News: II Gothic Junior Cup rocz.2001 Toruñ 26-28.VIII.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 13:38:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Gothic Junior Cup rocz.2001 Toruñ 26-28.VIII.2016
Turnieje Podsumowanie
 MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ W KOSZYKÓWCE CH£OPCÓW  GOTHIC JUNIOR CUP ROCZNIKA 2001 TORUÑ 2016

MVP:  Ciemiñski Jakub  
Twarde Pierniki Toruñ

 TOP 10 Najlepsi w punktach
1 Kuca Patryk 100 pkt.  MIKST Miêdzychód
2 Korolczuk Mi³osz 88  Asseco Gdynia
3 Ciemiñski Jakub 77  Twarde Pierniki Toruñ
4 Pieczykolan Mateusz 75  Korsarz Gdañsk
5 Piechowica Kacper 69  LaBasket Warszawa
6 11 Bochat Kacper 68  Novum Bydgoszcz
7 Kru¿yñski Kamil 59  Twarde Pierniki Toruñ
8 Chmielewski Kacper 48  MIKST Miêdzychód
9 Zió³kowski  Mateusz 47  Novum Bydgoszcz
10 Bierski Jakub 43  Twarde Pierniki Toruñ
    Kurowski Kacper  43  LaBasket Warszawa

 TOP 5 Najlepsi w ,,trójkach,,

1 Piechowica Kacper  (13x3) LaBasket Warszawa
2 Korolczuk Mi³osz (9x3)  Asseco Gdynia
   Kuca Patryk (9x3)  MIKST Miêdzychód
4 Bochat Kacper  (8x3)  Novum Bydgoszcz
5 Pajkert Adrian 6x3  Asseco Gdynia

FOTO  ZIBI

FILMIKI ZIBIKLASYFIKACJA KOÑCOWA


  numer..........zawodnik..........punkty..........trójkie..........
Wyró¿nienie...trenera
1
 TWARDE PIERNIKI TORUÑ

1 Zdrojewski Kami  0
4 Gliszczyñski £ukasz 3+2+7+7+2 = 21 (3x3)
7 Ciemiñski Jakub 10+17+14+20+16 = 77  (5x3)
9 Hirsz Adam 2+0+2+2+5 = 11  (1x3)
21 Bierski Jakub 15+7+4+14+3 = 43 (2x3)
24 Paluch Hubert 2+3+7+3+3 = 18  (2x3)
32 Kru¿yñski Kamil 8+6+14+21+10  = 59
43 Lambarski Jakub 4+6+0+6+3 = 19 (2x3)
88 Jagodziñski Jakub 7+ 5+7+6+5= 30  (3x3)
18 Michalski Szymon 6
34 Solarczyk Tymoteusz 6

Trener Zió³kowski  Marek 
2
 ASSECO GDYNIA

4 Korolczuk Mi³osz 24+21+13+14+16 = 88  (9x3)
5 Jêczmieñ Tomasz 12+0+0+5+4 = 21  (1x3)
6 Nowicki Krzysztof 1+7+6+3+5 = 22 (1x3)
8 Szelagowski Micha³ 4+8+3+3+0 = 18  (2x3)
9 Pajkert Adrian 3+13+4+0+7 = 27  (6x3)
10 Zarêbski Bartosz 3 (1x3)
11 Gutowski Piotr 0
13 Rybkiewicz Daniel 0+4+0+5+6 = 15 (1x3)
14 Rydzewski Oskar 9+2+0+2+3 = 16 (2x3)
17 Kwidzyñski Jerzy 7+4+9+9+0 = 29  (1x3)

Trener  Mróz Micha³ 
3
 MKS NOVUM BYDGOSZCZ
 
5 Sadka Kacper 0
6 Stasiñski Daniel 8+9+5+6+2 = 30
7 Koz³owski Kamil 2+ 5+7+12+1 = 27
8 Kwiatkowski Dawid 3+9+6+0+8 = 26 (1x3)
10 Ulanowski Igor 3+ 0+5+0+6 = 14 (2x3)
11 Bochat Kacper 9+21+7+18+13 = 68 (8x3)
13 Puchalski Mi³osz  2
14 Zió³kowski  Mateusz 22+ 4+9+4+8 = 47 (4x3)
16 Mroziñski Micha³ 2+7+4+2

Trener: Zbigniew Próchnicki
4
 UKS MIKST MIÊDZYCHÓD

5 Talarek Nikodem 0+2+3+6+0 = 11 (1x3)
6 Semk³o Jakub 0+2+3+5+0 = 10  (2x3)
7 Merot Dawid 0
8 Jurek Jakub 0
9 Smarzy Maciej 0
10 Chmielewski Kacper 15+2+7+9+16 = 48 (4x3)
11 Tomarzewski Krystian 6+4+8+0+6 = 24   (5x3)
12 Nowak Krzysztof 3+9+0+2+2 = 16  (2x3)
14 Basiñski Filip 4+2+4+4+2 = 16
15 Kuca Patryk 15+19+16+21+29  =  100   (9x3)
16 £apa Remigiusz 0
18 Sopczak Hugo 2+5+0+4+4 = 15

Trener Cejba Jacek
5
 LA BASKET WARSZAWA

0 Czech Jan 0+3+6+2+X = 11
7 Cecot Bartek 7
9 Kucharski Bartek  6  (1x3)
11 Piechowica Kacper 13+15+11+13+13 = 69 (13x3)
13 Sagan Igor 2+0+7+3+3 = 15  (2x3)
14 Ojdana £ukasz -2+5+2+2 = 11
16 Adamiak Maciej 2+0+6+0+2 = 10
18 Kurowski Kacper 4+11+10+5+13 = 43  (4X3)
19 Gronwald Piotr 4+2+8+4+2 = 38
24 Seku³a Maks 8  (1x3)
25 Skowroñski Damian 8+8+0+X+X = 16
29 Szulczak Piotr  5
33 Sadowski Jakub 5+0+6+5+6 = 22

Trener Wi¶nik Tomasz  
6
 GKS KORSARZ GDAÑSK

4 Majewski Hubert 10+11+10+1+0 = 32  (4x3)
5 Dolny Marcin 0+ 0+6+2+2 = 10  (1x3)
7 Karbowiak Jan 3+11+4+7+2 = 27   (3x3)
8 Duriasz Piotr 0
9 Korczyñski Jan 2+2+10+6+5 = 25  (2x3)
10 Kapiñski Jakub 2 
11 Kruger £ukasz X+0+2+3+8 = 13  (2x3)
12 Gulczyñski  Jan 5+6+2+5+2 = 20
13 Pieczykolan Mateusz 18+17+18+6+16 = 75   (5x3)
15 Kowalewski Przemys³aw 12+ 4+5+1+9 = 31

Trener Wilczewski Tomasz 

Twarde Pierniki – Novum Bydgoszcz  51 : 52  (11-9, 16-20, 15-6, 9-17) MVP:  Zió³kowski Mateusz
Korsarz Gdañsk – Asseco Gdynia  50 : 63 (11:16, 14:19, 9:19, 16:9) MVP: Mi³osz Korolczuk 
Miêdzychód UKS-LA Basket Warszawa 45:42 (15-10, 10-8, 13-14, 7-10) MVP: Chmielewski Kacper
MKS Novum – Korsarz Gdañsk 55 : 51  (12-13, 10-14, 12-13, 19-11  MVP:  Bochat Kacper
La Basket Warszawa – Twarde Pierniki Toruñ  45 : 50  (2-11, 6-17, 17-15, 20-7) MVP: Jakub Ciemiñski
Asseco Gdynia - MIKST Miêdzychód  63 : 45  (10-16, 20-12, 20-10, 13-7) MVP: Pajkert Adrian
Novum Bydgoszcz - Asseco Gdynia  43 : 41  (13-12, 9-15, 14-4, 7-10) MVP: Mroziñski Micha³
MIKST Miêdzychód - Twarde Pierniki Toruñ  41 : 61  (10-14, 6-16, 11-18, 14-13)  MVP: Kru¿yñski Kamil  
Korsarz Gdañsk - La Basket Warszawa 68 : 55  (9-14, 15-15, 13-15, 18-14)  MVP: Sagan Igor
Novum Bydgoszcz - MIKST Miêdzychód 42 : 51  (13-10, 12-12, 8-21, 9-8) MVP: Kuca Patryk
Asseco Gdynia  - LaBasket  Warszawa   41 : 34  (13-7, 10-13, 9-8, 9-6) MVP: Kwidziñski Jerzy
Korsarz Gdañsk - Pierniki Toruñ  31 : 81  (6-28, 6-10, 14-12, 5-31)  MVP: Jagodziñski Jakub
Novum Bydgoszcz – LaBasket Warszawa  43 : 56  (7-14, 8-9, 20-15, 8-16) MVP: Piechowicz Kacper
MIKST Miêdzychód – Korsarz Gdañsk   59 : 46  (18-14, 9-15, 18-10,14-7) MVP: Tomaszewski Krystian
Asseco Gdynia – Twarde Pierniki Toruñ 41 : 47 (10-8, 7-14, 17-14, 7-11  MVP: Lamberski  Jakub

1 Twarde Pierniki Toruñ 9 pkt
2 Novum Bydgoszcz  8 pkt.  (+16)
3 Asseco Gdynia  8 pkt.  (-7)
4 MIKST Miêdzychód  8 pkt.  (-9)
5 LaBasket Warszawa  7 pkt.
6 Korsarz Gdañsk 5 pkt.


I GOTHIC JUNIOR CUP
Komentarze
madej1972 dnia sierpie 27 2016 11:26:15
W którym miejscu ten turniej jest miêdzynarodowy ???
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
15
15
I Gala ¦KM Zabrze rocz.94/91
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi