News: Kadra Polski U15 rocz.1999 Turniej NTO Székesfehérvár, Wêgry 27-30.XII.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:17:12
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U15 rocz.1999 Turniej NTO Székesfehérvár, Wêgry 27-30.XII.2014
Kadra Polski
 Trener  g³ówny Reprezentacji Polski rocznika 1999 powo³a³ 12 zawodników na Turniej Nadziei Olimpijskich pierwszy raz w TNO wyst±pi osiem zespo³ów

Hala: Vodafone sport cetrum
Olympic Hopes Tournament Boys


FOTO   FOTO 2

Mecz grupowy: Polska - S³owacja 91 : 60 (30:17 21:15 20:19 20:9)  STATYSTYKI

Wilczek 14(1), M±kowski 14(3), Sz.Wójcik 12, Wasilewski 8, Kolenda 7(1) oraz Chrabota 8, Nowakowski 7, S±czewski 6, Zagórski 5, Golus 4, J.Wójcik 4. Matusiak 2

Mecz grupowy: Polska - Austria 100 : 44 (25:6 36:8 23:17 16:13)

STATYSTYKI
Wilczek 16(2), Kolenda 10, M±kowski 8, J.Wójcik 8, Wasilewski 5 oraz Chrabota 23(4), Zagórski 9(1), Golus 8, S±czewski 5, Sz.Wójcik 4, Nowakowski 3(1), Matusiak 1


Mecz grupowy: Polska - Serbia 88 : 73 (17:20 47:12 15:19 9:22)
  STATYSTYKI

Wilczek 11, M±kowski 9, Sz.Wójcik 8(1), Wasilewski 6, Kolenda 2 oraz S±czewski 19, Chrabota 16, J.Wójcik 10, Zagórski 4, Matusiak 3, Golus 0, Nowakowski 0

Mecze o miejsca:


7-8. : Wêgry - Austria 89-34
5-6. : Serbia - Czechy  57-75
3-4. : S³owacja - Rumunia 79-48

FINA£: Polska - S³owenia 78 : 99 (11:29 24:21 14:24 29:25)  STATYSTYKI

Wilczek 12, M±kowski 11, Wasilewski 8, Sz.Wójcik 5(1), S±czewski 4, Kolenda 19(3), J.Wójcik 10(2), Nowakowski 7, Chrabota 2, Zagórski 0, Matusiak 0

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 S£OWENIA
2 POLSKA
3 S£OWACJA
4 RUMUNIA
5 CZECHY
6 SERBIA
7 WÊGRY
8 AUSTRIA

Dominik Wilczek w 5 ALL STARS

FILM Z WRÊCZENIA MEDALI 


 Marcin Kloziñski SMS PZKosz W³adys³awowo
Roman Prawica  Stalowa Wola
Jerzy Szambelan Stalowa Wola

POWO£ANI ZAWODNICY

NA TURNIEJ NADZIEI OLIMPIJSKICH WÊGRY 2014


POWODZENIA W KOLEJNYM TURNIEJU
Komentarze
Pawcio dnia grudzie 16 2014 21:11:25
KKS Kobierzyce to taki drugi Sieraków 95 ??
Nikogo z WKK , nikogo z Polonii a nawet z Warszawy , ciekawa opcja .
Bêdê kibicowa³ bo ten trener wie jak siê wygrywa. a ch³opaki podobno niez³e walczaki .
janusz_52 dnia grudzie 25 2014 21:27:22
Kobierzyce to podwroc³awska gmina, jedna z najbogatszych w Polsce. W granicach administracyjnych ma wêze³ bielañski pod Wroc³awiem przy autostradzie A4 i po³o¿one przy tym wê¼le firmy (m. in. Tesco, Auchan, Castorama, Ikea). Podatki lokalne od tych firm tworz± potêgê finansow± gminy.
Kilka lat temu utworzono tam klub sportowy KKS Kobierzyce, którego trenerem i frontmanem zosta³ Adam Wójcik, znakomity kiedy¶, polski koszykarz. Gminne pieni±dze, synowie Wójcika i pewnie szczê¶liwa rêka ich taty da³y tê czwórkê reprezentacji narodowej U15. Nie znam rodowodu sportowego pozosta³ych dwóch zawodników, ale pewnie siê nie pomylê w stwierdzeniu, ¿e ¶ci±gniêto ich sk±d¶ z Polski do Kobierzyc.
Wójcik karierê trenersk± zaczyna³ w WKK gdzie przez kilka lat gra³, a pó¼niej terminowa³ na ³awce trenerskiej. Podobnie jego synowie. Jakie¶ zawirowania mened¿erskie wokó³ Szymona i Jana przed MPU14/2013 sprawi³y, ze nie wyst±pili w fina³owych meczach (zdaje siê, ¿e rodzice nie zgodzili siê na podpisanie kontraktów), a WKK przegra³, wydawa³o siê - pewne, mistrzostwo Polski. Zaraz potem ch³opcy wraz z ojcem odeszli do nowo utworzonego KKS Kobierzyce i oto mamy nowy o¶rodek koszykówki m³odzie¿owej na mapie Polski.
dygresja dnia grudzie 26 2014 19:48:26
"Nie znam rodowodu sportowego pozosta³ych dwóch zawodników, ale pewnie siê nie pomylê w stwierdzeniu, ¿e ¶ci±gniêto ich sk±d¶ z Polski do Kobierzyc"
Hmm, z daleka nie trzeba by³o ich ¶ci±gaæ.
Mieszczañska, Wroc³aw.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Hawajskie Koszule ¯ory III - miejsce
Hawajskie Koszule ¯ory III - miejsce
Turniej m³odzików r.94 Katowice 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi