News: XV memoria³ A. Grzegorzewskiego rocz. 1998, 2000i 2002 Olsztyn 25-27.IX.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 04:54:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XV memoria³ A. Grzegorzewskiego rocz. 1998, 2000i 2002 Olsztyn 25-27.IX.2015
Turnieje Podsumowanie

W trzech olsztyñskich salach (OSiR – Glowackiego, SP 10 – Lengowskiego i III LO – Szewczenki) odby³ sie w dniach 25/27 wrze¶nia turniej koszykówki – Memoria³ Aleksandra Grzegorzewskiego – Legendy olsztyñskiego basketu. Tym razem uczestnicy z ca³ej Polski rywalizowali w trzech kategoriach: W juniorach zwyciê¿y³y ¯ubry Bia³ystok, w kadetach MUKS Piaseczno, a w m³odzikach Novum Bydgoszcz. Na podium (3 miejsce) staneli juniorzy Trójeczki Olsztyn

By³ to prawdziwy maraton, ale na tym zale¿a³o uczestnikom, którzy przygotowuj± siê do sezonu ligowego. Na tle silnych zespo³ów z kraju teamy z Warmii i Mazur wypad³y ¶rednio. Ale tego mozna by³o siê spodziewaæ. Trzeba jednak podj±æ próbe gry z silniejszymi, bo od nich mo¿na siê wiele nauczyæ.

FOTO GALERIA

U14 M³odzicy starsi rocznik 2002 i m³odsi

Ro¶ Pisz -¯ubry Bia³ystok 41:45
Piotrówka Radom -W³oc³awek 44:55
Novum Bydgoszcz- Trójeczka 115:13
Kruszwica-Ro¶ Pisz 22:83
¯ubry Bia³ystok-Piotrówka Radom 52:35
W³oc³awek – Novum Bydgoszcz 41:69
Trójeczka- ¯ubry Bia³ystok 22:88
Kruszwica-W³oc³awek
Ro¶ Pisz -Novum Bydgoszcz 46:84
Kruszwica -Piotrówka 13:76
¯ubry Bia³ystok- TKM W³oc³awek 58:31
Novum Bydgoszcz- Kruszwica 112:27
Trójeczka-Ro¶ Pisz 20:75
Kruszwica -¯ubry Bia³ystok 16:87
Ro¶ Pisz - TKM W³oc³awek 50:57
Piotrówka -Trójeczka Olsztyn 83:25
Ro¶ Pisz- Piotrówka Radom 38:63
¯ubry Bia³ystok-Novum Bydgoszcz 62:63
Trójeczka Olsztyn-Kruszwica 30:49
Piotrówka Radom- Novum Bydgoszcz 44:60
Trójeczka Olsztyn-TKM W³oc³awek 13:76

Kolejno¶æ
1 MKS NOVUM BYDGOSZCZ 6 - 0
2 ¯UBRY BIA£YSTOK 5 - 1
3 PKM W£OC£AWEK 4 - 2
4 PIOTRÓWKA RADOM 3 - 3
5 TSK RO¦ PISZ 2 - 4
6 KRUSZWICA 1 - 5
7 UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 0 - 6

MVP
  ULCZYÑSKI JAKUB - Novum Bydgoszcz

PI¡TKA TURNIEJU:
WIRCHANOWICZ MACIEJ  -
OLSZTYN
KOLASIÑSKI NATANIEL - BYDGOSZCZ 
K£OS ALBIN - PISZ 
SZEWCZUK JAKUB - ¯UBRY  
RÓ¯YÑSKI FILIP - RADOM 
LEWANDOWSKI ADAM - W£OC£AWEK 


Wyró¿nienie trener:

KRUSZWICA - NOWAK JAKUB   
BIA£YSTOK-  TRYPUS PAWE£          
BYDGOSZCZ - DAWIDOWICZ SEWERYN 
PISZ -  WALAK ADAM   
WLOC£AWEK  - PRZYBYSZEWSKI ARTUR       
RADOM - ROJECKI  FILIP 


U16 Kadeci  rocznik 2000 i m³odsi
Olsztyn -£om¿a 37:41
Piaseczno-Bia³ystok 58:42
¯yrardów -Bydgoszcz 39:21
£om¿a-Piaseczno 41:53
Bydgoszcz -Bia³ystok 33:42
Olsztyn – ¯yrardów 52:47                                              
¯yrardów-Piaseczno 37:50
Bydgoszcz-Olsztyn 50:32
Bia³ystok-£om¿a 61:35
Piaseczno-Bydgoszcz 40:41
Olsztyn -Bia³ystok 58:44
£om¿a-¯yrardów  48:54
£om¿a- Bydgoszcz  39:66                           
Piaseczno-Olsztyn 46:33
¯yrardów-Bia³ystok 53:35

Kolejno¶æ

1 MUKS PIASECZNO 4 - 1
2 TRÓJKA ¯YRARDÓW 3 - 2
3 NOVUM BYDGOSZCZ 3 - 2
4 TRÓJECZKA OLSZTYN 2 - 3
5 ¯UBRY BIA£YSTOK 2 - 3
6 OLIMPIJCZYK £OM¯A 1 - 4

MVP  JAGACIAK MICHA£ - PIASECZNO

PI¡TKA TURNIEJU:
ZI¡BSKI KAROL - ¯YRARDÓW   
PÓ¯NIEWSKI  BARTOSZ - ¯UBRY 
CZERNIAK ARTUR - NOVUM 
LICZOWSKI KONRAD - PIASECZNO
HARATYM  JAN - OLSZTYN

WYRÓ¯NIENIA TRENERÓW
¯YRARDÓW - GRZESIAK JAKUB
BIA£YSTOK -  LESZCZYÑSKI KAMIL  
BYDGOSZCZ - KRAWCZYK DAMIAN       
PIASECZNO - PAWLAK KAMIL   
£OM¯A - WIERCISZEWSKI DOMINIK 
OLSZTYN - GAJOWNIK JAKUB

U18 Juniorzy rocznik 1998 i m³odsi
¯ubry Bia³ystok-Olimpijczyk £om¿a 49:30
MUKS Piaseczno – Trefl Sopot 71:63
Trójeczka Olsztyn – AS Mr±gowo 78:28
Novum Astoria Bydgoszcz – Olimpijczyk £om¿a 62:51
¯ubry Bia³ystok – Trefl Sopot 62:56
Novum Astoria Bydgoszcz – AS Mr±gowo 78:39
MUKS Piaseczno- Trojeczka Olsztyn 59:69
AS Mr±gowo- Olimpijczyk £om¿a 49:56
Novum Astoria Bydgoszcz- Trefl Sopot 77:57
MUKS Piaseczno - Olimpijczyk £om¿a 50:77
Trójeczka Olsztyn - Zubry Bia³ystok 36:66
AS Mr±gowo - Trefl Sopot 57:82
Trójeczka Olsztyn -Novum Bydgoszcz 57:70
¯ubry Bia³ystok – MUKS Piaseczno 81:52
Trefl Sopot- Olmpijczyk £om¿a 47:48
AS Mr±gowo - MUKS Piaseczno 53:86
Novum Bydgoszcz – ¯ubry Bia³ystok 47:65
Trójeczka Olsztyn- Olimpijczyk £om¿a 43:38
MUKS Piaseczno – Novum Bydgoszcz 65:70
AS Mr±gowo- ¯ubry Bia³ystok 27:74
Trójeczka Olsztyn -Trefl Sopot 60:68 po dogrywce

Kolejno¶æ
1.¯ubry Bia³ystok 5-0
2.Novum Bydgoszcz 5-1
3 Trójeczka Olsztyn 3-3
4.Olimpijczyk Lom¿a 3-3
5.MUKS Piaseczno 2-4
6.Trefl Sopot 2-4
7. As Mr±gowo 0-6


MVP:  Bombrych Micha³ Zubry Bia³ystok

Pierwsza Pi±tka Turnieju
Sawicki £ukasz ¯ubry
Rutnakowski Lukasz Novum Bydgoszcz
W³odarczyk Bart³omiej Trójeczka Olsztyn
Kolka Konrad Trefl Sopot
Tyszka Krystian Olimpijczyk £om¿a


Najlepsi w dru¿ynach

1.Bia³ystok - Wasilewski Micha³
2.Bydgoszcz - Kondraciuk Jacek
3.Olsztyn - Marcin W³odarczyk
4.AS Mr±gowo - Adam Bosek
5.MUKSPiaseczno -  Pawe³ £azarek


Sponsorzy: U.M Olsztyn, Trójeczka Olsztyn, Eba Sport, Sir , Hurtownia Olimp, Sklep Koszykarza.Pl, Matrix, Niczuk Metal

ALEKSANDER GRZEGORZEWSKI

Urodzi³ siê 11 wrze¶nia 1923 roku w Czêstochowie. Jeden z najbardziej zas³u¿onych szkoleniowców w historii koszykówki na Warmii i Mazurach.

Basket sta³ siê jego prawdziw± pasj±, bowiem z wykszta³cenia by³ absolwentem Wydzia³u Stomatologii Akademii Medycznej w £odzi (1951). Pracê zawodow± ³±czy³ z karier± zawodnicz±, a pó¼niej trenersk±. Gra³ z zespole YMCA £ód¼. Szkoleniowa przygodê rozpocz±³ jako instruktor w Budowlanych £ód¼ (1953-55), a po przeprowadzce do Olsztyna kontynuowa³ w KS Budowlani, Spójni i Starcie, wreszcie w OKS i Stomilu. Kobiecy zespó³ wprowadzi³ w 1961 roku do II ligi, a w 1974 do ekstraklasy w stylu, który siê zapisa³ siê na sta³e do historii sportu w regionie. Koszykarki z Olsztyna (prawie same wychowanki) wygra³y wszystkie 36 spotkañ w lidze. W ekstraklasie dru¿ynê uwa¿ano za jedn± z rewelacji, w ma³ej salce przy ul. Gietkowskiej m³ode koszykarki OKS toczy³y pasjonuj±ce boje z potentatami ¿eñskiego basketu w Polsce (Wis³a Kraków, £K¦ £ód¼, Spójnia Gdañsk, AZS Poznañ). By³y ulubienicami sympatyków sportu na Warmii i Mazurach.

W miêdzyczasie skoñczy³ Studium Trenerskie przy AWF w Warszawie (1971) i w tym samym roku zdoby³ dla Stomilu tytu³ mistrza Polski juniorek (6-krotnie jego podopieczne by³y trzecie).

Po likwidacji sekcji by³ wspó³organizatorem i trenerem II-ligowego TSK Olsztyn (do 1997 r.). Szkoli³ te¿ m³odych koszykarzy olsztyñskich Budowlanych (1997-98) i Trójeczki (do koñca ¿ycia). Wychowawca reprezentantek Polski, m. in. Hanny Podrzyckiej, Jolanty Grzegorzewskiej, Teresy Jankowskiej-Wajzer, El¿biety Pawlik-Berger, Danuty Ho³owczyc, Beaty Krupskiej-Tyszkiewicz.
Zosta³ odznaczony przez PZKosz m.in. medalem 100-lecia Koszykówki (wrêczono mu go pod koniec lutego, przed meczem £±czno¶ci). Aleksander Grzegorzewski zmar³ 18 marca 2001 roku.

¬ród³o informacji portal wspó³pracuj±cy z SKM WAMA-SPORT
tam te¿ znajdziecie

 FOTOGALERIE
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Warkop Sebastian r.93 MOSiRCieszyn
Warkop Sebastian r.93 MOSiRCieszyn
Sylwetki zawodników r.1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi