News: U18 Kadra Polski rocznik 1997/98 przed ME - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:15:03
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U18 Kadra Polski rocznik 1997/98 przed ME
Kadra Polski
W przygotowaniach do Mistrzostw Europy Austria 2015 rozegrali¶my 8 spotkañ z czego  5 wygrali¶my 3 przegrali¶my. Byli¶my w Rumunii, Finlandii i na Wêgrzech. Konsultacje w Wa³brzychu i Pruszkowie W przygotowaniach bra³o udzia³ 17 zawodników z czego trener Kadry Polski Andrzej Kierlewicz powo³a³ 12  na Mistrzostwa Europy

Sztab Szkoleniowy

Andrzej Kierlewicz
Eugeniusz Kijewski
Wojciech Rogowski
Alicja Albecka


GRY KONTROLNE WÊGRY

Polska - Wêgry  67 : 58  (25-15, 11-21, 19-10, 12-12)
  STATYSTYKI
Kapa 4, Ponitka 19, Kierlewicz 8, Gruszczyñski 3, Rutkowski 5, Sewio³ 4, Mijakowski 5, Kiwilsza 1, Kolenda 4, Dziewa 6, Bender 8

Wêgry -Polska 74 : 80  (15-17, 11-21, 22-21, 26-21)  STATYSTYKI
¦cibisz 3, Kapa 3, Ponitka 13, Kierlewicz 5, Gruszczyñski 8, Rutkowski 1, Sewio³ 13, Kiwilsza 2, Kolenda 7, Dziewa 10, Bender 15

GRY KONTROLNE FINLANDIA
Finlandia - Polska 74 : 64 17-15, 19-17, 11-21, 27-11  STATYSTYKI
Bender 18, Mijakowski 16, Ponitka 8, Kolenda 6, ¦cibisz 5, Gruszczyñski 4, Sewio³ 3, Rutkowski 2, Kiwilsza 2,

Finalandia - Polska 72 : 85  (10-18, 22-19, 24-20, 16-28  STATYSTYKI

Ponitka 19, Bender 15, Kolenda 11 (6 as.) Gruszczyñski 11, Kierlewicz 9, Rutkowski 6, ¦cibisz 4, Dziew 4, Sewio³ 3, Kiwilsza 3, Mijakowski 0, Kapa 0

TURNIEJ W RUMUNI
Polska - Bu³garia 86 : 44  (20-5, 21-14, 21-9, 24-16)  STATYSTYKI
Kapa 14, Kolenda 14, Ponitka 13, Kiwilsza 11, Dziewa 10, Gruszczyñski 5, Mijakowski 5, ¦cibisz 3, Rutkowski 3, Sewio³ 3, Bender 3, Walczak 2

Rumunia - Polska 66 : 63  16-16, 22-12, 12-16, 16-19  STATYSTYKI
Ponitka 14, Bender 14, Kiwilsza 8, Mijakowski 6, Grószczyñski 5, Rutkowski 5, Walczak 4, Kapa 3,  Sewio³ 2, ¦cibisz 2,

Polska - Rumunia U20  54 : 56  (11-10, 11-15, 22-12, 12-17)  STATYSTYKI
¦cibisz 2, Kapa 7, Ponitka 4, Gruszczyñski 7, Sewio³ 2, Kolenda 4, Dziewa 2, Bender 26

Po bardzo ciê¿kim meczu z kadr± U20 Rumunii, przegrywamy tylko 2pkt. Dali¶my rzuciæ przeciwnikom tylko  56 pkt. Podjêli¶my walkê fizyczna, nie ustêpuj±c du¿o silniejszym Rumunom, co napawa optymizmem!

 Mijakowski
ME U16
Warszawa
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Kierlewicz
.
Warszawa
Finlandia
Wêgry

Kolenda
ME U16
E³k
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Sewio³
ME U16
Jaworzno
Rumunia
Finlandia
Wêgry

¦cibisz
ME U16
Wroc³aw
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Kiwilsza
.
Koszalin
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Rutkowski
ME U16
Wroc³aw
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Bender
ME U16
Warszawa
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Kapa
ME U16
Wroc³aw
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Ponitka
ME U16
Ostrów W.
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Dziewa
.
Konin
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Gruszczyñski
.
Opalenica
Rumunia
Finlandia
Wêgry

Walczak
ME U16
Warszawa
RumuniaSk³ad Kadry: Bender Maciej, Dziewa Aleksander,Gruszczyñski Dawid, Kapa Micha³, Walczak Szymon, Kiwilsza Szymon, Kolenda Micha³, Mijakowski Jakub,
Ponitka Marcel, Rutkowski Dominik, Sewio³ Wiktor, ¦cibisz Piotr
PIERWSZA KONSULTACJA W WA£BRZYCHU + GRY KONTROLNE Z CZECHAMI

Pierwsz± konsultacjê szkoleniow± kadry juniorów w Wa³brzychu koñczy³y gry towarzyskie z reprezentacj± Czech, która przygotowuje siê do fina³ów Mistrzostw Europy Dywizji A. Nasza dru¿yna dwukrotnie pokona³a rywali zza po³udniowej granicy.

19.06.2015 Polska - Czechy 77 : 48 (19:19 21:6 13:15 24:8)  STATYSTYKI
Ponitka 10, Kiwilsza 10, Sewio³ 9, Bender 9, ¦cibisz 0 oraz Dziewa 11, Kolenda 10(2), Gruszczyñski 7(1), Mijakowski 5, Kapa 3(1), Kierlewicz 3(1), Rerak 0  

20.06.2015 Polska - Czechy 65 : 60 (18:11 15:16 16:12 16:21)

Bender 11, Ponitka 7(1), Kiwilsza 5, Sewio³ 4, Stankowski 0 oraz Kolenda 15(3), Rutkowski 13(3), Walczak 5, Dziewa 4, Banach 1, Rerak 0, Szymañski 0

1. Banach Robert, 3/4, 201 cm, 1997, Lido Di Roma  wychowanek: Polonia Warszawa
2. Bender Maciej, 5, 210 cm, 1997, WKK Wroc³aw 
wychowanek: Polonia Warszawa
3. Dziewa Aleksander, 5, 207 cm, 1997, MKS MOS Konin
4. Gruszczyñski Dawid, 1-2, 190 cm, 1997, Biofarm JB Poznañ  wychowanek: Basket Opalenica
5. Kapa Micha³, 2, 188 cm, 1997, WKK Wroc³aw
6. Kierlewicz Micha³, 1, 193 cm, 1997, MKS Polonia Warszawa / SMS Cetniewo
7. Kiwilsza Szymon, 5 200 cm, 1997, WKK Wroc³aw  wychowanek: ¯ak Koszalin
8. Kolenda Micha³, 3/4, 199 cm, 1997, Trefl II Sopot  wychowanek: Nenufar E³k
9. Jan Szymañski 1997 Polonia Warszawa
10. Mijakowski Jakub, 3, 200 cm, 1997, Polonia Warszawa
11. Ponitka Marcel, 1, 190 cm, 1997, Zastal Zielona Góra  wychowanek: Kasprowiczanka Ostrów Wlkp gra³  (GTK Gdynia)
12. Rerak Jan, 1, 196 cm, 1997, Wis³a Kraków
13. Rutkowski Dominik, 3, 194 cm, 1998, WKK Wroc³aw
14. Sewio³ Wiktor, 3/4, 196 cm, 1997, WKK Wroc³aw  wychowanek: MCKiS Jaworzno  gra³ (Trefl Sopot)
15. Stankowski Patryk, 1, 182 cm, 1997, Biofarm JB Poznañ
wychowanek: Basket Opalenica
16. ¦cibisz Piotr, 1, 188 cm, 1997, WKK Wroc³aw
17. Walczak Szymon, 2, 188 cm, 1997, Rosa Radom  wychowanek Jagielonka WarszawaKomentarze
MacRew dnia czerwiec 12 2015 10:23:15
Jak zwykle powo³ania wywo³uj± kontrowersje i prowokuj± do zadawania pytañ. Moje pytanie brzmi: dlaczego trener nie chce sprawdziæ Damiana Ciesielskiego z Trefla? Bardzo dojrza³y ch³opak, który potrafi zmieniaæ rytm gry w zale¿no¶ci od tego co sie dzieje na boisku. Jego najwiêkszym atutem s± ¶wietne asysty. W tej klasyfikacji jego statystyki na szczeblu centralnym rozgrywek U18 s± najlepsze w Polsce.
gryfta dnia czerwiec 24 2015 22:59:41
Czy nie powinno byæ kadry A, B itd, aby inny mogli siê sprawdziæ, w tym wieku stawiamy na 14-16 ch³opaków i koniec.
Widocznie w naszym kraju tylko jest tylu do kadry, a pozostali to to ¶miecie, których nie nale¿y sprawdzaæ.
No i jak ma siê rozwijaæ nasza ukochana dyscyplina, kiedy taka mizeria.
Widzia³em tych ch³opców i powiem krótko, gdzie oni do innych nacji w europie, stawiam optymistycznie na 12-14 miejsce w europie (dam, i¿ jestem optymist±, no i obym siê pomyli³)!!!!!!smiley
Arkan dnia czerwiec 30 2015 21:21:29
Gryfta - nie zgadzam sie z Twoja opini±. W U18 mamy do¶æ ciekaw± sytuacjê. Jest 9-10 graczy, którzy graj± na poziomie kadry a potem d³ugo, d³ugo nic. Tej proponowanej przez Ciebie kadry B nie ma z kogo sk³adaæ. Nawet w kadrze A Bender gra z musu 5ke, a jedyny dobrze wyszkolony center w Polsce (Kiwilsza)jest ju¿ w tej kategorii wiekowej o 5 cm za niski smiley itd, itd. Niemniej jednak uwa¿am, ¿e ten sk³ad ma spory potencja³ i je¶li Micha³ Kierlewicz do³±czy do zespo³u, to maj± szansê powalczyæ o powrót do dywizji A....gorszy problem widzê w przysz³ym roku. 1998 jest moim zdaniem s³abszy od 1997
luck777 dnia czerwiec 30 2015 21:37:25
Arkan-> nie zgodzê siê z Tob± w kwestii rocznika 98, by³ tam potencja³ by spokojnie siê utrzymaæ ale zabrak³o takich zawodników jak Wysocki, Komenda, German, Marchlewski, Bober mo¿e Majka. Potencja³ jest du¿y tylko nie wiem dlaczego ci zawodnicy nie byli w kadrze. Pogoda wiadomo kontuzja. Zabrak³o jaj i fizyczno¶ci a to gwarantowali tacy w³a¶nie zawodnicy jak wy¿ej wymienieni.
Arkan dnia lipiec 02 2015 18:15:22
Luck777 - Rafa³a wy³±czy³a kontuzja. Wysocki ma przechlapane za wyniki w nauce i zachowanie (spójrz jak siê skoñczy³o jego imprezowanie na pó³fina³ach). Wylecia³ z Cetniewa, podobnie jak wcze¶niej German. Je¶li nie zmieni nastawienia to skoñczy w 3 lidze. Majka to rocznik 97, a Marchlewski z Bobrem na pewno nie mog± siê mierzyæ jedynkami i dwójkami 98 - np Kierlewiczem, Ponitk± czy Kapp±. Tak to niestety wygl±da smiley
luck777 dnia lipiec 02 2015 22:11:03
Arkan-> piszê o ubieg³orocznych Mistrzostwach Dywizji A kiedy to rocznik 98 spad³ z grupy A. Wiktor Majka to rocznik 98. Piszê, ¿e rok temu ci zawodnicy powinni byæ w kadrze. Obecna kadra 97/98 wg mnie jest optymalna, nie wiem tylko dlaczego nie ma Kierelewicza.
Arkan dnia lipiec 04 2015 00:14:22
Wiktor jest 98, my¶la³em, ze piszesz o Kacprze z Wis³y Kraków. Kierlewicz sie rozchorowa³.
luck777 dnia lipiec 04 2015 12:38:38
podsumowuj±c uwa¿am, ¿e ch³opaki s± w stanie awansowaæ do dywizji A. Trzeba daæ im trochê czasu na zgranie, bo selekcja zawodników jest naprawdê OK. Lepszych w Polsce nie ma, stworzyæ tylko team spirit i do przodu. Jak zawsze bêdê latem obserwowa³ wszystkie kadry i gor±co kibicowa³. Powodzenia.
gryfta dnia lipiec 10 2015 22:50:35
Ogl±da³em dzi¶ mecz z Rosj± i uwa¿am, ¿e ci ch³opcy to jaki¶ koszmar. My¶lê, ¿e pojechali sobie na wakacje, a nie na turniej. Dodatkowo graj± na 50%, bo widzia³em ich na parkietach w Polsce i wygl±dali nieco bardziej zaanga¿owani. Trenerzy mo¿e spierdzielili sprawê.

Je¶li chodzi o awans lub pozostanie w dywizji A to powinno byæ norm±, ale jak widaæ my siê cieszymy jak awansujemy z dywizji B a potem ponownie spadek i t³umaczymy siê, ¿e w danym roczniku brak talentu lub potencja³u.

PANOWIE W PZKOSZU TRZEBA PRACOWAÆ NIE TYLKO BRAÆ PIENI¡DZE. GDZIE JEST NP. SYSTEM SZKOLENIA DZIECI I M£ODZIE¯Y
BRODA67 dnia lipiec 16 2015 15:33:07
Jedno male zyczonko powrocik do Dywizji A...
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi