News: Puchar Solny rocz.2005 Wieliczka 13-15.V.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 06 2020 00:53:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Solny rocz.2005 Wieliczka 13-15.V.2016
Turnieje Podsumowanie
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MINIKOSZYKÓWKI O PUCHAR SOLNY 2016 
rocznik 2005 i m³odsi. 


mecz o XI miejsce: Wis³a Kraków - Gim 2 Przemy¶l 91 MVP: Rafa³ Miot³a    
mecz o IX miejsce: Radwan Kraków – Cracovia Kraków  52 : 51  MVP: Franciszek Usydus
mecz o 7 miejsce: MUKS 1811 Tarnów - UKS 27 Katowice I 40 : 47
mecz o 5 miejsce: MKS Grójec - Legion Legionowo   67 : 52
mecz o 3 miejsce: MKS Dabrowa Górnicza - Regis Wieliczka   45 : 38     
FINA£: Nenufar E³k - UKS 27 Katowice II  71 : 63  MVP: Brajan Mroczkowski


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1 UKS Nenufar E³k

2  UKS 27 Katowice  Katowice ,,Micha³ki,,
3 MKS D±browa Górnicza
4 Regis Wieliczka
5 MKS Grójec (r.2006/7)
6 Legion Legionowo
7 UKS 27 Katowice II  ,,Arturki,,
8 muks 1811 Tarnów
9   Radwan Sport Kraków
10  Cracovia Kraków
11  Wis³a Kraków
12  GIM 2 Przemy¶l


 MVP Turnieju
Najlepszy Strzelec Turnieju
Brajan Mroczkowski
Nenufar E³k

 5 ALL-STARS:
Filip Pó³bratek - Nenufar E³k
Kuczawski Kajetan - UKS 27 Katowice II
£ukasz Siemieniec - Regis Wieliczka
Brajan P³atek - MKS Dabrowa Górnicza
Antoni Juraszewski (2006)- MKS Grójec Najlepsi obroñcy:
Radzikowski Wiktor -Nenufar E³k
Mañka Micha³ - UKS 27 Katowice
Wrona Mateusz - MKS Dabrowa Górnicza
Wrona Miko³aj - Regis Wieliczka
Poradzki Filip - MKS Grójec
S³awiñski Eryk - Legion Legionowo
Miko³ajczyk Mateusz - UKS 27 Katowice
Styrkowiec Eryk - MUKS 1811 Tarnów
Usydus Franciszek - Radwan Sport Kraków
Borejko Micha³ - Cracovia Kraków
Miot³a Rafa³ - Wis³a Kraków
Kucab Daniel - Gimbaskets 2 Przemy¶l 

 MVP druzyny - wyró¿nienie trenera
Murawski Kacper - Nenufar E³k
Mastalerz Marcin - UKS 27 Katowice II
Pelz Stanis³aw - MKS Dabrowa Górnicza
Pisarski Jan - Regis Wieliczka
Pêkacki Maciej - MKS Grójec
Szewczyk Wiktor - Legion Legionowo
Kawka Szymon - UKS 27 Katowice I
Opio³a Bartosz - MUKS 1811 Tarnów
M±czyñski Rados³aw - Radwan Sport Kraków
Oleksiak Kamil - Cracovia Kraków
Kêku¶ Mateusz - Wis³a Kraków
Domka Jakub - Gimabaskets 2 Przemy¶l

 Zwyciêzcy konkursów:

Rzutów osobistych:
£ukasz Siemieniec -Regis Wieliczka

Konkurs Sprawno¶ciowy:

Wrona Miko³aj -Regis Wieliczka

FOTO BOGDAN


FOTO  ZIBI

FILMIKI  ZIBI
TOP 10 Najlepsi strzelcy turnieju

1 Brajan Mroczkowski 125 Nenufar E³k
2 Szewczzyk  123 Legion Legionowo
3 Antoni Juraszewski 122 MKS Grójec
4 Filip Pó³bratek 115 Nenufar E³k
5 £ukasz Siemieniec 110 Regis Wieliczka
6 Kajetan Kuczawski 102 UKS 27 Katowice II
7 Stanis³aw  Pelz 76 MKS Dabrowa Górnicza
8 Skawiñski 75 Legion Legionowo
9 Macieñski 69 Radwan Sport Kraków
10 Mateusz Fr±c 64 UKS 27 Katowice

MECZ  GWIAZD

Mazowieckie....Podkarpackie...Warmiñski/Mazurskie
 MVP: Filip Pó³bratek
¦l±skie....Ma³opolsie....................................

MKS Grójec    Juraszewski Antek
MKS Grójec    Poradzki Filip
MKS Grójec    Marciñski Antek
Legion Legionowo    Szewczyk Wiktor
Legion Legionowo    S³awiñski Eryk
Legion Legionowo    K³ósek Bartosz
Nenufar E³k    Mroczkowski Brajan
Nenufar E³k    Pó³bratek Filip
Nenufar E³k    Radzikowski Wiktor
Gim 2 Przemy¶l  Ernest Jurasz
Gim 2 Przemy¶l Jakub Kucab
Gim 2 Przemy¶l  Micha³ Stec

Trenerzy:
Edward Traskowski  E³k
Ireneusz Juraszewski  Grójec

                                         
MKS D±browa G.    Pe³z Stanis³aw
MKS D±browa G.    P³atek Brajan
UKS 27 Katowice l    Manowski Dawid
UKS 27 Katowice l    S³upczewski Jakub
UKS 27 Katowice ll    Kuczawski Kajetan,
UKS 27 Katowice II Siuik Maksymilian, Sikora Kacper
Regis Wieliczka     Siemieniec £ukasz
Regis Wieliczka     Krupa Jan, Pisarski Jan
Radwan Sport Kraków    Usydus Francisek
Radwan Sport Kraków    M±czeñski Radek
Wis³a Kraków    Nowak Micha³,
Wis³a Karków   Kêku¶ Mateusz

Trenerzy:
Micha³ Bentkowski  Katowice
Grzegorzem Siemienie   Wieliczka

 Konkurs Rzutów za „za trzy punkty”
Nenufar E³k     Mroczkowski Maciej  4 pkt. dogrywka  1 pkt
Wis³a Kraków    Kêku¶ Mateusz   4 pkt.  dogrywka  0 pkt
MKS D±browa G.    Dziekañski Bartosz 2 pkt
UKS Katowice l   
UKS Katowice ll    Chadalski Maciej
MKS Grójec    Pêkacki Maciej
Gim 2 Przemy¶l    Hryniszyn Hubert
Legion Legionowo    Szewczyk Wiktor

Zwyciêzcy w konkursie trenerów
1 Ireneusz ,,Jurant z Grójca ,, Juraszewski
2 Micha³ Bentkowski UKS 27 Katowice
 GRUPA    A                       
UKS 27 Katowice I – GIM 2 Przemy¶l  113 : 8  MVP: Szymon Kawka  #5
UKS REGIS Wieliczka – UKS 27 Katowice I  66 : 31 MVP: Karol Smagur #8
UKS REGIS Wieliczka – GIM 2 Przemy¶l  87 : 11  MVP: £ukasz Siemieniec

1 UKS REGIS Wieliczka  4 pkt.
2 UKS 27 Katowice I  3 pkt.

3 Gim 2 Przemy¶l  2 pkt.

GRUPA B  
MKS D±browa Górnicza- Radwan Sport Kraków  73 : 40  MVP: Mateusz Or³owski #8 
Legion Legionowo – Radwan Sport Kraków  50 : 41 MVP: Micha³ Stelmach # 12      
MKS D±browa Górnicza – Legion Legionowo   54 : 36  MVP: Stanis³aw Pelz    

1 MKS D±browa Górnicza   4 pkt.
2 Legion Legionowo   3 pkt.

3 Radwan Sport Kraków  2 pkt.               

GRUPA C          
UKS 27 Katowice II  - SP37/ Cracovia Kraków  67 : 20  MVP: Kacper Sikora #8     
MUKS 1811 Tarnów – SP 37/Cracovia Kraków  34 : 32  MVP: Eryk Styrkowiec  #1
MUKS 1811 Tarnów – UKS 27 Katowice II   19 : 65 MVP: Maciej Chabalski #23     

1 UKS 27 Katowice II  4 pkt.    
2 MUKS 1811 Tarnów   3 pkt.
 
3 SP 37/Cracovia Kr-ów  2 pkt.

GRUPA D
Nenufar E³k – Wis³a Kraków  84 : 30  MVP: Sadok Ko³os #5
MKS Grójec – Wis³a Kraków  79 : 32  MVP: Antoni Marciñski  #25
Nenufar E³k – MKS Grójec  58 : 27  MVP: Maciej Murawski  #7

1 Nenufar E³k 4 pkt.
2 MKS Grójec  3 pkt.

3 Wis³a Kraków  2 pkt.

GRUPA E o miejsca I-VIII
Legion Legionowo - Regis Wieliczka 55:34 MVP: Miko³aj Wrona
MKS Dabrowa Górnicza - UKS 27 Katowice I 64:30 MVP: Oliwier Panek
MKS Dabrowa Górnicza - Regis Wieliczka 42:50 MVP: Jan Pisarski
UKS 27 Katowice I - Legion Legionowo 35:63 MVP: Wiktor Szewczyk

1 Regis Wieliczka 6 pkt.
2 MKS Dabrowa Górnicza 5 pkt.

3 Legion Legionowo 4 pkt.
4 UKS 27 Katowice I 3 pkt.

GRUPA F o miejsca I-VIII
MKS Grójec - UKS 27 Katowice 36:55 MVP: Micha³ Mañka
MUKS 1811 Tarnów - Nenufar E³k 18:81 MVP: Eryk Jarz±bek
MUKS 1811 Tarnów - MKS Grójec 28:55 MVP: Antoni Juraszewski
UKS 27 Katowice II - Nenufar E³k 51:48 MVP: Maksymilian Siwik

1 UKS 27 Katowice II 6 pkt.
2 Nenufar E³k 5 pkt.

3 MKS Grójec rocz.2006 -  4 pkt.
4 MUKS 1811 Tarnów 3 pkt.

PLAY-OFF V-VIII: MKS Grójec - UKS 27 Katowice I  51 : 92
PLAY-OFF V-VIII MUKS  1811 Tarnów - Legion Legionowo  33 : 47

Pó³fina³: UKS 27 Katowice II - MKS D±browa Górnicza  64 : 30
Pó³fina³: Regis Wieliczka - Nenufar E³k  36 : 71

GRUPA G mecze o miejsca IX - XII
Gim 2 Przemy¶l - Radwon Sport Kraków 23:98 MVP: Patrycja Urlicka
Crakovia Kraków - Wis³aw Kraków 39:38 MVP: Kamil Oleksiak
Gim 2 Przemy¶l - Cracovia Kraków 7:59 MVP: Piotr Gacek
Radwan Sport Radom - Wis³a Kraków 38:37 MVP: Radek Maczeñski
Gim 2 Przemy¶l - Wis³a Kraków 18 : 91  MVP:
MVP: Rafa³ Miot³a
Radwan Sport Kraków - Cracovia Kraków  52 : 51  MVP:
MVP: Franciszek Usydus

1 Radwan Sport Kraków 6 pkt.
2 Cracovia Kraków 5 pkt.
3 Wis³a Kraków 4 pkt.
4 Gim 2 Przemy¶l 3 pkt.

FOTO JACEK

FOTO JACEK MECZ GWIAZD

przygotowa³  zibi
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
podziêkowania i do domu bo droga daleka
podziêkowania i do domu bo droga daleka
Kadra ¦l±ska r.93 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi