News: 3 MEMORIA£ GERARDA GRAMSE 2000 / 30 MEMORIA£ WAC£AWA DRABA 1998 Poznan 28-30.XII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 05:29:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

3 MEMORIA£ GERARDA GRAMSE 2000 / 30 MEMORIA£ WAC£AWA DRABA 1998 Poznan 28-30.XII.2015
Turnieje Podsumowanie
 3 MEMORIA£ GERARDA GRAMSE
w kategorii kadetów rocznik 2000 i m³odsi

Turniej rozegrany zosta³ w dniach 28 – 29.12.2015 r. w hali sportowej Gimnazjum nr 54 w Poznaniu  ul. Newtona 2.
 
Organizatorzy gratuluj± startuj±cym zespo³om i wyró¿nionym zawodnikom du¿ych umiejêtno¶ci sportowych i dziêkuj± za sportow± postawê podczas trwania turnieju. Dziêkujemy firmie GERRO Krzysztof Gramse i RODZINIE GERARDA GRAMSE za wsparcie
organizacji Memoria³u. Dziêkujemy Wielkopolskiemu Zwi±zkowi Koszykówki w Poznaniu za wsparcie organizacji Memoria³u. 

 Kolejno¶æ koñcowa dru¿yn:

1. SKM ZASTAL Zielona Góra- trener KAMIL CZAPLA
2. MKK PYRA Poznañ   - trener TOMASZ B£ASZAK
3. MKKS ¯AK KOSZALIN  - trener ANDRZEJ LISZTWAN
4. £KS KM £ÓD¬  - trener ARKADIUSZ GRALEWSKI
 
Zawodnicy wyró¿nieni przez trenerów poszczególnych dru¿yn:
MATEUSZ B£OSZYK - SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA 
ANDRZEJ KRAJEWSKI - MKK PYRA POZNAÑ
IGOR CZECZOTKA  - MKKS ¯AK KOSZALIN 
TOBIASZ WNUK  - £KS KM £ÓD¬
 
Najlepiej rzucaj±cy za trzy punkty:

ALEKSANDER ADAMCZAK   - MKK PYRA POZNAÑ (13 celnych rzutów za 3 pkt – ¶rednia 4,3 na mecz)
 
MKK PYRA Poznañ – SKM ZASTAL Zielona Góra 56:67 (15:17, 13:10, 17:14, 11:26)
Punkty PYRA: 23 – A. Adamczak, 10 – W. Chiche³, 9 – W. Jarmu¿ek, 8 – G. Jêchorek, 6 – A. Krajewski
Punkty ZASTAL: 18 – W. Kamrowski, 16 – M. Góreñczyk, 13 – Miko³aj Siminski, 5 – Micha³ Siminski, 5 – M. Domaga³a, 4 – K. Matuszewski, 4 – K. Ostrowski, 2 – O. Kaczmarek

MKKS ¯AK Koszalin – £KS KM £ód¼ 63:42 (12:8, 20:10, 12:15, 19:9)

Punkty ¯AK: 24 – J. Czeczotka, 13 – K. Bobiñski, 8 – A. Nizio³ek, 8 – D. Bernacki, 7 – K. Blumkowski, 2 – K. Tuteja, 1 – N. Manowski
Punkty £KS: 17 -P. Rajch, 7 – T. Wnuk, 6 – S. Gralewski, 5 – J. Bartecki, 2 – M. Wasilewski, 2 – J. Tameczka, 2 – M. Kaczorowski, 1 – M. Gajek

SKM ZASTAL Zielona Góra – MKKS ¯AK Koszalin 74:46 (20:5, 24:12, 20:16, 10:13)
Punkty ZASTAL: 26 – W. Kamrowski, 17 – Micha³ Siminski, 10 – M. Domaga³a, 7 – K. Matuszewski, 4 – M. Góreñczyk, 4 – J. Oleksiejuk, 2 – Miko³aj Siminski, 2 – H. Ksi±¿kiewicz, 2 – K. Ostrowski
Punkty ¯AK: 20 – J. Czeczotka, 6 – A. Nizio³ek, 5 – D. Bernacki, 5 – K. Bobiñski, 4 – B. Sitek, 2 – N. Manowski, 2 – K. Tuteja, 2 – K. Blumkowski

£KS KM £ód¼ – MKK PYRA Poznañ 43:57 (16:11, 10:18, 3:19, 14:9)
Punkty £KS: 11 – P. Stateczny, 8 – S. Gralewski, 8 – Wnuk, 7 – M. Jó¼wiak, 4 – P. Rajch, 3 – J. Bartecki, 2 – M. Kaczorowski
Punkty PYRA: 18 – A. Adamczak, 16 – G. Jêchorek, 10 – A. Krajewski, 5 – W. Jarmu¿ek, 4 – K. Pleskot, 4 – W. Chiche³

SKM ZASTAL Zielona Góra – £KS KM £ód¼ 61:41 (22:5, 15:17, 9:12, 15:7)

Punkty ZASTAL: 19 – M. Góreñczyk, 14 – W. Kamrowski, 12 – Micha³ Siminski, 8 – M. Domaga³a, 6 – K. Ostrowski, 2 – O. Kaczmarek
Punkty £KS: 11 – T. Wnuk, 10 – S. Gralewski, 7 – M. Wasilewski, 7 – P. Rajch, 3 – J. Tameczka, 2 – P. Stateczny, 1 – J. Bartecki

MKK PYRA Poznañ – MKKS ¯AK Koszalin 63:62 (19:17, 13:18, 16:16, 15:11)
Punkty PYRA: 18 – A. Krajewski, 14 – A. Adamczak, 14 – W. Chiche³, 5 – W. Jarmu¿ek, 5 – K. Górski, 4 – K. Pleskot, 3 – M. Fedyna
Punkty ¯AK: 22 – D. Bernacki, 19 – J. Czeczotka, 13 – A. Nizio³ek, 4 – K. Bobiñski, 2 – N. Manowski, 2 – K. Blumkowski

Zwyciêzc± 3 Memoria³u Gerarda Gramse zosta³ ZASTAL Zielona Góra, który jako jedyna dru¿yna nie przegra³ ¿adnego meczu.

DOTYCHCZASOWI ZWYCIÊZCY MEMORIA£U GERARDA GRAMSE
I  2013  M£ODZIK STARSZY  MKK PYRA Poznañ
II  2014  M£ODZIK STARSZY  SKM ZASTAL Zielona Góra
III  2015  KADET  SKM ZASTAL Zielona Góra
30 MEMORIA£ WAC£AWA DRABA
w kategorii juniorów rocznik 1998 i m³odsi

Turniej rozegrany zosta³ w dniach 28 – 29.12.2015 r. na obiektach Poznañskiego
O¶rodka Sportu i Rekreacji w Poznaniu ul. Chwia³kowskiego hala POSiR „A”.
Organizatorzy gratuluj± startuj±cym zespo³om i wyró¿nionym zawodnikom du¿ych umiejêtno¶ci sportowych i dziêkuj± za sportow± postawê. Dziêkujemy firmie TOR-MEL Sp. z o.o. i RODZINIE WAC£AWA DRABA za wsparcie organizacji  Memoria³u. Dziêkujemy Wielkopolskiemu Zwi±zkowi Koszykówki w Poznaniu za wsparcie organizacji Memoria³u.
Dziêkujemy firmom TORPOL S.A. , ALUSTA S.A. ,  ZOMAX Sp.J.  i DROMO Sp. z o.o. za wsparcie organizacji Memoria³u.

FOTO GALERIA Adam Chmielewski

FOTO GALERIA  Beata Brociek
 
 
 Kolejno¶æ koñcowa dru¿yn:

1. BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAÑ - trener BARTOSZ SIKORSKI 
2. SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA - trener BOGUS£AW ONUFROWICZ
3. UKS GIM92 URSYNÓW - trener MICHA£ TOMASZEWSKI
6. MKK PYRA POZNAÑ - trener TOMASZ EICHERT
 
Zawodnicy wybrani do pierwszej czwórki turnieju:
MARCIN TOMASZEWSKI - BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAÑ
DAMIAN POGODA - SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA 
MIKO£AJ CZY¯ - UKS GIM92 URSYNÓW 
BARTOSZ GARCZYK - MKK PYRA POZNAÑ
 
Zawodnicy wybrani do drugiej czwórki turnieju:
WITOLD NOWAK - BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAÑ
ADAM BEDNARCZYK - SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA 
MICHA£ ¦CIBIOREK - UKS GIM92 URSYNÓW 
PATRYK STANKOWSKI - MKK PYRA POZNAÑ
 
Najlepszy strzelec turnieju:
MICHA£ OSTROWSKI (SKM ZASTAL ZIELONA GÓRA) – 60 punktów (¶rednio 20 pkt. na mecz)

MKK PYRA Poznañ – BIOFARM Basket Junior Poznañ 48:59 (9:15, 10:17, 16:1, 13:11)

Punkty PYRA: 13 – P. Stankowski, 10 – M. Walczak, 9 – B. Garczyk, 9 – P. Nowak, 3 – £. Kupczyñski, 2 – A. Lubka, 2 – M. Lisek
Punkty BIOFARM: 20 – M. Tomaszewski, 9 – O. Waszczyk, 7 – M. Waraczyñski, 7 – W. Nowak, 5 – M. Rybakowski, 4 – J. Ilnicki, 3 – D. Brociek, 2 – A. Krajewski, 2 – F. Sauter

SKM ZASTAL Zielona Góra – UKS GIM92 Ursynów Warszawa 82:66 (9:13, 20:12, 30:12, 23:29)

Punkty ZASTAL: 18 – A. Bednarczyk, 18 – M. Ostrowski, 17 – K. Traczyk, 17 – D. Pogoda, 7 – M. Busz, 3 – J. Brzózka, 2 – K. Ludwisiak
Punkty GIM92: 14 – M. Czy¿, 10 – M. ¦cibiorek, 9 – £. Szybiñski, 9 – B. Duliñski, 6 – K. Rogowski, 5 – M. Mitura, 5 – O. Ratajczak, 4 – B. Kaczmarczyk, 2 – M. Sêtorek, 2 – K. Dziatchuk

BIOFARM Basket Junior Poznañ – SKM ZASTAL Zielona Góra 59:43 (15:14, 16:9, 19:16, 9:4)
Punkty BIOFARM: 20 – M. Rybakowski, 13 – M. Tomaszewski, 6 – J. Gi¿ynski, 5 – F. Sauter, 4 – M. Waraczyñski, 4 – W. Nowak, 3 – O. Waszczyk, 2 – D. Brociek, 2 – J. Ilnicki
Punkty ZASTAL: 16 – M. Ostrowski, 10 – K. Traczyk, 8 – D. Pogoda, 4 – K. Ludwisiak, 3 – J. Brzózka, 2 – M. Busz

UKS GIM92 Ursynów Warszawa – MKK PYRA Poznañ 73:70 (27:18, 13:13, 15:24, 18:15)
Punkty GIM92: 24 – M. Czy¿, 19 – M. ¦cibiorek, 7 – Dziatchuk, 6 – B. Kaczmarczyk, 5 – M. Mitura, 5 – B. Duliñski, 3 – £. Szybiñski, 2 – K. Rogowski, 2 – O. Ratajczak
Punkty PYRA: 15 – Stankowski, 14 – £. Kupczyñski, 13 – M. Walczak, 10 – B. Garczyk, 8 – P. Nowak, 5 – £. ¯arnowski, 4 – J. Adamczak, 1 – M. Lisek

BIOFARM Basket Junior Poznañ – UKS GIM92 Ursynów Warszawa 72:55 (23:9, 12:10, 25:13, 12:23)
Punkty BIOFARM: 18 – M. Waraczyñski, 11 – M. Tomaszewski, 10 – F. Sauter, 9 – M. Rybakowski, 7 – J. Gi¿yñski, 7 – O. Waszczyk, 6 – J. Ilnicki, 2 – A. Krajewski, 2 – W. Nowak
Punkty GIM92: 13 – M. Czy¿, 8 – B. Duliñski, 8 – M. Mitura, 7 – K. Dziatchuk, 6 – B. Kaczmarczyk, 4 – M. ¦cibiorek, 4 – M. Sêtorek, 3 – £. Szybiñski, 2 – K. Rogowski

MKK PYRA Poznañ – SKM ZASTAL Zielona Góra 55:92 (23:23, 8:25, 20:17, 4:27)
Punkty PYRA: 23 – £. Kupczyñski, 13 – P. Stankowski, 11 – P. Nowak, 2 – M. Walczak, 2 – B. Garczyk, 2 – M. Lisek, 2 – £. ¯arnowski
Punkty ZASTAL: 26 – M. Ostrowski, 17 – J. Brzózka, 16 – D. Pogoda, 8 – A. Bednarczyk, 8 – K. Ludwisiak, 4 – R. Biczyk, 4 – M. Busz, 3 – O. Sobkowiak, 2 – B. Mazurek, 2 – M. Jackiewicz, 2 – A. £opiñski

Dziêki zwyciêstwu we wszystkich trzech spotkaniach rozegranych w turnieju, BIOFARM Basket Junior Poznañ zosta³ zwyciêzcom XXX edycji Memoria³u Wac³awa Draba.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kamil Urbañski - Smyk Prudnik
Kamil Urbañski - Smyk Prudnik
Sylwetki zawodników r.1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi