News: Kadra Polski U14 rocz.2000 Turniej Rumunia 16-22.XII.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 22:02:14
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U14 rocz.2000 Turniej Rumunia 16-22.XII.2014
Kadra Polski

Mecz o V miejsce: Polska - Rumunia II 103:69 (25-14 26:-16 30-17 22:-22)  STATYSTYKI

Polska: Mochnacz 32(8 zb., 6/6 za 3), Rajewicz 18 (7 as.), Drozdowski 12 (15 zb.), Kamiñski 6, Go³ek 5 (4 prz.) Walda 13, Walciszewski 8, Bembeniec 4(1x3, 5 as.), Groth 4, Pelczar 1, Kamrowski 0, Janczak 0

Nasi ch³opcy nie dali szans drugiemu zespo³owi Rumunii, zespó³ gospodarzy z³o¿ony z po³owy rocznika 99 i 2000 nie znalaz³ recepty na nasz atak i tym samym, pad³a pierwsza setka w turnieju. Bardzo dobry wystêp na zakoñczenie turnieju, MVP meczu dla Micha³a Mochnacza

PLAY-OFF V-VIII Polska - Turcja 68 : 58 (8-14 18-14 21-15 21-15)  STATYSTYKI
Polska: Go³ek 11(1x3), Mochnacz 10(3x3), Drozdowski 9, Kamiñski 8, Bembeniec 2 oraz Janczak 11(3x3), Walda 9, Rajewicz 8 (6 as.), Walciszewski 0, Groth 0

Mieli¶my okazjê zagraæ pierwszy mecz z rówie¶nikami, Turcja, podobnie jak my, przyjecha³a m³odszym sk³adem po naukê na turniej U-16. Mobilizacja z obu stron by³a wyj±tkowa, przegrana ze starszym zespo³em jest po czê¶ci wpisana w plan przygotowañ, o meczu z rówie¶nikami tego nie mo¿na powiedzieæ. Kolejny raz nie poddali¶my meczu gdy gra nie uk³ada³a siê po naszej my¶li, to bardzo wa¿ne, wygrywaæ gdy wszytko wychodzi nie jest sztuk±, trudniej to zrobiæ gdy gra nie idzie. Gratulacje dla ca³ego zespo³u, nagroda indywidualna dla Filipa Drozdowskiego, najrówniej graj±cego zawodnika zespo³u w ca³ym turnieju. Jutro koñczymy turniej meczem o 5 miejsce z II zespo³em Rumunii, zawodnicy startowi rocznik 99 a zmiennicy 2000.

Rumunia 1 - Polska  84 : 62  (29-10, 21-18, 21-15, 13-19)  STATYSTYKI
Polska:Drozdowski 13, Kamiñski 13, Go³ek 7, Groth 5, Rajewicz 2 oraz Bembeniec 8, Walda 6, Mochnacz 6(1x3), Pelczar 2, Walciszewski 0, Kamrowski 0 Janczak

Bu³garia - Polska  79 : 72  (19-16, 27-18, 20-20, 13-19)  STATYSTYKI
Polska: Rajewicz 8, Bêbeniec 5, Pelczar 0, Walda 9, Walciszewski 0, Golek 6 (6 zb.), Drozdowski 6 (6 zb.), Kamiñski 14 (2x3), Mochnacz 9 (1x), Kamrowski - , Groth 2, Janczak 14(6 zb.)

Nie uda³ siê po¶cig Reprezentacji Polski za Bu³gari±. Po trzeciej kwarcie Bu³garzy prowadzili  66 – 54 Podopieczni trenera Puchalskiego w  ostatniej kwarcie z akcji na akcje odrabiali straty, by na 52 sekundy przed koñcem zniwelowaæ przewagê Bu³garów do 3 punktów. W ostatnich akcjach nasz zespó³ taktycznie faulowa³, Bu³garzy trafili trzy rzuty wolne i spotkanie wygrali 6 punktami. Pomimo pora¿ki kolejny wystêp bia³o-czerwonych nale¿y uznaæ za udany. Minimalna pora¿ka z rok starszymi Bu³garami napawa optymizmem przed jutrzejszym ostatnim spotkaniem grupowym z gospodarzami turnieju. Polacy w meczu z Bu³gari± zagrali zespo³owo (8 as) dobrze na deskach (48 zb). Najwiêcej minut na parkiecie spêdzi³ Drozdowski.W dzisiejszym spotkaniu ma³a zmiana pierwszej pi±tki  - w miejsce Go³ka  zagra³ Mochnacz Czekamy na pierwsze minuty Komrowskiego

Polska – Macedonia 78 : 73  (17-20, 21-22, 27-13, 13-18) STATYSTYKI
Polska: Rajewicz 0, Bêbeniec 9 (3x3), Pelczar 3 (1x3), Walda 6, Walciszewski 3, Golek 26 (10 zb.), Drozdowski 10 (14 zb.), Kamiñski 9 (1x3), Mochnacz 3 (1x3), Kamrowski - , Groth 4, Janczak 5 (10 zb.)

Reprezentacja Polski Turniej Cupa Balcanica U16 rozpoczyna od zwyciêstwa ! Pierwszym przeciwnikiem naszej kadry by³a Reprezentacja Macedonii. Trener Daniel Puchalski wystawi³ nastêpuj±ca pierwsza pi±tkê: Walda, Go³ek, Rajewicz, Drozdowski i Janczak, z biegiem czasu trener Puchalski rotowa³ sk³adem. Pierwsz± i drug± kwartê Polacy nieznacznie przegrywaj± . Po zmianie stron nasi zawodnicy dobrze zmotywowani w szatni z wiar± w zwyciêstwo nad starszymi Macedoñczykami weszli na parkiet.
To w trzeciej kwarcie odrabiamy straty i wychodzimy na prowadzenie. Ostatnia ods³ona meczu nale¿y do Macedonii pomimo zwyciêskiej kwarty nie odrobili strat HISTORYCZNE ZWYCIÊSTWO bia³o czerwonych sta³o siê faktem. Brawo sztab szkoleniowy brawo zawodnicy. Ca³y zespó³ nale¿y wyró¿niæ za dobr± grê. double double zaliczy³ Przemys³aw Go³ek i Filip Drozdowski. Najwiêcej minut na parkiecie spêdzili: Bêbeniec, Go³ek, Drozdowski, Janczak i Kamiñski


RELACJE VIDEO

www.frbaschet.ro


Trener: Daniel Puchalski
Asystent trenera: Maciej Szel±gowski
Asystent trenera: Wojciech Boblewski
Fizjoterapeuta: Alicja Albecka

 

Bêbeniec Maciej
SPK Bia³ystok
171 cm.
pozycja 1
Rajewicz Wiktor
Zastal Zielona G.
171 cm.
Pozycja 1
Pelczar B.
Pi±tka Gim 16
180 cm.
Pozycja 2
Go³ek Przemek
Pivot Piastów
192 cm.
Pozycja 2/3
Walda Sebastian
7 Trefl Sopot
189 cm.
Pozycja 2/3
Walciszewski K.
Nied¼wiadki
185 cm
Pozycja 3
 
Drozdowski Filip
TKM W³oc³awek
192 cm.
Pozycja 3/4
Mochnacz Micha³
7Trefl Sopot
193 cm
Pozycja 3/4
Kamiñski G
SKS Starogard G.
193 cm.
Pozycja 4
Janczak Szymon
MKS D±browa G.
200 cm.
Pozycja 4
Kamrowski W.
Zastal Zielona G.
198 cm.
Pozycja 4/5
Groth Dominik
7 Trefl Sopot
193 cm.
Pozycja 5

PODSUMOWANIE STATYSTYCZNE

Komentarze
BRODA67 dnia grudzie 23 2014 11:22:35
I NIECHAJ¯E SIÊ ROZWIJAJ¡ NA POCIECHÊ NASZ¡ I BIA£O-CZERWONYCH OBY 2015 BY£ OBFITY PRZEDE WSZYSTKIM W ZDROWIE DO ZOBACZENIA NA PARKIETACH ¦WIATA
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jezela Marcin AZS Katowice
Jezela Marcin AZS Katowice
Kadra ¦laska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi