News: III Puchar Prezydenta Rudy ¦l±skie rocz.2002 Ruda ¦l±ska 29-31.V.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 05:41:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Puchar Prezydenta Rudy ¦l±skie rocz.2002 Ruda ¦l±ska 29-31.V.2015
Turnieje Podsumowanie
 III Ogólnopolski Turniej w Koszykówce  ch³opców rocznik 2002 o Puchar Prezydenta Miasta Ruda ¦l±ska. „Dzieñ Dziecka 2015”

5 ALL-STARS:

MVP: Karol Lebiedziñski  -  TKM W³oc³awek
Król Strzelców: Kacper K³aczek  -   Pogoñ Ruda ¦l±ska
Najlepszy rozgrywaj±cy: Tomasz Pustelnik  -  Pogoñ Ruda ¦l±ska
Najlepszy Obroñca: Adam Lewandowski  - TKM W³oc³awek
Najlepiej Zbieraj±cy  -  ¯ebrok Mateusz  -  MOSiR Cieszyn

Filmiki- Zibi     wgrywaja sie na YouTube co 2 godz.nowy


FOTO ZIBI


Fotki pana Zbigniewa Pyploka

 Konkurs Rzutów Wolnych
:

1 Mateusz Bryniasrski  -  MOSiR Cieszyn  7/10
2 Mi³osz Baranowski - TKM W³oc³awek  6/10
   Jan Szumilewicz - Gim 92 Ursynów  6/10
4 Sebastian Szewczyk - Pogoñ Ruda ¦l±ska 5/10
5 Wiktor Chor±ziak - £KS P£ód¼  4/10
   Pawe³ Rudzik - ¯ubry Bia³ystok  4/10
   Ondrej Stangler - Jiskra Kyjov 4/10
8 Chramiec Patryk - Trójka £ód¼  3/10

 Konkurs Sprawno¶ciowo/Rzutowy:

1 Marcin Kowalczyk  -  Trójka Sieradz  39 sek.
2 Maj Kacper - £KS £ód¼ 40 sek.
3 Boboryko Szymon - ¯ubry Bialystok  42 sek.
4 Twarog Sebastian - Kyjov Czechy  43 sek.
5 Bartosz Lato - Pogoñ Ruda ¦l.  46 sek.
   Karol Lebiedziñski - TKM W³oc³awek  46 sek.
7 Piotr Rejowski - Gim 92 Warszawa  47 sek.
8 Mateusz ¯ebrok - MOSiR Ceszyn  47 sek.


 Konkurs rzutów za 3 pkt. imienia Romana Dancha

1 Miko³aj W³odarczyk  -  £KS £ód¼  10/15
2 Jakub Olser - Jiskra Kyjov  7/15
   Pawe³ Trypus - ¯ubry Bialystok  7/15
   Marcin Kowalczyk - Trójka Sieradz  7/15
5 £ukasz £o¶ko - MOSiR Ciszyn  5/15
   Kacper Nowociñski - Gim 92 Ursynów  5/15
   £ukasz Lipiñski -£KS £ód¼  5/15
   Radek Monda - Jiskra Kyjov 
5/15

Konkurs rzutowy dla trenerów:  Szymon Ka³u¿a  -  MOSiR Cieszyn
Najm³odszy uczestnik turnieju (rocz. 2004.IX): Jan Kurowski  -  Trójka Sieradz

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA 
Wyró¿nienia trenerów

1 TKM W³oc³awek  -  Mi³osz Baranowski
2 Pogoñ Ruda ¦l±ska  -  Rados³aw Pyplok
3 MOSiR Cieszyn  - Maciej Surzycki
4 ¯ubry Bia³ystok  -  Szymon Boboryko
5 Gim 92 Ursynów Warszawa  - Nowociñski Kacper
6 £KS £ód¼  -  Aleksander Lisowski
7 Trójka Sieradz  - Patryk Chramiec
8 Iskra Kyjov - Radek Monda


FINA£:
POGOÑ Ruda ¦l±ska -  TKM W³oc³awek  66 : 68
mecz o VIII miejsce: Kyjov Czechy - Trójka Sieradz  51 : 45
mecz o V miejsce: Gim 92 Ursynów - £KS £ód¼ 
mecz o miejsce III: MOSiR Cieszyn -  ¯ubry Bia³ystok  80 : 56

PLAY-OFF o miejsca V-VIII                                                    
Trójka Sieradz - £KS £ód¼  19 : 69
Gim 92 Ursynów - Kyjov Czechy  72 : 38

PÓ£FINA£Y
Pogoñ Ruda ¦l±ska - MOSiR Cieszyn  63 : 52
¯ubry Bia³ystok - TKM W³oc³awek  40 : 50

GRUPA I                                                                                

POGOÑ Ruda ¦L  -  ¯UBRY Bia³ystok  61 : 58
TRÓJKA Sieradz – JISKRA Kyjov  40 : 34         
POGOÑ Ruda ¦L – TRÓJKA Sieradz  83 : 16 
¯UBRY Bia³ystok – JISKRA Kyjov 71 : 23    
¯ubry Bia³ystok –  TRÓJKA Sieradz    95 : 36    
POGON Ruda SL – JISKRA Kyjov   72 : 32

1 KS POGOÑ RUDA ¦L¡SKA  6 pkt.      
2 ¯UBRY BIA£YSTOK  5 pkt.             
3 TRÓJKA SIERADZ  4  pkt.                              
4 JISKRA KYJOV (CZECHY) 3 pkt.                 

GRUPA II
TKM W³oc³awek –  MOSiR Cieszyn  57 : 52
MOSiR Cieszyn – £KS £ód¼  61 : 37
£KS £ód¼  –  UKS GIM 92 Warszawa 44 : 46
UKS GIM 92 Warszawa  – TKM W³oc³awek 35 : 83
MOSiR Cieszyn – UKS GIM 92  81 : 39
¯ubry Bia³ystok –  TRÓJKA Sieradz    95 : 36   
TKM W³oc³awek  –  £KS £ód¼ 44 : 33  

1 TKM W£OC£AWEK  6 pkt.
2 MOSiR  CIESZYN  5 pkt.

3 UKS GIM 92 URSYNÓW  4 pkt.
4 £KS £ÓD¬ 3 pkt.WSPOMNIEÑ CZAR I TURNIEJ 2013

WSPOMNIEÑ CZAR II TURNIEJ 2014


Byli u nas:
WKS ¦l±sk Wroc³aw, WKK Wroc³aw, UKS 3X Trójka Sieradz, UKS Regis Wieliczka
¯AK ¯ory, MOSiR Przeworsk,
JISKRA Kyjov (Czechy), MKKS Rybnik, MOSM Bytom, UKS Pi±tka Nowy Targ, TKM W³oc³awek, MOSiR Cieszyn, £KS £ód¼, Gim 92 Warszawa, ¯ubry Bia³ystok

MISTRZOWIE:
I 2013 - Pogoñ Ruda ¦l±ska
II 2014 - ¯AK ¯ory
III 2015 -TKM W³oc³awek


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi