News: VI Memoria³ Z. ¦wiêtoñskiego rocz.2000 i 2001 Stargard Szczeciñski 11-13.IX.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 12:31:01
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VI Memoria³ Z. ¦wiêtoñskiego rocz.2000 i 2001 Stargard Szczeciñski 11-13.IX.2015
Turnieje Podsumowanie
 VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI KADETÓW rocz.2001i 2000 MEMORIA£ ZENONA ¦WIÊTOÑSKIEGO

Wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzymali pami±tkowe koszulki z logo turnieju. Na uroczystym otwarciu turnieju wyst±pi³ zespó³ RUPAKI  z M³odzie¿owego Domu Kultury w Stargardzie Szczeciñskim.

U15 Rocz.2001

mecz o 5 miejsce: UKS Bia³ogard - Gimnazjum nr 4 SMS II zespó³  53:24
mecz o 3 miejsce:  SKM Zastal Zielona Góra - WSK ¦l±sk Wroc³aw  62:31
mecz o 1 miejsce: Twarde Pierniki Toruñ - Gimnazjum nr 4 SMS Spójnia   54:41

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Twarde Pierniki Toruñ           
2 Gimnazjum nr 4 SMS Spójnia Stargard           
3 SKM Zastal Zielona Góra
4 WKS ¦l±sk Wroc³aw
5 UKS Herkules Bia³ogard

MVP: Jakub Ciemiñski  Twarde Pierniki Toruñ
Król strzelców  Kamil Kru¿yñski  77 pkt Twarde Pierniki

PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU
-Jakub Jagodziñski  Twarde Pierniki Toruñ
-Jakub Malik  WKS ¦l±sk Wroc³aw
-Edwin Mackiewicz  SKM Zastal Zielona Góra
-Krzysztof  Mystek  UKS Herkules Bia³ogard
-Mateusz de Weyher  Gimnazjum nr 4 SMS Spójnia Stargard

DRUGA PI¡TKA TURNIEJU
-Konrad  Mucha  Gimnazjum nr 4 SMS Spójnia Stargard
-Jakub Zaremba  WKS ¦l±sk Wroc³aw
-Jakub Morgiel   SKM Zastal Zielona Góra
-Kacper Skrzycki  UKS Herkules Bia³ogard
-Adam Hirsz  Twarde Pierniki Toruñ

ZAWODNICY WYRÓ¯NIENI PRZEZ SWOICH TRENERÓW:

-Jakub Tkaczyk  UKS Herkules Bia³ogard
-Maciej Gawara    SKM Zastal Zielona Góra
-Miko³aj Szumañski  Twarde Pierniki Toruñ
-Micha³ Hendrysiak  WKS ¦l±sk Wroc³aw
-Jakub Kiernicki   Gimnazjum nr 4 SMS Spójnia Stargard

WYNIKI
Zastal Zielona Góra-Twarde Pierniki Toruñ 46:61
Gimnazjum 4 Spójnia – Herkules Bia³ogard  68:20   
Zastal Zielona Góra – ¦l±sk Wroc³aw   52:43
Twarde Pierniki Toruñ – Herkules Bia³ogard   87:24
Gimnazjum 4 Spójnia – ¦l±sk Wroc³aw  53:31       
Zastal Zielona Góra-Gimnazjum nr 4Spójnia   39:45
Twarde Pierniki Toruñ-¦l±sk Wroc³aw  65:45
Herkules Bia³ogard – ¦l±sk Wroc³aw   39:49
Twarde Pierniki Toruñ – Gimnazjum 4 Spójnia  61:38
Herkules Bia³ogard – Zastal Zielona Góra 42:46

U16  rocz.2000

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA  

1 WKS ¦l±sk Wroc³aw
2 King Wilki Morskie Szczecin
3 Gimnazjum nr 4 SMS Spójnia Stargard
4 MKK Basket Gorzów
5 Astoria Bydgoszcz
6 MKKS ¯ak Koszalin

MVP: Igor Koz³owski   WKS ¦l±sk Wroc³aw
Król strzelców  Jakub Tomczyk  103 pkt MKK Basket Gorzów

PIERWSZA  PI¡TKA TURNIEJU
-Mateusz Czempiel  WKS ¦l±sk Wroc³aw
-Szyliñski Miko³aj  King Wilki Morskie Szczecin
-Marcel Maj   Gimnazjum nr 4 SMS Spójnia Stargard
-Pawe³ Krupa  Basket Gorzów
-Adrian Abramowicz  Gimnazjum nr 4 SMS Spójnia Stargard

DRUGA PI¡TKA TURNIEJU

-Adrian Górzyñski   Gimnazjum nr 4 SMS Spójnia Stargard
-Micha³ Rudawski   WKS ¦l±sk Wroc³aw
-Jan Biela  Astoria Bydgoszcz
-Bartosz ¦miechowski  King Wilki Morskie Szczecin
-Konrad Stasiak   Gimnazjum nr 4 SMS Spójnia Stargard

ZAWODNICY WYRÓ¯NIENI PRZEZ SWOICH TRENERÓW:

-Pawe³ Kopycki  Astoria Bydgoszcz
-Micha³ Stachowski  ¯ak Koszalin
-Oskar Skorupski  King Wilki Morskie Szczecin
-Micha³ Cheba   MKK Basket Gorzów
-Mi³osz ¦liwiñski  WKS ¦l±sk Wroc³aw
-Jakub Soboñ  Gimnazjum nr 4 SMS Spójnia Stargard

WYNIKI
 Gimnazjum nr 4 SMS Stargard – Basket Gorzów  81:53
 ¯ak Koszalin - King Wilki Morskie Szczecin  41:65       
 WKS ¦l±sk Wroc³aw – Astoria Bydgoszcz  59:55       
 Basket Gorzów – Wilki Morskie  31:47
 ¦l±sk Wroc³aw     - ¯ak Koszalin   60:41           
 Gimnazjum nr 4 SMS – Astoria Bydgoszcz 40:38         
 ¯ak Koszalin – Gimnazjum nr 4 Stargard  37:71           
 ¦l±sk Wroc³aw – Wilki Morskie Szczecin 70:61       
 Astoria Bydgoszcz – Basket Gorzów  57:61           
 Gimnazjum nr 4 Stargard – ¦l±sk Wroc³aw   28:53       
 Wilki Morskie Szczecin – Astoria Bydgoszcz  61:32       
 ¯ak Koszalin –Basket Gorzów   53:72           
 ¯ak Koszalin – Astoria Bydgoszcz  52:71           
 Basket Gorzów – ¦l±sk Wroc³aw   51:58           
 Gimnazjum nr 4 SMS Stargard – Wilki Morskie 31:47   

G³ównym organizatorem VI OTK by³ M³odzie¿owy O¶rodek Sportowy w Stargardzie, wspó³organizatorami byli: Gimnazjum nr 4 i ZSO w Stargardzie. Ze sportowym pozdrowieniem
 
Ze sportowym pozdrowieniem
O r g a n i z a t o r z y

                       
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bartek Celiñski - Bytom
Bartek Celiñski - Bytom
Turniej m³odzików r.93 Tarnów 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi