza 40- 52 (15-7; 7-17; 14-7; 4-21)
KORONA: Koperski 14, Betley 10, Pieni±¿ek 5, Skorupski 5, Graniczka 4,  Brykalski 2
PRIEVIEDZA: Mounañ 20,Moasi 17, Rozenberg 4, Hucjak 4, Hromaoa 2, Harout 2, Pavol 2

SMS Katowice – KS Rosa Sport Radom 40-67 (9-15; 12-16; 6-22; 11-14)
SMS:  Nowak 13, Melinski 6, Ka³u¿a 6, Stró¿czyk 4, K³aczek 3, Rozywek 2, Bielecki 2, Sowa 2, Kukuczka 2
ROSA: Wo¼niak 16, Nowakowski 9, Golus 8, Zió³ko 7, Wolski, Nowik 5, Bernasik 4, Waniewski 4, Lewandowski 2, Krakowiak 2, Wolszczak 2, Lis 2

AZS PK Korona Kraków-KS Rosa Sport Ataf Radom 38-51 (10-9; 6-11; 8-11; 14-20)
KORONA:
Pieni±¿ek 9, Koperski 7, Ras 6, Betlem 5, Skorupski 5, Chmiel 2, Zawada 2, Brykañski 2
ROSA: Lis 9, Krakowiak 9, Lewandowski 6, Nowik 6, Nowakowski 5, Waniewski 5, Bernasiak 4, Wolszczak 3, Walski 2, Golus 2
SMS Katowice-MBA Prievidza 46-48 (12-10; 15-17; 11-10; 8-11)
SMS:
K³aczek 9, Sowa 7, Bielecki 7, Nowak 6, Ka³uza 4, Pous 4, Rozynek 3, Heliñski 2, Kukuczka 2, Koch 2
PRIEVIEDZA:
Kadasi 12, Mokran 10, Hromada 8, Pavol 7, Huljak 6, Harbut 3, Hronsky 2
 
1 KS Rosa Sport Radom   6 pkt.
2 BC Prieviedza   5 pkt.

3 KS Korona Kraków   4 pkt.
4 SMS Katowice   3 pkt.

Miejsce 5-8: £KS Szko³a Gortata £ód¼- AZS PK Korona Kraków 61-65 (19-16; 10-10; 12-20; 16-11; dogrywka 4-8)
£KS: Zakrzewski 24, Bry³ka 9, Rajcu 9, W³odarczyk 5, Firley 4, Becuciñski 4, Kujawa 3, Brandys 3
KORONA: Koperski 22, Betlem 18, Pieni±¿ek 15, Brykalski 7, Skorupski 2, Zawada 1
Miejsce 5-8: Biofarm Basket Poznañ- SMS Katowice 65-45 ( 9-10; 20-16; 19-8; 17-11)
BIOFARM: Leszczyñski 16, Lewandowski 13, Drozdowski 9, Gi¿yñski 9, Krajewski 8, Krajewski 7, Ilnicki 2, Tomaszewski 1
SMS: Stró¿czyk 9, K³aczek 7, Nowak 6, Bielecki 6, Kukuczka 6, Polis 5, Sowa 2, Rozynek 2, Adamus 1, Kocu 1
 Pó³fina³:   KS Cracovia 1906 – KS Rosa Sport Ataf Radom 54 - 67 (13-22; 21-14; 6-8; 14-23)
CRACOVIA: Nowak 10, Pacho³ek 10, Sasnal 8, Skubiñski 7, Nowacki 7, Bogus³awski 5, Karpik 3, Sakowski 2, Puchalski 2
ROSA: Waniewski 14, Nowik 13, Zió³ko 13, Krakowiak 9, Golus 7, Nowakowski 5, Bernasiak 4, Lis 2.
Pó³fina³:   MKS D±browa Górnicza - BC Prieviedza  59 : 38 (20-5; 15-12; 8-15; 16-6)
MKS: Lewiñski 14, Gordon 8, Chorab 8, Skiba 7, Bielecki 6, Stêpien 5, Tomczuk 4, Jakie³a 3,Flisikowski 2, Pos³uszny 2, 
PRIEVIEDZA: Kadasi 9, Hronsky 6, Rozenberg 4, Horvati 4, Barniak 2.
o 7 miejsce : £KS £ód¼ Szko³a Gortata -  SMS Katowice  67 : 61 (14-25; 21-14; 13-13; 19-9)
£KS: Kujawa 18, Zakrzewski 16, Karpiak 10, Firlej 7, Stadnicki 4, W³odarczyk 3, Bry³ka 3, Bechciñski 2, Brandys 2, Rajca 2.
SMS: Nowak 18, Stró¿czuk 11, Bielecki 8, Kukuczka 8, Rozynek P. 5, Rozynek M 4, K³aczek 4, Kocha 3, 
o 5 miejsce  AZS PK  Korona Kraków - Biofarm Poznañ  54 : 42 (9-12; 14-12; 15-13; 16-5)
KORONA: Koperski 22, Pieni±¿ek 8, Brykalski 6, Bentley 6, Chmiel 5, Skorupski 5, Zawada 2. 
BIOFARM: Leszczyñski 15, Gi¿yñski 5, Lewandowski 5, Sauter 5, Krajewski 5, lmicki 5, Krajewski 3.
o 3 miejsce : BC Prieviedza - Cracovia Kraków  37 : 55 (18-6; 17-4; 8-17; 12-12)
PRIEVIDZA: Kadasi 11, Pavol 10, Rozenberg 10, Hulsak 4, Barniak 2
CRACOVIA: Skubinski 15, Sasnal 14, Nowacki 10, Bogus³awski 9, Nowak 6, Puchalski 2
FINA£:: Rosa Radom - MKS D±browa Górnicza 52- 31 (14-7; 11-7; 11-8; 16-9)
MKS: Lewiñski 8, Chorab 8, Tomczyk 5, Bielecki 4, Skiba 2, Sala 2, Jakrecki 2.
ROSA: Nowik 12, Nowakowski 11, Krakowiak 10, Waniewski 4, Bernasiak 4,  Golus 3,Lewandowski 3, Lis 2, Zió³ko 2, Wolski 1, 

 U14 2003  (8 dru¿yn)


1 Basket Team Opalenica
2 MKKS Rybnik
3 MOSM Bytom
4 £KS £ód¼ SMS MG
5 Regis Wieliczka
6 Chromik ¯ary
7 Unia Tarnów
8 Cracovia Kraków SMS MG


 MVP:
Jakub Gruszczyñski
Basket Team Opalenica

ALL-STARS:
Kacper Dudziñski – BT Opalenica 
Franciszek O¶lizlok – MKKS Rybnik 
Maciej Michalski – MOS Bytom
Szymon Skulimowski – £KS Szko³a Gortata 
Micha³ ¦lusarczyk – UKS Regis Wieliczka 
WYNIKI

KS Cracovia 1906 – MUKS 1811 Unia Tarnów 27-45 (4-9; 10-8; 6-19; 7-9
CRACOVIA: Ko³tun 5,  Aranowski 4,Górka 4, Banas 4, Seliga 4, Mularczyk 3, Weso³owski 2, Puszkarek 1
UNIA:  £azarz 10, Plebanek 10, Szatko 9, Knapik 6, Boduch 4, Szatko 3, Sowa 2,  Walnik 1
MOS Bytom – £KS Szko³a Gortata 64-33 (16-7; 22-4; 18-2; 8-20) 
MOSM: M. Michalski 17, A. Dziekañski 17, J. Krzych 10, M. Dragon 7, A. Hosumbeg 4, O. Suwaza 4, D. Gania 4
£KS: T. Kwieciñski 7, K. Maækowiak 7, S. 5, F. Miazek 3, B. Kwiatkowski 3, B. Stêpieñ 2, P. sztrzebak 2, K. Vand¿surak 2, M. Gajek 2
UKS Regis Wieliczka – MKS Rybnik 36-76 (12-12; 13-14; 4-26; 7-24)
REGIS: Busz 9, Wojciechowski 7, ¦lusarczyk 5, Baran 4, Kaczmarczyk 4, Nowak 3,  Smagur 2, Wo¼niak 2
MKKS:  Margiciok 14, Rzeszut 11, Cechowicl 10, Golda 9, Lewandowski 8,  ¦cieszka 7, P Legierski 6, I Legierski 6,Królikowski 3, O¶liszok 2
Chromik ¯ar – BT Opalenica 22-77 (7-28; 4-15; 6-15; 5-19)
Punkty dla Chromik ¯ary:  Szlemecki 10, Kochut 3,  Lepko 3, Wojtaszek 3,  Nowicki 2, Mleczko 2, 
BTO: Kozal 17, Dudziñski 10, Szajek 8,Gruszczyñski 8, Czeka³a 8, Jakubiak 7,  Kubiak 6, B³aszak 5,  Rutkowski 4, Nowak 2, Kozal 2
MOSM Bytom – KS Cracovia 1906  76-28 (16-15; 23-8; 21-2; 16-3)
CRACOVIA: B. Weso³owski 5, Puszczarek 4, Kacper Zbroja 4, M. Mularczyk 4, Górka 4, Seliga 3, S. Aramowski 2, Sacha 2
MOSM: A. Dziekañski 17, O. Suwa³a 16, A. Hosumbek 10, J. Krzych 9, M. Michalski 9, J. Wreñ 5, M. Dragon 4, P. Wiesio³ek 2,  R. Stanczenko 2, D. Gawina 2
MUKS 1811 Unia Tarnów – £KS Szko³a Gortata 37-48 (13-2; 6-11; 10-12; 3-13)
UNIA: £azarz 11, Plebanek 10,  Kozub 5,  Szatko 4,  Szumlañski 3,  Boduch 2,  Knapik
£KS: Kinl Vand¿urak 16, Szymon Skulimowski 13, Damian Gabara 6, Daniel Korandji 4, Kacper Mackowiak 3, Filip Miazek 2
UKS Regis Wieliczka – Chromik ¯ary 54-48 (18-9; 19-8; 12-8; 5-23)
REGIS: Aleksander Busz 17, Konrad Wo¿niak 10, Jakub Baran 8, Piotr Woyazchowski 7, Karczmarczyk 4
CHROMIK: Nowicki 18,Lepko 10, Salrniecki 9,  Kochnt 5, Jarocki 2, Lidke 2,  
MKKS Rybnik – BT Opalenica 57 : 26
MKKS: Lewandowski 14,  Margiowski 11, Golda 9, Cewowicz 7, Piotrowski 5,  ¦cieczka 3,  Legierski 2,  Ledierski 2
BTO
: Dudziñski 20, Szajek 19, B³asza³ 9, Jakub G. 6, Czeka³a 6, M. Rutkowski 6, Jan J. 3, 
KS Cracovia 1906 – £KS Szko³a Gortata 32-50 (4-9; 7-16; 11-12; 8-13)
CRACOVIA: Duszkanek 8, Bana¶ 7, Ju³awski 6, Szeskowski 3, Golka 3, Saif 2, Muanczuk 2
£KS: Koc 7, Kwieciñski 7, Garbara 6, Maækowiak 6, Sklumowski 6, Vad¿usak 6, Gajek 4, Miazek 2, Orzechowski 2, Sztezebak 1
Bytom- MUKS 1811 Unia Tarnów 57-36 (9-3; 14-9; 25-4; 9-20)
MOSM: Michalski 17, Krzych 10, Dragotu 10, Gania 7, Suwaka 6, Dziekañski 4,Hosumbek 2
UNIA: Plebanek 13, Knapik 10, Kozub 6, Szumalañski 2, Machala 2, Boduch 2, Idziak 1 
UKS Regis Wieliczka- Basket Team Opalenica 46-67 (18-12; 4-15; 11-22; 18-12)
REGIS: ¦luzarczyk 16, Wojeciechowski 12, Busz 7, Baran 4, Karczmarczyk 2, Nowak 2
BTO: Szajek 19, Rutkowski 13, Dudziñski 10, B³aszak 8, Czeka³a 6, Kozal 6, Nowak 2,Gruszczyñski 2
MKKS Rybnik- UKS Chomik ¯ary 57-26 (14-0; 10-9; 18-10; 15-7)
MKKS: Legierski 10, O¶li¿lok 10, Lewandowski 9, Cechowicz 8, Go³da 7, Lecherski 6, Rzeszut 3, ¦cieszka 2, Królikowski 2
CHROMIK: Kochut 5, Szeleniecki 5, Wojtaszek 4, Lepko 3, Szymañski 2, Sroka 2, Litke 2, Dolaczyñski 2, Rak 1

Grupa B
1 MOSM Bytom   6  pkt.
2 £KS Szko³a Gortata   5 pkt.
3 MUKS 1811 Unia Tarnów   4 pkt.
4 KS Cracovia 1906   3 pkt.

Grupa A
1 BT Opalenica  6 pkt.
2 MKKS Rybnik   5 pkt.
3 UKS Regis Wieliczka   4 pkt.
4 Chromik ¯ary   3 pkt
 
o miejsca 5-8 MUKS 1811 Unia Tarnów- Chromik ¯ary 32-36 (3-8; 8-9; 8-9; 13-10)
UNIA: Knapik 13, £azarz 5, Szatko 3, Tybozowicz 3, Kotub 2,
Plebawek 2, Boducki 2, Szumlañski 1, Szatko 1
CHROMIK: Kochut 14, Lepko 8, Wojtaszek 3, Dolczañski 2, Szlewiecki 2, Rak 2, Lidke 2, Mleczko 1
o miejsca; 5-8 Cracovia Kraków - Regis Wieliczka  49 : 37
PÓ£FINA£; Miejsca  £KS Szko³a Gortata – Basket Team Opalenica 31-61 (6-19; 10-13; 10-13; 5-16)
£KS: Rzechowski 10, Koc 6, Skulimowski 5, Kwiecinski 4, Gabara 3 Korandi 2, Mizdek 1, Gasek 1
BTO: B³aszczak 17, Gruszczyñski 11, Kozial 10, Dudzinski 6, Kozial W. 5, Szajek 4, Nowak 2, Rutkowski 2, Czekala 2, Jakubiak 2
PÓ£FINA£: Miejsca  MKKS Rybnik – MOS Bytom  62-61 (14-17; 17-8; 8-15; 19-21)
MKKS: Lewandowski 12, Legierski 11, Scieszka 10, Cechowicz 8, Piotrowski 5, Golda 3, Margliciok 2, Legierski 2, 
MOSM: Dziekañski 20, Michalski 14, Krzych 8, Suwa³a 5, Greñ 3, Dragon 2, Gania 2, Wiesiolek 2, Staniczenko 1.
O 7 miejsce  KS Cracovia 1906 – MUKS 1811 Unia Tarnów 40-45 (13-13; 5-10; 12-10; 10-15)
CRACOVIA: Górka 13, Puszkarek 8, Seliga 6, Mularczyk 6, Weso³owsi 6, Aronowski 1.
UNIA: Szatko 12, Knapik 8, Idziak 6, Tybarowicz 4, Lazarz 4, kozub 4,  Bogucki 2, Plebanek 2,  Szumlanski 2, Walniak 1.
O 5 miejsce UKS Regis Wieliczka – UKS Chromik ¯ary 44-36 (19-8; 4-9; 11-5; 10-12)
REGIS: Slusarczyk 15, Busz 9, Wojciechowski 8, Wozniak 4, Baran 4, Nosal 2, Nowak 2
CHROMIK:  Lepko 15, Szleniecki 9, Bochut 6, Dolaczynski 2, Nowicki 2, Sroka 2
O 3 miejsce MOSM Bytom - £KS Szko³a Gortata 64-33 (16-7; 22-4; 18-2; 8-20)
MOSM: Michalski 17, Dziekañski 17, Krzych 10, Dragon 7, Suwa³a 4, Gania 4, Hosumbek 4
£KS: Kwieciñski 7, Maækowiak 7, Stêpien S 5, Kwiatkowski 3,  Stêpieñ B 2, Sztezebak 2, Wandziura 2, Gajek 2 
 
FINA£:  BT Opalenica – MKKS Rybnik 


 U13 2004  (6 dru¿yn)

1 BC Prieviedza  10 pkt.
1 MKKS Rybnik  9 pkt.
3 Radwan Sport Kraków  8 pkt.
4 MUKS 1811 Unia Tarnów   7 pkt.
5 Biofarm Poznañ 6 pkt.
6 £KS Szko³a Gortata  5 pkt.
 MVP:
Filip Bakos
BC Prieviedza Slowacja

ALL-STARS:

Ladislav Szakacs -
Prieviedza Slowacja
Marcin Kosiorowski
- MKKS Rybnik
Piotr Korczyñski - Radwan Sport Kraków
Grzegorz Idziak - Unia Tarnów
Marcin Puchalski - Biofarm Poznañ

WYNIKI
KS Radwan Sport – MUKS 1811 Unia Tarnów 42-33 (8-11; 0-14; 14-6; 11-11)
RADWAN: Skoczylas 10, Usydus 9, Skorulski , Wróbel 5, Korczyñski 4, M±czeñski 2, Nadczuk 2, Król 2, Wiech 2
UNIA: Idzia³ 20, Linard 6, Olenicz 4, Wiêckowski 2, Gerlach 1
MKKS Rybnik – £KS Szko³a Gortata 87-10 (21-3; 15-0; 23-5; 28-2)
MKKS:
Cysarz 27, Bieñkowski 13, Ko³owrot 11, Szybiñski 9, Skorupa 6, Kosiorowski 6, Czorny 6, Bartoniek 6, Myrda 2, Grzesis³a 1
£KS : Wojciech Nowak 4, Mateusz Fligiel 3, Jakub Zapart 3
Biofarm Poznañ – MBA Prievidza   34-38 (9-12; 3-11; 12-6; 10-9)
BIOFARM: Wojtaszewski 14, Kuszyñski 13, Sobczyñski 3, Urban 2, Staniszewski 2
PRIEVIEDZA:  Bakos 17, Geczy 8, Kabina 6, Cmar 5, Kralik 2
KS Radwan Sport – MKKS Rybnik  31-44 (18-5; 3-8; 7-17; 3-14)
RADWAN: M±czeñski 8, Dudziak 6, Skoczylas 6, Wiech 6, Wróbel 3, Korczyñski 2
MKKS: Kotowrot 14, Czorny 9, Kosiorowski 6, Bieñkowski 5, Cysarz 4, Skorupa 2, Gnesista 2, Bafoniek 2, 
MBA Prievidza – MUKS 1811 Unia Tarnów 57-23 (9-10; 27-0; 11-2; 6-11)
PRIEVIEDZA: Bako¶ 10, Kabina 10, Szakacs 10, Char 9, Geczy 7, Godora 4,  Muæka 3, 
UNIA: Wiêchowki 5, Olenicz 4, Cholewa 4, Idziak 4, Linart 3, Odraza 2, Opio³a 1
Biofarm Poznañ – £KS Szko³a Gortata 51-26 (7-4; 13-6; 12-6; 19-10)
BIOFARM: Urban 10, Wojtaszewski 8, Kuwszyñski 7, Staszek 6, ¦wiêtek 5, Puchalski 5, Micydlan 3, Sobczyñski 3, Sobczyñski 2, Staniszewski 2
£KS: Stañczyk 6, Biegañski 6, Guzewski 4, Bakalarz 2, Fligiel  2, Nowal 2, Zapart 2,Konciak 2
MKS Rybnik-MUKS Unia Tarnów 50-41 (17-11; 14-5; 9-13; 10-12)
MKKS: Cysarz 16, Ko³owrot 8, Kosiorowski 8, Szybiñski 8,  Czorny 6, Myrda 2, Bieñkowski 2
UNIA: Idziak 22, Szumlañski 10, Wi±ckowski 7, Olenicz 1, Pyzik 1
Biofarm Poznañ-Radwan Sport 31-65 ( 10-15; 4-25; 10-9; 7-16)
BIOFARM: Puchalski 10, Mocydlarz 4, Sopczyñski 4, Wojtaszewski 4, Staniszewski 2, Urban 1
RADWAN: Wróbel 12, Wiech 10, Król 10, Nadczuk 8, Usydus 8, M±czeñski 8, Skorulski 7, Korczyñski 6, Skoczylas 5, Dudziak 1
 MBA Prievidza – £KS £ód¼ Szko³a Gortata 57-23 (12-12; 15-4; 17-6; 13-1) PRIEVIEDZA: Cmar 15, Bakos 11, Geczy 9, Kabina 5, Mucka 4, Szakacs 4, Hovaric 4, Godora 3, Sadlon 2
£KS: Japarz 9, Fligiel 4, Kenig 3, Nowak 3, Biegañski 2, Gulewski 2
MUKS Unia Tarnów- £KS £ód¼ Szko³a Gortata 60-26 (18-4; 11-8; 19-6; 12-8)
UNIA: Idziak 21, Wiêckowski 13, Linard 8, Szumlañski 7, Kamara 3, Olenicz 2, Pyzik 2, Cholewa 2, Gerlach 2
Punkty dla £KS £ód¼ Szko³a Gortata: Zapart 10, Gulewski 7, Kenig 4, Fligiarz 3, Stañczyk 2
KS Radwan Sport- MBA Prievidza 40-41 ( 6-11, 16-8; 7-10; 11-12)

Punkty dla KS Radwan Sport: Korczyñski 8, Nadczuk 7, Skorulski 6, Wiech 5, Wróbel 4,
koczylas 4, Usydus 2, Dudziak 2, Król 1, M±czeñski 1
Punkty dla MBA Prievidza: Geczy 12, Bakos 8, Kabina 6, Mucka 4, Kranliv 4, Szakacs 3, 
Godora 2, Cmar 2
MKKS Rybnik – Biofarm Poznañ 57-18 (8-8; 23-1; 13-5; 13-4)
MKKS: Kosnorowski 16, Ko³owrot 10, Bieñkowski 9, Skorupa 6, Czorny 6, Cysarz 5
BIOFARM: Puchalski 6, Urban 3, Skorupski 2, Wojtaszewski 2, Staniszewski 2, Mieloch 2, ¦wi±tek 1
Biofarm Poznañ – MUKS 1811 Unia Tarnów 34-50 (7-8; 7-24; 14-8; 6-10)
BIOFARM: Puchalski 8, Sobczyñski 6, Mieloch 5, Wojtaszewski 4, Urban 4, Swi±tek 3, Staniszewski 2, Kruszyñski 2
UNIA: Idziak 16, Linard 8, Szumlanski 6, Pyzik 6, Olenicz 4, Wiêckowski 4, Dydyñski 2, Podraz 2, Comara 2.
MBA Prievidza – MKKS Rybnik 46-28 (10-10; 12-14; 12-4; 12-0)
PRIEVIEDZA: Houric 10, Kabina 8, Bakos 8, Cmar 7, Geczy 4, Godora 3, Karciu 2
MKKS: Ko³owrot 12, Kosiorowski 8, Cysarz 6, Czorny 2
KS Szko³a Gortata – KS Radwan Sport 27-48 (7-24; 9-6; 4-10; 7-8)
£KS: Konciak 10, Guszewski 7, Kenig 3, Biffañski 3, Zapart 2, Nowak 2
RADWAN: Nadczuk 12, Skorupski 8, Korczyñski 8, Wiech 8, Wróbel 5, Mrzeñski 3, Usydus 2, Król 2


 U12 2005  (8 dru¿yn)

1 Biofarm Poznañ 10 pkt.
2 UKS Regis Wieliczka  9 pkt.
3 Chromik ¯ary  8 pkt.

4  MUKS 1811 Unia Tarnów   7 pkt.
5 KS Cracovia 1906   6 pkt.
6 MBA Prievidza  5 pkt.
 MVP:
Dawid Grodzki 
Biofarm Poznañ 

ALL STARS
Oskar Szydlik – Biofarm Poznañ
£ukasz Siemieniec – UKS Regis Wieliczka
Jakub Mysiorek – UKS Chromik ¯ary 
Igor Michalski – MUKS 1811 Unia Tarnów
Morawski Adrian – KS Cracovia 1906WYNIKI

KS Cracovia 1906 – Biofarm Poznañ 19-25 (3-6; 5-0; 2-12; 9-6)

CRACOVIA: Oleksiak 13, Gacek 4, Niemiec 3, Bu³at 1
BIOFARM: Grodzki 12, Malcewicz 2, Skowroñski 2, Brzydlik 2, Mastalerz 2, Kaczmarek 1, Marchlewski 1
UKS Regis Wieliczka – MUKS 1811 Unia Tarnów 35-14 (11-4; 4-2; 9-5; 11-3)
REGIS: Smagur 6, Pisarski 6, Ko³aczkowski 4, Wrona 4, Krupa 3, Jania 2, Wójcik 1
UNIA: Michalski 7, Zabawa 2, Styrkowiec 2, Opioka 2, Pierzcha³ka 1
Chromik ¯ary – MBA Prievidza 49-30 (7-8; 5-16; 9-18; 9-7)
CHROMIK : Reczyñski 13, Burcon 8, Mysiorek 8, Jankowski 6, Hejmanowski 6, Kowalczyk 4, Kêpiñski 2, Mysiorek 2
PRIEVIEDZA : Chutka 8, Zeleniansky 4, £abina 4, Telicak 4, Simonides 4, Schmidi
3, Durcanova 2, Porubsky 1
KS Cracovia 1906 – MUKS 1811 Unia Tranów 28-32 (7-13; 4-8; 3-7; 14-4)
CRACOVIA : Julia Niemiec 10, Oleksiak 10, Maniecki 4, Borejko 2, Malik 2
UNIA: Michalski 11, Styrkowiec 11, Go³±b 5, Szymon Skrzypek 2, Komorowski 2
MBA Prievidza – Biofarm Poszañ 16-43 (5-9; 2-12; 7-3; 2-19) 
PRIEVIEDZA: Chutka 6, Lozniak 4, Teliyak 2, Porubsky 2, Simonides 1, Zeleniansky 1
BIOFARM: Mastalerz 10, Szydlik 10, Brodzki 7, Krawczyk 6, Kaczmarek 4, Malcewicz 2, ¯ukowski 2, Marchlewski 2
Chromik ¯ary – UKS Regis Weliczka 34-45 (7-9; 5-11, 15-11; 7-14)
CHROMIK: Mysiorek 12, Kêpiñski 7, Mysiorek 7, Rêczyñski 6,Hejmanowski 4, Górski 2, Jankowski 2
REGIS: Samgur 11, Jania 5, Krupa 4, Kokaczkowski 3, Pisarski 2, Hankus 2, Wójcik 1
MUKS 1811 Unia Tarnów – Biofarm Poznañ  20 -38 (5-9; 8-6; 3-9; 4-12)
UNIA: Opio³a 8, Skrzypek 4, Michalski 2, Zabawa 2, Pierzcha³a 2, Stryrkowiec 2
BIOFARM: Mastalew 10, Grodzki 9, Szydlik 4, Skowroñski 3, Malcewicz 2, Kaczmarek 2, G±siorowski 2, Krawczyk 2, Zukowski 1.
KS Cracovia 1906 – Chromik ¯ary 15-37 (4-5; 2-10; 7-8; 2-14)
CRACOVIA: Gacek 6,Oraczko 4, Wójcik 2, Zy³a 2, S³onina 2, Niemiec 2, Bu³at 2, Koniuszy 1.
CHROMIK:  Mysiorek 10, Kowalczyk 8, Mysiorek K. 5, Reczynski 4, Kêpinski 2, Hejmanowski 2, G³adysz 2, Adamczewski 2, Jankowski 2, Burcon 1.
UKS Regis Wieliczka  - MBA Prievidza 43-32 (11-8; 8-6; 9-9; 15-16)
REGIS: Siemieniec 14, Pisarski 8, Krupa 5, Wrona 5, Jania 2, Wójcik 2
PRIEVIEDZA: Kralik 11, Chutka 7, Vazan 5, Kurcanova 2, Poruiski 1
MUKS Unia Tarnów- Chromik ¯ary 32-46 (5-16; 8-11; 10-10; 9-9)
UNIA: Opio³a 9, Michalski 5, Go³±b 5, Styrkowiec 3, Kazek 2, Skrzypek 2, Pierzcha³a 2, Barys 2
CHROMIK: Reczyñski 9, Jankowski 8, Mysiorek 7, Mysiorek 6, Kowalczyk 6, Adamczewski 4, Hejmanowski 4
KS Cracovia 1906- MBA Prievidza 35-23 (13-2; 9-3)
CRACOVIA: Niemiec 10, Oleksiak 10, Malik 7, Borejko 2, Haniecki 2, Morawski 2, ¯y³a 2
PRIEVIEDZA: Chutka 10, Telicak 5, Simonidas 4, ---- 4
Biofarm Poznañ – UKS Regis Wieliczka 56 : 41
Chromik ¯ary – Biofarm Poznañ 28-39 (7-9; 12-0; 5-12; 4-18)
CHROMIK: Hysiorek 14, Hysiorek Kacp. 8, Kêpiñski 2, Kowalczyk 2, Jankowski 2
BIOFARM: Mastalerz 14, Grodzki 13, Szydlik 10, Malcewicz 2, 
MBA Prievidza – MUKS 1811 Unia Tarnów 17-39 (1-10; 7-6; 6-12; 3-11)
PRIEVIEDZA: Vazan 6, Zelenianski 2, Telicak 2, Durcunova 2, Kupec 2, Simonides 1, Lozinak 1, Porubsky 1.
UNIA: Michalski 14, Opio³a 12, Strykoniec 6, Dudynski 2, Skrzypek 2, Go³±b 2,
UKS Regis Wieliczka – KS Cracovia 1906 59 – 22 (18-7; 14-8; 15-2; 12-5)
REGIS: Siemieniec 13, Wrona 12, Krupa 10, Pisarski 10, Ko³aczowski 8, Smagura 4, Jania 2
CRACOVIA: Morawski 8, Maniek 3, Gacek 2, Bu³at 2, Koniuszy 2, Wojcik 2, Maniecki 2, Oleksiak 1

Przygotowa³ zibi
Komentarze
BEBNIARZ dnia wrzesie 04 2016 19:45:31
Bêdziemy tam
Basket Team Opalenica
BEBNIARZ dnia wrzesie 09 2016 23:38:13
To co Zibi- BTO z BYTOMIEM w finale ?

7
domino033 dnia wrzesie 10 2016 23:36:15
Mecze na pro¶bê MKS-u D±browa Górnicza zosta³y przestawione. MKS codziennie je¼dzi do domu i te pó³torej godziny robi³o du¿± ró¿nicê, Dziêkujemy za wyrozumia³o¶æ organizatora i rywali
domino033 dnia wrzesie 10 2016 23:47:13
MKS pokaza³ dzisiaj koszykówkê której ma³o kto siê spodziewa³. ¯elazna obrona- po stronie strat 28 i 38 punktów to naprawdê dobry wynik( co prawda kwarty po osiem minut)ale 66 punktów straty w dwóch spotkaniach mo¿e robiæ wra¿enie. Sprawdzaj± siê opinie ¿e MKS rocznika 99 to dru¿yna turniejowa - 12 ludzi którzy mog± w ciemno zastêpowaæ siê - ma³e tryba tworz±ce maszynê która jutro podejmie wyzwanie fina³owe. Do boju MKS...
BEBNIARZ dnia wrzesie 11 2016 20:30:38
"mo¿e kiedy¶ innym razem dzi¶ na pewno nie" - s³owa tej przedwojennej piosenki najlepiej oddaj± to co mo¿na powiedzieæ Rybnikowi
Dziêkujemy wam za wspania³± walkê - bez tego smak zwyciêstwa nie by³by taki s³odki
NIECH ¯YJE BASKET TEAM OPALENICA
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
£ukasz Drost w akcji podkoszowej
£ukasz Drost w akcji podkoszowej
Turniej Juniorów r.90/91 Katowice 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi