News: IV Memoria³ Jacka Badory Sochaczew / Teresin 19-21.VI.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 04:20:13
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV Memoria³ Jacka Badory Sochaczew / Teresin 19-21.VI.2015
Turnieje Podsumowanie
 IV Miêdzynarodowy Memoria³ Jacka Badory

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

Kategoria U11 Mini Koszykówka CH£OPCY rocznik 2004

KLASYFIKACJA KOÑCOWA  /  Wyró¿nienie trenera

1 LIDA  Bia³oru¶             JEWHIENIJ MICHALKIEWICZ
2 MUKS Piaseczno           KOSMA K£AGISZ
3 MOSiR Cieszyn             BARTEK MOIK
4 MOSIR Sochaczew         ALEKSANDER PAW£OWSKI
5 MOSIR 2 Sochaczew      OSKAR ORLICKI

MOSiR Cieszyn -  MOSiR Sochaczew 57 : 31
MUKS  Piaseczno – Lida Tornado Bia³oru¶ 24 : 42
MOSiR Sochaczew – MUKS   Piaseczno  43 : 39
MOSiR Cieszyn – Tornado Lida Bia³oru¶   17 : 31
MOSiR Sochaczew – Tornado Lida Bia³oru¶  14 : 28
MOSiR Cieszyn - MUKS Piaseczno  18 : 43  
                
MVP: DANIEL  KOSKO                   
OBROÑCA: PIOTR  £AZAREK                   
STRZELEC: PATRYK  RUTKOWSKI                   
ROZGRYWAJ¡CY: WIKTOR  MICHURSKI                   
NAJM£ODSZY: TOMASZ  TRELA  ( rocz.2006)   
           

 Kategoria U13
M³odzik CH£OPCY rocznik 2002


KLASYFIKACJA KOÑCOWA  /  Wyró¿nienie trenera

1 MOSiR Cieszyn                  £UKASZ    £O¦KO
2 MKS D±browa Górnicza      PRZEMYS£AW    PADUCH
3 £KS  £ód¼                       KRZYSZTOF    DEKA
4 Region 2010 Grodno        DENIS    SUSZKO
5 MOSIR Sochaczew            MARCIN    KUBIAK
                      
MVP: WOJCIECH DRAGON - MOSiR Cieszyn           
OBROÑCA: LEON    DUBICKI -  Region 2010 Grodno           
STRZELEC: TOMASZ PUSTELNIK - MKS D±browa Gornicza   
ROZGRYWAJ¡CY: MIKO£AJ W£ODARCZYK - £KS £ód¼          
NAJM£ODSZY: TYMON WADECKI - MOSiR Sochaczew           

MOSIR Cieszyn
– £KS £ód¼  72 : 32
Region 2010 Grodno – M0SiR Sochaczew  47 : 31
MOSIR Sochaczew – £KS £ód¼  25 : 58
MKS Dabrowa Górnicza – Region 2010 Grodno  67 : 47
MOSiR Cieszyn – MKS D±browa Górnicza  66 : 72
MOSiR Cieszyn – MOSiR Sochaczew
MOSiR Sochaczew – MKS D±browa Górnicza  31 : 84
Region Grodno – £KS £ód¼  54 : 36
MKS D±browa Górnicza – £KS £ód¼  76 - 34
Region Grodno – MOSiR Cieszyn  33 : 47

mecz o III miejsce: £KS £ód¼ - Region Grodno Bia³oru¶
Fina³: D±browa Górnicza -  MOSiR Cieszyn

 Kategoria U17 Junior CH£OPCY rocznik 1998 i m³odsi

KLASYFIKACJA KOÑCOWA  /  Wyró¿nienie trenera

1 MKS D±browa Górnicza   
  PATRYK    PISZCZATOWSKI
2 MOSiR Cieszyn                £UKASZ    PIWOWARCZYK
3 LEGION Legionowo           KACPER    ROGOWSKI
4 PKK 99 Pabianice             JULIUSZ    KNOP
5 SMOKI Miñsk                  GRIEGORIJ    LIPEN
6 MOSIR Sochaczew           MATEUSZ    SZCZEPANIK 
          
MVP: SZYMON JANCZAK - MKS D±browa Górnicza   
OBROÑCA:  ALEKSANDER PLACEK  - PKK 99 Pabianice      
STRZELEC: TOMASZ GORTAT - Legion Legionowo       
ROZGRYWAJ¡CY: STANIS£AW  ZAMORA - MOSiR Cieszyn       
NAJM£ODSZY: MATEUSZ CZEMPIEL - MOSiR Cieszyn (rocz.2001)

Legion Legionowo – MOSiR Cieszyn   49 : 60
MOSiR Sochaczew  -  MOSiR Cieszyn  48 : 57
MKS Dabrowa Górnicza – PKK 99 Pabianice  68 : 34
Smoki Miñsk – MKS Dabrowa Górnicza  39 : 75
PKK 99 Pabianice  – MOSiR Sochaczew  82 : 37
Smoki Miñsk – Legion Legionowo 36 : 55
PKK Pabianice – MOSiR Cieszyn  58 : 60
MKS D±browa Górnicza – MOSiR Sochaczew
MOSiR Cieszyn - MOSiR Sochaczew  57 : 48
PKK 99 Pabianice – Smoki Miñsk
Legion Legionowo – MOSiR Sochaczew  73 : 38
MOSiR Cieszyn - Smoki Miñsk 
MKS D±browa Górnicza - Legion Legionowo
Legion Legionowo – PKK 99 Pabianice
MOSiR Cieszyn – MKS D±browa Górnicza
MOSiR Sochaczew – Smoki Miñsk

mecz o V miejsce: Smoki Miñsk - MOSiR Sochaczew
mecz o III miejsce: Legion Legionowo - PKK Pabianice
Fina³:  MKS D±browa Górnicza - MOSiR Cieszyn

 Kategoria U12 M³odziczka DZIEWCZÊTA rocznik 2003 i m³odsze
KLASYFIKACJA KOÑCOWA  /  Wyró¿nienie trenera

1 MKK Siedlce               WIKTORIA    TKACZ
2 MOSIR 1 Sochaczew    ZUZANNA     KRENDZELAK
3 MOSIR 2 Sochaczew    JULIA    DASIEWICZ
                                  
MVP:  KINGA  REDESIUK           
OBROÑCZYNI: EMILIA  ADAMOWICZ           
STRZELEC: KLAUDIA  ROMBEL           
ROZGRYWAJ¡CA: WIKTORIA  MAMCARZ           
NAJM£ODSZA: GABRIELA  HILCHEN    2007

Kategoria U16 Kadetka DZIEWCZÊTA rocznik 1999 i m³odsze

KLASYFIKACJA KOÑCOWA  /  Wyró¿nienie trenera

1 MKK SIEDLCE              KLAUDIA    RUSINEK    
2 URSUS WARSZAWA      NATALIA    ROZIÑSKA    
3 MOSIR Sochaczew        AGATA    NOWACKA    
4 SKS 12  Warszawa        JULIA    MURZYNOWSKA    
                                              
MVP: KATARZYNA DÊBEK - MKK Siedlce         
OBROÑCZYNI: ADRIANNA  JAKUBOWSKA  - MOSiR Sochaczew          
STRZELEC: KLAUDIA POPIELARZ -  URSUS Warszawa         
ROZGRYWAJ¡CA: WERONIKA DYMEK - URSUS Warszawa          
NAJM£ODSZA: JUSTYNA SZCZYGIELSKA -MKK Gniezno  (rocz.2003)      
      

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Eurobasket Katowice 2009..
Eurobasket Katowice 2009..
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi