News: XXXVII Turniej Minikoszykówki im. Tadeusza Dudziñskiego dz. i ch³ rocz.2004 Poznañ 29-31.V.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 05:58:13
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXXVII Turniej Minikoszykówki im. Tadeusza Dudziñskiego dz. i ch³ rocz.2004 Poznañ 29-31.V.2015
Turnieje Podsumowanie
 TURNIEJ MINI-KOSZA im. Tadeusza Dudziñskiego  DZIEÑ DZIECKA 2015
Poznañ, dnia 6.02.2015 r.


FOTO BEATA


MECZE FINA£OWE:
Miejsca 1-4
    NOBLI¦CI Wielichowo    - TKM W³oc³awek      46 : 32
    KORMORAN Sieraków    - ISKRA Osieczna      56 : 19
  o miejsce 1-2  NOBLI¦CI Wielichowo  - KORMORAN Sieraków    38 : 25
  o miejsce 3-4  TKM W³oc³awek    - ISKRA Osieczna      54 : 19
 
Miejsca 5-8
    AK. KOSZYKÓWKI Olsztyn  - WILKI MORSKIE Szczecin  28 : 12
    UKS Komorów      - GÓRNIK TRANS.EU Wa³brzych  25 : 15
  o miejsce 5-6  AK. KOSZYKÓWKI Olsztyn - UKS Komorów      28 : 15
  o miejsce 7-8  WILKI MORSKIE Szczecin - GÓRNIK TRANS.EU Wa³brzych  23 : 22
 
Miejsca 9-12
    JEDYNKA Ko¶cian      - PYRA I Poznañ      33 : 27
    ¦L¡SK Wroc³aw      - MKS MOS ¦rem      40 : 42
        o miejsce   9-10  JEDYNKA Ko¶cian    - MKS MOS ¦rem      54 :   8
        o miejsce 11-12  PYRA I Poznañ    - ¦L¡SK Wroc³aw      31 : 10
 
Miejsca 13-16
    WKK Wroc³aw      - BASKET REGNUM Bydgoszcz  50 : 11
    PYRA II Poznañ      - SPÓJNIA Stargard      28 : 23
        o miejsce 13-14 WKK Wroc³aw    - PYRA II Poznañ      22 : 23
        o miejsce 15-16  BASKET REGNUM Bydgoszcz - SPÓJNIA Stargard      9 : 20
 
KOLEJNO¦Æ KOÑCOWA:

1  UKS NOBLI¦CI Wielichowo  Trener:  Maciej Murcha, Sebastian Szydlik
2  UKS KORMORAN Sieraków    Jaros³aw Czeka³a, Szymon Lubik
3  TKM W³oc³awek    Krystian Kurlapski, Arkadiusz Czy¿nielewski
4  UKKS ISKRA Osieczna    Maciej Janowicz
5  AKADEMIA KOSZYKÓWKI Olsztyn    Rafa³ Kacprzak, J. ¯uchlewski, M. ¯uchlewska
6  UKS Komorów    Grzegorz Tomaszewski
7  WILKI MORSKIE Szczecin    Pawe³ Dzierba
8  GÓRNIK TRANS.EU Wa³brzych    Marcin Ewiak
9  UKS JEDYNKA Ko¶cian    Dominik Majchrzak
10  MKS MOS ¦rem    Tomasz Wojna
11  MKK PYRA I Poznañ    Beata Jagsch-Kitowska, Alicja Dubel
12  WKS ¦L¡SK Wroc³aw    Kacper Kowalski
13  MKK PYRA II Poznañ    Jakub Czwakiel
14  WKK Wroc³aw    Micha³ Rutkowski
15  MOS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski    Tomasz Chmielewski, Jaros³aw £otysz
16  UKS BASKET REGNUM Bydgoszcz    Robert Siwek, Mateusz Skrzela

PI¡TKA ALL STARS:
Kamil PALUSZAK    (KORMORAN Sieraków)
Adam BANACH      (NOBLI¦CI Wielichowo)
Jêdrzej JANOWICZ    (ISKRA Osieczna)
Jakub ANDRZEJEWSKI    (TKM W³oc³awek)
Kacper MIROWSKI    (AK. KOSZYKÓWKI Olsztyn)
 
WYRÓ¯NIENIA W ZESPO£ACH:
WKK Wroc³aw          Kamil KACZOR
UKS NOBLI¦CI Wielichowo      Cyprian ZARABSKI
UKS BASKET REGNUM Bydgoszcz    Bartosz JEZIOROWSKI
UKS Komorów          Franciszek SZULAR
TKM W³oc³awek          Jakub KORNATKA
UKKS ISKRA Osieczna        Maciej KOWALSKI
MKS MOS ¦rem          Mateusz KACZMAREK
MKK PYRA I Poznañ        £ukasz WALIGÓRSKI
WKS ¦L¡SK Wroc³aw        Miko³aj KOWALCZYK
UKS JEDYNKA Ko¶cian      Cezary WOJCIECHOWSKI
WILKI MORSKIE Szczecin      Nikodem KANIECKI
AKADEMIA KOSZYKÓWKI Olsztyn    Oliwier KOZ£OWSKI
GÓRNIK TRANS.EU Wa³brzych    Kacper SOKÓLSKI
UKS KORMORAN Sieraków      Miko³aj WAC£AWIK
MKK PYRA II Poznañ        Dawid LATANOWICZ
MOS SPÓJNIA Stargard Szczeciñski    Maciej RÓ¯YCZKA
 
NAJM£ODSZY ZAWODNIK:

Adam JANOWICZ  (ISKRA Osieczna)
 
TURNIEJ DZIEWCZ¡T

MECZE FINA£OWE:
Miejsca 1-4
    DELFIN K³ecko      - KUSY Szczecin      17 : 14
    ENEA AZS II Poznañ    - MKS Opalenica      32 : 26
  o miejsce 1-2  DELFIN K³ecko    - ENEA AZS II Poznañ    18 : 20
  o miejsce 3-4  KUSY Szczecin    - MKS Opalenica      27 : 26
 
Miejsca 5-8
    LIDER Swarzêdz      - DWÓJKA Rogo¼no        8 : 15
    DREAM TEAM Nowy Tomy¶l  - ENEA AZS I Poznañ    30 : 10
  o miejsce 5-6  DWÓJKA Rogo¼no    - DREAM TEAM Nowy Tomy¶l  21 : 18
  o miejsce 7-8  LIDER Swarzêdz    - ENEA AZS I Poznañ    26 : 13


KOLEJNO¦Æ KOÑCOWA:
1  ENEA AZS II Poznañ  Trener:  Katarzyna Buszewicz
2  UKS DELFIN K³ecko    Ewa Kujawska, Waldemar Go³ochowicz
3  MKS KUSY Szczecin    Robert Steciuk, Anna Steciuk
4  MKS Opalenica    Krzysztof M±dry
5  UKS DWÓJKA Rogo¼no    Joanna Chojnacka, Klaudia Gembiak
6  DREAM TEAM Nowy Tomy¶l    Mariusz Jaroñski
7  UKS LIDER Swarzêdz    Anna Talarczyk
8  ENEA AZS I Poznañ    Marta £apawiec, Daria Gozimirska-Taciak
 
PI¡TKA ALL STARS:
Oliwia SOSNOWSKA    (ENEA AZS II Poznañ)
Aleksandra WADOWSKA  (DELFIN K³ecko)
Nikola BATURA     (DREAM TEAM Nowy Tomy¶l)
Weronika MICHA£OWSKA  (KUSY Szczecin)
Patrycja KASPERCZAK   (MKS Opalenica)
 
WYRÓ¯NIENIA W ZESPO£ACH:

ENEA AZS I Poznañ    Malwina STAWICKA
UKS LIDER Swarzêdz    Wiktoria TUREK
UKS DELFIN K³ecko    Daria OWCZARZAK
MKS Opalenica      Rozalia DUDA
ENEA AZS II Poznañ    Nina BRZUSTOWSKA
UKS DWÓJKA Rogo¼no  Weronika GOMULEC
MKS KUSY Szczecin    Julia SUCHARSKA
DREAM TEAM Nowy Tomy¶l  Zuzanna GRABLEWSKA
 
NAJM£ODSZA ZAWODNICZKA
:
Maria KOZ£OWICZ  (ENEA AZS I Poznañ)
 

WSZYSTKIE WYNIK

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pogoñ - AZS Gliwice
Pogoñ - AZS Gliwice
¦KM sezon 07/08 U-18 rocznik 90-91
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi