News: POLISH YOUTH HOOP HEROES rocz.2001 Warszawa 4-6.III.2016 Paw³owice, Ostrów Wlkp. Warszawa 2016/2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 06 2020 00:24:29
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

POLISH YOUTH HOOP HEROES rocz.2001 Warszawa 4-6.III.2016 Paw³owice, Ostrów Wlkp. Warszawa 2016/2017
Turnieje Podsumowanie
 PÓ£FINA£Y:
JAGIELLONKA WARSZAWA – KASPROWICZANKA OSTÓW WIELKOPOLSKI 58 : 47
SPK BIA£YSTOK –  BIA£O£ÊKA WARSZAWA  49 : 31

Mecz o III miejsce;
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. La Basket Warszawa  62 : 42

FINA£: SPK Bia³ystok - Jagiellonka Warszawa 66 : 8
0


KLASYFIKACJA KOÑCOWA PYHH 2015/2016


MISTRZ


II miejsce:


III miejsce:IV miejsce:  


 Najlepszy Asystuj±cy
Dawid Chojnowski
SPK Bia³ystok

 Najlepszy  zbieraj±cy 
B³a¿ej Kulikowski
Jagiellonka Warszawa

 Najlepszy blokuj±cy
Jakub Miko³ajczyk
Kasprowicznaka Ostrów Wielkopolski

 Najlepszy przechwytuj±cy -
Kacper Marchewka
Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski

 MVP FINAL FOUR

Najlepszy strzelec

Benjamin Didier-Urbaniak
Jagiellonka Warszawa


  ALL Stars

Jakub Miko³ajczyk - Kasprowiczanka
Benjamin Didier Urbaniak - Jagiellonka
Damian Skowroñski - La Basket
Adrian Iwaniuk  - SPK Bia³ystok
B³a¿ej Kulikowski - Jagiellonka

FOTO GALERIA

Wycofali siê z Final Four
WKK Wroc³aw
(10-lecie klubu otwarcie hali piknik) i WKS ¦l±sk Wroc³aw . W ich miejsce wesz³a pi±ta dru¿yna Elite Eight UKS Jagiellonka Warszawa oraz VII dru¿yna UKS La Basket Warszawa

PZKosz obj±³ Patronatem  Final Four PYHH


FB POLISH YOUTH HOOP HEROES  U15
WSZYSTKIE STATYSTYKI DO WGL¡DU I POBRANIA
statystyki zbiorcze wszystkich zawodników
 MVP:
Mateusz Czempiel

WKS ¦l±sk Wroc³aw


 Najlepszy Strzelec:
Benjamin Dider-Urban 

Jagielonka Warszawa

 Najlepszy Asystuj±cy:
B³a¿ej Kulikowski

Jagielonka Warszawa


 Najlepszy Zbieraj±cy:
Bartosz Zió³ek

Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski  5 ALL- STARS:


Tomasz Madejski
- WKK Wroc³aw
Aleks ¯mijak
- ¦lask Wroc³aw
Micha³ G³owka - Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski
Jakub Markuszewski - Jagielonka Warszawa
Filip Bieliñski - SPK Bia³ystok


Elite Eight tabela

1 ¦l±sk Wroc³aw Konferencja Zachodnia 12 pkt.  bilans  5:2  (+13)
2 WKK Wroc³aw Konferencja Zachodnia 12 pkt. bilans 5:2  (+11)
3 SPK Bia³ystok Konferencja Wschodnia 12 pkt. bilans  5:2  (-25)
4 Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski Konferencja Zachodnia 11 pkt.  bilans 4:3
5 Jagiellonka Warszawa Konferencja Wschodnia 11 pkt. bilans  4:3
6 ¯AK ¯ory Konferencja Zachodnia 10 pkt.  bilans 3:4
7 LA Basket Warszawa Konferencja Wschodnia 8 pkt. bilans 1:6
8 ASSECO Gdynia Konferencja Wschodnia 8 pkt. bilans 1:6

Podsumowanie statystyki, filmiki wkrótce
SKM dziêkuje panu Januszowi Nie¶ciórowi i Jarkowi Koz³owskiem za transport Brzeg- Ostrów Wlkp-Ruda ¦l±ska. Andrzejowi Suskiemu za pobyt w Ostrowie Wielkopolskim


FOTO SPK      FOTO ZIBI  

I - WKS ¦l±sk Wroc³aw
II - WKK Wroc³aw
III - SPK Bia³ystok
IV - Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V - Jagiellonka Warszawa
VI - ¯AK ¯ory
VII - La Basket Warszawa
VIII - Asseco Gdynia


WYNIKI
UKS JAGIELLONKA WARSZAWA – WKK WROC£AW  40 : 73
SPK BIA£YSTOK –   KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP.  41 : 50
WKS ¦L¡SK WROC£AW – UKS LA BASKET WARSZAWA  62 : 54
WKK WROC£AW – ASSECO GDYNIA  53 : 33
UKS JAGIELLONKA WARSZAWA –UKS KASPROWICZNAKA OSTRÓW WIELKOPOLSKI 34 :  56
SPK BIA£YTOK – WKS ¦L¡SK WROC£AW  52 : 51
¯AK ¯ORY – ASSECO GDYNIA  46 : 60
UKS LA BASKET WARSZAWA – UKS KASPROWICZNAKA OSTRÓW WIELKOPOLSKI  32 : 58
UKS JAGIELLONKA WARSZAWA – ¯AK ¯ORY 65 : 50
SPK BIA£YSTOK – WKK WROC£AW  42 : 67
¯AK ¯ORY – UKS LA BASKET WARSZAWA  34 : 28
ASSECO GDYNIA – UKS KASPROWICZNAKA OSTRÓW WIELKOPOLSKI  46 : 62
SPK BIA£YSTOK  – ¯AK  ¯ORY  87 : 43
WKS ¦L¡SK WROC£AW – UKS JAGIELLONKA WARSZAWA  51 : 75
UKS LA BASKET WARSZAWA – WKK WROC£AW  37 : 55
WKS ¦L¡SK WROC£AW – ASSECO GDYNIA  52 : 48
 

W Paw³owicach zakoñczy³a siê pierwsza faza rozgrywek PYHH. Polska zosta³a podzielona na dwie konferencje,  wschodni±  i zachodni±. Z pocz±tkiem marca w Warszawie rozegrano konferencje wschodni±, miesi±c  pó¼niej w Paw³owicach rozegrano konferencje  zachodni± . £±cznie w dwóch konferencjach uczestniczy³o 12 dru¿yn z czego najlepsi awansowali do drugiej fazy rozgrywek  ,,Elitarnej Ósemki,,. (wkrótce dowiemy siê kiedy i gdzie zostanie rozegrany PYHH Elite Eith.  Ostatnim etapem PYHH  bêdzie  Fina³ Four
W  Warszawie i Paw³owicach rozegrano 29 spotkañ. Z czego ponad po³owa to wyrównane stoj±ce na dobrym poziomie mecze. Trenerzy s± bardzo zadowoleni z turniejów. W Warszawie spotkania ogl±da³ trener Kadry Polski Micha³ Mróz. Do Paw³owic przyjecha³ drugi trener Kadry Polski Piotr Piecuch.


Kilku wyró¿nionych zawodników
(MVP, ALL-STAR, Wyró¿nienie trenera) to Reprezentanci Polski inni na turnieju pokazali siê z bardzo dobrej strony i kto wie czy nie otrzymaj± powo³añ do szerokiej kadry Polski.

Turnieje w Warszawie i Paw³owicach przy sporej liczbie kibiców zosta³y zorganizowane starannie i profesjonalnie.
-Statystyki Live
-Prezentacja zespo³ów przed ka¿dym meczem oraz spikerka
-Setki fotografii oraz dziesi±tki filmików
-Oprawa muzyczna
-wystêpy taneczne Klubu ACTIV
-12 Pucharów, 12 dyplomów, 24 statuetki
-MVP meczu – magazyn koszykarski MVP
-Konkursy w przerwach meczy
-Koszulki dla wszystkich uczestników

Uroczystego otwarcia POLISH YOUTH HOOP HEROES rocz.2001 Paw³owice 1-3.IV.2016
dokona³a Dyrektor Gminnego O¶rodku Sportu w Paw³owicach Bo¿ena Wróbel oraz Pani Prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej Paw³owice Anna D±browska

Dziêki sponsorowi  ORTON FLEX zosta³y ufundowane  nagrody :
-dla MVP turnieju  buty Jordan Super. Fly 4 PO i koszulka NIKE
dla pi±tki turnieju koszulki treningowe NIKE
LIGAMENTO by³o natomiast sponsorem nagród w konkursach – frotki.

W Paw³owicach odby³a siê uroczysta kolacja dla trenerów i kibiców z loteri± – do wygrania miêdzy innymi VOUCHERY-Weekend dla 2 osób w o¶rodku Odys w Tresnie ko³o ¯ywca,  Bi¿uteria, ksi±¿ki, odzie¿, piêkna pi³ka.
W Paw³owicach ch³opcy mogli korzystaæ za symboliczn± op³at±  z Basenu. Poczêstunek dla wszystkich kibiców by³ obfity- pocz±wszy od ciast, wyrobów wêdliniarskich, kawy, ogórków, smalcu itd..


TVT Telewizja Regionalna o Turnieju w Pawlowicach


KONFERENCJA WEST (Zachód)  PAW£OWICE 1-3.04. 2016
FOTO ZIBI     FOTO JANUSZ      FILMIKI ZIBI      FOTO AREK


MVP:
Igor Koz³owski
WKS ¦l±sk Wroc³aw
5.All Stars

Mateusz Czempiel
¦l±sk Wroc³aw
Wiktor Strzelczyk
Kasprowiczanka
Nikodem Jeglorz
MOSM Bytom
Szymon Eitelhaler 
WKK Wroc³aw
Alan Jatczyk
¯AK ¯ory

........................................

KLASYFIKACJA KOÑCOWA - Konferencji Wschodniej  
(1-4 Awans do elitarnej 8 PYHH)

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wyró¿nienie trenera
 1

 Mateusz Czempiel *2
Maciej Lubowiecki 5
Szymon Paluch 6 >>>>>>>
Marek Bia³ow±s *7
Damian Kêdzierski 8
Maciej Nowak *9
Igor Koz³owski *14
Aleks ¯mijak *23
Robert Kotarba 31
Marcel W³odarski 33
Jakub Zaremba 93

Trener: Piotr Portas2

 Pawe³ Sitek 19
Damian Kupka 20
Jakub Pietrzak 21
Piotr Palczewski 22
Mi³osz ¯ebrowski 23
£ukasz Januszewicz 24
Alex Borkowski 25
Sebastian Michalczyk 26 >>
Piotr Golc 28
Alan Jatczyk 31
Kacper Wojciechowski 32
Jakub Skowroñski 33

Trener: Grzegorz Marciak


 3

 Jakub D¼wigoñski 4
Jakub Balawajder 8
Aleksander Lentka 10
Artur Krzy¿yñski *11 >>>>
Jakub Król *13
Marcin Brysz 14
Wojciech Bekacz *22
Mateusz Bielecki 32
Szymon Eitelthaler 34
Tomasz Madejski 55
Aleksander £añcucki *56
£ukasz Klawa *77

Trener: £ukasz Dzierkowski
 4

 Maksymilian Krawczyk 4
Micha³ Ka¼mierczak *6
Miko³aj Tyburcy 8
Bartosz Zió³ek *9 >>>>>>>
Cezary Szuka³a 10
Nikodem Mal±g 11
Hubert Koczura 12
Kacper Marchewka *15
Dominik Pa³atyñski 16
Kamil Zaradny *17
Jakub Matschi 18
Wiktor Strzelczyk *19

Trener: Andrzej Suski


XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5

 Adam Miller *5
Filip Wadowski 6
Rados³aw Pyplok 7
Brunon Jastrzêbski *8
Igor Bañbu³a 9
Nikodem Jeglorz *10
Denis Musik *11
Filip Pawe³ka *13
Rados³aw Or³owski 14
Eryk Lip 15
Brian Suwa³a 17
Pawe³ Haberek 18 >>>>>>

Trener: Rados³aw FudaliKASPR0WICZANKA OSTRÓW WLKP.– WKS ¦L¡SK WROC£AW   23 :  41  (3-7, 8-14, 7-8, 5-12) MVP: Mateusz Czempiel
MOSM BYTOM – WKK WROC£AW  47 : 54  (14-12, 10-18, 12-11, 11-13)  MVP: Jakub Król
¯AK ¯ory 2000 – ¦L¡SK WROC£AW 52 : 58  (13-16,13-18,12-14,14-10) MVP: Aleks ¯mijak
WKK WROC£AW – ¯AK ¯ORY  56 : 60  (20-15, 12-10, 9-15, 9-10 d, 6-10) MVP: Alan Jatczak
MOSM BYTOM - ¯AK 200 ¯ory 52 : 56  (17-14, 14-13, 15-13, 6-16) MVP: £ukasz Kania
¯AK ¯ORY - ¦L¡SK WROC£AW 44 : 52  (8-13, 11-13, 12-15, 13-11) MVP: Igor Koz³owski
MOSM BYTOM - KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. 56 : 37 (9-9, 7-14, 6-17, 15-16)
MOSM BYTOM - ¯AK 2000  ¯ory 52 : 56  (17-14, 14-13, 15-13, 6-16) MVP: £ukasz Kania
KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. – ¯AK 2000 ¯ORY  56 : 59  (14-17, 9-15, 15-7, 18-20) MVP: Kacper Czubak
MOSM BYTOM – ¯AK ¯ORY  40 : 60  (10-14, 10-15, 12-13, 8-14) MVP: Sebastian Michalczuk
¦L¡SK WROC£AW – WKK WROC£AW  51 : 37  (16-3, 12-12, 15-10, 8-12)  MVP: Maciej Nowak
¯AK ¯ORY – KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP.  69 : 44  (21-13, 12-12, 21-7, 15-12)  MVP:
WKK WROC£AW – ¯AK 2000 ¯ORY  85 : 53 (14-16, 20-13, 27-9, 24-15) MVP: Wojciech Bekacz
¦L¡SK WROC£AW - MOSM BYTOM 49 : 32  (14-9, 9-9, 12-10, 14-4)  MVP: Marek Bia³ow±s
KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. - WKK WROC£AW  37 ; 50  (11-10, 7-13, 2-`12, 17-15)  MVP: Artur Krzy¿yñski

KONFERENCJA OST (Wschód)  Warszawa  4-6.III.2016
FOTO ZIBI     FOTO JANUSZ     FILMIKI ZIBI
RANKINGI Z STATYSTYK - Zobacz jak wypad³e¶

 MVP    ***** 5 ALL-STAR
***** 5 ALL-STAR ***** 5 ALL-STAR *****  5 ALL-STAR  ***** 5 ALL-STAR
 *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Dawid Chojnowski
SPK Bia³ystok
  Przytulski Mateusz
SPK Bialystok
B³a¿ej Kulikowski
Jagielonka Wa-wa
Kacper Pachowicz
LaBasket Warszawa
Mi³osz Korolczuk
Asseco Gdynia
Jakub Iskra
KK Stalowa Wola

KLASYFIKACJA KOÑCOWA KONFERENCJI WSCHODNIEJ  (1-4 Awans do elitarnej 8 PYHH)

    Wyró¿nienie...trener..........  
1
 Mateusz Przytulski
Adam Wi¶niowski
Piotr Targoñski
Patryk Dzienis
Adrian Iwaniuk
Jakub Mie¶ciór
Dawid Chojnowski
Damian ¯ero 14
Filip Bieliñski
Przemys³aw  Bielski  >>>>

Trener: Kamil Zakrzewski
2

 Benjamin Dider-Urban
Tymon Rutkowski
Piotr Kopyszko
B³a¿ej Kulikowski
Marcel Zaramski
Adam Nyckowski
Jakub Szczepanik
Piotr Szymañski
Micha³ Ko³aczewski >>>>>
Jakub Maruszewski
Miko³aj Manowiecki
Kacper Matoszko
Zalewski  Jakub

Trener: Antonio Dajkola


3

 Marcin  Szymczak
Miko³aj  Jaworowski
Mariusz Stanis³awski
Filip Turkowski
Bartosz Cecot
gor Sagan
Bartosz Kucharski
Kacper Piechowicz
Eryk Sulima
Damian Skowroñski
Sebastian  Zabiecki
Kacper  Kurowski
Filip Stefañski
Piotr Gronwald
Konrad Lichowski >>>>>
Trenerzy: Tomasz Wi¶nik
Wojciech Dubniewski

4


Mi³osz Korolczak
Tomasz Jêczmieñ
Krzysztof  Nowicki
Iwo Olender
Micha³ Szel±gowski
Adrian Pajkert
Dominik Noga
Piotr Gutowski
Jan Lejman 12
Daniel Rybkiewicz
Oskar Rydzewski
Piotr Olszewski
Piotr Lis >>>>>>>>>>>
Jerzy  Kwid¼iñski

Trener: Micha³ Mróz
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5

 Pawe³ Sudo³
Filip Ogonowski
Oliwier Boni
Jakub Iskra
Patryk Ha³ka
Rados³aw Maciejak
Jakub Patrzyk
Jan Kotulski
Micha³ Soból >>>>>>>>
Szymon Siembida

Trenerzy: Jerzy Szambelan
Robert Be³czowski6

 Maciej Popowski
Karol Zawistowski
Wiktor Kordowicz
Kacper  Bigos
Mateusz Mann
gor Karusewicz
Miko³aj Adamowicz
Miko³aj Borowiecki
Wiktor Ko³kuchowski
Jakub Pieka³kiewicz
Patryk Tomaszuk
Konrad Lichowski

Trener: Andrzej Janus
JAGIELLONKA WARSZAWA – MUKS PIASECZNO 50 : 65  (16-17, 11-20, 16-18,7-10)  MVP Benjamin Dider Urbaniak
LA BASKET WARSZAWA – ASSECO GDYNIA  58-41 (13-11,11-13,24-6,10-11) MVP: Damian Skowroñski
KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA  - SPK BIA£YSTOK 63 : 64  (17-16, 18-7, 13-17, 15-24)  MVP: Przemys³aw Bielski
MUKS PIASECZNO -  ASSECO GDYNIA  63 : 72  (14-18, 18-17, 7-10, 18-12, d 6-15)  MVP:  Iwo Olender
LA BASKET WARSZAWA - SPK BIA£YSTOK  47 : 59  (18-6, 15-16, 10-18, 4-19)  MVP: Dawid Chojnowski
KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA - JAGIELLONKA WARSZAWA   35 : 37  (4-5, 10-12, 17-5, 4-15)  MVP: Piotr Szymañski
MUKS PIASECZNO - SPK BIA£YSTOK    51 : 73  ( 14-18, 16-15, 15-23, 6-17)  MVP: Piotr Targoñski
ASSECO GDYNIA - JAGIELLONKA WARSZAWA   46 : 49  (11-16, 11-13, 10-10, 14-10)  Bartosz Matoszko
LA BASKET WARSZAWA – JAGIELLONKA WARSZAWA  36 : 53 (12-13, 18-22, 25-34) MVP: B³a¿ej Kulikowski
MUKS PIASECZNO – KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA  46 : 65  (8-19, 8-13, 10-18, 20-17) MVP: Micha³ Soból
ASSECO GDYNIA – SPK BIA£YSTOK  53 :59  (13-11, 12-20, 19-18, 9-10) MVP: Mateusz Przytulski
LA BASKET WARSZAWA –  KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA  59 : 48  (18-15, 13-14, 10-8, 18-13) MVP: Eryk Sulima
SPK BIA£YSTOK  –  JAGIELLONKA WARSZAWA  58 : 55  (25-15, 12-7, 9-12, 12-21) MVP: Jakub Nie¶ciór
ASSECO GDYNIA -  KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA  37 : 68  (11-22, 9-17, 9-18, 8-13) MVP: Mi³osz Korolczuk
LA BASKET WARSZAWA -  MUKS PIASECZNO   77 : 63  (22-14, 10-21, 18-11, 27-17)
  MVP: Piotr Gronwald

TABELA
KOÑCOWA

1 SPK Bialystok 10 pkt
2 Jagiellonka Warszawa  9 pkt.
3 La Basket Warszawa 8 pkt.
4 Asseco Gdynia 7 pkt.
5 Ku¿nia Koszykówki Stalowa Wola  6 pkt.
6 MUKS Piaseczno  5 pkt.
  POLISH YOUTH HOOP HEROES to nowy projekt stworzony przez trenerów dla zawodników rocznika 2001 z ca³ej Polski. Pomys³odawc± przedsiêwziêcia jest trener USK Jagiellonka Warszawa Antonio Daykola przy czynnym udziale trenerów:  Andrzeja Suskiego  –UKS  Kasporowiczanka  Ostrów Wielkopolski, £ukasza Dziergowskiego  – WKK Wroc³aw, Tomasza Wi¶nika  –  UKS LA Basket Warszawa, a tak¿e Jaros³awa Koz³owskiego  - Prezesa nieistniej±cego ju¿ klubu „Wojan” Paw³owice. Celem cyklu turniejów jest uatrakcyjnienie rozgrywek U -15 i podniesienie jako¶ci szkolenia  w tym roczniku. Pomys³ powsta³ w czasie ubieg³orocznych Mistrzostw Polski m³odzików.

W czerwcu 2015 roku zaczê³y siê rozmowy z przysz³ymi uczestnikami nowej inicjatywy. W Pierwszym etapie rozgrywek wyst±pi  12 zespo³ów z ca³ej Polski podzielonych na dwie konferencje: Wschodni± i Zachodni±. Wschód:
MUKS Piaseczno(obecnie jedna z czo³owych dru¿yn na Mazowszu w roczniku 2001), VBW GTK Gdynia(uczestnik ½ fina³ów MP m³odzików), SPK Bia³ystok (uczestnik ½ fina³ów MP m³odzików),Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola(uczestnik ¼ fina³ów MP m³odzików) , UKS Jagiellonka Warszawa(br±zowy medalista MP m³odzików) i organizator inauguracyjnego turnieju UKS LA Basket Warszawa(pi±ta dru¿yna MP m³odzików) Start pierwszego turnieju w konferencji wschodniej ju¿  4-6.03.2016. Organizacji inauguracji rozgrywek  podj±³ siê  Tomasz Wi¶nik – UKS LA Basket Warszawa. Zachód: MOSM Bytom( Jedna z czo³owych dru¿yn na ¦l±sku w roczniku 2001), MKS  Wodzis³aw ¦l±ski(szósta dru¿yna MP m³odzika), UKS Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski(czwarta dru¿yna MP m³odzika), ¯AK ¯ory(uczestnik ½ fina³ów MP m³odzików), WKS ¦l±sk Wroc³aw (uczestnik ½ fina³ów MP m³odzików),WKK Wroc³aw(Mistrz Polski m³odzików)


Do drugiej fazy rozgrywek ELITE EIGHT awansuj± po 4 dru¿yny z ka¿dej konferencji. Zmierz± siê w ka¿dy z ka¿dym  z  zaliczeniem meczów w swoich konferencjach .  do trzeciej fazy rozgrywek czyli do FINAL FOUR awansuj± 4 najlepsze dru¿yny,  zagraj± 1 -4, 2 -3. Przegrani zagraj± o miejsce 3, a wygrani o zwyciêstwo w ca³ym turnieju.
Tak bêd± wygl±daæ te rozgrywki I edycji Polish Youth Hoop Heros . Mam nadziejê, ¿e od wrze¶nia ruszymy z drug± edycj± PYHH, która bêdzie zwiastunem tego co nasz czeka w przysz³orocznych Mistrzostwach Polski Kadetów.
A.D

PISZA O NAS

Komentarze
madej1972 dnia marzec 06 2016 09:07:18
10 miesiecy od fina³ów MP U14 2001 mamy turniej z udzia³em czo³ówki wschodu kraju. Po wynikach z dwóch pierwszych dni widaæ jedno --- kto by³ dobry 10 miesiêcy temu nadal jest dobry, kto gra³ w kratkê lub s³abo nadal nie porywa swoj± gr±. To w sumie tyle w temacie pierwszych wyników PYHH. Coraz bardziej jestem przekonany, ¿e kluczem w szkoleniu i rozwoju m³odych graczy jest osoba trenera (80%). Je¿eli trener ma wiedzê, wizjê i pasjê i wie jak przekazaæ to wszystko m³odym zawodnikom, to wtedy widaæ jako¶æ gry na parkiecie. W innych wypadkach czêsto s³yszymy mój ulubiony tekst w m³odzie¿owym baskecie --- "s³aby rocznik".
KillBill dnia czerwiec 13 2016 12:07:48
fajne zakonczenie sezonu dla rocznika 2001. Szkoda ze druzyny z Wroclawia nie mogly przyjechac... Chyba sie nie obrazily?
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polska r.94 Turniej Dania 2010.
Polska r.94 Turniej Dania 2010.
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi