News: Kadra Polski U18 rocz.1997/98 Turniej W³adys³awowo 27-29.XII.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:52:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U18 rocz.1997/98 Turniej W³adys³awowo 27-29.XII.2014
Kadra Polski
 Miêdzynarodowy Turniej Kadr Narodowych U18 o Puchary Dyrektora COS W³adys³awowo

FOTOGALERIA 271 ZDJÊÆ

Hiszpania - Niemcy  85 : 80  STATYSTYKI
Polska - Turcja  67 : 85  STATYSTYKI
Hiszpania - Turcja  79 : 57  STATYSTYKI
VIDEO Polska - Niemcy  55 : 84  STATYSTYKI
Turcja - Niemcy  72 : 89  STATYSTYKI
Polska - Hiszpania  45 : 84  STATYSTYKI

1 Hiszpania  6 pkt.
2 Niemcy  5 pkt.
3.Turcja 4 pkt 
4 Polska 3 pkt.


MVP turnieju: Jonathan Bareiro Rodriguez - w nagrodê otrzyma³ zegarek Festina, który wrêczy³ obecny na uroczysto¶ci zakoñczenia turnieju Wiceprezes PZKosz Pan Kazimierz Wierzbicki.

All stars:

Sergio Calvo (Hiszpania)
Oscar Amo Grau (Hiszpania)
Arna Egehan (Turcja),
Micha³ Kapa (Polska)
Isaiah Hartenstein (Niemcy)

FOTKI WKRÓTCE

 
 
Trener g³ówny
A. Kierlewicz
Poznañ
Asystent trenera
E. Kijewski
Poznañ
Asystent Trenera
W. Rogowski
Pruszków

POWO£ANI ZAWODNICY NA TURNIEJ:
    
Micha³ Kapa
WKK Wroc³aw
1997
Uczestnik ME U16

Micha³ Kolenda
Trefl Sopot
1997
Uczestnik ME U16
Nenufar E³k
Karol Majchrzak
SMS PZKosz
1997
Uczestnik ME U16
MDK Kielce
Szymon Kiwilsza
WKK Wroc³aw
1997
¯ak Koszalin

Micha³ Kierlewicz
SMS PZKosz
1997
Polonia W-wa

Bartosz Majewski
SMS PZKosz
1997
Truso Elbl±g


Filip Ko³akowski
Rosa Radom
1997
Polonia Warszawa

Artur Pabianek
Rosa Radom
1997
Jagielonka W-wa

Szymon Ry¿ek
Biofarm BJ
Suchy Las
1997
Basket Pleszew
M. Szczypiñski
MKS D±browa G.
1998.
uczestnik ME U16
WKK Wroc³aw
Micha³ Jod³owski
¦l±sk Wroc³aw
1998
uczestnik ME U16

Olaf Wysocki
SMS PZkosz
1998
Gim 92 Ursynów


Dla przypomnienia 7 zawodników uczestników ME U16 aktualnie uczy siê i trenuje poza granicami naszego kraju. Ostatnio wszyscy zawodnicy trenuj±cy w USA spotkali siê na jednym Turnieju

Reprezentanci Polski za granic±:

High School USA (Liceum)

Mount Mission: Bender Maciej, Walczak Szymon, Mijakowski Jakub
Wesley Christian: Witor Sewio³, Mateusz Gawlina
Montverde Academy Eagles: Marcel Ponitka

Hiszpania

Estudiantes Madryt: Bart³omiej Pietras
Komentarze
Pawcio dnia grudzie 16 2014 21:16:12
ciekawa opcja dla ko³cza gdy pó³ kadry gra za oceanem
Maciej dnia grudzie 27 2014 14:22:48
Transmisja live z dzisiejszego meczu Polska - Niemcy
Start 18:00
http://www.youtube.com/watch?v=m5vT_0IOMX8
szybki777 dnia grudzie 28 2014 20:13:49
Wczoraj ¿enada. Dzi¶ dramat.
Wiem,¿e kadra to wynik szkolenia ogólnego w ca³ym kraju, ale tak prezentowaæ siê nie mo¿na!
Wiem,¿e nie ma w obecnym sk³adzie 6-8 naszych kadrowiczów gdy¿ s± w USA czy Hiszpanii. Ale robiæ turniej u siebie i grac rezerwowym sk³adem to jaki¶ zart? Brak szacunku dla przeciwnika i chyba dla siebie samego? Nie mówmy ze to selekcja bo oni maj± po 18 lat!
Na trybunach ponad 80 trenerów z ca³ej Polski na szkoleniu, chyba pod tytu³em jak nie prowadziæ kadry, albo jak siê prowadzi w Turcji i Hiszpanii.
Tam trener g³owny ¿yje , u nas pozycja zamkniêta nogi i rêce zwiniête jak w±¿ i wzrok znudzonego pana w marnym kabarecie.
Tam obrona chwilami pi³ki na ca³ym z odciêciem zawodnika od pi³ki, u nas czekanie na najni¿szy wyrok kary , na jak najmniejszy pogrom..
Mo¿na nie umieæ graæ, ale Orze³ek na piersi ma dodawaæ skrzyde³ i wiary.
To mia³y byæ mecze kadry?! To nie by³ nawet marny sparing w naszym wykonaniu. Nie mam zamiaru obra¿aæ, ale jestem zdegustowany podej¶ciem tej dru¿yny ich markotnym minom wprost ze stypy a nie meczu koszykówki m³odzie¿owej w roli gospodarza. W tym obiekcie w Cetniewie jest szko³a mistrzostwa sportowego ...
Jako gospodarze trenuj±cy co niektórzy w tym obiekcie przez 10 miesiecy codziennie powinni¶my trafiaæ z pozycji otwartych o 3 w nocy...Skuteczno¶æ tymczasem mizerna...
Moim zdaniem obecni kadrowicze potrafi± lepiej, ale mentalnie, psychicznie s± zablokowani i nie graj± swojego tylko czekaj± co poka¿e rywal. A rywale graæ potrafi±.
Pawcio dnia grudzie 29 2014 13:42:23
No prosze po latach odnalaz³ siê pan szybki 777 smiley
Od razu wiedzia³em ¿e bedzie "hejt jak sie patrzy"no i siê nie zawiod³em.
Jak sie chce to zawsze widzi siê tylko problemy,"szklanka do po³owy pusta" plus anonimowe obsmarowanie tr z mazowsza, bo tak siê sk³ada ¿e szybki 777 ma zwykle cos do powiedzenia jak chodzi o kogo¶ z Mazowsza smiley

Na poczatku zauwa¿a pan szybki ¿e sk³ad jest mocno eksperymentalny, ze pó³ kadry i to te zdolniejsze pó³ jest poza krajem.. ale potem juz nie ma lito¶ci i obrywa sie klubom, zawodnikom i na deser ko³czowi.

Otó¿ panie szybki , KA¯DY taki sparingowy turniej jest potrzebny, nie tylko my mamy w sk³adzie graczy którzy sa "próbowani" jakos nie widzia³em u niemców np.Kiela na ME na pewno bêdzie.Epatowanie "orze³kiem" jest absurdalne orze³ek nie zast±pi talentu którego tym ch³opcom nie brak ale przeciwnik jest z wysokiej pó³ki.
Po drugie sytuacja r.97 jest mocno nietypowa ¿aden trener wczesniej nie mia³ po³owy potencjalnego sk³adu poza zasiêgiem , czy to znaczy ¿e mamy nie grac turnieju? Wg mnie to wielka okazja dla graczy obecnych w kraju na pokazanie siê trenerowi, na wywalczenie sobie miejsca w sk³adzie , nie wiem czy ka¿dy z ch³opaków mia³ tego ¶wiadomo¶æ, ale je¶li nie dzi¶ to kiedy?
To prawda mecze nie wygl±da³y imponuj±co, skuteczno¶æ w meczu z Hiszpanami to by³ dramat , ale tak siê zdarza nawet zawodowcom wczoraj (Stelmet vs Rosa) radomianie ze skuteczno¶ci± 1/19 za 3 i to jest zespól najlepiej w lidze rzucaj±cy za 3.Gadanie ze kilku na tej sali rzuca od roku czy dwóch i powinni trafiac zawsze jest po prostu g³upie.
Dla kilku z tych zawodników to pierwsze w ¿yciu mecze na tym poziomie , widaæ by³o ¿e stawka kilku z nich mocno parali¿owa³a, oni potrafi± grac w basket lepiej ni¿ na tym turnieju, ale przypominam ¿e gotowi na 110% maja byc w lipcu nie teraz.To nie jest idealny sk³ad, brakuje w nim lidera , brakuje typowego strzelca nie ma rotacji podkoszowych ,(na szczê¶cie mamy takich graczy ).Ale jeszcze raz powtórzê, super ¿e graja z tak mocnymi przeciwnikami, U-16 wygra³o wczoraj na wegrzech 100:44 z Austri± , ¶wietnie ale czy taki mecz da³ im duzo szkoleniowo ??


Jest pól roku na optymalizacjê sk³adu na zbudowanie teamu , widaæ ¿e jeste¶my na pocz±tku drogi, ale wymaganie ¿eby po pó³tora roku nie powo³ywania kadry od razu by³o ¶wietnie jest mocno na wyrost.Brak tych kilkunastu jak by nie patrzec podstawowych graczy tej kadry daje niesamowita okazje kilku nowym na pokazanie siê jak to wykorzystaj± to zale¿y tylko od nich .
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1 Polska - Turcja
1 Polska - Turcja
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi