News: III Bydgoszcz Basket Cup rocz.2005 Bydgoszcz 15-17.IV.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:42:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Bydgoszcz Basket Cup rocz.2005 Bydgoszcz 15-17.IV.2016
Turnieje Podsumowanie
 UKS BASKET REGNUM BYDGOSZCZ  Zaprasza na III Ogólnopolski Turniej Koszykówki
Ch³opców – Bydgoszcz Basket Cup 2016

mecz o 9 miejsce    Komorów II – Koszalin        27 - 25         
mecz o 7 miejsce    Wroc³aw – Gdañsk        27 - 60
mecz o 5 miejsce    Bydgoszcz – Grójec        19 - 62
mecz o 3 miejsce     Toruñ – Ko¶cian            65 - 35       
mecz o 1 miejsce    Komorów I – S³upsk        41 - 38


FOTO ORGANIZATOR

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1. UKS Komorów I
2. SP 10 / STK Czarni S³upsk
3. Twarde Pierniki Toruñ
4. Jedynka Ko¶cian
5. MKS Grójec
6. UKS Basket Regnum Bydgoszcz
7. Akademia M³ode Lwy Gdañskie
8. WKS ¦l±sk Wroc³aw
9. UKS Komorów II
10. MKK Basket Koszalin

NAJLEPSZA  PI¡TKA TURNIEJU  - statuetka

Maciej Karolonek   UKS Komorów I
Filip Giec   STK Czarni S³upsk
Pawe³ Sowiñski  Twarde Pierniki Toruñ
Oskar Szydlik  Jedynka Ko¶cian
Antek Juraszewski     MKS Grójec

MVP TURNIEJU - statuetka   Franciszek Szular    UKS Komorów I
NAJLEPSZY STRZELEC  -  statuetka  Antoni Siewruk  MKK Basket Koszalin
NAJLEPSZY OBROÑCA  -  statuetka   Kacper Koz³owicz   STK Czarni S³upsk
NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY  -  statuetka  Jakub Dura Twarde Pierniki Toruñ

NAJM£ODSZY ZAWODNIK  -  statuetka    Antoni Majewski   Jedynka Ko¶cian 22.10.2007
Nagroda dla jedynej dziewczynki bior±cej udzia³ w turnieju - puchar
Natalia Pukacka  Jedynka Ko¶cian

WYRÓ¯NIAJ¡CY SIÊ ZAWODNIK DRU¯YNY   - plecak i pi³ka 

Rafa³ Waluk                        ¦l±sk Wroc³aw
Antek Siewruk                    MKK Basket Koszalin
Filip Poradzki                MKS Grójec
Dawid Ksi±¿ek                    M³ode Lwy Gdañskie
£ukasz Wieczorek                    UKS Komorów II
Mateusz Koñczal                        UKS Basket Regnum Bydgoszcz
Jakub Dura                        Twarde Pierniki Toruñ
Bart³omiej Jaworski                UKS Komorów I
Jan Pluta                        STK Czarni S³upsk
Mateusz Ciszewski                    Jedynka Ko¶cian


Toruñ : Gdañsk                43 – 37 
Grójec : Komorów II                44 - 23
S³upsk : Toruñ                    57 - 30
Gdañsk : Grójec                30  - 44
S³upsk : Komorów II                74 - 6
Bydgoszcz : Koszalin                45 - 21
Komorów I : Wroc³aw            56 - 18
Bydgoszcz : Ko¶cian                31 - 49
Komorów I : Koszalin            88 - 17
Wroc³aw : Ko¶cian                49 - 53
Toruñ : Grójec                    41 - 37
S³upsk : Gdañsk                55 - 25
Toruñ : Komorów II                51 - 7
S³upsk : Grójec                33 - 27
Komorów I : Ko¶cian                71 - 22
Gdañsk : Komorów II                45 - 29          
Wroc³aw : Koszalin                50 – 52
Bydgoszcz : Komorów I            19 - 67           
Ko¶cian : Koszalin                74 - 55
Bydgoszcz : Wroc³aw                24 – 33


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MOSM Bytom - MOSiR Cieszyn 6
MOSM Bytom - MOSiR Cieszyn 6
¦KM sezon 06/07 U-18 rocznik 89/90
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi