News: XII Wielkanocny rocz.2004 Warszawa 17-19.IV.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 07:15:41
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XII Wielkanocny rocz.2004 Warszawa 17-19.IV.2015
Turnieje Podsumowanie
 WIELKA NOCNY MINIKOSZYKÓWKI  CH£OPCÓW 17 - 19 KWIETNIA  2015
WARSZAWA


Po Pivot Cup, Pucharze Gen. Zietka rocznik 2004 Nied¼wiadków Przemy¶l prowadzony przez trenera kadry Polski U-15 Daniela Puchalskiego i pani± Hannê Banaszczak wygra³ kolejny turniej ogólnopolski. MVP turnieju zosta³ wybrany Karol Complak
.Drugie miejsce dla ch³opców Edwarda Traskowskiego Nenufar E³k. Br±zowe medale dla zespo³u z mazowsza MKS Grójec. Miejsce poza podium dla ch³opców Grzegorza Tomaszewskiego UKS Komorów (rocz.2005) Drugi zespó³ z Komorowa rocznik 2006/07 na dobrym 12 miejscu. Turniej Wielkanocny organizowany by³ przez Warszawski OZKosz. W turnieju wziê³o udzia³ 18 zespo³ów, g³ównie z mazowieckiego i mazur.


 


 MVP turnieju
Complak Karol (Nied¼wiadki Przemy¶l)


 Gwiazdeczki 5- ALL- STARS

Juraszewski Antoni (MKS Grójec)
Wrze¶niowski Mateusz (Nied¼wiadki)
Mroczkowski Brain (Nenufar)
Puchalski Maciej (Nied¼wiadki)
Pó³bratek Filip (Nenufar)

KOLEJNO¦Æ KOÑCOWA

1.NIED¬WIADKI  HENSFORT Przemy¶l
Ziemski, Complak, Tarnawski, Radochowski, Wojtyna, Puchalski, Kowalik,
Borowski, Dobrowolski, Wrze¶niowski, M³odziñski, Wysocki, Gawe³ P, Gawe³ D, Gierczak, Baran
Trener –PuchalskiDaniel
2.UKS NENUFAR E³k
3.MKS Grójec
4.UKS Komorów I
5.MKS POLONIA Warszawa
6.UKS BIA£O£ÊKA Warszawa
7.TSK RO¦ Pisz
8.MKS Pruszków
9.KS LEGION Legionowo
10.KS AS Mr±gowo
11.MKS OCHOTA Warszawa
12.UKS Komorów II
13.UKS LA BASKET Warszawa
14.UKS ¯ak Koszalin
15.UKS 2 Wo³omin
16.UKS LAYUP Warszawa
17.SP 220 Warszawa
18.UKS PROBASKET Miñsk Mazowiecki


WYNIKI W GRUPACH
KS LEGION LEGIONOWO -SP 220 WARSZAWA 28:12
UKS II KOMORÓW-UKS  BIA£O£ÊKAWARSZAWA 7:64
UKS LA BASKET WARSZAWA –UKS KOMORÓWI 12:30
SP  220 WARSZAWA  -MKS GRÓJEC 20:42
MKS POLONIA WARSZAWA  -UKS LAY –UP WARSZAWA 79:8
UKS II  KOMORÓW-UKS 2 WO£OMIN 24:23         
UKS PROBASKET MIÑSK MAZ.-MKSPRUSZKÓW 19:28
KS LEGION LEGIONOWO-TSK  RO¦  PISZ 35:43
KS AS  MR¡GOWO -UKS KOMORÓW I 13:32
SP 17 „¯AK” KOSZALIN  -MKS GRÓJEC 9:53
UKSNENUFAR E£K -UKS LAY –UP WARSZAWA 77:11
NIEDZWIADKI HENSFORT PRZEMY¦L –UKS BIA£O£ÊKA 56:16
MKS OCHOTA WARSZAWA -MKS POLONIA WARSZAWA 16:36
MKS  GRÓJEC  -KS LEGION LEGIONOWO 58:26
UKS LA BASKET WARSZAWA -UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. 23:12
NIEDZWIADKI HENSFORT  –UKS 2 WO£OMIN 104:3
UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. –KS AS  MR¡GOWO 16:21
TSK RO¦ PISZ  -SP 17 „¯AK” KOSZALIN  32:24
UKS LA BASKET WARSZAWA –MKS PRUSZKÓW 13:27
NIEDZWIADKI HENSFORT PRZEMY¦L  -UKS II KOMORÓW 69:8
MKS POLONIA WARSZAWA-UKS NENUFAR E£K 12:40
SP 220 WARSZAWA –SP 17”¯AK” KOSZALIN 14 :27
UKS PROBASKET MIÑSK MAZ . -UKS I KOMORÓW 12 : 24
MKS GRÓJEC  -TSK RO¦ PISZ 32 : 11
MKS PRUSZKÓW  -KS  AS MR¡GOWO 13 : 10
UKS BIA£O£ÊKA –UKS 2  WO£OMIN 49 : 11
UKS KOMORÓW I  -MKS PRUSZKÓW 28 : 12
SP 220 WARSZAWA –TSK RO¦ PISZ 18 : 31
UKS NENUFAR E£K -MKS OCHOTA WARSZAWA  40 : 13
KS LEGION LEGIONOWO –SP 17 „¯AK” KOSZALIN 24 : 14
UKS LAY-UP WARSZAWA  -MKS  OCHOTA WARSZAWA 15 : 50
UKS LA BASKET WARSZAWA –KS  ASMR¡GOWO 27 : 32

PÓ£FINA£Y

SP 17 „ ¯AK” KOSZALIN -UKS 2 WO£OMIN  30 : 8            
UKS LAY-UP WARSZAWA -UKS LA BASKET WARSZAWA  11 : 50
KS LEGION LEGIONOWO -UKS II KOMORÓW 44 : 15
MKS OCHOTA WARSZAWA–MR¡GOWO 10 : 17
TSK  RO¦ PISZ -UKS BIA£O£EKA   31 : 49
MKS POLONIA   WARSZAWA-MKS PRUSZKÓW  32 : 19
MKS GRÓJEC -NIEDZWIADKI HENSFORT PRZEMY¦L  30 : 38
UKS NENUFAR E£K -UKS KOMORÓW I  41 : 14

FINA£Y
MKS OCHOTA -UKS II KOMORÓW 49 : 11
KS LEGION LEGIONOWO-MR¡GOWO 26 : 12
TSK RO¦ Pisz -MKS PRUSZKÓW  19 : 13
SP 220 WARSZAWA –UKS PROBASKET 17 : 8
UKS Bia³o³êka –MKS POLONIA   WARSZAWA 17 : 26
UKS 2 WO£OMIN –UKS LAY-UP WARSZAWA 34 : 22
MKS Grójec –UKS KOMORÓW I 25 : 12
SP 17 „ ¯AK” KOSZALIN -UKS LA BASKET0 0 : 20
NIED¬WIADKI HENSFORT-UKS NENUFAR E£K  36 : 16

Wszyscy uczestnicy otrzymali okoliczno¶ciowe koszulki, pierwsza trójka
–medale i puchary, wyró¿nieni zawodnicy i najlepsze zespo³y–upominki
ufundowane przez WOZKoszWM

Wspó³organizatorem turnieju by³o Biuro Sportu i Rekreacji Urzêdu
m.st.Warszawy które dofinansowa³o jego organizacjê oraz ufundowa³o medale i
puchary.  Warszawskiego Okrêgowego Zwi±zku Koszykówki Województwa Mazowieckiego
mgr in¿. Micha³ Lesiñski

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kossmann Olga MKS Zabrze
Kossmann Olga MKS Zabrze
Kadra ¦laska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi