News: U16 Kadra Polski rocz.1999/00 Turniej W³ochy 16-20.VII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:10:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U16 Kadra Polski rocz.1999/00 Turniej W³ochy 16-20.VII.2015
Kadra Polski
 W³ochy - Polska  70 : 64
Turcja - Polska  68 : 50

70:64 przegrywaj± nasi zawodnicy U16 w pierwszym meczu Turnieju w Agropoli W³ochy. Bardzo wyrównany mecz, kilka zmian prowadzenia, dynamiczne akcje, krycie na ca³ym boisku. Mecz przegrany w ostatnich 4 minutach, z wyniku 62:60 dla Polski. Kilka strat pi³ek 2 rzuty W³ochów za 3 punkty i czas siê skoñczy³. Do tego upa³ – zupe³nie inny klimat ni¿ w Polsce, widaæ po ch³opakach siedz±cych na ³awce (ci±g³e wycieranie siê rêcznikiem).

W drugim spotkaniu turnieju we W³oszech przegrywamy z Reprezentacj± Turcji.


Bogucki Adrian, 1999, KS POLONIA 1912 Leszno, 207 cm
Chrabota Micha³, 1999, TS WIS£A Kraków, 186 cm
Go³ek Przemys³aw, 2000, MUKS PIVOT Piastów, 195 cm
Junger Liam, 1999, KKS Kobierzyce, 196 cm
Kolenda £ukasz, 1999 TREFL SA Sopot, 185 cm
M±kowski Kacper, 1999, SKM ZASTAL Zielona Góra, 189 cm
Nowakowski Karol, 1999, KKS Kobierzyce, 199 cm
Pluta Andrzej, 2000, ESTUDIANTES Madryt, 183 cm
Wilczek Dominik, 1999, WKS ¦L¡SK Wroc³aw, 188 cm
Wójcik Jan, 1999, KKS Kobierzyce, 199 cm
Wójcik Szymon, 1999, KKS Kobierzyce, 199 cm
S±czewski Dawid, 1999, GTK Gdynia, 185 cm

Sztab Szkoleniowy:
Marcin Kloziñski
Roman Prawica
Jerzy Szambelan
Jacek HernikPozdrowienia:
Komentarze
BRODA67 dnia lipiec 16 2015 15:31:28
Brawo Kadra Brawo Trenerzy Brawo Mlodzi 2000
paolo69 dnia lipiec 20 2015 08:27:42
to siê dopiero oka¿e
Dragon dnia lipiec 20 2015 09:33:09
No to siê okaza³o : pomimo dwóch pora¿ek zagrali¶my dobre zawody? Nie zagrali¶my dobrych zawodów ,nie bójmy sie tego powiedzieæ. Nie zag³askajmy tych m³odych ludzi, ale wymagajmy od nich zaanga¿owania, waleczno¶ci i nie pokazujmy im na ka¿dym kroku ¿e sa nie zast±pieni i ¿e im siê nale¿y
luck777 dnia lipiec 20 2015 10:56:25
jeszcze jest czas by dowo³aæ do Kadry braci Dawdo! Bo jak mierzymy perspektywiczno¶æ zawodników, w jakiej skali, jakim miernikiem? Perspektywiczno¶æ to tylko wymówka by kogo¶ nie powo³aæ.
paolo69 dnia lipiec 20 2015 14:40:33
pesrspektywiczno¶æ mierzy siê 1,nazwiskiem 2,znajomo¶ci± kogo¶ ,3 wzajemnym klepaniem siê po plecach.
luck777 dnia lipiec 20 2015 17:15:20
zadajê zasadnicze pytanie dlaczego Tomasz Niedbalski z WKK nie prowadzi ¿adnej kadry? Dlaczego np. nie jest szefem wyszkolenia? Przecie¿ ten cz³owiek ¿yje koszykówka powiem wiêcej On jest koszykówk±! Przy tym broni± go wyniki jakie osi±ga w klubie. Te¿ nie jest perspektywiczny? Kadra czy PZKOsz to nie jest w³asny grajdo³ek, jest finansowany z naszych podatków, to nie jest prywatna dzia³alno¶æ. I maj± tam dzia³aæ graæ najlepsi!
Pawcio dnia lipiec 21 2015 16:13:01
Pan Tomek juz prowadzi³ kadre i by³ szkoleniowcem w Cetniewie b±d¼my powa¿ni.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kosma Ko³cz GTK Gliwice r.94
Kosma Ko³cz GTK Gliwice r.94
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi