News: Szeroka Kadra Polski U14 rocznik 2002/03 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:54:53
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Szeroka Kadra Polski U14 rocznik 2002/03
Kadra Polski
 Sztab szkoleniowy:

1. Roman Prawica Trener g³ówny
2. Jaros³aw Jakubiec Trener asystent
3. £ukasz Rubczyñski Trener asystent
4. Wojciech Bychawski Trener asystent
4. £ukasz Kok Fizjoterapeuta

Ramowy program przygotowañ:
1. Zgrupowanie szkoleniowe  01-10.07.2016 Szczyrk - COS Szczyrk
2. Konsultacja szkoleniowa  12-16.08.2016 Pruszków
3. Turniej m/n 17-21.08.2016 Slovenj Gradec - S³owenia
4. Konsultacja szkoleniowa 20-23.10.2016 W³adys³awowo - COS Cetniewo
5. Konsultacja szkoleniowa 24-27.11.2016 Szczyrk - COS Szczyrk
6. Konsultacja szkoleniowa 15-18.12.2016 Gi¿ycko - COS Gi¿ycko
7. Turniej m/n  26-29.12.2016 Za granic± - do ustalenia

Program bêdzie aktualizowany w przypadku zmian.

¦L¡SKIE  (Mistrz OOM)
1 Chodukiewicz Bartosz 196 MKS D±browa Górnicza
2 Zapert  Patryk 184 MKS D±browa Górnicza
3 Pustelnik Tomasz 172 MKS D±browa Górnicza
4 Pachowicz Dawid 178 MKS D±browa Górnicza
5 Paduch  Przemys³aw 190 MKS D±browa Górnicza (2003)
6 £atka Maciej 184 ¯ak ¯ory
7 Krzystek Dawid 178 ¯ak ¯ory
8 Seku³a Daniel 170 ¯ak ¯ory
9 K³aczek Kacper 187 KKS Mickiewicz Katowice

POMORSKIE  (pó³fina³y OOM)

1 Cebula Filip UKS 7 Trefl Sopot  (Nie gra³ w OOM -kontuzja)
2 Czoska Nikodem 177 UKS 7 Trefl Sopot
3 Lis Micha³ UKS 7 Trefl Sopot  (Nie gra³ w OOM -kontuzja)
4 Lis Piotr UKS 7 Trefl Sopot  (Nie gra³ w OOM - pobyt w USA)
5 Miliæiæ Igor UKS 7 Trefl Sopot  (Nie gra³ w OOM )
6 Zió³kowski Daniel 178 UKS 7 Trefl Sopot
7 Pop³awski Dawid 192 GAK Gdynia

MAZOWIECKIE  (V OOM)
1 Ambroziak Jakub 185  MKS Polonia Warszawa
2 Cichocki Krzysztof MKS Polonia Warszawa  (Nie gra³ w OOM)
3 Bia³ow±s Aleksy 183 LA Basket Warszawa
4 Gordon Kacper 170 MKS Polonia Warszawa
5 Goreñ  Jan 190 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa
6 Stanis³awski Sebastian 186 MKS Polonia Warszawa

DOLNO¦L¡SKIE  (VI OOM)
1 Burakiewicz Kacper 163 WKS ¦l±sk Wroc³aw
2 Krawczyk Roch 185 WKS ¦l±sk Wroc³aw
3 Mindowicz Micha³ 185 WKS ¦l±sk Wroc³aw
4 Mitman Marek 180 WKS ¦l±sk Wroc³aw
5 Zieniewicz Jan 190 WKK Wroc³aw
6 Bia³achowski Kamil 192 Sudety Jelenia Góra


ZACHODNIOPOMORSKIE  (IV OOM)

1 Gawron Maksymilian Wilki Morskie Szczecin
2 Ju¼ków Szymon 180 Basket Koszalin
3 Burzyñski  Igor 186 Basket Koszalin
4 Klimczak Adam 172 Basket Koszalin
5 Zaj±c Patryk 190 Spójnia Stargard Szcz.

WIELKOPOLSKIE  (II OOM)
1 Marchewka Kacper 183 Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski
2 Kaczmarek Kacper 179 Pyra Poznañ
3 Tomaszewski Wojciech 188 Pyra Poznañ

PODKARPACKIE  (VII OOM)

1 Godawski Micha³ 178 CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola
2 Jurzyk Jakub 179 MOSIR Przeworsk
3 Noga Maciej 180 PTG Sokó³ £añcut
4 Saramak Jakub 182 Siarka Tarnobrzeg

LUBELSKIE  (pó³fina³y)
1 Izdebski Filip 182 Kadet Bia³a Podlaska
2 Janik Jakub 183 Kadet Bia³a Podlaska
3 Chmielowiec  Jakub 182 Kadet Bia³a Podlaska

MA£OPOLSKIE  (VIII OOM)
1 Jêdrzejczyk Maciej 183 Regis Wieliczka
2 Jêdrzejczyk Wojciech 180 Regis Wieliczka
3 Nykaza Tomasz 184 Regis Wieliczka
4 Rerak Filip 186 TS Wis³a Kraków

KUJAWSKO-POMORSKIE  (III OOM)

1 Lebiedziñski Karol 172 TKM W³oc³awek
2 Sieradzki Jakub 182 Astoria Bydgoszcz
3 Kolasiñski Nataniel 170 Novum Bydgoszcz
4 Ulczyñski Jakub 192 Novum Bydgoszcz

£ÓDZKIE  (pó³fina³y)

1 Kowalczyk Marcin 170 UKS Trójka Sieradz
2 W³odarczyk  Miko³aj 167 £KS £ód¼
3 Dró¿d¿ Bart³omiej 192 UMKS Piotrkowia Piotrków Trybunalski

LUBUSKIE  (pó³fina³y)
Maciejak  Norbert 165 UKS Chromik ¯ary
Szymañski Konrad 180 Zastal Zielona Góra

PODLASKIE  (pó³fina³y)
1 Trypus Pawe³ 176 PKK ¯ubry Bia³ystok

WARMIÑSKO-MAZURSKIE  (pó³fina³y)

1 Zalewski  Szymon 190 Ro¶ Pisz

HISZPANIA

Pluta Micha³ SEVILLA (Hiszpania)
Siewruk Filip FC Barcelona (Hiszpania)

SYLWETKI WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1 MKS Zabrze
1 MKS Zabrze
Sylwetki zawodników r.1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi