News: U16 Kadra Polski rocz.1999/2000 Turniej we Francji 3-5.VII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:59:00
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U16 Kadra Polski rocz.1999/2000 Turniej we Francji 3-5.VII.2015
Kadra Polski
 Dzi¶ (pi±tek 3 lipca) o godzinie 17.30 Reprezentacja Polski U16 zagra pierwsze spotkanie na Turnieju w Francji. Naszym przeciwnikiem bêdzie Reprezentacja Turcji (Dywizja A)

Sztab Szkoleniowy:
Marcin Kloziñski
Roman Prawica
Jerzy Szambelan
Jacek Hernik

Gramy Riom Francja:

Polska - Turcja 74 : 80 (22:11 21:31 18:19 13:19)  STATYSTYKI

Kolenda 12(2), M±kowski 11(1), Wilczek 10(1), Bogucki 8, Zagórski 4 oraz Pluta 9, Nowakowski 6, Chrabota 5(1), Leszczyñski 4, J. Wójcik 3(1), Junger 2, Sz. Wójcik 0

Polska - Francja 51 : 82 (22:20 12:25 6:18 11:19)  STATYSTYKI

M±kowski 12(2), Wilczek 10(2), Kolenda 8, Chrabota 8(1), Bogucki 4 oraz Nowakowski 6, Zagórski 2, Pluta 1, Leszczyñski 0, Junger 0, Sz.Wójcik 0, J.Wójcik 0

Polska - Anglia 87:70 (26:20 19:23 13:14 29:13)  STATYSTYKI

Wilczek 18(1), M±kowski 17(2), Kolenda 9(1), Chrabota 9(1), Bogucki 6 oraz Pluta 13(2), Leszczyñski 6, Nowakowski 6, Sz.Wójcik 2, Zagórski 1, Junger 0, J.Wójcik 0

 


Wójcik Jan
KKS Kobierzyce
199 cm.
Wójcik Szymon
KKS Kobierzyce
199 cm.
Nowakowski K.
KKS Kobierzyce
199 cm.
M±kowski Kacper
Zastal Zielona G.
189 cm
Zagórski M.
Gimbasket W-w
1994 cm
Wilczek Dominik
¦l±sk Wroc³aw
188 cm.

Kolenda £ukasz
Trefl Sopot
185 cm.Junger Liam
KKS Kobierzyce
196 cm.Chrabota Micha³
Wis³a Kraków
186 cm.Adrian Bogucki
Polonia Leszno
207 cm.Leszczyñski M.
Chromik ¯ary
184 cm.Pluta Andrzej
Estudiantes
Madryt
rocz.2000
183 cm.


KOLEJNE PRZYGOTOWANIA:

2015-07-11    2015-07-15    Konsultacja    16   ¯yrardów
2015-07-16    2015-07-20    Turniej m/n    12   W³ochy

2015-07-23    2015-07-30    Konsultacja    12   Szczyrk - COS Szczyrk
2015-07-27    2015-07-30    Gry kontrolne 12   Czechy (Prostejov)

2015-08-02    2015-08-03    Konsultacja  12 Pruszków
2015-08-04    2015-08-17    ME Dyw.B     12 Bu³garia (Sofia)Komentarze
petro dnia lipiec 03 2015 19:41:45
przegrywamy z turcja 80-74 !
xx_men dnia lipiec 04 2015 22:29:25
Trudno nawi±zaæ równorzêdn± walkê praktycznie bez ³awki. Ale jak kwartet z Kobierzyc wspólnie w 40 minut nie rzuca z gry ani raz. Mo¿e i w perspektywie to przysz³o¶æ w tym roczniku ale na dzi¶ mo¿e przylgn±æ im ³atka perspektywicznych przysz³o¶ciowych zawodników ktorzy jednak na dzi¶ os³abiaj± nasz± narodow± dru¿ynê. Powinno siê daæ szanse te¿ innym. Byæ mo¿e inni zawodnicy nie dadz± wiecej naszej dru¿ynie ale gdy trener nie da im takiej mo¿liwo¶ci by siê sprawdziæ zawsze bêd± takie g³osy.
szansy
paolo69 dnia lipiec 05 2015 07:43:21
¶wiête s³owa xx-men, a ja siê pytam gdzie ci wszyscy obroñcy kobierzyc, mo¿e to jednak nie przypadek ,maj±c tylu zawodników w kadrze nie wychodzi sie ze strefy. chromik pewnie dwa mistrzostwa zdoby³ przez przypadek ,ale pewnie m±drzejsi od nas juz dawno ustalili kto jest a kto nie jest pesrpektywicznym zawodnikiem.proponujê powo³ywaæ tylko zawodników kobierzyc niech siê ogrywaj± przecie¿ s± najbardziej perspektywiczni po prostu s± najlepsi jak widaæ go³ym okiem. a mo¿e im by³o za gor±co. pozdrawiam
dygresja dnia lipiec 05 2015 11:32:38
->paolo69
Poczu³am siê trochê wywo³ana do tablicy smiley, choæ trudno by³oby mnie nazwaæ "obroñc± Kobierzyc", bo broni³am raczej suwerenno¶ci wyborów trenera Kloziñskiego smiley. On, w swojej suwerenno¶ci, bêdzie móg³ wzi±æ pod uwagê Pana sugestie i "powo³aæ tylko zawodników Kobierzyc" smiley.
Jak widzê, w razie niepowodzenia tej koncepcji, zawsze bêdzie móg³ liczyæ na ¿yczliwy smiley i nie przesi±kniêty schadenfreude komentarz.
I to wszystko dla dobra polskiej koszykówki smiley.
Pozdrawiam smiley
petro dnia lipiec 05 2015 12:07:21
jak zawsze w komentarzach atakuje siê zawodników z Kobierzyc , a to ¿e lider Chromika koñczy z 0 to jako¶ nikt nie zauwa¿a ! Statystyki nie mówi± wszystkiego o przebiegu gry i mo¿e jest tak ¿e system gry kadry jest taki ¿eby rzucali mali z obwodu ?
luck777 dnia lipiec 05 2015 15:59:02
teraz jest czas na budowanie pozytywnej atmosfery wokó³ kadr m³odzie¿owych, wzajemnie pretensje do niczego dobrego nie doprowadz±. Dajmy teraz ch³opakom i trenerom kredyt zaufania i czas. Odmienne zdania zawsze bêd± ale zostawmy rozliczenia na wrzesieñ po imprezach docelowych. To tylko sparingi i to z bardzo silnymi dru¿ynami.
paolo69 dnia lipiec 06 2015 07:53:52
oczywi¶cie ¿e trener ma pe³n± suwerenno¶æ w doborze zawodników tylko zale¿y co rozumiemy pod pojêciem suwerenno¶æ.a tak w o ogóle mamy piêkny polski jêzyk wiêæ proszê mniej makaronizmu.pozdrawiam
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Mistrzowie z Szwecji MKS Zabrze r.94
Mistrzowie z Szwecji MKS Zabrze r.94
Festiwal Szwecja Laund 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi