News: UKS Siódemka Sopot Mistrzem miêdzynarodowego turnieju ligi EYBL - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 10:52:19
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

UKS Siódemka Sopot Mistrzem miêdzynarodowego turnieju ligi EYBL
EYBL
 W hali Stulecia w Sopocie zakoñczy³ siê Turniej Europejskiej Ligi M³odzie¿owej. Sopocki EYBL by³ czwartym turniejem kwalifikacyjnym do udzia³u w Superpucharze. UKS 7 Trefl Sopot w historii klubu po raz pierwszy organizowa³ EYBL. Od pi±tku do niedzieli w hali stulecia rozegrano 20 spotkañ w kategorii U16 (rocznik 2000 i m³.) Wiêkszo¶æ spotkañ sta³a na wysokim poziomie. Poziom  dru¿yn wyrównany (w tym turnieju ka¿dy móg³ wygraæ z ka¿dym).

Kilkunastu  zawodników  graj±cych w Sopockim EYBL reprezentuje kadry narodowe swoich krajów. Do samego koñca nie by³o wiadomo kto zostanie Mistrzem. Trzy zespo³y zakoñczy³y rozgrywki z bilansem 4-1 , o kolejno¶ci koñcowej zadecydowa³ bilans koszy zdobytych do straconych  (wliczaj±c wszystkie rozegrane pojedynki). W tym rozrachunku najlepszym zespo³em okaza³ siê gospodarz turnieju UKS 7 Trefl Sopot. MVP turnieju bezapelacyjnie powêdrowa³o do Sebastiana Waldy. Zawodnicy trenera Tomasza Chwia³kowskiego wygrywaj± drugi turniej  EYBL  i z bilansem 2 – 8 zajmuj± drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Osiem zwyciêstw w dwóch turniejach to wielka szans na udzia³ w Superfinale ( tylko 6 zespo³ów awansuje z Dywizji A). Kto bêdzie w tej szóstce dowiemy siê po ostatnich turniejach. Jeden z nich odbêdzie siê w Polsce w Przemy¶lu.

Nied¼wiadki do tej pory nie wygra³y ¿adnego spotkania. W ¿adnym z przegranych meczy nie byli gorszym zespo³em. Czego zabrak³o do sukcesu ? kontuzje, choroba Szymona Janczaku, trochê szczê¶cie które jest potrzebne w sporcie. Ch³opcy Daniela Puchalskiego z pewno¶ci± u siebie poka¿± ¿e wygrywaæ potrafi±

Turniej zorganizowany w Sopocie sta³ na wysokim poziomie zarówno sportowym jak i organizacyjnym. Zawodnicy zakwaterowani byli luksusowym hotelu, od rana do wieczora do dyspozycji dru¿yn by³ Bus. Po ka¿dym meczu (20) wybrano MVP, utytu³owany zawodnik otrzyma³ bidon, kosmetyki oraz gad¿et z Sopotu. Trzy pierwsze zespo³y otrzyma³y Puchary oraz wspania³e medale w kszta³cie prostok±ta (odlew ) Wyró¿nieni zawodnicy (14) nagrody rzeczowe. Trenerzy wszystkich dru¿yn otrzymali upominki. Ka¿dy zespó³ otrzyma³ reklamówkê z s³odyczami.

Z mojej strony chcia³bym bardzo podziêkowaæ organizatorom za zaproszenie na turniej I wyj±tkow± koszulkê,  a rodzicom za wsparcie mojej podró¿y z Sopotu do Rudy ¦l±skiej

Turniej EYBL U16  Sopot 2016  w mediach

 MVP:
Sebastian Walda 
(UKS 7 Trefl Sopot) #7


134 minuty na parkiecie
90 Punktów
50 % z gry
28 Zbiórek
9 Asyst
12 Przechwytów
2 Bloki
5 Wsadów


Davids Viksne  #13Evgenij Litvinov   #13Micha³ Mochnacz    #15           Dorde Patzin    #13    Erikas  Venskus  ( Birzai  #15


LINK: FOTO, VIDEO INFORMACJE


FACEBOOK UKS 7 TREFL SOPOT

FOTO PAWE£ MI¦KO


PMEDIA FOTO

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

WYNIKI

STELLAZZURRA BASKETBALL ACADEMY – HENSFORT PRZEMY¦L  55 : 63 STATYSTYKI   MVP: Dorde Pazin #13
BS TORNADO – VALMIERAS BSS  65 : 69 STATYSTYKI   MVP: Reiners Hemanouskaskis #8
BC DYNAMO/KASHIRA – BS BIRZIAI  57 : 66  STATYSTYKI   MVP: Sarunas Valunta #9
UKS 7 TREFL SOPOT – BS KALININSKAYA  55 : 38  STATYSTYKI   MVP: Sebastian Walda #7
HENSFORT PRZEMY¦L – BS TORNADO KAUNAS 46 : 56  STATYSTYKI   MVP: Tautvydas Kupstas  #5
VALMIERAS BSS – STELLAZZURRA BASKETBALL ACADEMY  61 : 50  STATYSTYKI   MVP: Valters Veveris
BS KALININSKAYA – BC DYNAMO/KASHIRA  36 : 42 STATYSTYKI   MVP: Artem Levakov
BS BIRZIAI – UKS 7 TREFL SOPOT  48 : 52 STATYSTYKI   MVP: Dominik Groth  #14

BS KALININSKAYA – BS TORNADO  27 : 42 STATYSTYKI   MVP: Maksim Strizheus #1
STELLAZZURRA BASKETBALL ACADEMY – BS BIRZIA 49 : 56  STATYSTYKI   MVP: Robertas Jonaitis  #4
HENSFORT PRZEMY¦L – BC DYNAMO/KASHIRA  44 : 58  STATYSTYKI MVP:
UKS 7 TREFL SOPOT – VALMIERAS BSS  42 : 51  STATYSTYKI  MVP: Davids Viksne  #13
BS TORNADO – STELLAZZURRA BASKETBALL ACADEMY  48 : 77  STATYSTYKI   MVP:
BS BIRZIAI – BS KALININSKAYA  47 : 42  STATYSTYKI   MVP: Erikas Venskus
VALMIERAS BSS – HENSFORT PRZEMY¦L  47 : 41  STATYSTYKI   MVP: Aleksis Abols
BC DYNAMO/KASHIRA – UKS 7 TREFL SOPOT  50 : 52  STATYSTYKI   MVP: Mateusz Bronk

STELLAZZURRA BASKETBALL ACADEMY – BC DYNAMO/KASHIRA  56 : 38  STATYSTYKI   MVP
BS KALININSKAYA – VALMIERAS BSS  40 : 38  STATYSTYKI   MVP:
HENSFORT PRZEMY¦L – BS BIRZIAI  25 : 28  STATYSTYKI   MVP
UKS 7 TREFL SOPOT – BS TORNADO 64 : 41  STATYSTYKI   MVP


 Tabela:


1. UKS 7 Trefl Sopot 9 pkt.  265/228 (+37)   
2. Valmieras BSS £otwa  9     266/238 (+28)   
3. BS Birziai Litwa 9     245/225 (+20)   
4. Stellazzurra BA W³ochy    8     295/258    
5. Dynamo/Kashira Rosja   7     245/254    
6. BS Kalininskaya Rosja  7     198/209    
7. BS Tornado Litwa  6     237/298    
8. Hensfort Przemysl  Polska   5     211/252
.

  SK£AD.......DRU¯YNY.......
MVP DRU¯YNY
1
Konrad Kolka
Daniel Sarr Malinowski
Sebastian Walda
Michal Pawlak
Jakub Chojeta
Patryk Pulkotycki
Dominik Groth >>>>
Michal Mochnacz
Jakub Sobol
Jacek Lonski
Mateusz Bronk
Pawel Jaszczerski
2
 Valters Veveris >>>>>
Nauris Malmanis
Mairis Malikens
Reinis Rikveilis
Rainers Hermanovskis
Davids Viksne
Maris Ramanis
Ojars Berzins
Janis Kikuts
Aleksis Abols
3

Tautvydas Budriunas
Robertas Jonaitis
Erikas Gailius
Dovydas Simonavicius
Sarunas Valunta
Ugnius Nikitinas
Simas Zukauskas
Ricardas Jocas
Erikas Venskus >>>
Domantas Dzimidas
Matas Bagamolovas
 4 Marco Borsetto
Giovanni Ianelli
Mattia Palumbo
Saverio Bartoli  >>>>>
Nino Rinaldi
Dorde Pazin
Lorenzo Incitti
Damiano Fracassa
Nnana Harrison Ole
Lorenzo Bovo
Leonardo Da Campo
Andrea Bargnesi
5
 Amir Akhmeev
Artem Nikolaev
Viktor Antipov
Iurii Zviagintcev
Ivan Pynko
Artem Levakov
Evgenij Litvinov
Evgenij Bavylkin
Anton Alakin
Denis Makedonski
Nikita Zubko
Konstantin Bilichenko

 
6
 Daniil Grigorev
Stepan Dodeus
Maksim Strizheus
Egor Nasonov
Andrej Bahmurov
Vasilij Berdnikov
Yurii Ivanov
Pavel Evgrafov
Egor Demidov
Paul Herman Eboua 
7
 Marius Usas
Karolis Zalkauskas
Martynas Zaremba
Tautvydas Kupstas
Ervinas Cernis
Karolis Babusis
Erikas Legezo
Paulius Kisel
Justinas Ramanauskas >
Rolandas Upstas
Arnas Balciunas
Benjaminas Koveras
Nedas Kancleris

8
 Kacper Walciszewski
Wiktor Karpinski
Jakub Complak
Rafal Serwanski
Pawel Strzepek
Bartosz Kosior
Wiktor Slaby
Lukasz Pawlos
Karol Radon
Jakub Kucharski
Szymon Prusak


Turniej by³ sporym przedsiêwziêciem organizacyjnym. Pomaga³o nam w jego organizacji wiele instytucji i firm:

Strategicznym sponsorem jest Miasto Sopot . G³ównym sponsorem jest Pomorski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki wespó³ z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Pomorskiego. Naszym partnerem strategicznym jest hotel Golden Tulip Gdañsk Residence. Turniej sponsoruj± równie¿ firmy: OCEANIC , Base Group , Pol-Swed Projekt , Kulik&Kurek , Bank Zachodni WBK , Maxpol , Klub Sportowy Bat Sierkawice . Nagrody funduj±: P&J Sport , Lotos oraz GPEC . G³ównymi partnerami s±: Trefl Sopot oraz Zespó³ Szkó³ nr 3 w Sopocie . Patronat medialny nad imprez± objêli: Dziennik Ba³tycki , Radio Gdañsk, trojmiasto.pl , Pomorska TV oraz PMEDIA .


OBECNO¦Æ SKM
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Turniej w Hiszpani 19
Turniej w Hiszpani 19
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi