News: III Puchar Burmistrza Kruszwicy rocz.2003 Kruszwica 22-24.V.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 12:45:28
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Puchar Burmistrza Kruszwicy rocz.2003 Kruszwica 22-24.V.2015
Turnieje Podsumowanie
 III Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy 2003r. 22-24 maj 2015.

Dnia 22 maja rozpocz±³ siê III Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy. Zawody otworzyli Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, Prezes UKS Basket 2010 Kruszwica Alicja Cie¶lak, p.o. dyrektora ZSP Kruszwica Halina Stajszczak oraz g³ówny organizator Jacek Stajszczak.

Po przywitaniu wszystkich zespo³ów, dru¿yny przyst±pi³y do trzydniowej rywalizacji.Basket 2010 - Basket 2010/SP 1 PK  19:57  MVP - Miko³aj Obia³a
MTS Basket Kwidzyn -  MKS Novum Bydgoszcz    18:58  MVP - Damski
MKKS ¯ak Koszalin - TKM W³oc³awek    28:71  MVP - Krystian Szortyka
MKS Novum Bydgoszcz  - Basket 2010/ SP 1 PK    14:62  MVP - Patryk Fiutak
Basket 2010 - TKM W³oc³awek  30:63  MVP - Marcel Parowiñski
MTS Basket Kwidzyn  - MKKS ¯ak Koszalin   18:63 MVP - Maciej Tymiñski
UKS Basket 2010 Kruszwica - MKS Novum Bydgoszcz     35:32  MVP - Hubert Michalski
Basket 2010/ SP 1 PK  - MKKS ¯ak Koszalin   47:34  MVP - Dawid Bogus³awski
TKM W³oc³awek - MTS Basket Kwidzyn   106:8  MVP - Wiktor Bladoszewski,
Basket 2010/ SP 1 PK  - TKM W³oc³awek   43:65  MVP - Wiktor £ukasik
MTS Basket Kwidzyn - UKS Basket 2010 Kruszwica   20:73  MVP - Jakub Nowak
MKS Novum Bydgoszcz - MKKS ¯ak Koszalin 43 : 44    MVP - Hubert Tatarowicz
Basket 2010/ SP 1 PK  - MTS Basket Kwidzyn   91:18  MVP - Jakub Dziwnik
MKS Novum Bydgoszcz - TKM W³oc³awek   22:79  MVP - Wiktor Czy¿nielewski
UKS Basket 2010 - MKKS ¯ak Koszalin   50:52  MVP - Piernicki Miko³aj

 Ostateczna kolejno¶æ :

1. TKM W³oc³awek

2. MKKS ¯ak Koszalin
3. UKS Basket 2010 Kruszwica
4. MKS Novum Bydgoszcz
5. MTS Basket Kwidzyn
6. Basket / SP1 Kruszwica

Zakoñczenie turnieju nast±pi³o 24 maja, puchary oraz nagrody wrêczali zastêpca Burmistrza Kruszwicy Miko³aj Bogdanowicz, Prezes UKS Basket Alicja Cie¶lak, radny Gminy Kruszwica Andrzej Michalak.

 Najlepszy zawodnik zespo³u :
Patryk Fiutak - Basket/SP1 ,
Micha³ Zimnicki - MTS Basket Kwidzyn,
Filip Adamczak - MKS Novum Bydgoszcz,
Aleksander Greinert - UKS Basket 2010 Kruszwica,
Antek Tomczak - MKKS ¯ak Koszalin,
Marcel Parowiñski - TKM W³oc³awek,

Król Strzelców Krystian Szortyka - TKM W³oc³awek

Nagroda ufundowana przez Artura Grobelskiego dla najambitniejszego zawodnika turnieju : Wojtek Sarnowski - UKS Basket 2010 Kruszwica

 All Stars (pi±tka turnieju) :
Bartek ¦pieæ - MTS Basket Kwidzyn,
Patryk Matusiak - MKS Novum Bydgoszcz,
Marcel Stankiewicz - UKS Basket 2010 Kruszwica,
Jakub P³ech - MKKS ¯ak Koszalin,
Wiktor £ukasik - TKM W³oc³awekWszyscy zawodnicy otrzymali koszulki turniejowe, zdjêcia swojej dru¿yny, ka¿da dru¿yna otrzyma³a puchar, wyró¿nieni zawodnicy statuetki oraz nagrody rzeczowe.

Zarz±d klubu pragnie serdecznie podziêkowaæ : Burmistrzowi Kruszwicy, radnemu Arturowi Grobelskiemu, p.o. dyrektora Halinie Stajszczak ZSP Kruszwica, rodzicom p. Stankiewicz, Grzybowskiej, Greinert, Jaksa, Micha³owi Krawczykowskiemu i CKiS Ziemowit w Kruszwicy, Miros³awowi S³u¿a³kowi Agfa Foto-Lab, Us³ugom hotelraskim "Magdalenka", Va-Banque, Medicine Sport, Marzenie Stró¿yk, Joannie Dzikowskiej, Markowi £ukasikowi, obs³udze hali, sêdziom, obs³udze medycznej.

wiêcej zdjêæ na :

https://www.facebook.com/pages/UKS-Basket-2010-Kruszwica


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MOSM Bytom - III miejsce
MOSM Bytom - III miejsce
Turniej m³odzików r.93 Tarnów 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi