News: IV Puchar Prezydenta Rudy ¦l±skiej 27-29.V.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 04:47:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV Puchar Prezydenta Rudy ¦l±skiej 27-29.V.2016
Turnieje Podsumowanie
 IV Turniej Koszykówki ch³opców o Puchar Prezydenta Rudy ¦l±skiej  organizowany w ramach Dnia Dziecka 2016


Mecz o III miejsce: MKS Grójec - Piomar Brzeg  53 : 28
FINA£:  ¦l±sk Wroc³aw - MOSM Bytom 44 : 70

KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1 UKS MOSM Bytom
2 WKS ¦l±sk Wrco³aw
3 MKS Grójec
4 Piomar Brzeg
5 KS Pogoñ Ruda ¦l±ska

 MVP: Igor Krzych
MOSM Bytom

 5 ALL-STARS

Maciej Michalski - MOSM Bytom
Jakub Strysz - ¦l±sk Wroc³aw
Dawid Pietrusiñski - MKS Grójec
Tomasz Piwoda - Piomar Brzeg
Bartosz Lato - Pogoñ Ruda ¦l±ska

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI
 Fina³ ,,rzutów za  3 punkty,, im. Romana Dancha

1 Kamil Kubiak 6
2 Dawid Pietrusiñski 5
3 Piotr Górecki 5
4 Bartosz Lato 4
5 Dominik Gania
 Fina³y konkursów z numerków

1 Piotr Górecki 38 pkt.  ¦l±sk Wroc³aw
2 Oskar Kowalski 34 pkt.   ¦l±sk Wroc³aw
3 Kacper Poradzki 25 pkt. MKS Grójec
4 Tomasz Piwoda 24 pkt. Piomar Brzeg
5 Denis Korus 15 pkt. Pogoñ Ruda ¦l±ska Fina³ konkurs Skills Challange 

1 Biekierz 26 sek. dog.18 sek. Pogoñ Ruda ¦l±ska
2 Dawid Orzechowski 26 sek.  dog. 24 sek. MKS Grójec
3 Mateusz Go³êbiowski 28 sek. ¦l±sk Wroc³aw
  Jêdrzej Kociêcki - ¦l±sk Wroc³aw
   Dominik Gania 28 sek.
5 Respondek 33 sek. Pogoñ Ruda ¦laska Konkurs Big Shoot (z po³owy boiska)

Dawid Orzechowski
MKS Grójec

 Zibi Streetball Challenge
1 BYTOM
2 GRÓJECPogoñ Ruda ¦l±ska -  MOSM Bytom  23 : 93  (7:19, 4:35, 10:16, 2:24)
MVP: Marek Dragon  #13
Pogoñ: Wiesio³ek 1, Kwiatkowski 6,Korus 4, Pustelnik 2, Lato 4, Heinrich 4, Krz±ka³a 2.
Bytom: Hosumbek 10, Pakura 3, Krzych 14, Gania 6, Greñ 6, Dragon 14, Podulka 17, Hyla 2, Michalski 21.

¦l±sk Wroc³aw –  Piomar Brzeg 74 : 31 (16:6, 20:13, 22:4, 16:10)
MVP: Jêdrzej Kociêcki #45
¦l±sk: Gorecki 4, Kowalski 11, Pawe³ka 9, Go³êbiowski 12, Buras 13, Strysz 4, Wilczek 6, Kociêcki 15.
Brzeg: Nizio³ek 7, Szkola 2, Kubiak 5, Piwoda 11, Pszczolarski 12.

MKS Grójec – MOSM Bytom  31 : 72  (6:19, 0:37, 8:14, 17:12)
MVP: Igor Krzych #10
Grójec: Pietrusiñski 10, Poradzki 2, Rau 5, Przybytniak 4, Pêkacki 4, K³osowski 2, Cania 2, Kot 2.
Bytom: Kluczewski 2, Stadniczenko 6, Hosumbek 2, Pakura 8, Krzych 10, Kania 3, Gren 7, Dragon 2, Podulka 14, Michalski 18.

Pogoñ Ruda ¦l±ska - ¦l±sk Wroc³aw  27 : 89 (2-27, 8-15, 5-22, 12-25)
MVP: Mateusz Go³êbiowski #7
Pogoñ: B³a¿yca 6, Kwiatkowski 2, Korus 2, Respondek 2, Heinrich 9, Krzaka³a 4, Bekierz 2,
¦l±sk: Górecki 15, Gil 2, Kowalski 1, Pawe³ka 14, Go³êbiowski 13, Buras 7, Strysz 16, Wilczek 4, Krzak 4, Kociêcki 13

Piomar Brzeg – MKS Grójec  38 : 64  (8-16, 12-11, 6-24, 12-13)
MVP: Kacper Poradzki #6
Piomar: Nizio³ek 10, Szkoda 2, Kubiak 9, Piwoda 14, Pszczólarski 3
Grojec: Musialowski 2, Pietrusiñski 19, Poradzki 12, Orzechowski 4, Cania 8, Kot 4, Rak 11, Przybytniak 4
¦l±sk Wroc³aw - MKS Grójec  54 : 27 MVP: Buras #25
MOSM Bytom   - Piomar Brzeg  72 : 34 MVP: Mateusz Zawada #4
MKS Grójec - Pogoñ Ruda ¦l±ska  87 : 46  MVP: Rak #17
¦l±sk Wroc³aw – MOSM Bytom  57 : 76  MVP: Michalski #16
Piomar Brzeg -  Pogoñ Ruda ¦l±ska  56 : 39  MVP:

  1. MOSM Bytom  4 mecze 8 pkt. (+101)
  2. WKS ¦l±sk Wroc³aw 4 mecz  7 pkt. (+105)
  3. MKS Grójec 3 mecz 5 pkt. (-15)
  4. Pomiar Brzeg 3 mecz 3 pkt. (-69)
  5. KS Pogoñ Ruda ¦l±ska 3 mecz 3 pkt.  (-131)

  ............................................
 
1
 UKS  MOSM  BYTOM

4 Zawada Mateusz    
6 Kluczewski  Goran   
7 Stadniczenko  Ryszard  
8 Hosumbek Aleksander 
9 Pakura Miko³aj  
10 Krzych Igor   
11 Gania Dominik   
12 Jakub Greñ   
13 Dragon Marek 
14 Podulka Micha³   >>>>>>>
15 Hyla Dominik 
16 Michalski Maciej   

Trener: Sêdzik Aleksander
2
 WKS ¦L¡SK WROC£AW

5 Piotr Górecki
7 Mateusz Go³ebiowski
9 Micha³ Gil
13 Oskar Kowalski
14 Juliusz Pawe³ka >>>>>>>
25 Mateusz Buras
30 Jakub Strysz
35 Maksymilian Wilczek
37 Kajetan Krzak
37 Jêdrzej Kociêcki

Trener:Tomasz Wilczek

3
 MKS GROJEC

0 Jan Musia³owski
5 Dawid Pietrusiñski
6 Kacper Poradzki
10 Konrad K³osowski
11 Dawid Orzechowski
12 Bartszo Kozlowski
13 Szymon Rusin
14 Bartek Cania   >>>>>>
15 Miko³aj Kot
16 Adam Pekacki
17 Jakub Rak
18 Franciszek Przybytniak

Trener: Miros³aw Andrychowicz

4
 UKS  PIOMAR  BRZEG

13 Nizio³ek Mateusz  >>>>>
14 Szkoda Jakub
15 Boruta Mateusz
16 ¦wider Damian
23 Kubiak Kamil
24 Piwoda Tomasz 
34 Pszczolarski Bartosz
53 Chudzik Maksymiian

Trener: Kubiak Ma³gorzata
5
 

POGOÑ RUDA  ¦L¡SKA

4 Wiesio³ek

5 Moszyk Dawid
6 Kwiatkowski Daniel
7 Wilczek 
8 Bieniek
9 Korus Denis
10 Respondek Kamil
11 Pustelnik Kamil 
16 Lato Patryk
13 Heinrich -
14 Krz±ka³a Robert  >>>>>>

15 Bekierz  Emilian
B³a¿yca Mateusz
Fabian SekKomentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polonia - UKS SP 27 Katowice
Polonia - UKS SP 27 Katowice
Fina³ MP U-14 rocz.93 Ostrów W 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi