News: Miêdzynarodowy Turnije M³odzika rocz.2004 Wieliczka 23-25.IX.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 18 2021 20:13:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Miêdzynarodowy Turnije M³odzika rocz.2004 Wieliczka 23-25.IX.2016
Turnieje Podsumowanie
 VI Ogólnopolski turniej  koszykówki  Wieliczka 2016

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

FOTO MICHA£

FOTO

 MVP: Leibner Jan - Snakes Ostrawa

TOP 10 Najlepsi Strzelcy
1 Leibner 105 pkt. Ostrawa
2 Aleksander Busz 81 Wieliczka
3 £ebek Karol 76 Katowice
4 Kobiak 69 Sopot
5 Paluszak 62 Sieraków
6 Jan Wachowicz 59  Lublin
7 Samiec 58 Jelenia Góra
8 Stasiak Dominik 52 Grójec
9 Noszczyñski Eryk 51 Kraków
10 Doro¿a³a 50 Sieraków


 5 ALL-STARS:
Navratil Beniamin - Snakes Ostrawa
Kobiak Olgierd - UKS 7 Trefl Sopot
Macha³a Krzysztof - MOSM Tychy
£ebek Karol - UKS SP 27 Katowice
Stasiak Dominik - MKS Gróje

KONKURS ZA TRZY PUNKTY:  
Treefl Sopot - Kobiak Olgierd    3  (1)
OBRA Ko¶cian - Janowicz Jêdrzej 2
MOSM Tychy - Grzymys³awski Micha³ 0
Polonia Warszawa - Piêtowski Jakub 2
BC Sieraków - Paluszek Kamil    2
Regis Wieliczka  - Smagur Kacper    1
SNAKES Ostrawa - Leibner Jan 0
Grójec  - Niemiec Artur 0
Jelenia Góra - Bulcewicz Wojciech 2
Frydek Mistek - Mu¿ik Jakub 0
Katowice -  Pi¶la Jakub 3 (2)    I
Skierniewice -    Jakub    Domanowski  0
Wis³a Kraków-    Noszczyñski Eryk 0
Komorów    -    Kowalczyk Filip    0

NAJLEPSI OBROÑCY
               
        
               

WYRÓ¯NIENIA TRENERA


               
        
               

MECZ GWIAZD  /   KONKURSY


 
 
Uczestnicy konkurs rzutów  osobistych

 MISTRZ
Tomas Hrabec
Snakes Ostrawa
 Uczestnicy konkursu sprawno¶ciowego
 MISTRZ
N. Wojdowski
Obra Ko¶cian

 Uczestnicy konkursu za trzy punkty
 Król Trójek
Jakub Pisla
UKS 7 Katowice


 W meczu gwiazd lepsi okazali siê zawodnicy Po³udnia. Wynik nie mia³ znaczenia liczy³a siê ¶wietna zabawa. O MVP meczu Gwiazd zadecydowa³ konkurs z Big Shoot. Zawodnik UKS 27 Katowice Kempa (dru¿yna Po³udnia) by³ pierwszym zawodnikiem który trafi³ z po³owy boiska. W nagrodê otrzyma³ kalendarz NBA, Plakat Kadry Polski oraz koszulkê gwiazdy NBA Stephen Curry. W przerwie meczu rozegrano konkurs rzutów za trzy punkty w który startowa³o 15 zawodników. Dwa najlepsze wyniki Olgierd Kobiak (Sopot) i Pi¶la Jakub (Katowice) zagrali w finale w którym to  o jedn±  ,,trójeczkê,, wiêcej rzuci³ zawodnik z Katowic i to on wygra³ pi³kê firmy Spalding.

W dru¿ynowym konkursie dla trenerów Pó³noc-Poludnie wygrali trenerzy z Pó³nocy, a najwiêcej dla zwyciêskiej dru¿yny 6x6 punktów rzuci³ trener z Komorowa w nagrodê otrzyma³ 5 litrów soku z Grojca. W niedziele odby³y siê konkursy organizatorów; sprawno¶ciowy i rzutów osobistych. Zibi dodatkowo zorganizowa³ kilka konkursów dla wszystkich chetnych. Za trafione rzuty chlopcy otrzymywali smaczne jab³ka z Grójca oraz gad¿ety NBA: naklejki, branzoletki, breloczki

W tym miejscu chcia³bym bardzo podziêkowaæ dru¿ynie z Grójca która po raz kolejny przywozi do Wieliczka na turniej Soki i Jab³ka na na nagrody. Po meczu Gwiazd jak zwykle degustacja Soku Jab³kowego z Grójca

Po ka¿dym meczu zawodnik z zwyciêskiej dru¿yny otrzyma³ wyró¿nienie trenera MVP
W nagrodê otrzyma³ magazyn MVP lub Plakat Reprezentacji Polski oraz dyplom. W sumie nagrodzono 44 zawodników (tyle co rozegranych spotkañ)


 PO£UDNIE

Trenerzy: 
Kamil Vasta³ (Ostrawa)
Wojciech Majcherowicz (Tychy)
MOSM  Tychy - Mateusz ¯muda, Krzysztof Mochaka
UKS 27 Katowice  -  Krzysztof Kêpa, Karol £ebek
SNAKES Ostrawa - Smazal Pavel,  Navratil Bengamin
SUDETY Jelenia Góra - Samiec Mateusz ,  Dawid Garbarski
SNAKES  Fridek M. - David Mihal, Petiz Augustin
Wis³a Kraków - Karol Sa³amaj, Eryk Noszczyñski
UKS Regis - Busz Aleksander, Siemieniec £ukasz


 PÓ£NOC 

Trenerzy: 
Tomasz Chwia³kowski  (Sopot) 
Dariusz Fija³kowski  (Grójec)
Treefl  Sopot  -  Raupuk Ksawery,  Borkowski Oskar
MKS Grójec - Januszewski  Antek , Stasiak Dominik
Polonia Warszawa - Piotrowicz Marce,  Dzik Oliwier
AZS PWSZ Skierniewice - Marat Jakub,  Zarêba Mateusz
Obra Ko¶cian - £ukasz Ciorga,  Bartosz Krêglewski
UKS Komorów - Franciszek Szulak,  Franciszek Garbacik
BC Sieraków  - Kamil Paluszak,  Kacper Doro¿aka


GRUPA    A                        
UKS REGIS –UKS 27 Katowice 42 : 44 MVP: K. Kempa
SNAKE Fridek M – UKS Komorów 28 : 35 MVP: M. Tokarski
UKS REGIS – SNAKE Fridek M  48 : 24 MVP: K.Smagur
UKS 27 Katowice – UKS Komorów 35 : 30 MVP: K £ebek
UKS REGIS – UKS Komorów  44 : 42  MVP: M.Bankowicz
UKS 27 Katowice  – SNAKE Fridek M  32 : 31 MVP:

1 UKS 27 Katowice  3 mecz 6 pkt.
2 UKS REGIS   3 mecz 5 pkt.

3 UKS Komorów  3 mecz 4 pkt.   
4 SNAKE Fridek M.  3 mecz 3 pkt.    
    
GRUPA B
TREFL Sopot – Wis³a Kraków  52 : 15 MVP: O. Kobiak
MOSM Tychy – AZS  Skierniewice  42 : 26  MVP: K. Szczepanek
TREFL Sopot    - MOSM Tychy  38 : 37 MVP: K. Raupuk
Wis³a Kraków – AZS  Skierniewice   39 : 51 MVP:  M. Zaremba
Trefl Sopot – AZS Skierniewice 39 : 35 MVP: M. Sobol
Wis³a Kraków - MOSM Tychy 19 : 65 MVP: P. Wojtyka

1 TREFL Sopot  6 pkt.
2 MOSM Tychy  5 pkt
.
3 AZS PWSZ Skie-ce  4 pkt.
4 WIS£A Kraków    3 pkt.

GRUPA C
MUKS 1811 Unia Tarnów – Snake Ostrawa  20 : 81 MVP: J. Liebner
MKS Grójec – Jedynka Ko¶cian 25 : 23 D. Stasiak
MUKS 1811 Unia Tarnów - MKS Grójec  29 : 46  MVP: N.Kaliciñski
SNAKE Ostrava – Jedynka Ko¶cian 67 : 17  MVP
SNAKE Ostrawa – MKS Grójec   53 : 23 MVP:
Jedynka Ko¶cian – MUKS 1811 Unia Tarnów 46 : 30

1 SNAKE Ostrawa 6 pkt.
2  MKS Grójec  5 pkt.

3 Jedynka Ko¶cian  4 pkt.
4 MUKS 1811 Unia Tarnów 3 pk

GRUPA D
KADRA Lublin – Sudety J.G    30 : 40  MVP
Basketball Sieraków – Polonia W-wa  36 : 30 A. Najder
Basketball Sieraków – Sudety J.G  46 : 53  MVP: Samiec
Polonia W-wa  – Kadra Lublin  16 : 47
Polonia W-wa – Sudety J.G  26 : 35 MVP: D. Garbarski
Basketball  Sieraków – Kadra Lublin  52 : 41  MVP: K. Doro¿a³a

1 SUDETY Jelenia G  6 pkt.
2 Basketball Club Sieraków  5 pkt.

3 KADRA Lublin  4 pkt.
4 POLONIA W-wa  3 pkt.

ÆWIERÆFINA£: Sudety Jelenia Góra Tychy 22 : 29 MVP:
ÆWIERÆFINA£: Sopot -  BC Sieraków   53 : 36 MVP:
ÆWIERÆFINA£: Katowice  -  Grójec  38 : 33 MVP:
ÆWIERÆFINA£: Wieliczka -  Ostrawa 21 : 75 MVP:

9-16 Polonia Warszawa-Wis³a Kraków 31 : 32  MVP:
9-16 Fidek Mistek-1MUKS 1811 Unia Tarnów 45 : 40 MVP:
9-16 Uks Komorów-Obra Ko¶cian  15 : 58  MVP:
9-16 Kadra Lublin-AZS PWSZ Skierniewice  39 : 33 MVP:

PÓ£FINA£:
Katowice - Sopot  41 : 51 MVP:
PÓ£FINA£: Ostrawa - Tychy  41 : 27 MVP:
5-8: Wieliczka -Jelenia Góra  32 : 43 MVP:
5-8 Grójec - Sieraków 52 : 46 MVP:

mecz o 15 miejsce: Polonia Warszawa - MUKS 1811 Unia Tarnów 51 : 44
mecz o 13 miejsce: Fridek Mistek-TS Wis³a Kraków 29 : 39
mecz o 11 miejsce: UKS Komorów - AZS PWSZ Skierniewice  33 : 40
mecz o 9 miejsce: Kadra Lublin - Obra Ko¶cian  31 : 19
mecz o 7 miejsce: Regis Wieliczka - BC Sieraków  36 : 63
mecz o 5 miejsce: MKS Grójec - Sudety Jelenia Góra 44:43
mecz o 3 miejsce: MOSM Tychy - UKS  27 Katowice 45 : 30
FINA£: Snakes Ostrawa - UKS 7 Trefl  Sopot 41 : 69

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 1 SNAKES OSTRWA
25 Hrabec 6+8+3+7+0+0
27 Klat 6+1+4+0+0+0
44 Stanku¶ 2+4+1+4+0+5
47 Sma¿a³ 6+1+0+10+0+3
55 Kidzar 6+5+0+23 2 UKS 7 TREFL  SOPOT
4 Szwichtenbegr  0
6  Kosakowski 0+4+2+1+0+11
8 Jurkowski 2+0+2+7+0+2
9 Raupuk 4+0+4+8+4+8
13 Kobiak 12+11+14+10+12+10
14 G±siorowski 3+4+0+2+2+0
17 Mastelarz 2+2+0+0+6+3
21 Sobol 8+7+8+2+12+2
22 Mazurowski 4+2+0+7+5+2
24 Kulwas 5+4+7+6+4+0
34 Borkowski 12+4+0+6+6+3
99 Jakubek 0

 3 MOSM TYCHY
0 ¯urawik  0
4 Szczepanek  10+8+4+2+2+10
5 Berna¶  2+4+2+0+1+2
6 Le¶nik 2+2+4+5+4+9
7 Kudela  4+2+10+2+0+0
9 Baca Mateusz 2
10 Macha³a  2+9+8+4+2+2
12 ¯muda  0+2+5+6+4+4
16 Pa¿dzierny   9+5+4+2+5+8
22 Kudela  1
23 Wojtyka  4+1+1+3+2+2+2
26 Radziszewski  0+2+0+6+0+2
30 Grzymys³awski   8+2+12+0+7+6
33 Chackiewicz 1

 IV  UKS  Sp 27 KATOWICE
4 Malinowski 3
5 Ilnicki 0+4+2+0+2+2
6 Janda  6
7 Pi¶la  0+4+4+4+4+3
8 Kempa  17+11+6+2+4+2
10 Hetman  0+2+3+5+0+0
11 Witkowski  0
12 £ebek  19+9+10+14+16+8
13 Buchta  2+2+0+0+2+6
14 Sobera  7
15 Mularczyk  4+2+6+2+0
16 Kaczmarek 0+2+2+5+7+4
17 Golinowski  3

 V MKS GRÓJEC
4 Przybytniak  2
6 Wyrzykowski  0+5+2+0+1+4
7 Myd³owski 5+4+0+0+0+2
8 Juraszewski   2+5+8+13+12+8
9 Paku³a  2+3+4+6+4+2
10 D±bkowski 0+3+0+2+4+6
12 Niemiec  2+7+0+3+0+3
14 Kaliciñski  4+4+2+1+10+1
15 Enebish  0
16 Komar  0
17 ¦mietañsk  0+2+0+4+2+2
21  Krajewski   0
24  Stasiak 10+8+5+0+19+10
88  Poradzki   4
00 Przybylski 2

 VI KS SUDETY JELENIA GÓRA
  4 Oryñski 0
 6 Samiec 9+27+12+2+5+13
 7 Judka 2
 8 Bulcewicz 0+4+2+4+12+5
10 Badach 0
11 Florczak 8
14 Oleusin 0
15 Szadkowski 0+6+2+3+10+4
16 Staszewski 9
17 Kobus 11+2+4+0+4+2
19 Ogórek 1
20 Pop³awski 7+4+4+0+0+1
21 Kogucik 8
23 Garbarski 9+3+8+9+5+8

 VII BASKETBALL CLUB SIERAKÓW
 4 Paluszak 6+2+11+12+16+15
 5 Najder 5+7+8+2+6+5
 7 Szczechowiak 6+0+2+6+3+4
 9 Nowak 0
10 Wylega³a 4+6+2+0+0+0
11 ¦miglak 7+4+4+6+4+13
12 Banach 0+4+0+0+3+8
13 Pape 0+2+2+2+0+6
14 Pierzyñski 8
15 Wac³awiak 2+0+2+3+2+7
18 Doro¿a³a 5+17+8 +5+10+5
   

 VIII UKS REGIS WIELICZKA
1 Busz 21+16+10+9+14+11
4 Lewandowski   0
5 Dusza  2
6 Krupa 0
7 Nosal  9
8 Nowak  7
9 Kozio³ 9
11 Dumka  2+3+0+2+0+8
13 Bankowicz  4+6+6+0+6+11
14 ¦liwa  9
15 Klimas  0+2+4+2+2+0
17 Smagur  8+8+9+2+8+4
21 Bana¶  2
23 Pisarski  0
30 Siemieniec  0+5+10+1+0

 IX KADRA   LUBLIN
4 Borysiuk 3
6 Padrak 7
7 Grzesiak 4+10+10+2+6
8 Pieczkowski 9
10 Tyburek 3+0+6+0+2
11 Czarnota 2+2+0+0+
12 Wachowicz 11+12+11+12+13
G³±b 0+5+2+4+5
14 Tomasik 0
20 Szalak 2+6+6+3+0
21 Job³oniec 8+6+0+0+2 X BC  OBRA  KO¦CIAN
4 Frydrych 2+1+2+10+4
6 Walkowiak 4
7 Wojciechowski 0+0+4+8+5
8 Ulupiec 2
9 Janowicz 7+0+5+8+0
10 Krêglewski 2+0+15+3+10
11 Pukacki 4
12 Wojdowski 3+4+6+0+0
13 Nowak 4
15 Frydrych  2+1+2+6+0
16 Ciszewski 4+6+5+5+0
19 Ciorga 2+4+7+6+0

 XI AZS PWSZ  SKIERNIEWICE
6 Mi¶kiewicz 0
7 Zarêba   9+17+12+7+10
9 Bieliñski  0+2+2+5+9
10 Salamon  1+4+4+6+6
11 Domanowski  8
12 Andraszewski  6
13 Dziuba  0
14 Kwiatkowski  0
16 Wac³awek 0
17 Wójt  4
18 Marat  8+19+6+10+8
19 Golenia  6
21 Teofilak  8

 XII UKS KOMORÓW
5 Wierzbicki  2
8 Karotonek   0+6+8+0+4
9 Engel  9
11Walczak  2
13 Szular  5+6+4+4+2
14 Garbacik  12+6+9+5+8
20 Dobrzyñski  6
23 Kowalczyk  5
25 Kowalski  2
26 Paszkiewicz  0
30 Tokarski  13+2+8+0+10
35 Jaworski  0+4+2+2+2
36 Lolyk  0
38 Przytulski  4

 XIII TS WIS£A KRAKÓW
0 Sipiur  0
4 Sa³amaj 2+15+0+10+10
5 Grzesik  0
6 Stelmach  0
7 Meus  4
8 Stachowicz  4
9 Tabi¶  2+4+2+0+2
10 Lupa 0
12 Pitra  2
13 Rutkowski  0+3+6+7+5
14 Pichliñski 0
15 Noszczyñski 9+17+7+11+7
16 Dobaj  4
17 Kêku¶ M 0+2+0+2+9

 XIV SNAKES  Frydek MISTEK
5 Pobucky 4
6 Minól 0+4+8+0+4
7 Wittek 4
8 Melichor 2
9 Metz 2
13 Zamorski 2+1+0+5+2
14 Marek 2+1+0+3+4
15 Mzik 0+0+4+2+6
16 Tvardek 2
18 Augustin 8+6+10+9+1
91 Clelrin 4+4+14+0+3
81 Vyroubal 2+4+6+6+9

 XV POLONIA WARSZAWA
4 Dzik 6+0+8+6+18
5 Oszako 6+0+0+4+0
6 Anszczyk 1
9 Nurowski 6
10 Mosk
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi