News: VII Sokó³ Cup ch³. 2002 i 2003 dz. 2003 Dzia³dowo 5-7.VI.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 06:03:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII Sokó³ Cup ch³. 2002 i 2003 dz. 2003 Dzia³dowo 5-7.VI.2015
Turnieje Podsumowanie
 VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW ‘2002 i ‘2003 oraz DZIEWCZ¡T ‘2003 –  „SOKÓ£ CUP 2015”

FOTOGALERIA

W weekend (5-7 czerwca) rozegrany zosta³ VII Miêdzynarodowy Turniej Minikoszykówki dziewcz±t i ch³opców. W zawodach w trzech kategoriach wiekowych zagra³y 24 zespo³y – ponad 300 zawodniczek i zawodników. W tegorocznym turnieju zagra³y 24 dru¿yny - po 8 w kategoriach - dziewczêta rocznik 2003 oraz ch³opcy rocznik 2002 i ch³opcy rocznik 2003. Turniej zosta³ rozegrany w dwóch halach sportowych: ZS nr 2 przy ul. Polnej i Gimnazjum nr 1 przy ul. Jagie³³y w Dzia³dowie. Rozegrano 60 spotkañ.

Sukces odnie¶li podopieczni Jakuba Pietrzaka (rocznik 2002) (UKS Sokó³ Dzia³dowo), którzy zwyciê¿yli w swojej kategorii  jest to dla nich uwieñczenie wspólnej trzyletniej pracy i jest to pierwsze zwyciêstwo ch³opców w dotychczasowych 7 turniejach.

Natomiast zespó³ Soko³a z rocznika 2003 wywalczy³ czwarte miejsce, a dziewczêta siódme.

Wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary, dyplomy, trzy najlepsze dru¿yny otrzyma³y medale, wyró¿nione osoby otrzyma³y statuetki i nagrody rzeczowe, a ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ okoliczno¶ciowe koszulki, kubki z nadrukiem loga turnieju, bidony. Rozlosowano w¶ród wszystkich uczestników ponad 50 nagród rzeczowych. Puchary, medale, statuetki i nagrody wrêczali Burmistrz Miasta Grzegorz Mrowiñski, Starosta Marian Janicki, wicestarosta Marian Brant oraz Dyrekcja szko³y.

Kowalski Jerzy

 Wyniki turnieju ch³opców – rocznik 2002

GRUPA A
UKS Sokó³ Dzia³dowo - UKS Pi±tka Bielsk Podlaski   32:20
MOS Stargard Szczeciñski - NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki 52:21
UKS Sokó³ Dzia³dowo - NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki   67:23
UKS Pi±tka Bielsk Podlaski - MOS Stargard Szczeciñski 17:29
NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki - UKS Pi±tka Bielsk Podlaski 20:32
MOS Stargard Szczeciñski - UKS Sokó³ Dzia³dowo 31:38

1. UKS Sokó³ Dzia³dowo 3 6 137: 74
2. MOS Stargard Szczeciñski 3 5 112: 76
3. UKS Pi±tka Bielsk Podlaski 3 4 69: 81
4. NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki   3 3 54:151

GRUPA B
VBW GTK Gdynia - Akademia Koszykówki Olsztyn 59:15
MTS Basket Kwidzyn - KS Legion Legionowo 44:26
VBW GTK Gdynia - MTS Basket Kwidzyn 41:28
Akademia Koszykówki Olsztyn - KS Legion Legionowo 29:35
KS Legion Legionowo – VBW GTK Gdynia 13:65
Akademia Koszykówki Olsztyn - MTS Basket Kwidzyn 20:38

1.VBW GTK Gdynia 3 6      165: 56
2.MTS Basket Kwidzyn 3 5 110: 87
3.KS Legion Legionowo   3 4   74:138
4.Akademia Koszykówki Olsztyn 3 3 64:132

Strefa 1/4
UKS Sokó³ Dzia³dowo – MTS Basket Kwidzyn 45:31 
MOS Stargard Szczeciñski – VBW GTK Gdynia 40:30

Strefa 5/8 

UKS Pi±tka Bielsk Podlaski – Akademia Koszykówki Olsztyn   63:15
NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki – KS Legion Legionowo 42:19 

Mecz o 7-8 m.  KS Legion Legionowo - Akademia Koszykówki Olsztyn     40:37     
Mecz o 5-6 m.  UKS Pi±tka Bielsk Podlaski – NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki 41:15
Mecz o 3-4 m.  VBW GTK Gdynia – MTS Basket Kwidzyn 36:25
Mecz o 1-2 m.  UKS Sokó³ Dzia³dowo – MOS Stargard Szczeciñski 37:28

Koñcowa klasyfikacja :

1. UKS Sokó³ Dzia³dowo
2. MOS Stargard Szczeciñski
3. VBW GTK Gdynia
4. MTS Basket Kwidzyn
5. UKS Pi±tka Bielsk Podlaski
6. NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki
7. KS Legion Legionowo
8. Akademia Koszykówki Olsztyn

MVP turnieju - najlepszy zawodnik: Bana¶ Jakub - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Grudziñski Marcel - MOS Stargard Szczeciñski
Najlepszy obroñca turnieju: Pop³awski Dawid - VBW GTK GDYNIA

ALL STARS – Najlepsza pi±tka
Ludwiñski Dominik - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
Korolczuk Oliwer - MOS Stargard Szczeciñski
Maækowiak Kacper - VBW GTK Gdynia
Gêdek Mi³osz - MTS BASKET Kwidzyn
Falkiewicz Dawid - UKS PI¡TKA Bielsk Podlaski

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach

Stocki Sebastian - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
Królikowski Patryk - MOS Stargard Szczeciñski
Greczy³o Stanis³aw - VBW GTK Gdynia
Jata Micha³ - MTS BASKET Kwidzyn
Sacharczyk Sebastian - UKS PI¡TKA Bielsk Podlaski
Jurkowski Piotr - NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki
Markiewicz Filip - KS LEGION Legionowo
¯urawek Jakub - AKADEMIA KOSZYKÓWKI Olsztyn

Wyniki turnieju ch³opców – rocznik 2003


GRUPA A
Akademia Koszykówki Olsztyn - KS Legion Legionowo 8:47
UKS Pi±tka Bielsk Podlaski - B.C. Aisciai Kowno (Litwa) 17:54
KS Legion Legionowo - UKS Pi±tka Bielsk Podlaski   25:49
B.C. Aisciai Kowno(Litwa) - Akademia Koszykówki Olsztyn   84:2
B.C. Aisciai Kowno(Litwa)- KS Legion Legionowo 60:15
Akademia Koszykówki Olsztyn - UKS Pi±tka Bielsk Podlaski 11:46

1.B.C. Aisciai Kowno (Litwa) 3 6 198: 34
2.UKS Pi±tka Bielsk Podlaski 3 5 112: 90
3.KS Legion Legionowo 3 4 87:117
4.Akademia Koszykówki Olsztyn 3 3 21:177

GRUPA B
UKS Trójka Nidzica - Asseco Gdynia   32:28
UKS Sokó³ Dzia³dowo - SP Nr 3 Pas³êk   54: 9
Asseco Gdynia - SP Nr 3 Pas³êk 51:24
UKS Sokó³ Dzia³dowo - UKS Trójka Nidzica 19:48
SP Nr 3 Pas³êk – UKS Trójka Nidzica 5:40
Asseco Gdynia - UKS Sokó³ Dzia³dowo   18:34

1.UKS Trójka Nidzica 3 6 120: 52
2.UKS Sokó³ Dzia³dowo 3 5   107: 75
3.Asseco Gdynia 3 4 97: 90
4.SP Nr 3 Pas³êk 3 3 38:145

Strefa 1/4
B.C. Aisciai Kowno (Litwa) – UKS Sokó³ Dzia³dowo 49: 8 
UKS Pi±tka Bielsk Podlaski – UKS Trójka Nidzica 48:11

Strefa 5/8 
KS Legion Legionowo – SP Nr 3 Pas³êk 40:17
Akademia Koszykówki Olsztyn – Asseco Gdynia 22:23 

Mecz o 7-8 m.: Akademia Koszykówki Olsztyn – SP Nr 3 Pas³êk 42:30     
Mecz o 5-6 m.: Asseco Gdynia – KS Legion Legionowo 25:19
Mecz o 3-4 m.: UKS Trójka Nidzica – UKS Sokó³ Dzia³dowo 32:22
Mecz o 1-2 m.: B.C. Aisciai Kowno (Litwa) – UKS Pi±tka Bielsk Podlaski 40:13

1. B.C.Aisciai Kowno (Litwa)
2. UKS Pi±tka Bielsk Podlaski
3. UKS Trójka Nidzica
4. UKS Sokó³ Dzia³dowo
5. Asseco Gdynia
6. KS Legion Legionowo
7. Akademia Koszykówki Olsztyn
8. SP Nr 3 Pas³êk

MVP turnieju -najlepszy zawodnik: Jocius Rokas -B.C. AISCIAI Kowno (Litwa)
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: ¦wietliczny Jakub - UKS PIATKA Bielsk Podlaski
Najlepszy obroñca turnieju: Piñski Andrzej - UKS TRÓJKA Nidzica

ALL STARS – Najlepsza pi±tka
Talmantas Paulius - B.C. AISCIAI Kowno (Litwa)
Grigoruk Jakub - UKS PI¡TKA Bielsk Podlaski
Wojciechowski Pawe³ - UKS TRÓJKA Nidzica
£azowski Kacper - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
Balcer Wojciech - ASSECO Gdynia

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach

Grubliauskis Henrikas - B.C. AISCIAI Kowno (Litwa)
Perzyna Maksymilian - UKS PI¡TKA Bielsk Podlaski
Bandurski Jakub - UKS TRÓJKA Nidzica
Malulu Robert - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
Szczepkowski Piotr - ASSECO Gdynia
Senkowski Micha³ - KS LEGION Legionowo
Ogonowski Rados³aw - AKADEMIA KOSZYKÓWKI Olsztyn
Liwski Gracjan - SP NR 3 Pas³êk

Wyniki turnieju dziewcz±t – rocznik 2003


GRUPA A

GKS Grom Turowo - UKS Trójka Nidzica 41:36
KKS Olsztyn - UKS Trójka E³k 38:32
UKS Trójka E³k - UKS Trójka Nidzica 27:39
KKS Olsztyn - GKS Grom Turowo 33:19
GKS Grom Turowo - UKS Trójka E³k   21:35
UKS Trójka Nidzica - KKS Olsztyn 29:38

1.KKS Olsztyn 3 6 109: 80
2.UKS Trójka Nidzica 3 4 104:106
3.UKS Trójka E³k 3 4 94:98
4.GKS Grom Turowo 3 4   81:104

GRUPA B
UKS Jar Elbl±g - UKS Sokó³ Dzia³dowo 28:34
LA Basket Warszawa - UKS Jar Elbl±g   59:16
MUKS Unia Basket Ostro³êka - UKS Sokó³ Dzia³dowo 60:15
LA Basket Warszawa - MUKS Unia Basket Ostro³êka 42:30
UKS Sokó³ Dzia³dowo - LA Basket Warszawa 11:66
MUKS Unia Basket Ostro³êka - UKS Jar Elbl±g 55:17

1.LA BASKET WARSZAWA 3 6 167: 57
2.MUKS UNIA BASKET OSTRO£ÊKA 3 5 145:74
3.UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO 3 4 60:154
4.UKS JAR ELBL¡G 3 3 61:149

Strefa 1/4
KKS Olsztyn – MUKS Unia Basket Ostro³êka 24:26
UKS Trójka Nidzica - LA Basket Warszawa 23:67

Strefa 5/8
UKS Trójka E³k – UKS Jar Elbl±g 35:18
GKS Grom Turowo - UKS Sokó³ Dzia³dowo 48:33

Mecz o 7-8 m.  UKS Jar Elbl±g – UKS Sokó³ Dzia³dowo 33:34
Mecz o 5-6 m.  UKS Trójka E³k – GKS Grom Turowo 33:30
Mecz o 3-4 m.  KKS Olsztyn - UKS Trójka Nidzica 43:20
Mecz o 1-2 m.  MUKS Unia Basket Ostro³êka - LA Basket Warszawa 54:44

Koñcowa klasyfikacja :
1. MUKS Unia Basket Ostro³êka
2. LA Basket Warszawa
3. KKS Olsztyn
4. UKS Trójka Nidzica
5. UKS Trójka E³k
6. GKA Grom Turowo
7. UKS Sokó³ Dzia³dowo
8. UKS Jar Elbl±g   

MVP turnieju - najlepsza zawodniczka: Plewko Natalia - MUKS UNIA BASKET Ostro³êka
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju:Haraziñska Magda - LA BASKET Warszawa
Najlepsza obroñczyni turnieju: Szt±berska Marta - KKS Olsztyn

ALL STARS – Najlepsza pi±tka

Kruszewska Zuzanna - MUKS UNIA BASKET Ostro³êka
Koz³owska Julia - LA BASKET Warszawa
£uñska Wiktoria - KKS Olsztyn
Wojciechowska Kamila - UKS TRÓJKA Nidzica
Lemañska Julia - UKS TRÓJKA E³k

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach
GIERYK Gabriella - MUKS UNIA BASKET Ostro³êka
JAKUBOWICZ Dorot- LA BASKET Warszawa
KRZY¯EWSKA Lidia - KKS Olsztyn
DYMARSKA Alicja - UKS TRÓJKA Nidzica
MAKARSKA Gabriela - UKS TRÓJKA E³k
ZELMANOWSKA Alicja - GKS GROM Turowo
WI¦NIEWSKA Wiktoria - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
GÓRECKA Wiktoria -UKS JAR Elbl±g

Nagroda FAIR PLAY

Kozikowska Maja - UKS SOKÓ£ Dzia³dowo
Banach Joanna - UKS JAR Elblag

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jarocki Kuba MKKS Rybnik r.96
Jarocki Kuba MKKS Rybnik r.96
Sylwetki zawodników r.1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi