News: III Dojlidy Cup rocz.2002 i 2003 Bia³ystok 29-31.I.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 14:06:06
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Dojlidy Cup rocz.2002 i 2003 Bia³ystok 29-31.I.2016
Turnieje Podsumowanie
 III Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki ch³opców rocznik 2002 i rocznik 2003 III Dojlidy Cup
w terminie  29 – 31.01.2016 r.

III Edycja i kolejne Dojlidy Cup to pamiêæ o Piotrusiu Jung
. Mi³y, sympatyczny, utalentowany m³ody koszykarz bra³ udzia³ w pierwszej i drugiej edycji (Najlepszy zawodnik w dru¿ynie) zmar³  nagle  na bardzo rzadko spotykan± chorobê. Bêdzie nam go bardzo brakowa³o podczas tegorocznej edycji Dojlidy Cup. Memoria³ Piotra Jung bêdzie zawsze przypomina³ nam Piotrusia ch³opca z Bia³egostoku

Wystêp zespo³u tanecznego Sza³: Mistrzynie Polski, Vice Mistrzynie Europy uczestnicy Fina³u Mistrzostw ¦wiata w Hip -Hopie
Uczestniczki programu Mam Talent oraz You Can Dance
Trenerka: Bernadetta Bakuñska

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI


 MVP:
Bartosz Chodukiewicz
MKS D±browa Górnicza

 Król Strzelców
Jakub Ju¿yk
MOSiR Przeworsk


 ALL-STARS:

Dawid Or³owski - MKS D±browa Górnicza
Mi³osz Zaj±c - MOSiR Przeworsk
Adam Klimczak - Basket Koszalin
Bartosz Sitek - ¯ubry Bia³ystok

Mateusz Popowski - Probasket
Miñsk Mazowiecki


Wyró¿nieni przez swoich trenerów:Igor Burzyñski
Basket Koszalin
Sz. Boboryko
¯ubry Bia³ystok
Dawid Nyczka
Wielichowo
Dawid Trela
MOSiR Cieszyn
Dawid Barciñski
MOSiR Przeworsk
Suszko Dzienis
Region Grodno
      
Dawid Pachowicz
MKS Dabrowa G.
J. Siedlikowski
Probasket Miñsk
Krystian Okrutny
Piotrówka Radom
P. Iwaszczuk
SPK Bia³ystok
Damian Mielnicki
Ros Pisz
Patriks Lipskis
Paradaugva Ryga

mecz o XI miejsce:
Region Grodno - Paradaugva Ryga  44 : 49
mecz o IX miejsce: MOSIR Cieszyn - SPK Bia³ystok  42 : 34
mecz o VII miejsce:Ro¶ Pisz - Nobli¶ci Wielichowo 44 : 53
mecz o V miejsce: Probasket Miñsk Mazowiecki - Piotrówka Radom 53 : 47
mecz o III miejsce: MOSIR Przeworsk - Basket Koszalin  34 : 52
FINA£: ¯ubry Bia³ystok - MKS D±browa Górnicza  46 : 82

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 I miejsce - MKS D±browa Górnicza
 II miejsce - PKK ¯ubry Bia³ystok
 III miejsce - Basket KoszalinIV miejsce - MOSiR Przeworsk
V miejsce - Probasket Miñsk Mazowiecki
VI miejsce - Piotrówka Radom
VIII miejsce - Nobli¶ci Wielichowo
IX miejsce -TSK Ro¶ Pisz
IX miejsce - MOSiR Cieszyn
X miejsce - SPK Bia³ystok
XI miejsce -Paradaugva Ryga £otwa
XII miejsce - Region Grodno Bia³oru¶


II ETAP TURNIEJU

BASKET KOSZALIN - PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI  60 : 59
RO¦ PISZ - MKS D¡BROWA GÓRNICZA  39 : 57
REGION GRODNO - SPK BIALYSTOK  43 : 51
PARdDAGUAVA RYGA - MOSIR CIESZYN  41 :54
NOBLI¦CI WIELICHOWO - MOSIR PRZEWORSK  39 : 45
¯UBRY BIALYSTOK - PIOTRÓWKA RADOM  61 : 25
BASKET KOSZALIN - MKS DABROWA GÓRNICZA 34 : 56
PARDAGUAVA RYGA - SPK BI£AYSTOK  45 : 49
RO¦ PISZ - PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI 52 : 82
REGION GRODNO - MOSIR CIESZYN  41 : 45
¯UBRY BIALYSTOK -MOSIR PRZEWORSK 59 : 58
NOBLI¦CI WIELICHOWO  - PIOTRÓWKA RADOM  45 : 48

M
GRUPA  E   (1-8)
PKT
GRUPA  F  (1-8)
PKT
GRUPA  G  (9-12)
PKT
 1¯UBRY BIA£YSTOK
 6MKS D¡BROWA G. 6SPK BIA£YSTOK 4
 2MOSIR PRZEWORSK 5BASKET KOSZALIN
 5MOSIR CIESZYN
 4
 3PIOTRÓWKA RADOM 2PROBASKET MIÑSK M 4PARDAGUAVA RYGA
 2
 4NOBLI¦CI WIELICHOWO
 2RO¦ PISZ 3REGION GRODNO 2

MECZE GRUPOWE

PARDAUGAVA RIGA – BASKET KOSZALIN   28 : 46
REGION GRODNO – NOBLI¦CI WIELICHOWO  57 : 60
MOSIR CIESZYN – MOSIR PRZEWORSK  48 : 52
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – REGION GRODNO 79 :42
MKS D¡BROWA GÓRNICZA – PROBASKET MIÑSK MAZ.  58 : 48
MOSIR CIESZYN – PIOTRÓWKA RADOM  56 : 59
TSK RO¦ PISZ – BASKET KOSZALIN  49 : 69
PIOTRÓWKA RADOM – MOSIR PRZEWORSK  42 : 45
PROBASKET MIÑSK MAZOWIECKI – SPK BIA£YSTOK  58 : 37
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – NOBLI¦CI WIELICHOWO  54 : 43
MKS D¡BROWA GÓRNICZA – SPK BIA£YSTOK  64 : 33
PARDAUGAVA RIGA – TSK RO¦ PISZ  48 : 50

FOTO ZIBI

 GRUPA.......A................
PKT
GRUPA........B...............
PKT
GRUPA.......C............. 
 PKTGRUPA.......D....................
PKT
 1PKK  ¯UBRY BIA£YSTOK4
MOSIR PRZEWORSK
 4 BASKET  KOSZALIN 4
MKS D¡BROWA G.4
 2NOBLI¦CI WIELICHOWO 2PIOTRÓWKA RADOM 3TSK  RO¦ PISZ  3PROBASKET MIÑSK  MAZ . 3
 3REGION GRODNO
 3 MOSIR CIESZYN 2PARDAUGAVA RIGA 2SPK BIA£YSTOK 2

III DOJLIDY CUP 2016 rocznik 2003 MEMORIA£ PIOTRA JUNGGRUPA A
BASKETEAM OPALENICA – BASKET KOSZALIN  57 : 46
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – REGION GRODNO  50 : 47
BASKET KOSZALIN – REGION GRODNO  45 : 43
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – PIOTRÓWKA RADOM  37 : 31
PIOTRÓWKA RADOM – BASKETTEAM OPALENICA 38 : 60
REGION GRODNO – PIOTRÓWKA RADOM  34 ; 42
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – BASKETTEAM OPALENICA  39 : 60
PIOTRÓWKA RADOM – BASKET KOSZALIN  45 : 41
REGION GRODNO – BASKETTEAM OPALENICA  21 : 54
PKK ¯UBRY BIA£YSTOK – BASKET KOSZALIN  37 ; 40

1. BASKETEAM OPALENICA
2. PKK ¯UBRY BIA£YSTOK
3. BASKET KOSZALIN
4. PIOTRÓWKA RADOM
5. REGION GRODNO

GRUPA B

SDJUSZOR NR 7 GRODNO – TKM W£OC£AWEK  39 : 63
UKS NENUFAR 5 E£K – POLONIA WARSZAWA  33 : 81
PARDAUGAVA RIGA – SDJUSZOR NR 7 GRODNO  46 : 38
TKM W£OC£AWEK – POLONIA WARSZAWA  53 : 49
PARDAUGAVA RIGA – UKS NENUFAR 5 E£K  29 : 39
UKS NENUFAR 5 E£K – SDJUSZOR NR 7 GRODNO  30 : 37
TKM W£OC£AWEK – UKS NENUFAR 5 E£K  60 : 36
POLONIA WARSZAWA – SDJUSZOR NR 7 GRODNO  54 : 28
PARDAUGAVA RIGA – TKM W£OC£AWEK  42 : 50
PARDAUGAVA RIGA – POLONIA WARSZAWA  22 : 48

1. TKM W£OC£AWEK

2. POLONIA WARSZAWA
3. UKS NENUFAR 5 E£K
4. SDJUSZOR NR 7 GRODNO
5. PARDAUGAVA RIGA

mecz o IX miejsce REGION GRODNO PARDAUGAVA RIGA  22 : 39
mecz o VII miejsce:  PIOTRÓWKA RADOM - SDJUSZOR NR 7 GRODNO  41 : 29
mecz o V miejsce: BASKET KOSZALIN - UKS NENUFAR 5 E£K 45 : 15
mecz o III miejsce:  PKK ¯UBRY BIA£YSTOK - POLONIA WARSZAWA  25 : 52
FINA£: BASKET TEAM OPALENICA - TKM W£OC£AWEK  51 : 47

I miejsce - Basket Team Opalenica
 II miejsce - TKM W³oc³awek
III miejsce - MKS Polonia Warszawa
4 PKK ¯ubry Bia³ystok
5 Basket Koszalin
6 UKS Nenufar 5 E³k
7 Piotrówka Radom
8 Sdjuszov Grodno
9 Pardaugava Ryga £otwa
10 Region Grodno -Bia³oru¶

 MVP:
Mateusz Jakubiak
Basket Team Opalenica

 Król Strzelców
Piotr Bobka
¯ubry Bia³ystok

 ALL-STARS

Tomasz Sawicki - ¯ubry Bia³ystok
Jan Soko³owski
- Basket Koszalin
Wojciech Noszewski - Polonia Warszawa
Igor Bladoszewski - TKM W³oc³awek
Jakub Gruszczyñski - Basket Opalenica


Wyró¿nienie trenera

Tomasz Kucal -Basket Koszalin
Jakub Trze¶niewski - Piotrówka Radom
Nikodem Suski -TKM W³oc³awek
Szymon Ko³akowski - Polonia Warszawa
Wiktor Kozal -Basket Team Opalenica
Oliwier Borkowski - Nenufar 5 E³k
Aleksander Kot - ¯ubry Bialystok
Patryk Markiewski - ¯ubry Bialystok

Komentarze
tafal1978 dnia stycze 28 2016 19:36:30
Widaæ ewidentnie jak organizator u³o¿y³ ca³y turniej oraz grupy pod siebie .
Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
przed fina³owym meczem
przed fina³owym meczem
Turniej m³odzików r.94 £om¿yczka 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi