News: Kadra Polski U15 rocz. 2001 Turniej Francja Charenton-le-Pont 26-28.III.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:04:33
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U15 rocz. 2001 Turniej Francja Charenton-le-Pont 26-28.III.2016
Kadra Polski
 Polacy to jedyna Kadra Narodowo która uczestniczy w tym presti¿owym turnieju. Pozosta³e zespo³y to kluby b±d¼ kadry regionalne:  z Litwy, Serbii, Anglii, Bo¶ni & Hercegowiny oraz gospodarzy turnieju Francji Mecze rozgrywane bêda w hali Gimnazjum Tony Parker oraz Nelson Paillou. Organizatorem turnieju jest francuski klub
Saint Charles Basketball

Klasyfikacja koñcowa:
1.NANTERRE 92 FRANCJA
2.SELECTION BELGRADE SERBIA
3.MARCIULIONIS ACADEMIE LITWA
4.POITIERS BASKET 86 FRANCJA
5.SELECTION LONDRES ANGLIA
6.KK SPARS SARAJEVO BO¦NIA I HERCEGOVINA
7.ST. CHARLES CHARENTON ST. MAURICE FRANCJA
8.POLSKA

Podsumowanie: czas gry, zbiórki, punkty (¶rednie na mecz)

4 Igor YOKA-BRATASZ 10,28 / 1,4 / 2
5 Mateusz KASZOWSKI 16,06 / 1,2 / 6
6 Milosz KOROLCZUK 16,31 / 2,4 / 6,4
7 Igor KOZ£OWSKI 18,38 / 3,6 / 7
8 Adrian SOBKOWIAK 14,48 / 1,6 / 6,2
9 Benjamin DIDIER-URBANIAK 11,29 / 1,8 / 5,4
10 Milosz GÓREÑCZYK 6,49 / 2,2 / 2,4
11 B³a¿ej KULIKOWSKI 14,03 / 1,8 / 5,6
12 Konrad LICHOWSKI 11,56 / 3 / 4, 8
13 Szymon ZAPA£A 12,48/  4 / 2,6
14 Sebastian ROMPA 14,01 / 5,8 / 2,6
15 Wojciech KOSIUK 20,12 / 5,4 / 4,4 PREZENTACJA ZESPO£ÓW


Polska - Akademie Marciulionis Litwa  56 : 50 (16-16, 13-8, 11-9, 16-16)  STATYSTYKI
Punkty: Kaszowski 12, Kosiuk 10, Klulikowski 9, Kozlowski 8, Lichowski 5, Yoko Bratasz 4, Korolczuk 2, Rompa 2, Zapa³a 0, Sobkowiak 0, Ditier Urbaniak 0

Nanterre 92 Francja - Polska  53 : 45 (21-12, 10-15, 6-11, 16-7)  STATYSTYKI
Punkty: Sobkowiak 8 (2x3), Koz³owski 7, Kaszowski 5, Góreñczyk 5, Lichowski 5 (1x3), Kosiuk 4, Rompa 3 (11zb.), Korolczuk 3 (1x3), Yopka Bratasz 2 Dieter Urbaniak 2, Kulikowski 1, Zapala 0

Londres Anglia - Polska 62 : 54  (12-7, 17-21, 15-15, 18-11)
  STATYSTYKI
Punkty: Sobkowiak 11 (3x3), Koz³owski 9 (1x3), Zapa³a 7, Korolczuk 6 (2x3), Lichowski 6, Kulikowski 5 (1x3), Kosiuk 4, Yoko Bratasz 3 (1x3), Koszowski 3 (1x3),


Play-Off V-VIII: KK Spars Sarajewo : Polska 63 : 54  (8-19,18-11,20-5,17-19) STATYSTYKI
Punkty: Korolczuk 11 (1x3), Ditier Urbaniak 10 (2x3), Rompa 7, Koz³owski 6, Kulikowski 6, Sobkowiak 5 (1x3), Zapa³a 4, Lichowski 3 (1x3), Yoka Bratasz 1, Kaszowski 1 (6as.)

28.III mecz o miejsce: VII: ST. Charles Charenton St. Maurice Francja - Polska  87 : 68  (11-12,19-18,32-2,25-17)  STATYSTYKI
Punkty: Dieter Urbaniak 15 (2x3), Korolczuk 10 (2x3, 5as.5prz.), Kaszowski 9 (3x3, 5 prz.), Sobkowiak 7 (2x3), Kulikowski 7 (1x3), Koz³owski 5 (7zb.), Lichowski 5, Kosiuk 4,  Góreñczyk 3, Zapa³a 2 (4bl.), Rompa 1


POWO£ANI ZAWODNICY (Informacja nieoficjalna)

Koz³owski Igor
¦l±sk Wroc³aw
PG 182 cm.
Kaszowski Mat.
£añcu / WKK
PG 171 cm.
Yoka-Bratasz
Wroc³aw
PG 170 cm.
Sobkowiak A.
Basket Pi³a
SF 181 cm.
Góreñczyk Mi³osz
Zielona Góra
SF  176 cm.
Kosiuk Wojciech
Lublin
PF 187 cm.
Korolczuk Mi³osz
Sopot
PG 168 cm
Kulikowski B³a¿ej
Jagielonka W-wa
SF 186 cm.
Diter Urbaniak
Warszawa
SF 189 CM.
Rompa Sebastian
Ko¶cierzyna
C 205 cm.
Zapa³a Szymon
Kadet O¶wiêcim
C 203 cm.
Konrad Lichowski
MUKS PiasecznoSztab szkoleniowy:


  
Micha³ Mróz
Trener  G³owny
Gdynia
Piotr Piecuch
Asystent trenera
Kraków
Rafa³ Gil
Asystent trenera
Kielce

 W  ubieg³ym roku reprezentacja Polski rocznika 200 prowadzona przez trenera Daniela Puchalskiego w tym turnieju wygra³a 2 mecze a trzy przegra³a

Turniej odbêdzie sie w Charenton-le-Pont – miejscowo¶æ i gmina we Francji, w regionie Île-de-France, w departamencie Dolina Marny.Wed³ug danych na rok 1990 gminê zamieszkiwa³y 21 872 osoby, a gêsto¶æ zaludnienia wynosi³a 11 823 osób/km² (w¶ród 1287 gmin regionu Île-de-France Charenton-le-Pont plasuje siê na 128. miejscu pod wzglêdem liczby ludno¶ci, natomiast pod wzglêdem powierzchni na miejscu 869.)

Przygotowa³ ZIBI
Komentarze
BAndrzej dnia marzec 28 2016 12:04:43
Przegrana 20 punktami w meczu o 7 miejsce z klubowym Charenton jest kiepskim podsumowaniem wielkanocnego wystêpu rocznika 2001. Du¿o pracy przed ch³opakami. Zespó³ to wiêcej ni¿ wybór najlepszych zawodników z poszczególnych zespo³ów klubowych.
Filip70121 dnia marzec 28 2016 17:02:37
Wygrana z Akademie Marciulionis jedn± z lepszych dru¿yn na Litwie by³o sukcesem , ale reszta meczy z dru¿ynami i Francji , Angli i Bo¶ni i Hercegowiny to pora¿ki z których trzeba wyci±gn±æ wnioski. Gratuluje i powodzeniasmileysmileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Szymon Pietryga MSOM Bytom
Szymon Pietryga MSOM Bytom
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi