News: Kozio³ek Cup rocz.2001 Lublin 27-28.II.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 02:38:41
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kozio³ek Cup rocz.2001 Lublin 27-28.II.2016
Turnieje Podsumowanie
 NA I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI M£ODZIE¯OWEJ

 „Kozio³ek Basket CUP Lublin 2016”

KLASYFIKACJA KOÑCOWA TURNIEJU:

1. GIMNAZJUM 11 Lublin 2000
2. PI¡TKA Lublin 2001
3. SPK Bia³ystok 2001
4. PRO-BASKET Lublin 2000-2001
5. BASKETBALL Warszawa 2000-2001

 MVP TURNIEJU:
WOJCIECH KOSIUK
UKS Pi±tka Lublin

 KRÓL STRZELCÓW:
BART£OMIEJ PELCZER 
UKS GIMNAZJUM 11 LUBLIN (109 pkt.)

 PI¡TKA ALL STARS TURNIEJU:

UKS Pi±tka Lublin  - PAWE£ NIERADKO
SPK Bia³ystok – FILIP BIELIÑSKI
WARSAW BASETBALL – OLGIERD LISEWSKI
GIMNAZJUM 11 Lublin – PAWE£ DOLECKI
KKS PRO-BASKET Lublin – KRZYSZTOF CZERNIAWSKI

 

 Wyró¿nienia TRENERÓW:

UKS Pi±tka Lublin (trenerzy Rafa³ Ziemol±g, Adam Piwiñski)
Zawodnik wyró¿niony – MACIEJ DOBROWOLSKI
SPK Bia³ystok (trener Kamil Zakrzewski)
Zawodnik wyró¿niony – PRZEMYS£AW BIELSKI
WARSAW Basketball (trener Marcin Wa¶kiewicz)
Zawodnik wyró¿niony – JAN WIECZOREK
GIMNAZJUM 11 Lublin (trener Wojciech Paszek)
Zawodnik wyró¿niony – JANEK GRZEGORCZYK
KKS PRO-BASKET LUBLIN (trener Marek Zieliñski)
Zawodnik wyró¿niony – JAKUB FUTRZYÑSKI

NAGRODA SPECJALNA
(Puchar Dyrekcji Gimnazjum nr 11 w Lublinie):
dla dru¿yny WARSAW BASKETBALL za radosn± koszykówkê, wolê walki, przyjemno¶æ z gry i super kibicowanie

WYRÓ¯NIENIE ORGANIZATORA:

ADRIAN KOSZA£KA – UKS GIMN 11 Lublin

Pi±tka Lublin - GIMN 11 Lublin 45 : 61 gracz meczu Bart³omiej Pelczar
SPK Bia³ystok - PRO-BASKET Lublin 63 : 39 gracz meczu Mateusz Przytulski
Pi±tka Lublin - WARSAW Basketball 54 : 43 gracz meczu Pawe³ Nieradko
GIMN 11 Lublin - KKS PRO-BASKET Lublin 70 : 36 gracz meczu Adrian Kosza³ka
SPK BIA£YSTOK - WARSAW Basketball 82 : 35 gracz meczu Jakub Nie¶ciór
PRO-BASKET Lublin - WARSAW BASKETBALL 50 : 31 gracz meczu Jakub Futrzyñski
Gimnazjum 11 Lublin - SPK Bia³ystok 64 : 35 gracz meczu Janek Grzegorczyk
Pi±tka Lublin - PRO-BASKET Lublin 60 : 43 gracz meczu Wojtek Kosiuk
WARSAW BASKETBALL - Gimnazjum 11 Lublin 37 : 51 gracz meczu Pawe³ Dolecki
Pi±tka Lublin - SPK Bia³ystok 58 :55 gracz meczu Mateusz Zdyb

Okoliczno¶ciowe upominki od Urzêdu Miasta Lublin dla dru¿yn przyjezdnych:
SPK Bia³ystok i WARSAW Basketball

Konkurs „Kibicuj Pi±tce Lublin”  (organizowany przez UKS Pi±tka Lublin, firmê TOMNAR Tomasz Zieliñski oraz fanpage LUBLIN 2001)
Nagroda g³ówna - WYJAZD NA MECZ  EUROLIGI  ¯algiris Kowno – Real Madryt 
dla PATRYKA WÓJTOWICZA (w terminie 11-12 marca br.)
Nagrody pocieszenia  - dru¿yna JUNIORÓW UKS Pi±tka Lublin

FOTO PODSUMOWANIE:


Relacje:  https://www.facebook.com/Lublin2001/

 
 PATRONAT SPORTOWY: Polski Zwi±zek Koszykówki

PARTNERZY: Urz±d Miasta Lublin , LZKosz, START LUBLIN S.A. , MOSiR “Bystrzyca” Lublin
MW-Sport Producent odzie¿y sportowej,  SPORTICO Wies³aw Szkutnik
 

wolontariat sportowy podczas turnieju

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kostecki Jakub MKS Zabrze
Kostecki Jakub MKS Zabrze
Kadra ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi